Now showing items 184-203 of 309

  • Optimalizace rozmístění a upevnění komponent výzbroje elektrické jednotky 

   Author: Tomáš Podzimek; Supervisor: Kalivoda Jan; Opponent: Prell Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
   Předmětem diplomové práce Optimalizace rozmístění a upevnění komponent výzbroje elektrické jednotky je navrhnout moderní elektrickou nízkopodlažní jednotku pro regionální dopravu. Navržené vozidlo bude mít hrubou stavbu z ...
  • Optimalizace sacích kanálů motoru Yamaha R6 pro Formuli student. 

   Author: Bugár Patrik; Supervisor: Červenka Libor; Opponent: Lempera Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Cieľom práce bola optimalizácia sacích kanálov motora Yamaha R6 s restriktorom v sacom potrubí pre aplikáciu v súťaži Formula Student a následné testovanie navrhnutých tvarov vložiek sacích kanálov na skúšobnom zariadení.
  • Optimalizace spotřeby paliva s použitím mild-hybridního pohonu vozidla 

   Author: Bhargava Sriram Kone; Supervisor: Morkus Josef; Opponent: Macek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
   Tato diplomová práce se zabývá přeměnou klasického vozidla poháněného spalovacím motorem na mild hybrid a optimalizace spotřeby paliva. Výzkum je prováděn za použití gradientních dat získaných na dané testovací trase a ...
  • Optimalizace termodynamiky a konstrukce spalovacacího motoru pro Range Extender 

   Author: Mikuláš Adámek; Supervisor: Toman Rastislav; Opponent: Doleček Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   Práce se zabývá metodikou návrhu a optimalizace pístového spalovacího motoru pro Range Extender. Rešeršní část se zabývá specifickými vlastnostmi spalovacích motorů používaných jako Range Extendery a jejich návrhem. Praktická ...
  • Optimalizace topologie komponent pohonné jednotky 

   Author: Kimmerlin Florian; Supervisor: Hořenín Jindřich; Opponent: Doleček Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-05)
   This paper aims to describe how a topology optimisation process has been implemented in Jaguar Land Rover’s Powertrain Research Design Team through the delivery of an example component, the cam-carrier of an in-line 6 ...
  • Optimalizace tvaru sání motoru pro Formuli Student 

   Author: Čepek Richard; Supervisor: Doleček Vít; Opponent: Toman Rastislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Práce se zabývá návrhem sacího traktu pro motor Yamaha R6 použitým v monopostu Formule Student. Cílem je optimalizovat tvar sacího traktu za použití 1-D a 3-D simulačních modelů. Práce obsahuje rešerši využívaných řešení, ...
  • Optimalizace výkonu a spotřeby motoru Yamaha R6 pro závodní trať. 

   Author: Tomíček Libor; Supervisor: Červenka Libor; Opponent: Lempera Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-30)
   Předmětem této práce je analýza motoru Yamaha YZF-R6 použitém v závodních vozech Formula Student tým CTU CarTech, a úpravy daného motoru pro snížení spotřeby v závodním provozu. Úpravy se týkají jak samotné plnicí soustavy ...
  • Optimalizace zážehového motoru s výkonovou tubínou 

   Author: Kohout Petr; Supervisor: Bolehovský Ondřej; Opponent: Pohořelský Luděk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   V této magisterské diplomové práci je vytvořen simulační výpočetní model pro zjišťování potenciálu výkonové turbiny připojené k benzinovému zážehovému motoru. Při simulacích je implementován pokročilý model zachycující ...
  • Optimization of mechanically controlled scootter CVT transmission 

   Author: Binka Jozef; Supervisor: Achtenová Gabriela; Opponent: Fořtl Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-04-12)
   Optimization of mechanically controlled scootter CVT transmission
  • Optimization of the strategies and calibrations of the start for a production Flex-fuel direct-injection engine 

   Author: Raute Valentin; Supervisor: Vojtíšek Michal; Opponent: Pechout Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-21)
   This thesis describes the calibration process of the start for a mass production Flex-fuel direct-injection engine running on neat ethanol. This process is composed of several aspects from the software and calibration ...
  • Organizace a management projektu konsorcia 

   Author: Hicham Kasraoui; Supervisor: Žilka Miroslav; Opponent: Delassus Ségolène
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-31)
   Automotive industry is experiencing a turning point which raises several questions. My thesis is trying to answer some of those queries: How can OEMs use innovation and new management methods to best manage this transformation? ...
  • Ovládání a akvizice dat na zkušebním stavu převodových ústrojí motorových vozidel. 

