Now showing items 78-97 of 120

  • Proměnný vláknový atenuátor 

   Author: Štěpán Pavlík; Supervisor: Šístek Jan; Opponent: Vaněk Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-29)
   Bakalářská práce se zabývá kompletním návrhem a realizací jednovidového proměnného atenuátoru. Práce popisuje základní optické vlastnosti vláknových atenuátorů, jejich možné typy a jejich využití v praxi. Na teorii navazuje ...
  • Předzesilovač pro GNSS signály 

   Author: Šafránek Michal; Supervisor: Kovář Pavel; Opponent: Puričer Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-06)
  • Přenos dat ze senzorů při tvorbě experimentálních hraček a rehabilitačních pomůcek 

   Author: Marek Jína; Supervisor: Novák Petr; Opponent: Děd Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením existujících možností pro vývoj senzorových zařízení. Hodnotí zejména praktické využití, spektrum použitelných senzorů a možnosti vyhodnocení získaných dat. Dalším bodem této práce ...
  • Přenos telemetrických dat z meteorologického balónu 

   Author: Jakub Dvořák; Supervisor: Kořínek Tomáš; Opponent: Kocur Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-06)
   Tato práce se zabývá návrhem a realizací sondy schopné měřit podmínky ve vyšších vrstvách zemské atmosféry. Naměřená data jsou zpracována a využita při tvorbě modelu šíření pro daný typ spoje. Práce obsahuje výběr stěžejních ...
  • Přesnost určení polohy v multilateračních systémech 

   Author: Zázvorka Jan; Supervisor: Puričer Pavel; Opponent: Seidl Libor
   Tato bakalářská práce je věnovaná studiu přesnosti určení polohy pohyblivých objektů na ploše letiště pomocí metody TDOA. V rámci práce byl navržen a realizován algoritmus v prostředí MATLAB, jenž přesnost této metody pro ...
  • Příjem signálů pozemního vysílání digitální televize v sousedních a blízkých kanálech 

   Author: Kohutka Jiří; Supervisor: Ulovec Karel; Opponent: Mikuláštík Karel
   Bakalářská práce se zabývá následky výskytu dalšího signálu při příjmu DVB-T/T2 signálu v sousedním a dalším blízkém kanálu. V první části jsou stručně popsány systémy pozemního digitálního vysílání prvé a druhé generace ...
  • Přímá komunikace mezi mobilními stanicemi v sítích s malými buňkami 

   Author: Sokolova Evgenia; Supervisor: Bečvář Zdeněk
   Tato bakalářská práce se zabývá přímou komunikací mezi mobilními uživateli v heterogenních sítích s malými buňkami, včetně porovnání přímé komunikace mezi uživateli a konvenční komunikací přes základnovou stanici. Veškeré ...
  • Příprava a charakterizace organických elektronických součástek 

   Author: Shevchenko Ilona; Supervisor: Laposa Alexandr; Opponent: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Anotace Tato práce se zabývá přípravou elektronických součástek pomocí materiálového Inkjet tisku a charakterizací těchto struktur. V teoretické části této práce jsou popsány principy výroby tištěné elektroniky a materiály ...
  • Přípravek pro řízení stejnosměrného motoru 

   Author: Dvořák Karel; Supervisor: Bártík Hynek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Realizace VLC komunikačního systému 

   Author: Hubata-Vacek Václav; Supervisor: Zvánovec Stanislav; Opponent: Dobesch Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato práce se zabývá návrhem a realizací VLC komunikačního systému. V úvodu práce jsou popsány principy VLC a technika s VLC spojená. V druhé části je popsán vlastní návrh a realizace VLC komponent. V části třetí jsou ...
  • Rekonstrukce tvaru objektu pomocí metody ISAR 

   Author: Svoboda Petr; Supervisor: Kořínek Tomáš; Opponent: Kabourek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • RFID tag v oděvu 

   Author: Uhlík Martin; Supervisor: Neruda Marek; Opponent: Vojtěch Lukáš
   Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi využití RFID technologie při inventarizaci ložního prádla či oděvu, při zvážení standardních procesů jako praní, sušení a mandlování. Pro měření je využita externí čtečka UHF Elatec ...
  • Rozptyl elektromagnetických vln na nerovnoměrném povrchu 

   Author: Kopecký Michal; Supervisor: Zvánovec Stanislav; Opponent: Šubrt Luděk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Řešení VF obvodů v radiovém modulu 868MHz pro řízení veřejného osvětlení 

   Author: Antonín Semerád; Supervisor: Hudec Přemysl; Opponent: Kabourek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-07)
   Tato práce se zabývá problematikou řízení veřejného osvětlení v rámci internetu věcí. Důraz je věnován pasivním VF obvodům, zejména impedančnímu přizpůsobení antén na 868 MHz. V rámci měření vyzařovacích charakteristik je ...
  • Řízení výkonové úrovně femtobuněk v hybridním režimu 

   Author: Khodadadi Hussain; Supervisor: Mach Pavel; Opponent: Neruda Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Řízení výkonové úrovně uživatelů v LTE síti s femtobuňkami 

   Author: Korpás Gábor; Supervisor: Mach Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Studie charakteristik DLL systému 

   Author: Prajzner Václav; Supervisor: Kačmařík Petr; Opponent: Puričer Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Super-heterodynní přijímač 

   Author: Regnard Alois; Supervisor: Hudec Přemysl; Opponent: Raboch Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Systém družicové navigace Galileo a algoritmy určení polohy 

   Author: Vaňkát Tomáš; Supervisor: Vejražka František; Opponent: Ondráček Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-11)
   Hlavním cílem této bakalářské práce je podrobně popsat, navrhnout a realizovat jednotlivé dílčí kroky a výpočty vedoucí od zpracování demodulovaného datového toku systému GNSS Galileo v rámci služby Open service, k výpočtu ...
  • Systém pro přesné měření výšky a vertikální rychlosti 

   Author: Vojtěch Habáň; Supervisor: Šipoš Martin; Opponent: Auersvald Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-06)
   Práce se věnuje návrhu systému pro měření výšky a vertikální rychlosti založeného na barometrické metodě. V této práci na rozdíl od většiny používaných systémů bude pro tento účel použit rozdílový tlakový snímač. Systém ...