Now showing items 176-195 of 422

  • Nástavba na podvozek IVECO pro přepravu autodílů 

   Author: Jaroslav Nebřenský; Supervisor: Morkus Josef; Opponent: Jurka Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-20)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem soupravy tažného vozidla IVECO a přívěsu české produkce. Celý návrh je proveden pro převoz autodílů v drátěných gitterboxech. Důraz je kladen na co největší počet převážených gitterboxů ...
  • Návrh 12V a 400V lithium-ion baterie pro eletrické vozidlo s ponorným chlazením 

   Author: Kanishka Mathur; Supervisor: Corbellati Achille; Opponent: Morkus Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Následující diplomová práce se zabývá vývojem 12V a 400V lithium-iontové chlazené baterie. Lithium-iontové baterie musí být výslovně navrženy pro Classic Mini Cooper. Součástí tohoto projektu je návrh a výroba 12V baterie ...
  • Návrh a analýza kompozitového deformačního prvku sendvičové konstrukce pro vůz Formula Student 

   Author: Záruba Petr; Supervisor: Vašíček Michal; Opponent: Zavadil Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   Tato práce popisuje ucelenou problematiku návrhu deformačních prvků používaných ve vozech Formula Student. Hlavním cílem autora je navrhnout kompozitní deformační prvek, který vyhoví kritériím soutěže Formula Student a ...
  • Návrh a konstrukce jednoválcového zážehového motoru 

   Author: Jakub Novotný; Supervisor: Hořenín Jindřich; Opponent: Doleček Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-06)
   Diplomová práce je zaměřená na čtyřdobý jednoválcový přeplňovaný spalovací motor, který má sloužit jako demonstrátor pro zákazníka. V první části diplomové práce je popsána princip a rozdělení spalovacích motorů. Poté je ...
  • Návrh a konstrukce tepelného výměníku, resp. soustav výměníků pro ohřev vzduchu v sání zážehového motoru v nízkém zatížení s regulací výsledné teploty vzduchu 

   Author: Vobořil Petr; Supervisor: Miklánek Ľubomír; Opponent: Syrovátka Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-27)
  • Návrh a simulace převodovky s planetovým mechanismem pro hybridní vozidlo 

   Author: Vojtěch Čejka; Supervisor: Kaněra Jaroslav; Opponent: Heger Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-30)
   Tato diplomová práce se zabývá vytvořením konceptu převodovky pro hybridní vozidlo, která vychází z existující převodovky s planetovým mechanismem. Cílem práce je vybrat vhodnou výchozí převodovku, vhodně upravit její ...
  • Návrh a zkoušky vložek monokoku vozu 

   Author: Filip Tomasch; Supervisor: Vašíček Michal; Opponent: Zavadil Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-28)
   Diplomová práce se zabývá problémem, jak správně zavést zatížení do sendvičového kompozitu z uhlíkových vláken a strukturální pěny. Po představení problematiky kompozitů, popisu výpočtu laminátu, a rešerší realizací ...
  • Návrh brzdového kotouče s ohedem na provozní namáhání 

   Author: Boško Radko; Supervisor: Vašíček Michal; Opponent: Podzemný Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Kvalitne navrhnutý brzdový systém v dnešnej dobe pokročilých počítačových technológií musí byť navrhnutý tak, aby sa minimalizovalo namáhanie teplom, mechanicky alebo prevádzkou v oblasti rezonančných frekvencií a spĺňať ...
  • Návrh čelního nouzového výstupu příměstské jednotky 

   Author: Andrýs Pavel; Supervisor: Kolář Josef; Opponent: Prell Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-05)
   Tato diplomová práce se zabývá legislativními požadavky pro návrh nouzového čelního výstupu a rešerší současných řešení. Dále je provedena analýza čelních výhledových poměrů a řešení řídícího pultu strojvedoucího při ...
  • Návrh čtyřdobého jednoválcového motokrosového motoru 

   Author: Adam Bureš; Supervisor: Hořenín Jindřich; Opponent: Zemek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-03)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem čtyřdobého jednoválcového motokrosového motoru do 250ccm. Obsahem teoretické části je rozbor tří současných motokrosových motorů. Praktická část se zabývá koncepčním návrhem samotného ...
  • Návrh jednoválcového závodního 4-dobého motocyklového motoru o objemu 250 cm3 vyhovujícímu předpisům FIM pro kategorii Moto3 

