Now showing items 1-20 of 430

  • Simulation based study of the Hydraulic Power Steering System and the Steer-by-wire System of a forklift 

   Author: Snehal Vitthal Bobade; Supervisor: MAE supervisor; Opponent: MAE opponent
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-05-01)
   Simulation based study of the Hydraulic Power Steering System and the Steer-by-wire System of a forklift
  • Využití experimentálního průzkumu při vývoji závodního motocyklu s malým zdvihovým objemem 

   Author: Jakub Sedlář; Supervisor: Klír Vojtěch; Opponent: Myslík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-09)
   Uvedená diplomová práce se zabývá možnostmi měření výkonových parametrů motocyklového motoru s malým zdvihovým objemem. Teoretická část práce nejprve stručně definuje výkonové parametry spalovacího motoru. Následuje zmapování ...
  • Analýza životnosti automobilových součástí pomocí výkonové spektrální hustoty pro stochastické zatížení 

   Author: Martin Štarman; Supervisor: Vašíček Michal; Opponent: Řada Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-07)
   Tato diplomová práce se zabývá analýzou životnosti automobilových součástí pomocí výkonové spektrální hustoty pro stochastická zatížení. V první části práce je popsána problematika životnostní analýzy, náhodného buzení ...
  • Parametrizace a automatické generování 3D CAD modelu 

   Author: Alexandre Adrien Perié; Supervisor: Kazda Lukáš; Opponent: Hadraba Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-07)
   The goals of my internship were divided into two main tasks, parametrizing an entire bike frame model, and automating the creation of a CATIA model from the data of its technical drawing. Since literature is short on ...
  • Vývoj lokálně-optimálního řídicího algoritmu hybridního vozidla 

   Author: Ondřej Čmiel; Supervisor: Toman Rastislav; Opponent: Ušiak Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-07)
   Tato práce se zabývá strategiemi řízení hybridních elektrických vozidel. Na základě rešerše daného tématu je, pomocí programovacího jazyka Python, navržen lokálně – optimální řídící algoritmus, který určuje poměr rozdělení ...
  • Integrace lehkého pomocného trakčního motoru do kolové skupiny osobního automobilu 

   Author: Terézia Ďurkovičová; Supervisor: Vašíček Michal; Opponent: Medek Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-07)
   Cílem této diplomové práce je vytvořit vhodné konstrukční řešení integrace lehkého elektromotoru do kolové skupiny zadaných náprav. Záměrem je použití tohoto pohonu jako doplňkového na nehnané nápravě osobního automobilu. ...
  • Návrh rámu pro motocykl kategorie miniGP 

   Author: Tomáš Dvořák; Supervisor: Pacoň Lukáš; Opponent: Císař Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-07)
   Diplomová práce se zabývá návrhem rámu pro motocykl kategorie Mini GP s ohledem provozní podmínky a pravidla této kategorie. Tato práce je rozdělena do tří hlavních částí. Úvod práce je zaměřen na představení kategorie ...
  • Analýza defektů elektronických součástí během balení – návrh eliminace tohoto problému 

   Author: Nils Ros-Jacquier; Supervisor: Kazda Josef; Opponent: Le Rest François
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-07)
   Od dubna do září 2023 jsem měl možnost absolvovat stáž zaměřenou na inženýrství a výzkum pro výrobu v závodě Continental Automotive v Toulouse ve Francii. V této práci byly činnosti prováděné v průběhu stáže formulovány ...
  • Softwarový nástroj pro automatizaci reakci řídící jednotky motoru na chybové stavy 

   Author: Valentin Pauron; Supervisor: Vojtíšek Michal; Opponent: Denayrolles Manuel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-22)
   Since Bosch launched electronic ABS in 1978, on-board automobile electronics have significantly improved. Automotive electronic control units (ECUs) are essential to the electronic architecture of automobiles, allowing ...
  • Regionální částečně nízkopodlažní vůz - BEMU 70 

   Author: František Novosad; Supervisor: Kolář Josef; Opponent: Švéd Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-01)
   Diplomová práce se zabývá základním návrhem parametrů čtyřnápravového částečně nízkopodlažního dvoupodvozkového elektricko-bateriového trakčního vozu, rozmístěním interiéru, návrhem pohonu a vypružení. Inspirací je provedená ...
  • Dvousilová elektrická lokomotiva 

