Now showing items 1-20 of 364

  • NMPC based slip control ABS including tyre tread thermal dynamics 

   Author: Tushar Girotra; Supervisor: MAE supervisor; Opponent: MAE opponent
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-03-19)
   NMPC based slip control ABS including tyre tread thermal dynamics
  • Detekce nadměrných emisí částic dálkovým měřením - vliv odstupů, jízdních režimů a měřítka částic 

   Author: Pratyush Subhasit; Supervisor: Vojtíšek Michal; Opponent: Pechout Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-06)
   This master thesis deals with detection of high nitrogen oxide (NOX) and particulate matter emitting passages from vehicles of different types (heavy-duty vehicle, light-commercial vehicles, and two-wheeler vehicles) and ...
  • Teoretická a experimentální analýza parametrů asynchronního motoru 

   Author: Mohith Kumaran Satyan Babu; Supervisor: Mindl Pavel; Opponent: Kaněra Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-06)
   Tato diplomová práce je zaměřena na modelování, simulaci a experimentální ověřování parametrů elektrického pohonu s indukčním motorem využívajícím vektorové řízení magnetického pole. Cílem mé práce je simulovat vektorově ...
  • Optimalizace hoření v zážehovém motoru řady EA211 s ohledem na použití v hybridním vozidle 

   Author: Vojtěch Dolejší; Supervisor: Červenka Libor; Opponent: Uzlík Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-05)
   Tématem diplomové práce je optimalizace hoření v zážehovém motoru MPI řady EA211 společnosti ŠKODA AUTO a.s. použitím zapalovací komůrky v pracovní oblasti spalovacího motoru typické pro provoz v hybridním vozidle. Pro ...
  • Návrh skladby kompozitní struktury pro vůz Formula Student 

   Author: Jiří Zelený; Supervisor: Pacoň Lukáš; Opponent: Kazda Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-05)
   Diplomová práce se zabývá návrhem skladby kompozitní struktury pro vůz Formula Student, který nahradí stávající skladbu kompozitní struktury monokoku, a to za dodržení pravidel FSAE. První část popisuje soutěž Formula ...
  • Optimalizace aerodynamických prvků vozu Formula Student s využitím nástroje Adjoint solver 

   Author: Otakar Volek; Supervisor: Hatschbach Petr; Opponent: Hyhlík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-05)
   Tato práce pojednává o možnostech využití adjoint solveru pro vývoj vozu Formula Student. V úvodu jsou uvedeny základní rovnice pro CFD modelování a následně je vysvětlen princip adjoint solveru. Dále se práce věnuje ...
  • Automatizovaná optimalizace parametrů experimentální pohonné jednotky 

   Author: Vojtěch Winter; Supervisor: Vávra Jiří; Opponent: Páv Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-05)
   Tato práce pojednává o zavedení automatizačního systému pro optimalizaci parametrů experimentální spalovací pohonné jednotky. Použití automatizačního systému by mělo směřovat k usnadnění hledání optimálních nastavení akčních ...
  • Vehicle speed and sideslip angle estimation 

   Author: Josef Čech; Supervisor: MAE supervisor; Opponent: MAE opponent
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-28)
   Vehicle speed and sideslip angle estimation
  • Design and implementation of CACC with Artificial Potential Function in a scaled vehicle 

   Author: Veronika Zelená; Supervisor: MAE supervisor; Opponent: MAE opponent
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-12-31)
   Design and implementation of CACC with Artificial Potential Function in a scaled vehicle
  • Motion planning and trajectory tracking for an autonomous vehicle at high-speed scenarios 

   Author: Praveen Kumar Balachandran; Supervisor: MAE supervisor; Opponent: MAE opponent
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-12-05)
   Motion planning and trajectory tracking for an autonomous vehicle at high-speed scenarios
  • Simulace vlivu provozního prostředí na kompozitní materiály 

