Now showing items 256-275 of 422

  • Palivová trať pro plynový motor s nepřímým zážehem s vyplachovanou předkomůrkou 

   Author: Štěpán Kyjovský; Supervisor: Vávra Jiří; Opponent: Takáts Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
   V první části práce pojednává o konstrukčním řešení palivové tratě pro přívod paliva do aktivně vyplachované předkomůrky a sacího potrubí zkušebního jednoválce. V textu je uvedeno a porovnáno několik variant. Součástí ...
  • Parametrický CAD model pracoviště řidiče 

   Author: Lyčka Ondřej; Supervisor: Baněček Jan; Opponent: Jirásek Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-29)
   Tato práce se zabývá problematikou automatického generování sestavy parametrického CAD modelu pracoviště řidiče. Popisuje k tomuto účelu sloužící 3D modely a proces automatizace generování sestav v software CATIA V5.
  • Perspektivní pohony motorových vozidel 

   Author: Andrey Filin; Supervisor: Morkus Josef; Opponent: Fišer Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-10)
   Tato diplomová práce se zabývá analýzou perspektivních pohonů motorových vozidel, ke kterým patří syntetická paliva, elektromobilita a vodíková auta. Práce vyhodnocuje současný stav a vývoj alternativních pohonů osobních ...
  • Planetová převodovka pro eletrické vozidlo 

   Author: Samed Ali Akköse; Supervisor: Achtenová Gabriela; Opponent: Němček Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-03)
   This thesis consists of research on battery electric vehicles currently available on the market and their powertrains, reviews of patented solutions of electric vehicle powertrains, calculations of longitudinal dynamics ...
  • Planetový dělič pro hybridní pohon 

   Author: Kaněra Jaroslav; Supervisor: Achtenová Gabriela; Opponent: Krůta Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Tato práce se zabývá návrhem planetového děliče pro hybridní pohon vozidla. Cílem je prozkoumat řešení hybridního pohonu DHT (Dedicated Hybrid Transmission), které bude vhodné i pro vozidla nižších tříd, kladoucích vysoké ...
  • Platformové řešení nákladních lokomotiv 

   Author: Jan Vrba; Supervisor: Kolář Josef; Opponent: Zikmund Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Tato diplomová práce se zaobírá základním návrhem platformového řešení nákladních lokomotiv pro trh střední Evropy. Návrh je inspirován provedenou rešerší se zaměřením na cargo lokomotivy operující na kolejích střední ...
  • Plnicí potrubí plynového spalovacího motoru Kubota 0,9 l 

   Author: Tesař Daniel; Supervisor: Škarohlíd Marcel; Opponent: Štochl Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-10)
   Cílem diplomové práce je navrhnout plnicí potrubí plynového spalovacího motoru, přestavěného z tříválcového duálního motoru (benzín/LPG). Vlastnosti plnicího potrubí optimalizovat v SW GT POWER s ohledem na dosažení ...
  • Plnicí potrubí plynového spalovacího motoru Kubota 2,4l 

   Author: Vokáč Jiří; Supervisor: Škarohlíd Marcel; Opponent: Štochl Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-30)
   V této diplomové práci jsem se zabýval plnicím potrubím plynového spalovacího motoru a jeho optimalizací pro zvýšení výkonu. Vlastní optimalizace proběhla v SW "GT- Power 7.4" a modelace výsledného potrubí byla vytvořena ...
  • Pneumatický systém pro ovládání spojky a řazení 

   Author: Sai Kalyan Achanta; Supervisor: Jasný Michal; Opponent: Achtenová Gabriela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Tato diplomová studie se zabývá použitím pneumatických pístů k ovládání spojkového systému automobilu k automatizaci provozu ovládání spojky, návrh zkušebního systému pro navržený systém, a simulace navrhované logiky na ...
  • Pneumatický systém pro ovládání spojky a řazení 

   Author: Sai Kalyan Achanta; Supervisor: Jasný Michal; Opponent: Achtenová Gabriela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-08)
   Tato diplomová studie se zabývá použitím pneumatických pístů k ovládání spojkového systému automobilu k automatizaci provozu ovládání spojky, návrh zkušebního systému pro navržený systém, a simulace navrhované logiky na ...
  • Podobnost bariérových zkoušek a možnosti její aplikace v out-of-position konfiguracích v autonomních vozidlech 

   Author: Ladislav Nussbauer; Supervisor: Jirovský Václav; Opponent: Šotola Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-05)
   Tato práce se zabývá nárazovými zkouškami vozidel s nárazy s mírným a malým přesahem podle IIHS. Nejprve jsou podrobněji popsány specifikace těchto zkoušek. Poté je provedena analýza možnosti provést zkoušku dle specifik ...
  • Podvozek elektrické jednotky s vnitřním rámem a přímým pohonem dvojkolí 

   Author: Jan Špot; Supervisor: Kalivoda Jan; Opponent: Čapek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Tato diplomová práce se zabývá studiem proveditelnosti přímého pohonu pro pohon elektrické jednotky s vnitřním rámem podvozku. V úvodní části jsou popsány konstrukční řešení přímých pohonů kolejových vozidel. V další části ...
  • Podvozek elektromobilu. 

   Author: Bukovský Andrej; Supervisor: Baněček Jan; Opponent: Morkus Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-27)
  • Polohování dynamometru otevřeného zkušebního stavu 

   Author: Surya Sharma; Supervisor: Achtenová Gabriela; Opponent: Miláček Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-24)
   The Juliska Laboratories of Czech Technical University contain testing equipment for both in-house as well as commercial collaborative researches undertaken by the Automotive Department. One such apparatus is the Open-Loop ...
  • Popis emisního chování vozidel v reálném provozu 

   Author: Jan Brich; Supervisor: Klír Vojtěch; Opponent: Beránek Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-05)
   Tato diplomová práce se věnuje popisu emisního chování vozidel v reálném provozu. Zaměřuje se na kategorii vozidel M1 poháněných spalovacím zážehovým motorem. První část práce pojednává o vývoji emisních norem a tvorbě ...
  • Popis intenzity klepání 

   Author: Lojda Lubomír; Supervisor: Klír Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Porování přístrojů pro online měření částic ve výfukových plynech zážehových motorů s přímým vstřikem 

   Author: Sairam Polasa; Supervisor: Vojtíšek Michal; Opponent: Pechout Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-03)
   This master thesis examines the suitability of online particle monitoring instruments for measurement of particle emissions from Direct Injection Spark Ignition (DISI) engines. A typical passenger car DISI engine was ...
  • Postup návrhu podvozku vhodný pro metodiku DASY 

   Author: Stojan Richard; Supervisor: Baněček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-27)
  • Power Transmisison Torsional Analysis for a Tilting Test Stand 

   Author: Ekmekci Mehmet; Supervisor: Vávra Jiří; Opponent: Zoul Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-13)
   An engine tilting test stand is still in the design process at VTP Roztoky. During this design process, a model has been suggested that starts with the engine, and ends with a dynamometer. Throughout this thesis, first an ...
  • Praktické limity detekce vozidel s nadměrnými emisemi dálkovým měřením s odběrem vzorku 

   Author: Ondřej Vyštein; Supervisor: Vojtíšek Michal; Opponent: Jindra Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
   Tato diplomová práce se zabývá analýzou dat z dálkového měření emisí s odběrem vzorku z blízkosti jízdní dráhy, pořádaného v rámci evropského projektu City Air Remote Emissions Sensing (CARES) v nizozemském Lelystadu. V ...