Now showing items 1-20 of 422

  • Softwarový nástroj pro automatizaci reakci řídící jednotky motoru na chybové stavy 

   Author: Valentin Pauron; Supervisor: Vojtíšek Michal; Opponent: Denayrolles Manuel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-22)
   Since Bosch launched electronic ABS in 1978, on-board automobile electronics have significantly improved. Automotive electronic control units (ECUs) are essential to the electronic architecture of automobiles, allowing ...
  • Regionální částečně nízkopodlažní vůz - BEMU 70 

   Author: František Novosad; Supervisor: Kolář Josef; Opponent: Švéd Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-01)
   Diplomová práce se zabývá základním návrhem parametrů čtyřnápravového částečně nízkopodlažního dvoupodvozkového elektricko-bateriového trakčního vozu, rozmístěním interiéru, návrhem pohonu a vypružení. Inspirací je provedená ...
  • Dvousilová elektrická lokomotiva 

   Author: Jan Kopřiva; Supervisor: Kolář Josef; Opponent: Špalek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-01)
   Diplomová práce je zaměřena na návrh dvousilové elektrické lokomotivy. Náplní teoretické části je rešerše dvousilových lokomotiv v evropském železničním systému a jejich trakčních podvozků. Praktická část se zabývá samotným ...
  • Analýza mechanického kmitání zkušebního jednoválcového motoru 

   Author: Jan Vondráček; Supervisor: Tichánek Radek; Opponent: Doleček Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-31)
   Diplomová práce se zabývá zhodnocením vyvážení jednoválcového zkušebního motoru Tatra, pevnostní analýzou klikové hřídele a uložení motoru na zkušebně. První část se věnuje teorii vyvažování a praktické aplikaci. Druhá ...
  • Kontrola namáhání hlavy válce vodíkového zkušebního motoru 

   Author: Josef Jakeš; Supervisor: Hořenín Jindřich; Opponent: Mikulec Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-31)
   Cílem této diplomové práce je kontrola namáhání hlavy válce pro vodíkový experimentální motor. Namáhání je vyhodnoceno na základě teplotní a strukturální analýzy v softwaru PTC Creo 4.0. Práce popisuje tvorbu jednotlivých ...
  • Hybridizace bitevního tanku 

   Author: Elisa Tanguy; Supervisor: Toman Rastislav; Opponent: Deloumeau Francois
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-27)
   The objective of this project is to replace the powertrain of a battle tank by a hybrid one. A MATLAB/Simulink model is being developed in order to perform simulations to estimate the fuel consumption gains. This project ...
  • Validace dálkového měření emisí vozidel analýzou výfukových plynů 

   Author: Koushik Vijayakumar; Supervisor: Vojtíšek Michal; Opponent: Windell Laurence
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-27)
   Dálkové snímání emisí motorových vozidel za účelem identifikace vozidel s vysokými emisemi je doplňkovým opatřením k měření emisí během pravidelných technických kontrol vozidel. Těžištěm této práce je experimentální ověření ...
  • Zubová spojka - vibrace a hluk během řazení 

   Author: Vojtěch Folta; Supervisor: Jasný Michal; Opponent: Kazda Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-30)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou návrhu metodiky měření a analýzy vibrací a hluku při procesu řazení do záběru u různých typů řadicích spojek v mechanické převodovce motorových vozidel. První část práce se ...
  • Stupňová převodovka pro elektromobil 

   Author: Martin Ledvinka; Supervisor: Kaněra Jaroslav; Opponent: Stiborová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-30)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem stupňové převodovky pro elektromobil. První část práce obsahuje teoretický úvod do problematiky a rešerši již vyráběných a koncepčních řešení převodovek pro elektromobily. Druhá část ...
  • Testování kloubových hřídelí na zkušebním stanovišti. 

