Now showing items 1-7 of 7

  • Alternativní návrh mostu na dálnici D3 přes Hodějovický potok 

   Author: Zuzana Ferstová; Supervisor: Vráblík Lukáš; Opponent: Gřunděl Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-10)
   Předmětem této práce je alternativní návrh předpjatého mostu o třech polích na dálnici D3 přes Hodějovický potok. Výsledkem práce je alternativní návrh konstrukce, který je vyhotoven ve dvou variantách lišících se uložením ...
  • Návrh mostu Kattenohl 

   Author: Pavel Horák; Supervisor: Foglar Marek; Opponent: Stempák David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   Cílem této práce je návrh předpjatého mostu poblíž obce Kattenohl v Německu. Konstrukce bude betonována na posuvné skruži. Výsledkem práce je návrh konstrukční varianty včetně posouzení a analýzy namáhání ve stavebních ...
  • Návrh mostu přes Pražský okruh 

   Author: František Vítek; Supervisor: Vítek Jan; Opponent: Bílý Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Cílem této bakalářské práce je navrhnout a posoudit dálniční most dálnice D3 přes dálnici D0. Výškové a směrové řešení objektu je odvozeno od zpracovávané dokumentace pro územní rozhodnutí. Bylo navrženo a prověřeno několik ...
  • Návrh štíhlého pilíře dálničního mostu 

   Author: Martin Vlk; Supervisor: Drahorád Michal; Opponent: Sochor Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-01)
   Hlavním cílem této bakalářské práce je studium metod návrhu štíhlých železobetonových pilířů. Nejprve je však objasněno historické pozadí této problematiky. Dále jsou popsány a porovnány zjednodušené metody vyšetřující ...
  • Návrh vícepolového extradosed dálničního mostu 

   Author: Jan Mareš; Supervisor: Hájek Radek; Opponent: Petřík Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-01)
   Cílem této bakalářské práce je návrh vícepolového extradosed dálničního mostu, toto řešení bylo zvoleno na základě zpracování variantního řešení v úvodu práce. Při návrhu mostu bylo vycházeno z poznatků zjištěných v rešerši, ...
  • Návrh výstavby obloukového mostu přes Sázavu 

   Author: Michal Lipert; Supervisor: Hájek Radek; Opponent: Vašátko Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-01)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem výstavby oblouku dálničního mostu přes řeku Sázavu na dálnici D3. Obsahuje rešerši na téma obloukových mostů a metod postupů jejich výstavby. Praktická část práce začíná navržením ...
  • Návrh výstavby oblouku mostu přes Opárno 

   Author: Jan Fukač; Supervisor: Foglar Marek; Opponent: Hájek Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   Předmětem této bakalářské práce je návrh výstavby oblouku dálničního mostu přes Oparenské údolí na dálnici D8. Byla zpracována rešerše na téma obloukových mostů a následně několik variant přemostění, z nichž byla vybrána ...