   Author: Martin Kovář; Supervisor: Pakosta Jiří; Opponent: Sobotka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-01)
   Tato práce ve svém úvodu pojednává o měřicích metodách vybraných fyzikálních veličin v rámci testovaní převodových ústrojí motorových vozidel. Dále popisuje současný stav zkušebního stanoviště v laboratořích v Praze na ...
  • Parametrický CAD model pracoviště řidiče 

   Author: Lyčka Ondřej; Supervisor: Baněček Jan; Opponent: Jirásek Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-29)
   Tato práce se zabývá problematikou automatického generování sestavy parametrického CAD modelu pracoviště řidiče. Popisuje k tomuto účelu sloužící 3D modely a proces automatizace generování sestav v software CATIA V5.
  • Planetová převodovka pro eletrické vozidlo 

   Author: Samed Ali Akköse; Supervisor: Achtenová Gabriela; Opponent: Němček Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-03)
   This thesis consists of research on battery electric vehicles currently available on the market and their powertrains, reviews of patented solutions of electric vehicle powertrains, calculations of longitudinal dynamics ...
  • Planetový dělič pro hybridní pohon 

   Author: Kaněra Jaroslav; Supervisor: Achtenová Gabriela; Opponent: Krůta Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Tato práce se zabývá návrhem planetového děliče pro hybridní pohon vozidla. Cílem je prozkoumat řešení hybridního pohonu DHT (Dedicated Hybrid Transmission), které bude vhodné i pro vozidla nižších tříd, kladoucích vysoké ...
  • Platformové řešení nákladních lokomotiv 

   Author: Jan Vrba; Supervisor: Kolář Josef; Opponent: Zikmund Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Tato diplomová práce se zaobírá základním návrhem platformového řešení nákladních lokomotiv pro trh střední Evropy. Návrh je inspirován provedenou rešerší se zaměřením na cargo lokomotivy operující na kolejích střední ...
  • Plnicí potrubí plynového spalovacího motoru Kubota 0,9 l 

   Author: Tesař Daniel; Supervisor: Škarohlíd Marcel; Opponent: Štochl Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-10)
   Cílem diplomové práce je navrhnout plnicí potrubí plynového spalovacího motoru, přestavěného z tříválcového duálního motoru (benzín/LPG). Vlastnosti plnicího potrubí optimalizovat v SW GT POWER s ohledem na dosažení ...
  • Plnicí potrubí plynového spalovacího motoru Kubota 2,4l 

   Author: Vokáč Jiří; Supervisor: Škarohlíd Marcel; Opponent: Štochl Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-30)
   V této diplomové práci jsem se zabýval plnicím potrubím plynového spalovacího motoru a jeho optimalizací pro zvýšení výkonu. Vlastní optimalizace proběhla v SW "GT- Power 7.4" a modelace výsledného potrubí byla vytvořena ...
  • Podvozek elektrické jednotky s vnitřním rámem a přímým pohonem dvojkolí 

   Author: Jan Špot; Supervisor: Kalivoda Jan; Opponent: Čapek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Tato diplomová práce se zabývá studiem proveditelnosti přímého pohonu pro pohon elektrické jednotky s vnitřním rámem podvozku. V úvodní části jsou popsány konstrukční řešení přímých pohonů kolejových vozidel. V další části ...
  • Podvozek elektromobilu. 

   Author: Bukovský Andrej; Supervisor: Baněček Jan; Opponent: Morkus Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-27)