Now showing items 206-225 of 364

  • Optimalizace a odlehčení násady na rypadle 

   Author: Baláž Matej; Supervisor: Vašíček Michal; Opponent: Schorník Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-26)
   Táto diplomová práca sa zaoberá výkladom teórie metódy konečných prvkov, jej odvodením a následným všeobecným návodom pre použitie v praxi. Ďalej práca objasňuje, čo ovplyvňuje pevnosť zváraných vysokopevnostných ocelí pri ...
  • Optimalizace aerodynamických prvků vozu Formula Student s využitím nástroje Adjoint solver 

   Author: Otakar Volek; Supervisor: Hatschbach Petr; Opponent: Hyhlík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-05)
   Tato práce pojednává o možnostech využití adjoint solveru pro vývoj vozu Formula Student. V úvodu jsou uvedeny základní rovnice pro CFD modelování a následně je vysvětlen princip adjoint solveru. Dále se práce věnuje ...
  • Optimalizace akumulátorové jednotky pro monopost Formula Student Electric 

   Author: Kosina Jan; Supervisor: Morkus Josef; Opponent: Houf Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-04)
   Tato diplomová práce je rozdělena na tři dílce, ze kterých je učiněno závěrečné zhodnocení. První část se zabývá teoretickými znalostmi o lithiových článcích a obecnou problematikou trakčních baterií použitých v soutěži ...
  • Optimalizace birotačního spalovacího motoru pomocí simulačního modelu 

   Author: Daniel Piskač; Supervisor: Bolehovský Ondřej; Opponent: Rychtář Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-04)
   Tato práce se skládá z přehledu rotačních a birotačních motorů, aktualizace a kalibrace poskytnutého GT-Power modelu. Zahrnuje také návrh a vytvoření dílčího modelu vůlí a optimalizace modelu.
  • Optimalizace chladícího okruhu čtyřválcového zážehového motoru EA111 1,2TSI z hlediska produkce emisí CO2 

   Author: Novák Marcel; Supervisor: Doleček Vít; Opponent: Novotný Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-07-03)
   Diplomová práce se zabývá optimalizací chladicího okruhu čtyřválcového motoru z hlediska produkce emisí CO2. V práci je uveden stručný přehled legislativních požadavků, který souvisí s danou problematikou. Je popsán vývoj ...
  • Optimalizace členů pohonného řetězce automobilu s ohledem na zástavbový prostor, hluk a vibrace 

   Author: Hedrichová Helen; Supervisor: Miláček Ondřej; Opponent: Zoul Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-05)
   Cílem diplomové práce je virtuální design převodového ústrojí s ohledem na instalační prostor a NVH požadavky. V první části práce je představení hybridních vozidel, poloos a dvouhmotých setrvačníku. Pro design poloosy a ...
  • Optimalizace hoření v motoru Formula Student pomocí 3-D CFD 

   Author: Márk Erdélyi; Supervisor: Doleček Vít; Opponent: Toman Rastislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
   Témou diplomovej práce je optimalizácia horenia v motore Formula Student prostriedkami 3D CFD simulácií. Práca obsahuje popis celého procesu prípravy 3D CFD výpočtov motora od vytvorenia pohyblivých výpočtových sietí pre ...
  • Optimalizace hoření v zážehovém motoru řady EA211 s ohledem na použití v hybridním vozidle 

   Author: Vojtěch Dolejší; Supervisor: Červenka Libor; Opponent: Uzlík Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-05)
   Tématem diplomové práce je optimalizace hoření v zážehovém motoru MPI řady EA211 společnosti ŠKODA AUTO a.s. použitím zapalovací komůrky v pracovní oblasti spalovacího motoru typické pro provoz v hybridním vozidle. Pro ...
  • Optimalizace interiéru regionální elektrické jednotky 

   Author: Cvrček Ondřej; Supervisor: Kalivoda Jan; Opponent: Vincik Otomar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Cílem této diplomové práce je definovat legislativní a normativní nároky na regionální elektrické jednotky a na základě definovaných požadavků provést základní koncepční návrh jednotky. Dále definovat požadavky na interiér ...
  • Optimalizace konstrukce skořepiny Praga R1 

