Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 142

  • Horní otočná konstrukce s teleskopickým ramenem autojeřábu 

   Autor: Morkes Jan; Vedoucí práce: Achtenová Gabriela; Oponent práce: Malý Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-04)
   Návrh řešení teleskopického výložníku na horní otočné konstrukci autojeřábu. Celkové rozměry přizpůsobeny pro vozidlo Tatra T815 - 7 FORCE. Vyhodnocení pracovní oblasti jeřábu spolu s výpočty nejdůležitějších prvků. ...
  • Emise zážehového motoru a modelování třícestného řízeného katalytického systému 

   Autor: Shanmughanathan Shankar Balaji; Vedoucí práce: Klír Vojtěch; Oponent práce: Bolehovský Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-22)
   Automobiles are an important part of life in today's world. These machines are the main escorts for our daily travels. Automobiles are also one of the source of air pollution. So, reducing engine out emission is a great ...
  • Optimalizace akumulátorové jednotky pro monopost Formula Student Electric 

   Autor: Kosina Jan; Vedoucí práce: Morkus Josef; Oponent práce: Houf Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-04)
   Tato diplomová práce je rozdělena na tři dílce, ze kterých je učiněno závěrečné zhodnocení. První část se zabývá teoretickými znalostmi o lithiových článcích a obecnou problematikou trakčních baterií použitých v soutěži ...
  • Energetická náročnost elektropohonu off-road jízdního kola 

   Autor: Jehlička Petr; Vedoucí práce: Morkus Josef; Oponent práce: Kalivoda Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-12-20)
   Úvod práce se zaměřuje na obecnou problematiku a výskyt elektromobility v našem životě. Pro lepší orientaci v dalších částech práce a snazší porozumění textu následuje krátký přehled stavu klasických elektrokol, jejich ...
  • Úprava VW Caddy pro přepravu vozíčkáře 

   Autor: Jaterková Nikol; Vedoucí práce: Baněček Jan; Oponent práce: Svoboda Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-16)
   Úprava automobilu VW Caddy pro přepravu osob na vozíčku s předpokládanou asistencí nástupu a ovládání vozu. Úprava byla provedena snížením podlahy automobilu, při zachování nápravy a jejich částí, byl proveden test CAD ...
  • Projektová studie trakčního podvozku pro nízkopodlažní tramvaje ŠKODA 

   Autor: Urban Jaroslav; Vedoucí práce: Kolář Josef; Oponent práce: Štiller Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-05)
   Cílem diplomové práce je provést projektovou studii podvozků pro nízkopodlažní tramvaje od společnosti Škoda Transportation a.s. V rešerši jsou ukázána možná řešení otočných a neotočných podvozků a dále základní požadavky ...
  • Studie mechanismů zvyšování podílu EGR ve válci motoru 

   Autor: Weiss Václav; Vedoucí práce: Doleček Vít; Oponent práce: Hanousek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-10)
   Cílem práce je prozkoumat možnosti vrstvení směsi v zážehovém motoru. V návaznosti na předchozí práce připravit návrh geometrií pro vrstvení směsi. Na těchto navržených geometriích provést CFD simulaci v programu AVL Fire ...
  • Zařízení pro měření tumblu ve válci spalovacího motoru 

   Autor: Schmidt Jiří; Vedoucí práce: Hatschbach Petr; Oponent práce: Hořenín Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-08)
   Diplomová práce se zabývá měřením tumblu ve válci při stacionární zkoušce na aerodynamické trati. Tumble je vírový útvar, který může vznikat ve válci spalovacího motoru v průběhu sání. Jeho osa je kolmá na osu válce. Práce ...
  • Návrh sekundárního vypružení pro otočný podvozek nízkopodlažní tramvaje 

   Autor: Slavík Radek; Vedoucí práce: Kolář Josef; Oponent práce: Vaněček Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-03)
   Diplomová práce obsahuje konstrukční návrh sekundárního vypružení a kolébky u otočného podvozku nízkopodlažní tramvaje. Přenos sil ze skříně na kolébku je řešen pomocí pojezdových kladek. Pro zabránění nadměrného naklápění ...
  • Energetická náročnost jízdy elektrobusu SOR EBN 11 na lince 163 

