Zobrazují se záznamy 283-302 z 367

  • Regenerace bytového domu 

   Autor: Vávra Martin; Vedoucí práce: Kulhánek František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-18)
  • Rekonstrukce a dostavba historického objektu v Pelhřimově 

   Autor: Machač Marek; Vedoucí práce: Stibůrková Běla; Oponent práce: Kudrna Valdemar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Náplní této Bakalářské práce je průzkum stávajícího stavu historického objektu, popsání jednotlivých poruch konstrukcí, návrh jejich sanací a dále pak návrh dostvavby objektu pro umožnení užívání objektu v celém jeho rozsahu ...
  • Rekonstrukce a přestavba společenského centra v Solnici 

   Autor: Baškovská Kateřina; Vedoucí práce: Stibůrková Běla; Oponent práce: Kudrna Valdemar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Bakalářská práce je vytvořena formou projektové dokumentace. Tato projektová dokumentace řeší rekonstrukci společenského centra v městě Solnici v Královéhradeckém kraji. Objekt se nachází nedaleko říčky Bělá a kostela ...
  • Rekonstrukce areálu U Obecního dvora 

   Autor: Melichárková Monika; Vedoucí práce: Stibůrková Běla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Rekonstrukce barokní fary 

   Autor: Stříteský Ondřej; Vedoucí práce: Pazderka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-18)
  • Rekonstrukce barokního kostela 

   Autor: Padevět Martin; Vedoucí práce: Pazderka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Rekonstrukce barokního kostela 

   Autor: Slezáková Barbora; Vedoucí práce: Pazderka Jiří; Oponent práce: Zigler Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Bakalářská práce se zabývá rekonstrukcí značně zchátralého kostela svatého Františka Serafinského nacházejícího se ve městě Nový Knín. Práce je zaměřena na zjednodušený stavebně technický a vlhkostní průzkum, laboratorní ...
  • Rekonstrukce budovy kina 

   Autor: Knébl Ladislav; Vedoucí práce: Pazderka Jiří; Oponent práce: Zigler Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-28)
   Cílem bakalářské práce bylo zhodnotit skutečný stav budovy kina v Turnově, provést zjednodušený stavebně technický průzkum objektu zaměřený na vybrané stavebně-technické problémy, návrh vybraných sanačních opatření, koncepční ...
  • Rekonstrukce bytové jednotky realizované v soustavách T06B a T08B 

   Autor: Gula Martin; Vedoucí práce: Čejka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-19)
  • Rekonstrukce historické budovy fary 

   Autor: Šimonová Monika; Vedoucí práce: Pazderka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Rekonstrukce historické fary 

   Autor: Baran Nataliya; Vedoucí práce: Pazderka Jiří; Oponent práce: Čejka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Cílem bakalářské práce je zjednodušený stavebně technický průzkum objektu historické fary zaměřený na vybrané stavebně-technické problémy. Práce je zaměřena především na vliv zvýšené vlhkosti a salinity ve zděných konstrukcích. ...
  • Rekonstrukce historické zemědělské usedlosti v Horkách nad Jizerou 

   Autor: Boháčová Denisa; Vedoucí práce: Zigler Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-19)
  • Rekonstrukce historického bytového domu 

   Autor: Pokorný Matěj; Vedoucí práce: Pazderka Jiří; Oponent práce: Zigler Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Práce popisuje stávající stav historického bytového domu v Praze, úkolem bylo provést zjednodušený stavebně technický průzkum objektu a navrhnout vhodná sanační opatření na vybrané poruchy. Návrh sanačních opatření je ...
  • Rekonstrukce historického bytového domu 

   Autor: Suchardová Regina; Vedoucí práce: Pazderka Jiří; Oponent práce: Zigler Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Předmětem této bakalářské práce je zjednodušený stavebně technický průzkum suterénu, 1. a 2. nadzemního podlaží historického bytového domu zaměřený na vybrané stavebně - technické poruchy a návrh sanačních opatření těchto ...
  • Rekonstrukce historického kostela 

   Autor: Lukáš Petr; Vedoucí práce: Pazderka Jiří; Oponent práce: Nováček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Předmětem této bakalářské práce je zjednodušený stavebně-technický průzkum historického kostela se zaměřením na vybrané stavebně-technické poruchy a následný návrh sanačních opatření. Práce je zaměřena na problematiku ...
  • Rekonstrukce historického objektu - zámek Poříčí 

   Autor: Myslivečková Markéta; Vedoucí práce: Pazderka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Rekonstrukce historického objektu - zámek v Osvračíně 

   Autor: Mandlík Tomáš; Vedoucí práce: Pazderka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Rekonstrukce historického objektu v Kutné hoře 

   Autor: Bilý André; Vedoucí práce: Fiala Ctislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Rekonstrukce historického zámku Čertousy 

   Autor: Borská Helena; Vedoucí práce: Pazderka Jiří; Oponent práce: Fiala Ctislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Náplní bakalářské práce je průzkum stávajícího stavu historického zámku v Horních Počernicích a návrh sanačních opatření. Cílem práce bylo provést zjednodušený stavebně technický průzkum objektu a navrhnout vhodná sanační ...
  • Rekonstrukce hlavní výrobní haly evidované v seznamu Brownfield se změnou způsobu využití na víceúčelovou sportovní halu 

   Autor: Hanušová Eva; Vedoucí práce: Šilarová Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-18)