• Budova autosalonu - Rychnov nad Kněžnou 

   Autor: Šafránek Ondřej; Vedoucí práce: Burgetová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Bytová vila Mrázovka 

   Autor: Brunclíková Soňa; Vedoucí práce: Jiránek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Bytový dům 

   Autor: Kubát Ladislav; Vedoucí práce: Šilarová Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Bytový dům 

   Autor: Yosufi Mohammad Fayez; Vedoucí práce: Gattermayerová Hana; Oponent práce: Jiránek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-15)
   Abstraktní Tato práce prezentuje design, konstrukční řešení, strukturní analýzu a realizaci nového bytového domu v souladu s platnými českými normami. Rozsah této práce je předběžný návrh všech nosných prvků, aby byla ...
  • Bytový dům 

   Autor: Salarziy Hikmatullah; Vedoucí práce: Čejka Tomáš; Oponent práce: Zigler Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-15)
   Abstraktní Tato práce prezentuje návrh konstrukčního řešení, strukturní analýzu a realizaci nového bytového domu v souladu s platnými českými normami. Rozsah této práce je předběžný návrh všech nosných prvků, aby byla ...
  • Bytový dům 

   Autor: Lopatka Václav; Vedoucí práce: Gattermayerová Hana; Oponent práce: Hanzalová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá vypracováním projektové dokumentace novostavby bytového domu v rozsahu ke stavebnímu povolení. Bytový dům je lokalizován v Milovicích a jeho zaměření je na dostupné bydlení a bydlení pro ...
  • Bytový dům - střešní nástavba 

   Autor: Vintrlíková Anna; Vedoucí práce: Noori Malila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Bytový dům se stomatologickou klinikou 

   Autor: Karban Jan; Vedoucí práce: Stibůrková Běla; Oponent práce: Kudrna Valdemar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Cílem mé bakalářské práce je zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení stomatologické kliniky s bytovou částí v Praze 5. Podkladem pro vypracování byla neúplná architektonické studie budovy. V bakalářské práci ...
  • Bytový dům v Českém Těšíně 

   Autor: Netík Michal; Vedoucí práce: Nováček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Bytový dům v Litomyšli 

   Autor: Jelínek Tomáš; Vedoucí práce: Mukařovský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-19)
  • Bytový dům v Pardubicích 

   Autor: Malát Jan; Vedoucí práce: Nováček Jiří; Oponent práce: Vychytil Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
   Cílem této práce je vypracování dokumentace pro stavební povolení, v některých částech v úrovni prováděcí dokumentace s aplikací stavební fyziky, tak, aby byl projekt bytového domu v souladu s příslušnými normami a vyhláškami ...
  • Bytový dům v Praze - Stavební a technické řešení 

   Autor: Sitta František; Vedoucí práce: Noori Malila; Oponent práce: Kudrna Valdemar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-15)
   Cílem této bakalářská práce je vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení novostavby bytového domu. Bytový dům je čtyřpodlažní s podsklepením. Konstrukční systém je skeletový. Součástí bakalářská práce je ...
  • Bytový dům v Praze 13 

   Autor: Zítek Jan; Vedoucí práce: Lounková Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Bytový dům v Praze 5 

   Autor: Skala Petr; Vedoucí práce: Šilarová Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Bytový dům v Praze 9, Na Bulovce 

   Autor: Bártová Magdalena; Vedoucí práce: Burgetová Eva; Oponent práce: Michalová Kristýna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Zpracovávala jsem projektovou dokumentaci, dle zadané architektonické studie, pro stavební řízení. Podrobně jsme vyřešila vybrané stavební detaily a navrhla jsem obálku budovy s ohledem na tepelně - technické vlastnosti.
  • Bytový dům v Roztokách u Prahy 

   Autor: Dimitrov Lukáš; Vedoucí práce: Nováček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Bytový dům v Sobotce 

   Autor: Černý Jaroslav; Vedoucí práce: Lounková Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Chráněná dílna 

   Autor: Klíma Václav; Vedoucí práce: Stibůrková Běla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Česká pobočka společnosti Coca Cola 

   Autor: Kabeš Martin; Vedoucí práce: Hanzalová Lenka; Oponent práce: Vykydal Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
   Tématem bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení na osmipodlažní administrativní budovu společnosti Coca Cola. Objekt je navržen v souladu se současnými normami a požadavky. Hlavní důraz ...
  • Domov pro seniory, Praha 4 

   Autor: Gregor Lukáš; Vedoucí práce: Hanzalová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)