   Author: Jan Kopřiva; Supervisor: Kolář Josef; Opponent: Špalek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-01)
   Diplomová práce je zaměřena na návrh dvousilové elektrické lokomotivy. Náplní teoretické části je rešerše dvousilových lokomotiv v evropském železničním systému a jejich trakčních podvozků. Praktická část se zabývá samotným ...
  • Analýza mechanického kmitání zkušebního jednoválcového motoru 

   Author: Jan Vondráček; Supervisor: Tichánek Radek; Opponent: Doleček Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-31)
   Diplomová práce se zabývá zhodnocením vyvážení jednoválcového zkušebního motoru Tatra, pevnostní analýzou klikové hřídele a uložení motoru na zkušebně. První část se věnuje teorii vyvažování a praktické aplikaci. Druhá ...
  • Kontrola namáhání hlavy válce vodíkového zkušebního motoru 

   Author: Josef Jakeš; Supervisor: Hořenín Jindřich; Opponent: Mikulec Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-31)
   Cílem této diplomové práce je kontrola namáhání hlavy válce pro vodíkový experimentální motor. Namáhání je vyhodnoceno na základě teplotní a strukturální analýzy v softwaru PTC Creo 4.0. Práce popisuje tvorbu jednotlivých ...
  • Hybridizace bitevního tanku 

   Author: Elisa Tanguy; Supervisor: Toman Rastislav; Opponent: Deloumeau Francois
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-27)
   The objective of this project is to replace the powertrain of a battle tank by a hybrid one. A MATLAB/Simulink model is being developed in order to perform simulations to estimate the fuel consumption gains. This project ...
  • Validace dálkového měření emisí vozidel analýzou výfukových plynů 

   Author: Koushik Vijayakumar; Supervisor: Vojtíšek Michal; Opponent: Windell Laurence
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-27)
   Dálkové snímání emisí motorových vozidel za účelem identifikace vozidel s vysokými emisemi je doplňkovým opatřením k měření emisí během pravidelných technických kontrol vozidel. Těžištěm této práce je experimentální ověření ...
  • Zubová spojka - vibrace a hluk během řazení 

   Author: Vojtěch Folta; Supervisor: Jasný Michal; Opponent: Kazda Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-30)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou návrhu metodiky měření a analýzy vibrací a hluku při procesu řazení do záběru u různých typů řadicích spojek v mechanické převodovce motorových vozidel. První část práce se ...
  • Stupňová převodovka pro elektromobil 

   Author: Martin Ledvinka; Supervisor: Kaněra Jaroslav; Opponent: Stiborová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-30)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem stupňové převodovky pro elektromobil. První část práce obsahuje teoretický úvod do problematiky a rešerši již vyráběných a koncepčních řešení převodovek pro elektromobily. Druhá část ...
  • Testování kloubových hřídelí na zkušebním stanovišti. 

   Author: Michal Marčík; Supervisor: Pakosta Jiří; Opponent: Hrnčíř Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-30)
   Práce se zabývá testováním kloubových hřídelí z hlediska zahřívání za provozu a měřením odporu posuvného kloubu proti axiálnímu posunutí. První část tvoří rešerše hnacích hřídelí, kloubů a jejich vlastností. V druhé části ...
  • Návrh a simulace převodovky s planetovým mechanismem pro hybridní vozidlo 

   Author: Vojtěch Čejka; Supervisor: Kaněra Jaroslav; Opponent: Heger Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-30)
   Tato diplomová práce se zabývá vytvořením konceptu převodovky pro hybridní vozidlo, která vychází z existující převodovky s planetovým mechanismem. Cílem práce je vybrat vhodnou výchozí převodovku, vhodně upravit její ...
  • Koncept konstrukce karoserie pro autobusy Hess 

   Author: Grégoire Bis; Supervisor: Kazda Lukáš; Opponent: Wunderlich Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-27)
   In the automotive industry, there is nowadays a constant need to make vehicles lighter. This is no exemption for bus manufacturers, especially for the Swiss company Carrosserie HESS AG, which specialises in the production ...