Zobrazují se záznamy 171-190 z 367

  • Objekt ekologického centra Starý Harcov 

   Autor: Zvěřinová Zdeňka; Vedoucí práce: Hanzalová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Objekt letištního cateringu 

   Autor: Příšovská Kateřina; Vedoucí práce: Stibůrková Běla; Oponent práce: Kumšta Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Zadáním mé bakalářské práce bylo vypracovat projektovou dokumentaci pro stavební povolení dle zadané architektonické studie. V další části jsou posouzeny tepelně technické vlastnosti obalových konstrukcí a návrhy skladeb.
  • Obytný soubor Na Vackově - porovnání projektové dokumentace s realizací 

   Autor: Jiroušek Jan; Vedoucí práce: Růžička Jan; Oponent práce: Jůna Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Tato bakalářská práce se zabývá porovnáváním mezi skutečným a navrhovaným stavem vybraných částí stavby obytného souboru Na Vackově. První část je zaměřena na popis stavebních objektů. Ve druhé části je provedeno srovnání ...
  • Opatství Nový Dvůr - Výrobny klášterních produktů 

   Autor: Švehla Antonín; Vedoucí práce: Hanzalová Lenka; Oponent práce: Vykydal Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-28)
   Náplní této bakalářské práce je projektová dokumentace jedné z budov Opatství Nový Dvůr - výrobny klášterních produktů. V dvoupodlažním, v zemi částečně zapuštěném, objektu vyrábějí bratři trapistického řádu domácí hořčice ...
  • Optimalizace konstrukčního systému vícepodlažní budovy 

   Autor: Truneček Jakub; Vedoucí práce: Žďára Vladimír; Oponent práce: Gattermayerová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Tato práce se věnuje optimalizaci konstrukčního systému vícepodlažní budovy. Posuzuje železobetonové konstrukce tvořené jednosměrně pnutými deskami, průvlaky a sloupy. V práci jsou posuzovány variace těchto konstrukcí, ...
  • Optimalizace stropní a střešní konstrukce 

   Autor: Folta Michal; Vedoucí práce: Žďára Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-24)
  • Pasivní dřevostavba mateřské školky 

   Autor: Kinzel Jan; Vedoucí práce: Staněk Kamil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-19)
  • Penzion pro seniory 

   Autor: Hájková Eva; Vedoucí práce: Pazderka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Polyfunkční budova 

   Autor: Sláma Jan; Vedoucí práce: Stibůrková Běla; Oponent práce: Kumšta Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-28)
   Cílem této práce je na základě neúplné architektonické studie vypracovat projektovou dokumentaci polyfunkční budovy. Rozšířená část - řešení řady podrobností, zejména na fasádě objektu V práci se hlavně zaměřuji na vypracování ...
  • Polyfunkční centrum a radnice městské části Praha 10 

   Autor: Andreas Dominik; Vedoucí práce: Šilarová Šárka; Oponent práce: Kudrna Valdemar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Cílem této bakalářské práce je zpracování projektu polyfunkčního centra a radnice městské části Praha 10 v rozsahu pro stavební povolení. Podkladem pro projekt je architektonická studie z předchozího studia ateliérové ...
  • Polyfunkční dům 

   Autor: Novák Petr; Vedoucí práce: Jiránek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Polyfunkční dům 

   Autor: Pěknicová Lucie; Vedoucí práce: Hanzalová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Polyfunkční dům v centru Plzně 

   Autor: Horská Alena; Vedoucí práce: Šilarová Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-18)
  • Polyfunkční dům v Českých Budějovicích 

   Autor: Zábranský Lukáš; Vedoucí práce: Hanzalová Lenka; Oponent práce: Kudrna Valdemar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
   Zpracovával jsem projektovou dokumentaci, dle zadané architektonické studie, pro stavební řízení. Podrobněji jsem vyřešil vybrané stavební detaily a navrhl jsem obálku budovy s ohledem na tepelně-technické vlastnosti.
  • Polyfunkční dům v Ostravě 

   Autor: Belkoski Marko; Vedoucí práce: Nováček Jiří; Oponent práce: Vychytil Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Předmětem této bakalářské práce je rozpracování zadání do dokumentace v úrovni stavebního povolení (jeho stavební část). Důraz je kladen na komplexní návrh a rozšíření projektu o řešení důležitých stavebních detailů. Vybrané ...
  • Polyfunkční dům v Pardubicích 

   Autor: Karas Michal; Vedoucí práce: Stibůrková Běla; Oponent práce: Kumšta Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Na základě neúplných podkladů architektonické studie, autor vypracuje projekt ve formě ke stavebnímu povolení. Podrobnosti a výpočty budou v podrobněji zpracovaných detailech zejména obálky budovy.
  • Polyfunkční dům v Praze 

   Autor: Ebert Tomáš; Vedoucí práce: Nováček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Polyfunkční městský dům s pasáží 

   Autor: Barochová Petra; Vedoucí práce: Pazderka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Porovnání teoretických a experimentálně zjištěných hodnot potřeby tepla rodinného domu 

   Autor: Jirásek Vojtěch; Vedoucí práce: Kulhánek František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Pošta 

   Autor: Havrlík Michal; Vedoucí práce: Šilarová Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)