   Author: Menšík Martin; Supervisor: Vašíček Michal; Opponent: Jirásek Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-10)
   Cílem této závěrečné práce je navrhnout postup optimalizace skořepiny a aplikovat jej na vůz Praga R1, vytvořit výpočetní model pro analýzu namáhání této skořepiny, definovat významné zátěžné stavy a dle výsledků optimalizace ...
  • Optimalizace přelňovaného motoru s e-asistovaným kompresorem (eBooster) 

   Author: Valery Martyuk; Supervisor: Toman Rastislav; Opponent: Doleček Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
   V této práci proběhlo vyhodnocení elektricky asistovaného přeplňování. Práce se skládá ze dvou části – teoretická rešerše existujících řešení a praktická část obsahující 1D simulace přeplňovaného motoru v prostředí GT-Suite.
  • Optimalizace převodového ústrojí vozu Formula Student 

   Author: Široký Václav; Supervisor: Pakosta Jiří; Opponent: Borovička Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-18)
   Tato diplomová práce pojednává o variantách převodovek umožňujících řazení za stálého toku výkonu, a o jejich kladech a záporech pro vůz kategorie Formula Student/SAE. V souvislosti s tím je vypočten odhad zlepšení výkonů ...
  • Optimalizace rozměrů ojnice spalovacího motoru 

   Author: Brankov Ivaylo; Supervisor: Mikulec Antonín; Opponent: Zoul Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-27)
  • Optimalizace rozmístění a upevnění komponent výzbroje elektrické jednotky 

   Author: Tomáš Podzimek; Supervisor: Kalivoda Jan; Opponent: Prell Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
   Předmětem diplomové práce Optimalizace rozmístění a upevnění komponent výzbroje elektrické jednotky je navrhnout moderní elektrickou nízkopodlažní jednotku pro regionální dopravu. Navržené vozidlo bude mít hrubou stavbu z ...
  • Optimalizace sacích kanálů motoru Yamaha R6 pro Formuli student. 

   Author: Bugár Patrik; Supervisor: Červenka Libor; Opponent: Lempera Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Cieľom práce bola optimalizácia sacích kanálov motora Yamaha R6 s restriktorom v sacom potrubí pre aplikáciu v súťaži Formula Student a následné testovanie navrhnutých tvarov vložiek sacích kanálov na skúšobnom zariadení.
  • Optimalizace spotřeby paliva s použitím mild-hybridního pohonu vozidla 

   Author: Bhargava Sriram Kone; Supervisor: Morkus Josef; Opponent: Macek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
   Tato diplomová práce se zabývá přeměnou klasického vozidla poháněného spalovacím motorem na mild hybrid a optimalizace spotřeby paliva. Výzkum je prováděn za použití gradientních dat získaných na dané testovací trase a ...
  • Optimalizace termodynamiky a konstrukce spalovacacího motoru pro Range Extender 

   Author: Mikuláš Adámek; Supervisor: Toman Rastislav; Opponent: Doleček Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   Práce se zabývá metodikou návrhu a optimalizace pístového spalovacího motoru pro Range Extender. Rešeršní část se zabývá specifickými vlastnostmi spalovacích motorů používaných jako Range Extendery a jejich návrhem. Praktická ...
  • Optimalizace topologie komponent pohonné jednotky 

   Author: Kimmerlin Florian; Supervisor: Hořenín Jindřich; Opponent: Doleček Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-05)
   This paper aims to describe how a topology optimisation process has been implemented in Jaguar Land Rover’s Powertrain Research Design Team through the delivery of an example component, the cam-carrier of an in-line 6 ...
  • Optimalizace tvaru sání motoru pro Formuli Student 

   Author: Čepek Richard; Supervisor: Doleček Vít; Opponent: Toman Rastislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Práce se zabývá návrhem sacího traktu pro motor Yamaha R6 použitým v monopostu Formule Student. Cílem je optimalizovat tvar sacího traktu za použití 1-D a 3-D simulačních modelů. Práce obsahuje rešerši využívaných řešení, ...
  • Optimalizace vyplachování dvoudobého spalovacího motoru spojením 1-D a 3-D CFD přístupu 

   Author: Jan Rudolf; Supervisor: Vítek Oldřich; Opponent: Navrátil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-06)
   Tato práce se zabývá optimalizací vyplachování dvoudobého zážehového spalovacího motoru o zdvihovém objemu 528 cm3. Prototyp určený k optimalizaci vychází z návrhu pana Ing. Králíka, který nahrazuje konvenční dmychadlo ...