Now showing items 98-117 of 223

  • Návrh a analýza kompozitového deformačního prvku sendvičové konstrukce pro vůz Formula Student 

   Author: Záruba Petr; Supervisor: Vašíček Michal; Opponent: Zavadil Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   Tato práce popisuje ucelenou problematiku návrhu deformačních prvků používaných ve vozech Formula Student. Hlavním cílem autora je navrhnout kompozitní deformační prvek, který vyhoví kritériím soutěže Formula Student a ...
  • Návrh a konstrukce tepelného výměníku, resp. soustav výměníků pro ohřev vzduchu v sání zážehového motoru v nízkém zatížení s regulací výsledné teploty vzduchu 

   Author: Vobořil Petr; Supervisor: Miklánek Ľubomír; Opponent: Syrovátka Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-27)
  • Návrh brzdového kotouče s ohedem na provozní namáhání 

   Author: Boško Radko; Supervisor: Vašíček Michal; Opponent: Podzemný Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Kvalitne navrhnutý brzdový systém v dnešnej dobe pokročilých počítačových technológií musí byť navrhnutý tak, aby sa minimalizovalo namáhanie teplom, mechanicky alebo prevádzkou v oblasti rezonančných frekvencií a spĺňať ...
  • Návrh čelního nouzového výstupu příměstské jednotky 

   Author: Andrýs Pavel; Supervisor: Kolář Josef; Opponent: Prell Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-05)
   Tato diplomová práce se zabývá legislativními požadavky pro návrh nouzového čelního výstupu a rešerší současných řešení. Dále je provedena analýza čelních výhledových poměrů a řešení řídícího pultu strojvedoucího při ...
  • Návrh jednoválcového závodního 4-dobého motocyklového motoru o objemu 250 cm3 vyhovujícímu předpisům FIM pro kategorii Moto3 

   Author: Kohel Martin; Supervisor: Macek Jan; Opponent: Fořtl Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-18)
   Tato práce se zabývá konstrukčním návrhem závodního jednoválcového čtyřdobého motocyklového motoru pro kategorii FIM Moto3. V rámci návrhu motoru je vypočteno vyvážení klikového mechanismu a pevnostní kontrola jeho ...
  • Návrh kompozitního deformačního prvku pro vůz Formula Student 

   Author: Řada Michal; Supervisor: Vašíček Michal; Opponent: Zavadil Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-12-18)
   V úvodní části této práce je přiblížena teorie nárazu vozu, která volně pokračuje popisem prostředků, které zmírňují účinky nehody na posádku. Probírá především pokročilé konstrukce kompozitních deformačních členů používaných ...
  • Návrh ložiskového uložení kola nákladního automobilu 

   Author: Luštinec Ladislav; Supervisor: Tajzich Václav; Opponent: Rabík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   V této diplomové práci se zabývám kolovými ložisky nákladních automobilů. První část se věnuje popisem používaných provedení, jejich mazáním, utěsnění a dalším komponentům ložisek a ložiskových jednotek. Druhá část popisuje ...
  • Návrh mechanické části pohonu dvojkolí trakčního podvozku nízkopodlažní tramvaje 

   Author: Rajdl Petr; Supervisor: Kolář Josef; Opponent: Zikmund Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Obsahem práce je návrh nápravové převodovky pro pohon dvojkolí dvounápravového podvozku nízkopodlažní tramvaje
  • Návrh modulární stavby čela nízkopodlažní tramvaje 

   Author: Zelený Vojtěch; Supervisor: Kolář Josef; Opponent: Vokoun Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Obsahem diplomové práce je zohlednění požadavků pasivní bezpečnosti při srážce tramvaje s chodcem.
  • Návrh monokoku pro vůz Formula Student 

   Author: Pacoň Lukáš; Supervisor: Vašíček Michal; Opponent: Astraverkhau Nikita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-01)
   Tématem této diplomové práce je konstrukční návrh a provedení výpočtů kompozitního monokoku pro vůz typu Formula Student pro tým CTU CarTech. Vyřešit konstrukční návrh a uspořádání komponent ve voze. Poté provedení pevnostních ...
  • Návrh na konstrukci hvězdicového vznětového motoru 

   Author: Nejedlý Ondřej; Supervisor: Mikulec Antonín; Opponent: Doleček Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-31)
  • Návrh na konstrukci hvězdicového vznětového motoru - klikový mechanismus 

   Author: Pomahač Jan; Supervisor: Mikulec Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Návrh na konstrukci hvězdicového vznětového motoru - palivový systém common rail 

   Author: Doskočil Jiří; Supervisor: Mikulec Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Návrh nového kompaktního řadicího mechanismu 

   Author: Jasný Michal; Supervisor: Achtenová Gabriela; Opponent: Novotný Bohuslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-12)
   Cílem této práce je navrhnout řadicí mechanismus, který dokáže ve spolupráci s externí synchronizací nahradit synchronizační spojku v hřídelových převodovkách. Nový mechanismus musí zaručovat všechny kvalitativní vlastnosti ...
  • Návrh podvozku osobního automobilu 

   Author: Valdecký Marek; Supervisor: Baněček Jan; Opponent: Svoboda Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-08)
   Tato diplomová práce pojednává o návrhu podvozku vozidla pro nový koncepční návrh automobilu. Tato diplomová práce představuje možnou náplň práce strojního konstruktéra v oblasti podvozků motorových vozidel. Práce je řazena ...
  • Návrh pohonu rozvodů pro experimentální jednoválcový motor 

   Author: Kolečkář Pavel; Supervisor: Vávra Jiří; Opponent: Baran Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-30)
   Tato práce se zabývá konstrukcí víka hlavy válce a návrhem systému měření zdvihu ventilu pro experimentální jednoválcový motor. Ve víku jsou uloženy vačkové hřídele, dále je počítáno s instalací systémů variabilního časování ...
  • Návrh přívodu plynu pro komůrkový motor 

   Author: Nithyanandham Nishanth; Supervisor: Syrovátka Zbyněk; Opponent: Takáts Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-06)
   Diplomová práce se zabývá návrhem dodatečné dodávky plynu do předkomůrky pro 4-válcový plynový motor. Pomocí softwaru PTC Creo.3-D byl vytvořen CAD model a výrobní výkresy plynového zásobníku. GT-Power software byl použit ...
  • Návrh sacího traktu motoru Yamaha R6. 

   Author: Císař Ondřej; Supervisor: Červenka Libor; Opponent: Lempera Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-05)
   Práce se zabývá návrhem sacího traktu pro vůz formulového typu. Celý návrh je podřízen pravidlům Formula SAE. V práci je popsán vývoj pro závodní sezónu 2016. Značná část práce je věnována praktickému měření na brzdovém ...
  • Návrh sekundárního vypružení pro otočný podvozek nízkopodlažní tramvaje 

   Author: Slavík Radek; Supervisor: Kolář Josef; Opponent: Vaněček Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-03)
   Diplomová práce obsahuje konstrukční návrh sekundárního vypružení a kolébky u otočného podvozku nízkopodlažní tramvaje. Přenos sil ze skříně na kolébku je řešen pomocí pojezdových kladek. Pro zabránění nadměrného naklápění ...
  • Návrh spřáhla pro nákladní tramvajovou soupravu 

   Author: Barnet Michal; Supervisor: Kolář Josef; Opponent: Heptner Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-09)
   V diplomové práci je navrženo mechanické a elektrické propojení tramvají. Dále je řešen výpočet sil mezi vozy na toto propojení a pevnostní validace technického řešení.