Zobrazují se záznamy 348-367 z 367

  • Variantní návrh administrativní budovy z hlediska denního osvětlení a tepelné pohody 

   Autor: Siblík Martin; Vedoucí práce: Vychytil Jaroslav; Oponent práce: Nováček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Předmětem této bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace pro administrativní budovu v rozsahu a podrobnosti pro stavební povolení. Dále je řešen předběžný statický návrh vybraných nosných konstrukcí. Následně ...
  • Variantní řešení zateplení objektu lidové architektury 

   Autor: Hejna Martin; Vedoucí práce: Kulhánek František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Varianty hydroizolací spodní stavby proti tlakové vodě 

   Autor: Jalůvková Alena; Vedoucí práce: Jiránek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Vestavba a rekonstrukce podlahy v historickém objektu - stavební a technické řešení 

   Autor: Kubina Matěj; Vedoucí práce: Burgetová Eva; Oponent práce: Michalová Kristýna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Bakalářská práce řeší konstrukční a materiálové řešení vestavby suterénní tělocvičny, adaptaci skladů a rekonstrukci podlahy. První část obsahuje Průvodní a Souhrnnou technickou zprávu popisující objekt a vestavbu z širšího ...
  • Vestavba půdních bytů 

   Autor: Šmidtová Markéta; Vedoucí práce: Pašek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Vila 

   Autor: Vošvrdová Lenka; Vedoucí práce: Šilarová Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Vila s provozovnou v Praze-Klánovicích 

   Autor: Novák Tomáš; Vedoucí práce: Hanzalová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Vila v Klánovicích 

   Autor: Petrlík Milan; Vedoucí práce: Hanzalová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Víceúčelový objekt Polana - Návrh s využitím přírodních materiálů 

   Autor: Čanda Petr; Vedoucí práce: Růžička Jan; Oponent práce: Ščudla Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Cílem této bakalářské práce je navrhnout tuto stavbu s použití přírodních materiálů jako nízkoenergetického domu. Jako hlavní stavební materiály jsou zde použity dřevo, sláma, hlína a prefabrikované slaměné nosné panely ...
  • Vlhkostní vlastnosti dřeva a jejich využití pro analýzu obalových konstrukcí moderních dřevostaveb 

   Autor: Kotrbatý Lukáš; Vedoucí práce: Staněk Kamil; Oponent práce: Kopecký Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Hlavním cílem této práce bylo podrobně analyzovat vlhkostní chování nejběžnějších obvodových stěn v moderních dřevostavbách. Toto bylo provedeno pomocí dynamické simulace v softwaru WUFI Pro 6.1, ve kterém byl zkoumán ...
  • Vliv geometrické přesnosti zabudování výplní otvorů do stavby na vnitřní povrchovou teplotu 

   Autor: Kasal Pavel; Vedoucí práce: Novák Jiří; Oponent práce: Klečka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Tato práce se zabývá vlivem geometrické přesnosti zabudování výplní otvorů do stavby na vnitřní povrchovou teplotu v místě připojovací spáry. Vyhodnocuje naměřená data týkající se rozměrů okenních otvorů a přesnosti osazení ...
  • Vliv rozložení zvukové pohltivosti na dobu dozvuku uzavřených prostorů 

   Autor: Kaňka Jan; Vedoucí práce: Nováček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Vliv výpočetního modelu nevytápěného schodišťového prostoru na potřebu tepla na vytápění 

   Autor: Ryklová Pavla; Vedoucí práce: Svoboda Zbyněk; Oponent práce: Volšíková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Tato bakalářská práce se zabývá vlivem započítání/zanedbání nevytápěného prostoru ve výpočetním modelu objektu na celkovou potřebu tepla na vytápění. Pro porovnání bylo zvoleno několik proměnných veličin nevytápěného ...
  • Vnější kontaktní zateplovací systémy budov z požárního hlediska 

   Autor: Peláková Petra; Vedoucí práce: Pokorný Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Využití stávající stodoly pro bydlení 

   Autor: Ducký Jan; Vedoucí práce: Růžička Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Výběr materiálu mezibytových stěn z hlediska vzduchové neprůzvučnosti 

   Autor: Jančařík Tomáš; Vedoucí práce: Vychytil Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Výukový pavilon Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích 

   Autor: Tsedryk Aliaksei; Vedoucí práce: Lounková Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Zařízení pro likvidaci požáru v nevýrobních objektech 

   Autor: Šmejkal David; Vedoucí práce: Noori Malila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-25)
  • Zateplení historického objektu v Úštěku 

   Autor: Cimr Jakub; Vedoucí práce: Kulhánek František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-18)
  • Základní umělecká škola Holice 

   Autor: Řehořková Annette; Vedoucí práce: Hanzalová Lenka; Oponent práce: Kudrna Valdemar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Zadáním mé bakalářské práce bylo vypracovat projektovou dokumentaci pro stavební řízení dle zadané architektonické studie, včetně základního tepelně technického posouzení obalových konstrukcí.