Now showing items 196-215 of 309

  • Parametrický CAD model pracoviště řidiče 

   Author: Lyčka Ondřej; Supervisor: Baněček Jan; Opponent: Jirásek Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-29)
   Tato práce se zabývá problematikou automatického generování sestavy parametrického CAD modelu pracoviště řidiče. Popisuje k tomuto účelu sloužící 3D modely a proces automatizace generování sestav v software CATIA V5.
  • Planetová převodovka pro eletrické vozidlo 

   Author: Samed Ali Akköse; Supervisor: Achtenová Gabriela; Opponent: Němček Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-03)
   This thesis consists of research on battery electric vehicles currently available on the market and their powertrains, reviews of patented solutions of electric vehicle powertrains, calculations of longitudinal dynamics ...
  • Planetový dělič pro hybridní pohon 

   Author: Kaněra Jaroslav; Supervisor: Achtenová Gabriela; Opponent: Krůta Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Tato práce se zabývá návrhem planetového děliče pro hybridní pohon vozidla. Cílem je prozkoumat řešení hybridního pohonu DHT (Dedicated Hybrid Transmission), které bude vhodné i pro vozidla nižších tříd, kladoucích vysoké ...
  • Platformové řešení nákladních lokomotiv 

   Author: Jan Vrba; Supervisor: Kolář Josef; Opponent: Zikmund Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Tato diplomová práce se zaobírá základním návrhem platformového řešení nákladních lokomotiv pro trh střední Evropy. Návrh je inspirován provedenou rešerší se zaměřením na cargo lokomotivy operující na kolejích střední ...
  • Plnicí potrubí plynového spalovacího motoru Kubota 0,9 l 

   Author: Tesař Daniel; Supervisor: Škarohlíd Marcel; Opponent: Štochl Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-10)
   Cílem diplomové práce je navrhnout plnicí potrubí plynového spalovacího motoru, přestavěného z tříválcového duálního motoru (benzín/LPG). Vlastnosti plnicího potrubí optimalizovat v SW GT POWER s ohledem na dosažení ...
  • Plnicí potrubí plynového spalovacího motoru Kubota 2,4l 

   Author: Vokáč Jiří; Supervisor: Škarohlíd Marcel; Opponent: Štochl Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-30)
   V této diplomové práci jsem se zabýval plnicím potrubím plynového spalovacího motoru a jeho optimalizací pro zvýšení výkonu. Vlastní optimalizace proběhla v SW "GT- Power 7.4" a modelace výsledného potrubí byla vytvořena ...
  • Podvozek elektrické jednotky s vnitřním rámem a přímým pohonem dvojkolí 

   Author: Jan Špot; Supervisor: Kalivoda Jan; Opponent: Čapek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Tato diplomová práce se zabývá studiem proveditelnosti přímého pohonu pro pohon elektrické jednotky s vnitřním rámem podvozku. V úvodní části jsou popsány konstrukční řešení přímých pohonů kolejových vozidel. V další části ...
  • Podvozek elektromobilu. 

   Author: Bukovský Andrej; Supervisor: Baněček Jan; Opponent: Morkus Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-27)
  • Popis intenzity klepání 

   Author: Lojda Lubomír; Supervisor: Klír Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Porování přístrojů pro online měření částic ve výfukových plynech zážehových motorů s přímým vstřikem 

   Author: Sairam Polasa; Supervisor: Vojtíšek Michal; Opponent: Pechout Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-03)
   This master thesis examines the suitability of online particle monitoring instruments for measurement of particle emissions from Direct Injection Spark Ignition (DISI) engines. A typical passenger car DISI engine was ...
  • Postup návrhu podvozku vhodný pro metodiku DASY 

   Author: Stojan Richard; Supervisor: Baněček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-27)
  • Power Transmisison Torsional Analysis for a Tilting Test Stand 

   Author: Ekmekci Mehmet; Supervisor: Vávra Jiří; Opponent: Zoul Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-13)
   An engine tilting test stand is still in the design process at VTP Roztoky. During this design process, a model has been suggested that starts with the engine, and ends with a dynamometer. Throughout this thesis, first an ...
  • Predict potential traffic flow problems based on behavioural anomalies 

   Author: Uniyal Shammy; Supervisor: MAE supervisor; Opponent: MAE opponent
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-05)
   Predict potential traffic flow problems based on behavioural anomalies
  • Prediction of component temperature and heat rejection of 4-cylinder DI gasoline engine 

   Author: Rai Shashank; Supervisor: MAE supervisor; Opponent: MAE opponent
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-10)
   Prediction of component temperature and heat rejection of 4-cylinder DI gasoline engine
  • Prediktivní modely spalování v moderním vznětovém motoru s přímým vstřikem 

   Author: Kohlíček Jiří; Supervisor: Vávra Jiří; Opponent: Diviš Marcel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-16)
   Tato práce se zabývá kalibrací prediktivních modelů spalování DI Pulse a DI Jet pro moderní vznětový motor s přímým vstřikováním nafty v prostředí GT Power. Model je naladěn pomocí třítlakové analýzy z jednoválce AVL o ...
  • Program pro sběr dat z vozidla s využitím diagnostického rozhraní 

   Author: Mikulič Martin; Supervisor: Klír Vojtěch; Opponent: Sobotka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-19)
   Táto práca sa zaoberá problematikou získavania dát s využitím diagnostického rozhrania. Hlavným výstupom je program umožňujúci vyčítanie a ukladanie veličín, popisujúcich chovanie pohonného reťazca, s využitím palubnej ...
  • Projektová studie trakčního podvozku pro nízkopodlažní tramvaje ŠKODA 

   Author: Urban Jaroslav; Supervisor: Kolář Josef; Opponent: Štiller Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-05)
   Cílem diplomové práce je provést projektovou studii podvozků pro nízkopodlažní tramvaje od společnosti Škoda Transportation a.s. V rešerši jsou ukázána možná řešení otočných a neotočných podvozků a dále základní požadavky ...
  • Propojené odpružení pro závodní vozy 

   Author: Klvaňa Daniel; Supervisor: Baněček Jan; Opponent: Vaculín Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   Tato práce pojednává o návrhu a ověření funkčnosti pasivního propojení odpružení obou náprav závodního vozu. Popisuje systém odpružení typu monoshock jeho funkci, návrh a konstrukci. Pojednává o úpravě prostorového modelu ...
  • Přední náprava malotraktoru 

   Author: Kindermann Jan; Supervisor: Achtenová Gabriela; Opponent: Hošek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
   Práce se zabývá návrhem konceptu malotraktoru, dále návrhem nepoháněné, výkyvné přední nápravy malotraktoru a návrhem řízení využívajícího šnekový mechanismus. Součástí práce je výběr vhodných ložisek a jejich statická a ...
  • Přeplňovaný dvouválcový zážehový motor pro nasazení ve voze pro závody Formula Student/SAE 

   Author: Mašín Jiří; Supervisor: Vítek Oldřich; Opponent: Navrátil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Tato práce posuzuje potenciál dvouválcového přeplňovaného zážehového motoru s přímým vstřikováním s restriktorem v závodním formulovém voze dle pravidel Formula Student/SAE. Pro posouzení byly provedeny termodynamické ...