Now showing items 345-364 of 382

   Subject
   UAS,detect and avoid,conflict resolution,path prediction,collision avoidance system [1]
   UAS,detekovat a vyhnout se,odstranění kolize,předpověď dráhy,systém předcházení kolizím [1]
   UAV, bezpilotní prostředek, plánování trasy, LIDAR, mračno bodů, polygonální model, problém obchodního cestujícího, A* ve 3D, 2-opt [1]
   UAV, localization, optical flow, computer vision [1]
   UAV, lokalizace, formace, triangulace, Unscented Kalman filter, rádio-frekvenční identifikátor [1]
   UAV, trajectory panning, LIDAR, point cloud, polygonal mesh, travel salesman problem, A* in 3D, 2-opt [1]
   UAV,multikoptéra,detekce překážek,předcházení kolizím [1]
   UAV,multirotor,obstacle detection,collision avoidance [1]
   UAV,UAS,Drones,Drone detection,Infrastructure Protection,Simulation,Environment [1]
   UAV,UAS,Drony,Protekce Infrastruktury,Simulace,Prostředí,Detekce Dronů [1]
   UAV,visual detector,YOLOv2,UAV formation control [1]
   UAV,vizuální detektor,YOLOv2,řízení formací UAV [1]
   UCT, nedokonalá informace, konvergence, Nash equilibria, Sliding Window, nedterministická modifikace [1]
   umělé neuronové sítě, evoluční algoritmy, symbolická regrese, genetické programování, optimalizace, podmíněné rozdělení pravděpodobnosti [1]
   Universal Serial Bus, USB CDC třída, Sériová komunikace, Sériový port , USB OTG, Android, Android USB, USB Host API, Android UI, Zigbee, Texas Instruments CC2531 [1]
   Univerzální úložiště, vizualizace dat, čárový graf, teplotní mapa, WPF [1]
   unmanned aircraft systems,unmanned aerial vehicles,ground control station,detect and avoid,display,maneuver,pilot [1]
   unsupervised,detekce podvodů,detekce anomálií,autoenkodér [1]
   unsupervised,fraud detection,autoencoder,anomaly detection [1]
   Úloha mentální rotace EEG IQ Adolescenti [1]