   Author: Michal Marčík; Supervisor: Pakosta Jiří; Opponent: Hrnčíř Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-30)
   Práce se zabývá testováním kloubových hřídelí z hlediska zahřívání za provozu a měřením odporu posuvného kloubu proti axiálnímu posunutí. První část tvoří rešerše hnacích hřídelí, kloubů a jejich vlastností. V druhé části ...
  • Návrh a simulace převodovky s planetovým mechanismem pro hybridní vozidlo 

   Author: Vojtěch Čejka; Supervisor: Kaněra Jaroslav; Opponent: Heger Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-30)
   Tato diplomová práce se zabývá vytvořením konceptu převodovky pro hybridní vozidlo, která vychází z existující převodovky s planetovým mechanismem. Cílem práce je vybrat vhodnou výchozí převodovku, vhodně upravit její ...
  • Koncept konstrukce karoserie pro autobusy Hess 

   Author: Grégoire Bis; Supervisor: Kazda Lukáš; Opponent: Wunderlich Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-27)
   In the automotive industry, there is nowadays a constant need to make vehicles lighter. This is no exemption for bus manufacturers, especially for the Swiss company Carrosserie HESS AG, which specialises in the production ...
  • Vývoj metody předvídání povolování šroubů 

   Author: Thibault Dugast; Supervisor: Pacoň Lukáš; Opponent: Kaněra Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-27)
   This thesis report of my 5-month internship explains the different possibilities I explored in order to reduce the loosening of the screws of a wheel by optimizing its design. Indeed, spontaneous loosening is a major issue ...
  • Výpočetní model dynamiky ventilového mechanismu 

   Author: Martin Síba; Supervisor: Tichánek Radek; Opponent: Erdélyi Márk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-10)
   Tato diplomová práce se zabývá stavbou simulačního modelu ventilového rozvodu sacích ventilů velkého vznětového motoru. Ventilový rozvod se skládá ze samostatných vahadel s možností deaktivace při přepínání mezi činným ...
  • Simulace a validace ventilátoru pro vůz Formula Student 

   Author: Jaromír Šolc; Supervisor: Pacoň Lukáš; Opponent: Vojík Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-10)
   Cílem této práce je teoretické zdokumentování a praktické ověření různých způsobů simulování a experimentálního ověření lopatkových strojů. V teoretické části jsou postupně vysvětleny základní vztahy a charakteristiky a ...
  • Modifikace spalovacího prostoru dvoupalivového vznětového motoru za účelem zvýšení chemické účinnosti 

   Author: Josef Jarolímek; Supervisor: Bortel Ivan; Opponent: Diviš Marcel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-10)
   Tato diplomová práce se zabývá funkcí spalovacího prostoru v motorech s vnitřním spalováním, zejména pak vznětových s možností provozu v dvoupalivovém režimu, a možnostmi jeho optimalizace. Její teoretickou část tvoří ...
  • Možnosti využití databáze DASY pro návrh zavěšení kol automobilu 

   Author: Pavel Skoupý; Supervisor: Klír Vojtěch; Opponent: Kamerling Thymen
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-08)
   Design Assistance System (DASY) na Centru vozidel udržitelné mobility (CVUM) je databázový systém, který je zaměřený na výzkum a znalostní konstrukci vozidel. Aktuálně je tento systém zaměřen na návrh a konstrukci především ...
  • Pneumatický systém pro ovládání spojky a řazení 

   Author: Sai Kalyan Achanta; Supervisor: Jasný Michal; Opponent: Achtenová Gabriela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-08)
   Tato diplomová studie se zabývá použitím pneumatických pístů k ovládání spojkového systému automobilu k automatizaci provozu ovládání spojky, návrh zkušebního systému pro navržený systém, a simulace navrhované logiky na ...
  • Total ownership-cost estimation of operating current and future high-capacity vehicles in current infrastructure 

   Author: Kshitij Soni; Supervisor: MAE supervisor; Opponent: MAE opponent
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-11)
   Total ownership-cost estimation of operating current and future high-capacity vehicles in current infrastructure
  • Simulace pohonu elektromobilu 

   Author: Farhaan Hussain; Supervisor: Mindl Pavel; Opponent: Skarolek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-08)
   Diplomová práce je zaměřena na empirickou analýzu elektrického pohonu hnacího ústrojí sestávajícího z asynchronního motoru v různých provozních režimech. Analýza se provádí pomocí dat z provedených testů a jejich následným ...