   Author: Kohel Martin; Supervisor: Macek Jan; Opponent: Fořtl Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-18)
   Tato práce se zabývá konstrukčním návrhem závodního jednoválcového čtyřdobého motocyklového motoru pro kategorii FIM Moto3. V rámci návrhu motoru je vypočteno vyvážení klikového mechanismu a pevnostní kontrola jeho ...
  • Návrh kompozitního deformačního prvku pro vůz Formula Student 

   Author: Řada Michal; Supervisor: Vašíček Michal; Opponent: Zavadil Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-12-18)
   V úvodní části této práce je přiblížena teorie nárazu vozu, která volně pokračuje popisem prostředků, které zmírňují účinky nehody na posádku. Probírá především pokročilé konstrukce kompozitních deformačních členů používaných ...
  • Návrh kompozitového límce kola pro vůz kategorie Formula Student 

   Author: Václav Průcha; Supervisor: Vašíček Michal; Opponent: Urban Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-28)
   V této práci se zabývám problematikou kol pro vozy kategorie Formula Student. Shrnuji zde použitelné alternativy a hodnotím jejich vhodnost pro dané použití. V praktické části jsem analyzoval zatížení ráfku v různých ...
  • Návrh konceptu jednoválcového motoru pro pohon závodního motocyklu třídy MOTO3 

   Author: Pavel Myslík; Supervisor: Doleček Vít; Opponent: Toman Rastislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-31)
   Tato práce popisuje návrh konceptu závodního motoru pro třídu MOTO3 mistrovství světa silničních motocyklů.
  • Návrh ložiskového uložení kola nákladního automobilu 

   Author: Luštinec Ladislav; Supervisor: Tajzich Václav; Opponent: Rabík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   V této diplomové práci se zabývám kolovými ložisky nákladních automobilů. První část se věnuje popisem používaných provedení, jejich mazáním, utěsnění a dalším komponentům ložisek a ložiskových jednotek. Druhá část popisuje ...
  • Návrh ložiskového uložení v kolové jednotce osobního automobilu 

   Author: Jan Kaplan; Supervisor: Tajzich Václav; Opponent: Vrána Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-19)
   Tato diplomová práce se zabývá ložiskovým uložením v kolové jednotce osobního automobilu. Úvodní část práce obsahuje rešerši koncepcí kolové jednotky s důrazem na způsob aplikace valivých ložisek. Dále je v práci vyložen ...
  • Návrh mechanické části pohonu dvojkolí trakčního podvozku nízkopodlažní tramvaje 

   Author: Rajdl Petr; Supervisor: Kolář Josef; Opponent: Zikmund Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Obsahem práce je návrh nápravové převodovky pro pohon dvojkolí dvounápravového podvozku nízkopodlažní tramvaje
  • Návrh modulární stavby čela nízkopodlažní tramvaje 

   Author: Zelený Vojtěch; Supervisor: Kolář Josef; Opponent: Vokoun Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Obsahem diplomové práce je zohlednění požadavků pasivní bezpečnosti při srážce tramvaje s chodcem.
  • Návrh modulárního stojanu pro zkoušky motorů na brzdovém stanovišti 

   Author: Jan Kříž; Supervisor: Klír Vojtěch; Opponent: Beránek Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-20)
   Tato práce obsahuje koncepční návrhy pro modulární stojany na brzdové stanoviště. Kontrolní výpočty a optimalizaci vůči stávajícímu stojanu. Práce obsahuje kompletní výkresovou dokumentaci. 3D modely v Solid Edge a simulace ...
  • Návrh monokoku pro vůz Formula Student 

   Author: Pacoň Lukáš; Supervisor: Vašíček Michal; Opponent: Astraverkhau Nikita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-01)
   Tématem této diplomové práce je konstrukční návrh a provedení výpočtů kompozitního monokoku pro vůz typu Formula Student pro tým CTU CarTech. Vyřešit konstrukční návrh a uspořádání komponent ve voze. Poté provedení pevnostních ...