Zobrazují se záznamy 104-123 z 367

  • Lepené spoje vysokohodnotného betonu (HPC) a ocelových prvků - výběr a experimentální ověřeníi lepidel pro lepený spoj 

   Autor: Blažek Tomáš; Vedoucí práce: Hájek Petr; Oponent práce: Pavlů Tereza
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Tato bakalářská práce pojednává o zkoušení vybraných lepidel pro le- pený spoj mezi vysokohodnotným betonem (dále HPC) a ocelí s růz- nými povrchovými úpravami a růz- ným ošetřením. Vysokohodnotný be- ton, který je jedním ...
  • Lomenicová schodiště 

   Autor: Vlach Tomáš; Vedoucí práce: Žďára Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Mateřská škola 

   Autor: Čtveráček Jiří; Vedoucí práce: Šilarová Šárka; Oponent práce: Kudrna Valdemar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Zadáním mé bakalářské práce bylo vypracovat projektovou dokumentaci pro stavební povolení mateřské školy dle zadané architektonické studie. V podrobnosti prováděcí dokumentace byla řešena fasáda. Rozšiřující část řeší v ...
  • Mateřská škola a dům služeb v Průhonicích 

   Autor: Vokálková Iveta; Vedoucí práce: Hanzalová Lenka; Oponent práce: Kudrna Valdemar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Bakalářská práce je zaměřena na vypracování dokumentace pro stavební řízení, stavebně fyzikální návrh konstrukcí a zpracování základních detailů. Základním konstrukčním systémem stavby je železobetonový skelet s křížem ...
  • Mateřská školka 

   Autor: Krábek Tomáš; Vedoucí práce: Hanzalová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Mateřská školka - projekt dřevostavby 

   Autor: Zimová Tereza; Vedoucí práce: Mukařovský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Mateřská školka Nemo, Praha 10 

   Autor: Nováková Lucie; Vedoucí práce: Hanzalová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-18)
  • Metody zesilování zděných konstrukcí a jejich aplikace na vybraný objekt 

   Autor: Balík Michael; Vedoucí práce: Maroušková Aneta; Oponent práce: Zigler Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Bakalářská práce se zaobírá metodami zesilování zděných konstrukcí se zvláštním zaměření na FRP materiály a jejich následné použití na konkrétní objekt. První část práce se zaobírá seznámením s tradičními metodami používaných ...
  • Měření vzduchotěsnosti oken in-situ ve starších budovách 

   Autor: Vacek Vladimír; Vedoucí práce: Novák Jiří; Oponent práce: Ficenec Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-20)
   Tato bakalářská práce se zabývá především měřením vzduchotěsnosti oken in-situ. V úvodní části práce seznamuje obecně s problematikou vzduchotěsnosti. Dále se zaměřuje na metody měření vzduchotěsnosti oken in-situ. Poté ...
  • Mikroskopické vláknité houby ve stavebních objektech 

   Autor: Rácová Zuzana; Vedoucí práce: Wasserbauer Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Modernizace kravína ve Vrbici 

   Autor: Machovec Jan; Vedoucí práce: Vychytil Jaroslav; Oponent práce: Pazderka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Zadáním bakalářské práce bude zaměření a následné zhotovení výkresové dokumentace stávajícího stavu doplněný návrhem modernizace objektu kravína, který se nachází na kraji osady Vrbice v jižních Čechách. Hlavním úkolem ...
  • Moderní bytový dům 

   Autor: Vejsada Jakub; Vedoucí práce: Pazderka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Multifunkční budova v Ratměřicích 

   Autor: Martinec Jan; Vedoucí práce: Nováček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Municipal library of Kutna Hora 

   Autor: Vaníček Martin; Vedoucí práce: Žďára Vladimír; Oponent práce: Kalináč Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
   Projektová dokumentace knihovny v Kutné Hoře. Projektová dokumentace se zaměřuje na návrh nosných konstrukcí a předběžný výpočet rozměrů konstrukčních prvků. Projekt zahrnuje základní řešení obvodových a dělících konstrukcí ...
  • Návrh a analýza působení obvodového pláště z vrstveného polystyrenbetonového panelu 

   Autor: Hejl Jaroslav; Vedoucí práce: Fiala Ctislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Návrh a enviromentální porovnání variant obvodového pláště pasivního domu 

   Autor: Brom Tomáš; Vedoucí práce: Fiala Ctislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Návrh a optimalizace nosného systému 2 atypických vil 

   Autor: Šulista Jan; Vedoucí práce: Pašek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Návrh akustických úprav v hudebním klubu v bytovém domu 

   Autor: Šafránek Daniel; Vedoucí práce: Vychytil Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Návrh akustických úprav v kulturním domě v Jetřichově 

   Autor: Balcarová Mirka; Vedoucí práce: Vychytil Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Návrh dřevostavby 

   Autor: Lenoch Martin; Vedoucí práce: Žďára Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-18)