Zobrazují se záznamy 177-196 z 367

  • Pasivní dřevostavba mateřské školky 

   Autor: Kinzel Jan; Vedoucí práce: Staněk Kamil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-19)
  • Penzion pro seniory 

   Autor: Hájková Eva; Vedoucí práce: Pazderka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Polyfunkční budova 

   Autor: Sláma Jan; Vedoucí práce: Stibůrková Běla; Oponent práce: Kumšta Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-28)
   Cílem této práce je na základě neúplné architektonické studie vypracovat projektovou dokumentaci polyfunkční budovy. Rozšířená část - řešení řady podrobností, zejména na fasádě objektu V práci se hlavně zaměřuji na vypracování ...
  • Polyfunkční centrum a radnice městské části Praha 10 

   Autor: Andreas Dominik; Vedoucí práce: Šilarová Šárka; Oponent práce: Kudrna Valdemar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Cílem této bakalářské práce je zpracování projektu polyfunkčního centra a radnice městské části Praha 10 v rozsahu pro stavební povolení. Podkladem pro projekt je architektonická studie z předchozího studia ateliérové ...
  • Polyfunkční dům 

   Autor: Novák Petr; Vedoucí práce: Jiránek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Polyfunkční dům 

   Autor: Pěknicová Lucie; Vedoucí práce: Hanzalová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Polyfunkční dům v centru Plzně 

   Autor: Horská Alena; Vedoucí práce: Šilarová Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-18)
  • Polyfunkční dům v Českých Budějovicích 

   Autor: Zábranský Lukáš; Vedoucí práce: Hanzalová Lenka; Oponent práce: Kudrna Valdemar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
   Zpracovával jsem projektovou dokumentaci, dle zadané architektonické studie, pro stavební řízení. Podrobněji jsem vyřešil vybrané stavební detaily a navrhl jsem obálku budovy s ohledem na tepelně-technické vlastnosti.
  • Polyfunkční dům v Ostravě 

   Autor: Belkoski Marko; Vedoucí práce: Nováček Jiří; Oponent práce: Vychytil Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Předmětem této bakalářské práce je rozpracování zadání do dokumentace v úrovni stavebního povolení (jeho stavební část). Důraz je kladen na komplexní návrh a rozšíření projektu o řešení důležitých stavebních detailů. Vybrané ...
  • Polyfunkční dům v Pardubicích 

   Autor: Karas Michal; Vedoucí práce: Stibůrková Běla; Oponent práce: Kumšta Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Na základě neúplných podkladů architektonické studie, autor vypracuje projekt ve formě ke stavebnímu povolení. Podrobnosti a výpočty budou v podrobněji zpracovaných detailech zejména obálky budovy.
  • Polyfunkční dům v Praze 

   Autor: Ebert Tomáš; Vedoucí práce: Nováček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Polyfunkční městský dům s pasáží 

   Autor: Barochová Petra; Vedoucí práce: Pazderka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Porovnání teoretických a experimentálně zjištěných hodnot potřeby tepla rodinného domu 

   Autor: Jirásek Vojtěch; Vedoucí práce: Kulhánek František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Pošta 

   Autor: Havrlík Michal; Vedoucí práce: Šilarová Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Požárně bezpečnostní řešení polyfunkčního domu Urban housing, Glasgow 

   Autor: Krlín Martin; Vedoucí práce: Pokorný Marek; Oponent práce: Eliáš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Předmětem této bakalářské práce jsou dvě základní části. Část první obsahuje výkresovou dokumentaci s revizními úpravami, která posloužila jako podklad k bakalářské práci. Ve druhé části je řešeno požárně bezpečnostní ...
  • Požárně bezpečnostní řešení sportovní haly v Praze Záběhlicích 

   Autor: Košata Lukáš; Vedoucí práce: Pokorný Marek; Oponent práce: Eliáš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá požárně bezpečnostním řešením zadaného stavebního projektu sportovní haly Záběhlice. Práce se skládá ze dvou stěžejních částí. V první části je provedena architektonicko-stavební a rámcově ...
  • Požárně bezpečnostní řešení stavby "Kulturní centrum v Mníšku pod Brdy" 

   Autor: Chládek Jiří; Vedoucí práce: Neubergová Stanislava; Oponent práce: Hlaváčová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Předmětem této bakalářské práce je zpracování požárně bezpečnostního řešení Kulturního centra v Mníšku pod Brdy.
  • Požárně bezpečnostní řešení stavby "Multifunkční sportovní zařízení Kotlářka" 

   Autor: Pešková Veronika; Vedoucí práce: Neubergová Stanislava; Oponent práce: Kormaníková Soňa
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Předmětem této bakalářské práce je zpracování projektu Multifunkčního sportovního zařízení Kotlářka. Práce se skládá ze dvou částí. V první části je provedena architektonicko-stavební a rámcově stavebně konstrukční revize ...
  • Požárně bezpečnostní řešení stavby "Muzea pražské paroplavby" 

   Autor: Hlaváčková Barbora; Vedoucí práce: Neubergová Stanislava; Oponent práce: Kyhos Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Předmětem této bakalářské práce je zpracování požárně bezpečnostního řešení Muzea pražské paroplavby.
  • Požárně bezpečnostní řešení stavby "Sportovního centra Lhotka" 

   Autor: Somsedík Adam; Vedoucí práce: Neubergová Stanislava; Oponent práce: Hejtmánek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Bakalárka práca sa skladá z troch častí. Prvá časť je zadanie bakalárskej práce. V druhej časti je vypracované požiarne bezpečnostné riešenie športového centra Lhotka v Prahe. Táto časť obsahuje technickú správu, výpočty, ...