Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 105

  • Optimization of mechanically controlled scootter CVT transmission 

   Autor: Binka Jozef; Vedoucí práce: Achtenová Gabriela; Oponent práce: Fořtl Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-04-12)
   Optimization of mechanically controlled scootter CVT transmission
  • Tepelné namáhání vstřikovače dvoupalivového vznětového motoru 

   Autor: Šál Jakub; Vedoucí práce: Vávra Jiří; Oponent práce: Diviš Marcel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   Obsahem práce je návrh, realizace a následné otestování měřícího členu snímajícího teplotu trysky vstřikovače ve spalovacím prostoru a dále také návrh opatření pro snížení tepelného namáhání trysky vstřikovače. Součástí ...
  • Propojené odpružení pro závodní vozy 

   Autor: Klvaňa Daniel; Vedoucí práce: Baněček Jan; Oponent práce: Vaculín Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   Tato práce pojednává o návrhu a ověření funkčnosti pasivního propojení odpružení obou náprav závodního vozu. Popisuje systém odpružení typu monoshock jeho funkci, návrh a konstrukci. Pojednává o úpravě prostorového modelu ...
  • Návrh a analýza kompozitového deformačního prvku sendvičové konstrukce pro vůz Formula Student 

   Autor: Záruba Petr; Vedoucí práce: Vašíček Michal; Oponent práce: Zavadil Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   Tato práce popisuje ucelenou problematiku návrhu deformačních prvků používaných ve vozech Formula Student. Hlavním cílem autora je navrhnout kompozitní deformační prvek, který vyhoví kritériím soutěže Formula Student a ...
  • Power Transmisison Torsional Analysis for a Tilting Test Stand 

   Autor: Ekmekci Mehmet; Vedoucí práce: Vávra Jiří; Oponent práce: Zoul Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-13)
   An engine tilting test stand is still in the design process at VTP Roztoky. During this design process, a model has been suggested that starts with the engine, and ends with a dynamometer. Throughout this thesis, first an ...
  • Návrh úprav ke snížení mechanických ztrát ventilového rozvodu motoru Yamaha YZF R6 

   Autor: Vokurka Martin; Vedoucí práce: Valášek Jan; Oponent práce: Kubíček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-04)
   Tato práce se zabývá mechanickými ztrátami v rozvodovém mechanismu motoru Yamaha YZF R6, který složí k pohonu monopostu týmu CTU CarTech určeném pro soutěže Formula Student/SAE. Cílem je analyzovat mechanismus ventilového ...
  • Vývoj kompozitního ráfku pro vůz kategorie Formula Student 

   Autor: Balejík Gorazd; Vedoucí práce: Zavadil Filip; Oponent práce: Vašíček Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   V první části práce se autor zabývá rozborem doposud používaných řešení ráfků závodního monopostu kategorie Formula Student a analýzou jejich silných a slabých stránek. V druhém oddílu autor navrhuje své vlastní řešení ...
  • Dvouosý naklápěcí stojan pro zkoušení spalovacích motorů 

   Autor: Světlík David; Vedoucí práce: Vávra Jiří; Oponent práce: Rudolf Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-08)
   Diplomová práce se zabývá návrhem vybraných částí dvouosého naklápěcího stojanu pro testování spalovacích motorů. Motivací pro tuto diplomovou práci je výzkum chování motorových kapalin za působení dynamických účinků v ...
  • Konstrukční řešení uložení pohonného ústrojí při podélné zástavbě 

   Autor: Vilímec Petr; Vedoucí práce: Zoul Václav; Oponent práce: Vokáč Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   Na základě údajů o únosnosti a tuhosti pružných prvků byly vypočítány vlastní frekvence pohonného soustrojí a nevyvážené účinky pohybujících se setrvačných hmot motoru. Na základě výsledků těchto výpočtů byly zvoleny pružné ...
  • Klikový mechanismus pro experimentální jednoválcový motor 

   Autor: Souček Jakub; Vedoucí práce: Vávra Jiří; Oponent práce: Šopík Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-13)
   Práce se zabývá úpravou klikového mechanismu zkušebního jednoválcového motoru AVL 5402. Tato práce je součástí většího projektu kompletní přestavby tohoto motoru ze vznětového na zážehový. V úvodu je představena současná ...
  • Plnicí potrubí plynového spalovacího motoru Kubota 2,4l 

   Autor: Vokáč Jiří; Vedoucí práce: Škarohlíd Marcel; Oponent práce: Štochl Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-30)
   V této diplomové práci jsem se zabýval plnicím potrubím plynového spalovacího motoru a jeho optimalizací pro zvýšení výkonu. Vlastní optimalizace proběhla v SW "GT- Power 7.4" a modelace výsledného potrubí byla vytvořena ...
  • Návrh sacího traktu motoru Yamaha R6. 

