Now showing items 1-20 of 430

  • 3D CFD analýza plynového motoru s komůrkou 

   Author: David Hor; Supervisor: Doleček Vít; Opponent: Pacoň Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-06)
   Diplomová práce se zabývá problematikou pístových spalovacích motorů pracujících s chudou směsí. Z teoretické části vyplývá, že lze při úspěšném zvládnutí technologie spalování chudé směsi navýšit účinnost zážehových motorů. ...
  • ABS System of RAVO Street Sweeper for New Hydraulic Driveline Concepts 

   Author: Shouvik Datta; Supervisor: MAE supervisor; Opponent: MAE opponent
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-13)
   ABS System of RAVO Street Sweeper for New Hydraulic Driveline Concepts
  • Absorbér nárazu osobního vozidla 

   Author: Pečinka Luboš; Supervisor: Vašíček Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • ACID DROP TESTER - A Control for a Capable Acid Drop Test 

   Author: Mayank Ashok Bafna; Supervisor: MAE supervisor; Opponent: MAE opponent
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-11-30)
   ACID DROP TESTER - A Control for a Capable Acid Drop Test
  • Adaptabilní kompozitový absorbér 

   Author: Martin Kolenčík; Supervisor: Vašíček Michal; Opponent: Zámečníková Tereza
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-28)
   Práca sa zaoberá simulačným skúmaním vlastností absorbéru z vláknového kompozitu a vplyvom rôznych spôsobov deformácie absorbéru pri nárazových dejoch. V prvej časti sa validuje konečno-prvkový model podľa výsledkov z ...
  • Air suspension modeling 

   Author: Ruiz De Asua Lanzagorta Gonzalo; Supervisor: MAE supervisor; Opponent: MAE opponent
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-20)
   Air suspension modeling. Air suspension modeling. Air suspension modeling. Air suspension modeling.
  • Aktualizace metod výpočtu kmitání poháněcích soustrojí 

   Author: Jiří Lukáš; Supervisor: Zoul Václav; Opponent: Prokýšek Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-01)
   Současné metody výpočtu kmitání pohonů jsou nahrazovány metodami novými. Cílem diplomové práce je využít výpočtový software, který je na ústavu automobilů k dispozici (GT-Power, MATLAB) a využít možností, který tento SW ...
  • Algoritmus pro optimalizaci spotřeby paliva HEV pro jízdu vozidla v kopcích 

   Author: Anurag Kar; Supervisor: Morkus Josef; Opponent: Rozhdestvenskiy Dmitry
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-03)
   Tato diplomová práce poskytuje přehled různých režimů řízení hybridních vozidel a strategií řízení implementovaných za účelem minimalizace spotřeby paliva. Je navržena nová strategie řízení pro stoupání a klesání paralelního ...
  • Algoritmus řízení hybridního pohonu 

   Author: Rahul Jaiswal; Supervisor: Mindl Pavel; Opponent: Skarolek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-08)
   Práce se zabývá návrhem algoritmu řízení pohonu pro hybridní systémy pohonu vozidel. Založeno na řídicím systému SCADA (Supervisory control and data processing) elektromechanické jednotky rozdělovače výkonu, která řídí ...
  • Analysis of the DNOx 2.2 system's equalizing membrane stress 

   Author: Pitra Marek; Supervisor: Vašíček Michal; Opponent: Wicaksono Satrio
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-29)
   Tato práce popisuje napětí na vyrovnávací membráně DNOx 2.2. zásobovacího modulu. Chování membrány je simulováno v ABAQUS FEA softwaru. Následně byly určeny místa s kritickým napětím a poté byly navrhnuty tvarové modifikace ...
  • Analýza defektů elektronických součástí během balení – návrh eliminace tohoto problému 

   Author: Nils Ros-Jacquier; Supervisor: Kazda Josef; Opponent: Le Rest François
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-07)
   Od dubna do září 2023 jsem měl možnost absolvovat stáž zaměřenou na inženýrství a výzkum pro výrobu v závodě Continental Automotive v Toulouse ve Francii. V této práci byly činnosti prováděné v průběhu stáže formulovány ...
  • Analýza elektrifikace vozového parku firmy United Bakeries a.s. 

   Author: Tomáš Diviš; Supervisor: Emrich Miloslav; Opponent: Pohořelský Luděk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-19)
   Tato diplomová práce se zabývá analýzou elektrifikace části vozového parku pekárenské společnosti United Bakeries, konkrétně její pražské pekárny Odkolek. Práce se z části zaměřuje na stanovení spotřeb a posouzení použitelnosti ...
  • Analýza jizdních zkoušek a telemetrických dat vozu kategorie Formula SAE 

   Author: Slanina Vít; Supervisor: Astraverkhau Nikita; Opponent: Úlehla Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-12-16)
   Hlavním tématem této práce je využití telemetrických dat vozidla kategorie Formula SAE/Student a jejich zpracování a analýza v programu Race Studio 2. Pro získání potřebných dat je také potřeba navrhnout vhodné jízdní ...
  • Analýza jízdně-technických a dynamických vlastností nákladního vozu s uvažováním poddajnosti skříně 

   Author: Patrik Staněk; Supervisor: Heptner Tomáš; Opponent: Čapek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-03)
   Úkolem této práce je vyšetření jízdních vlastností kontejnerového vozu s uvažováním tuhého a poddajného modelu spodku. Pozornost je také věnována tvorbě modelů vypružení. Simulace se vyhodnocuje jako traťová zkouška podle ...
  • Analýza jízdně-technických vlastností dvounápravového kontejnerového nákladního vozu 

   Author: Jan Balšán; Supervisor: Heptner Tomáš; Opponent: Pejša Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   V rámci dané diplomové práce je vytvořen dynamický model dvounápravového vozu s pojezdem typu Niesky 2, vypruženého parabolickými pružnicemi, který je podroben výpočtovým simulacím za účelem ověření bezpečnosti proti ...
  • Analýza klikového hřídele vznětového, 4-válcového, řadového motoru 

   Author: Novotný Tomáš; Supervisor: Mikulec Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Analýza komplexnosti modelu na vyhodnocení pevnosti konstrukce autobusu? 

   Author: Trubač Jiří; Supervisor: Vašíček Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Analýza mechanického kmitání zkušebního jednoválcového motoru 

   Author: Jan Vondráček; Supervisor: Tichánek Radek; Opponent: Doleček Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-31)
   Diplomová práce se zabývá zhodnocením vyvážení jednoválcového zkušebního motoru Tatra, pevnostní analýzou klikové hřídele a uložení motoru na zkušebně. První část se věnuje teorii vyvažování a praktické aplikaci. Druhá ...
  • Analýza možného poškození palivového čerpadla při pádu na zem 

   Author: Gutwald Jiří; Supervisor: Vašíček Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Analýza přínosu řízení kol zadní nápravy vozu kategorie Formula Student 

   Author: Juhász Peter; Supervisor: Vašíček Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)