   Author: Jaykishan Harishbhai Patel; Supervisor: Kazda Lukáš; Opponent: Zámečníková Tereza
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Aplikace kompozitních materiálů v automobilovém průmyslu se v posledních letech stala prominentní, díky čemuž je průmysl udržitelnější a nákladově efektivnější, aniž by byl ohrožen výkon automobilu. Použití kompozitního ...
  • Měřicí aparatura a akvizice dat na zkušebním stanovišti kloubových hřídelí v laboratořích na Julisce 

   Author: Vasile Vlas; Supervisor: Pakosta Jiří; Opponent: Sobotka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-04)
   Diplomová práce se v úvodu zabývá kloubovými hřídeli s homokinetickými klouby a jejich problematikou v kontextu zkušebního stanoviště a měřených veličin. Dále se zabývá aktuálním stavem měřící aparatury EHL, návrhem ...
  • Metodika aerodynamického řešení vozidla 

   Author: Jan Vorlík; Supervisor: Baněček Jan; Opponent: Jirásek Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-04)
   Aerodynamika je v závodních vozech stěžejním oborem. V mé práci se na začátku věnuji obecnému popisu základních aerodynamických prvků na závodních vozidlech. Dále jsem se v teoretické části věnoval popisu CFD výpočtů a ...
  • Návrh pohonného řetězce pro jednostopé vozidlo typu range extender 

   Author: Martin Dvořák; Supervisor: Baněček Jan; Opponent: Morkus Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-04)
   Teoretická část práce pojednává o existujících vozidlech typu range extender, neboli sériových hybridech. Dále se zabývá přestavbou skůtru Suzuki Burgman na dálník s pohonem typu range extender. Konkrétně návrhem nového ...
  • Stanoviště pro testování kloubových hřídelí v laboratořích na Julisce 

   Author: Oldřich Suchánek; Supervisor: Pakosta Jiří; Opponent: Voženílek Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-04)
   Cílem diplomové práce je modernizace otevřeného zkušebního stanoviště v laboratořích na Julisce. V úvodu je vypracována rešerše zabývající se kloubovými hřídeli s homokinetickými klouby a jejich problematikou v kontextu ...
  • Metodika návrhu aerodynamiky vozu Formula Student 

   Author: Martin Ševčík; Supervisor: Hatschbach Petr; Opponent: Nožička Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-04)
   Tématem této diplomové práce je příprava metodiky návrhu aerodynamických prvků pro vůz Formula Student pro tým CTU CarTech. Součástí práce je prvotní nastavení 3D CFD analýz celého vozu s různými výpočetními modely, jejich ...
  • Využití 48V technologie pro hybridní pohon osobního automobilu 

   Author: Martin Bauer; Supervisor: Morkus Josef; Opponent: Jäger Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-04)
   Tato diplomová práce se zabývá využitím 48 V technologie u osobních automobilů. V první části je provedena rešerše, zabývající se touto technologií a jejím definováním. Jsou zde představeny její hlavní součásti a uspořádání. ...
  • Univerzální nosič interiérových modelů vozu 

   Author: Marek Šanda; Supervisor: Baněček Jan; Opponent: Jirásek Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-04)
   Cílem této diplomové práce je navrhnout univerzální nosič interiérových modelů vozu. Práce je rozdělena do dvou části. Rešeršní část se zabývá procesem návrhu designu automobilu, použití interiérových modelů vozu a základní ...
  • Hybridní motorgenerátor 

   Author: Vojtěch Horák; Supervisor: Remek Branko; Opponent: Uzlík Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem jednotky prodlužovače dojezdu s rotačním spalovacím motorem a střídavým generátorem pro vozidlo se sériovým hybridním pohonem. Nejprve je zpracována rešerše podobných vozidel a ...
  • Nekonvenční způsob hodnocení emisního chování vozidel v reálném provozu 

   Author: Filip Hudaček; Supervisor: Klír Vojtěch; Opponent: Císař Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Táto diplomová práca je zameraná na nekonvenčný spôsob hodnotenia emisného chovania vozidiel v reálnej prevádzke. V úvode práce je predstavená problematika zloženia emisií výfukových plynov pri meraní emisií osobných a ...