Now showing items 1-3 of 3

  • Návrh mostu Kattenohl 

   Author: Pavel Horák; Supervisor: Foglar Marek; Opponent: Stempák David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   Cílem této práce je návrh předpjatého mostu poblíž obce Kattenohl v Německu. Konstrukce bude betonována na posuvné skruži. Výsledkem práce je návrh konstrukční varianty včetně posouzení a analýzy namáhání ve stavebních ...
  • Návrh mostu přes Pražský okruh 

   Author: František Vítek; Supervisor: Vítek Jan; Opponent: Bílý Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Cílem této bakalářské práce je navrhnout a posoudit dálniční most dálnice D3 přes dálnici D0. Výškové a směrové řešení objektu je odvozeno od zpracovávané dokumentace pro územní rozhodnutí. Bylo navrženo a prověřeno několik ...
  • Návrh výstavby oblouku mostu přes Opárno 

   Author: Jan Fukač; Supervisor: Foglar Marek; Opponent: Hájek Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   Předmětem této bakalářské práce je návrh výstavby oblouku dálničního mostu přes Oparenské údolí na dálnici D8. Byla zpracována rešerše na téma obloukových mostů a následně několik variant přemostění, z nichž byla vybrána ...