Now showing items 355-364 of 364

  • Zařízení pro měření tumblu ve válci spalovacího motoru 

   Author: Schmidt Jiří; Supervisor: Hatschbach Petr; Opponent: Hořenín Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-08)
   Diplomová práce se zabývá měřením tumblu ve válci při stacionární zkoušce na aerodynamické trati. Tumble je vírový útvar, který může vznikat ve válci spalovacího motoru v průběhu sání. Jeho osa je kolmá na osu válce. Práce ...
  • Zařízení pro prodloužení dojezdu elektrických vozidel 

   Author: Dokoupil Jan; Supervisor: Morkus Josef; Opponent: Vajdák Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-28)
   Diplomová práce se zabývá problematikou zařízení na prodloužení dojezdu elektrických vozidel. V úvodu je zpracována rešerše typů zařízení pro prodloužení dojezdu elektrických vozidel, provedených realizací v produkčních ...
  • Zavěšení pohonného ústrojí v osobním automobilu (podélné uložení) 

   Author: Kafka Václav; Supervisor: Zoul Václav; Opponent: Steinbauer Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-17)
   Tato diplomová práce se zabývá uložením pohonného ústrojí v osobním automobilu v podélném uspořádání. Úvodní kapitoly jsou věnovány přehledu a požadavkům na uložení pohonných ústrojí. Třetí kapitola se věnuje konstrukčnímu ...
  • Zástavba a integrace pohonné jednotky pro pohon bagru 

   Author: Raikwaparn Gagan; Supervisor: Doleček Vít; Opponent: Kadlec Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-02)
   Většinou v automobilovém průmyslu je cílem rozvoje jakéhokoliv nového stroje od stávajícího stroje, jehož cílem je většinou využívat díly, které jsou ve výrobě, nebo provádět minimální úpravy stávajících dílů nebo navrhnout ...
  • Zástavba elektromotoru do kolové skupiny vozu Formula Student 

   Author: Sucháček Petr; Supervisor: Achtenová Gabriela; Opponent: Malý Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-19)
   Diplomová práce se zabývá nejdříve jednotlivými typy nábojových motorů, jejich výhodami a nevýhodami. Dále potom jednotlivými typy pohonných řetězců používaných ve vozech Formula student electric, u kterých detailněji ...
  • Zážehový motor přeplňovaný kompresorem 

   Author: Sybr Vojtěch; Supervisor: Klír Vojtěch; Opponent: Hlaváček Vratislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-06)
   Tato práce se zabývá posouzením zatížení klikového mechanismu při zvýšení výkonu pomocí přeplňování u čtyřválcového zážehového motoru s využitím 1-D matematického modelu.
  • Zhodnocení homogenity směsi pro plynový zážehový motor s injektáží CNG do sacího potrubí 

   Author: Shubham Bawkar; Supervisor: Vávra Jiří; Opponent: Syrovátka Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-03)
   Tato práce se zabývá přeměnou čtyřválcového čtyřtaktního dieselového motoru na zážehový motor CNG, návrhem a sestavením systému nepřímého vstřikování paliva pro vstřikování metanu do jednotlivých rozdělovačů vzduchu na ...
  • Zhodnocení systémů přeplňování lokomotivního vznětového motoru 

   Author: Truneček Jiří; Supervisor: Macek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-25)
  • Zkoušení vozidla na válcové vozové brzdě 

   Author: Drda Jiří; Supervisor: Gotfrýd Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-25)
  • Zkušební stanoviště pro testování synchronizačních spojek 

   Author: Hoblík Jan; Supervisor: Pakosta Jiří; Opponent: Borovička Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-01)
   Tato práce obsahuje myšlenkový tok návrhu zkušebního stanoviště pro testování synchronizačních spojek převodových skříní osobních automobilů, a to skříní řazených bez zatížení. Od úvodní statě, která definuje rozsah užití ...