   Autor: Průcha Pavel; Vedoucí práce: Morkus Josef; Oponent práce: Barchánek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-04)
   Tato práce se zabývá stanovením spotřeby energie elektrobusu SOR EBN 11 na lince 163, jedoucí ze zastávky Želivského na Sídliště Rohožník a zpět. Na základě určení výškového profilu trasy a několika násobného měření ...
  • Návrh vypružení tříčlánkové regionální částečně nízkopodlažní jednotky 

   Autor: Pěnkava Dominik; Vedoucí práce: Kolář Josef; Oponent práce: Zakopal Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-05)
   Diplomová práce se zabývá návrhem primárního a sekundárního vypružení tříčlánkové částečně nízkopodlažní jednotky.
  • Návrh čelního nouzového výstupu příměstské jednotky 

   Autor: Andrýs Pavel; Vedoucí práce: Kolář Josef; Oponent práce: Prell Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-05)
   Tato diplomová práce se zabývá legislativními požadavky pro návrh nouzového čelního výstupu a rešerší současných řešení. Dále je provedena analýza čelních výhledových poměrů a řešení řídícího pultu strojvedoucího při ...
  • Simulation of AEB system testing 

   Autor: Zíta Patrik; Vedoucí práce: Jirovský Václav; Oponent práce: Vaculín Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-21)
   Tato diplomová práce popisuje simulační nástroj, který byl vytvořen pro analýzu funkcí ADAS systémů a dynamiky vozidel. Nástroj byl vytvořen v aplikacích CarMaker a Microsoft Excel. Software lze použít jako SIL test pro ...
  • Výpočet dynamiky variabilního ventilového rozvodu 

   Autor: Richtr David; Vedoucí práce: Tichánek Radek; Oponent práce: Uzlík Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-11)
   Diplomová práce se zabývá tvorbou výpočetního parametrického modelu ventilového rozvodu v programovém prostředí GT-SUITE. Výpočetní model disponuje systémem proměnlivého natáčení vačkových hřídelí s řízením, řemenovým ...
  • Koncepční řešení prostoru posádky vozu kategorie GT 

   Autor: Mundil Miloš; Vedoucí práce: Baněček Jan; Oponent práce: Jirásek Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-30)
   Tato práce studuje technické předpisy kategorie LMP3 a skupiny CN, porovnává je s předpisy ECE. Přináší návrh 3D modelů pro automatické generování sestav. Ukazuje použití těchto modelů pro kontrolu prostoru posádky ...
  • Konstruční návrh pohonu kolejového elektrobusu 

   Autor: Mojžíš Jan; Vedoucí práce: Kolář Josef; Oponent práce: Pohl Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-22)
   dvounápravového vozidla ? kolejového elektrobusu. Zvolený typ pohonu je příčně orientovaný, s plně odpruženým pohonem s dutou kloubovou hřídelí. Jako zdroj energie jsou použity lithiové baterie, je použit synchronní motor ...
  • Optimalizace konstrukce skořepiny Praga R1 

   Autor: Menšík Martin; Vedoucí práce: Vašíček Michal; Oponent práce: Jirásek Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-10)
   Cílem této závěrečné práce je navrhnout postup optimalizace skořepiny a aplikovat jej na vůz Praga R1, vytvořit výpočetní model pro analýzu namáhání této skořepiny, definovat významné zátěžné stavy a dle výsledků optimalizace ...
  • Cylinder Head Gasket for an Experimental Single Cylinder 

   Autor: Kubový Lukáš; Vedoucí práce: Hořenín Jindřich; Oponent práce: Sýkora Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-20)
   Cílem této práce je průzkum současných možností utěsnění hlavy válce experimentálního jednoválcového motoru a navrhnout vhodné řešení těsnění hlavy válce. Navrhované řešení obsahuje požadované předpětí hlavových šroubů, ...
  • Studie rekonstrukce přední části vozu Praga R1 

   Autor: Vojík Radek; Vedoucí práce: Baněček Jan; Oponent práce: Jirásek Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-12)
   Předmětem diplomové práce je zanalyzovat a navrhnout možné úpravy nosné skořepiny vozu Praga R1 pro plně dvojmístnou variantu vozu. Téma jsem řešil pomocí navržení úprav podvozku, umožňující praktické ověření vlivu navržených ...
  • Rozvodovka osobního vozu 4x2 s hnacím agregátem vpředu napříč 

   Autor: Vrátil Michal; Vedoucí práce: Tajzich Václav; Oponent práce: Rabík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-27)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem přední rozvodovky osobního automobilu ve variantě 4 x 2 s hnacím agregátem umístěným v předu napříč.