   Autor: Císař Ondřej; Vedoucí práce: Červenka Libor; Oponent práce: Lempera Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-05)
   Práce se zabývá návrhem sacího traktu pro vůz formulového typu. Celý návrh je podřízen pravidlům Formula SAE. V práci je popsán vývoj pro závodní sezónu 2016. Značná část práce je věnována praktickému měření na brzdovém ...
  • Optimalizace zážehového motoru s výkonovou tubínou 

   Autor: Kohout Petr; Vedoucí práce: Bolehovský Ondřej; Oponent práce: Pohořelský Luděk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   V této magisterské diplomové práci je vytvořen simulační výpočetní model pro zjišťování potenciálu výkonové turbiny připojené k benzinovému zážehovému motoru. Při simulacích je implementován pokročilý model zachycující ...
  • Hybrid Vehicle Driveline concept 

   Autor: Fabry Pavel; Vedoucí práce: Achtenová Gabriela; Oponent práce: Morkus Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-13)
   Tato diplomová práce je zaměřena na návrh konceptu dvojspojkové převodovky pro automobil segmentu B poháněný benzinovým motorem a dvěma elektickými motor-generátory. Koncept je podpořen simulací zatěžovacího cyklu. Základní ...
  • Inovace stanoviště pro zkoušení ventilových rozvodů 

   Autor: Hübner Zdeněk; Vedoucí práce: Emrich Miloslav; Oponent práce: Liškář Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   Tato diplomová práce se věnuje inovaci měřícího stanoviště určeného k měření ventilových rozvodů spalovacích motorů. Je provedena analýza výchozího stavu stanoviště. Na stanovišti jsou provedeny konstrukční změny, jsou ...
  • Analysis of the DNOx 2.2 system's equalizing membrane stress 

   Autor: Pitra Marek; Vedoucí práce: Vašíček Michal; Oponent práce: Wicaksono Satrio
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-29)
   Tato práce popisuje napětí na vyrovnávací membráně DNOx 2.2. zásobovacího modulu. Chování membrány je simulováno v ABAQUS FEA softwaru. Následně byly určeny místa s kritickým napětím a poté byly navrhnuty tvarové modifikace ...
  • Autonomní jízda zmenšeného modelu SMALL 

   Autor: Škvor Josef; Vedoucí práce: Achtenová Gabriela; Oponent práce: Neusser Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-12)
   Tato práce se zabývá přestavbou modelu SMALL. Dále se tato práce zabývá autonomním couváním soupravy složené z tažného vozidla a jednonápravového přívěsu. V této souvislosti budou navrženy algoritmy a následně odzkoušeny ...
  • Návrh pohonu rozvodů pro experimentální jednoválcový motor 

   Autor: Kolečkář Pavel; Vedoucí práce: Vávra Jiří; Oponent práce: Baran Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-30)
   Tato práce se zabývá konstrukcí víka hlavy válce a návrhem systému měření zdvihu ventilu pro experimentální jednoválcový motor. Ve víku jsou uloženy vačkové hřídele, dále je počítáno s instalací systémů variabilního časování ...
  • Simulace špinění karoserie v softwaru OpenFOAM 

   Autor: Haman Ondřej; Vedoucí práce: Vítek Oldřich; Oponent práce: Holman Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-30)
   Tato práce se zabývá špiněním automobilů od vlastních kol. Do simulačního softwaru OpenFOAM je implementována metoda založená na eulerovském přístupu. Jsou provedeny výpočty na reálné geometrii automobilu. Je prezentována ...
  • Konstrukce a optimalizace systému řízení pro vůz Formula Student 

   Autor: Pítr Tomáš; Vedoucí práce: Vašíček Michal; Oponent práce: Astraverkhau Nikita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-30)
   Cílem diplomové práce je konstrukce systému řízení pro vozy Formula Student týmu CTU CarTech s označením FS07 a FS08. Práce se zabývá návrhem hřebenové převodky řízení, kuželové převodky řízení, topologickou optimalizací ...