• Historický a stavebně technický průzkum gotického mostu v Praze 

   Autor: Rombald Martin; Vedoucí práce: Burgetová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Hodnocení enviromentálních vlastností budovy 

   Autor: Kohút Karel; Vedoucí práce: Žďára Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-18)
  • Horská chata 

   Autor: Hegrová Ludmila; Vedoucí práce: Šilarová Šárka; Oponent práce: Kudrna Valdemar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Cílem mé práce je vytvoření projektové dokumentace pro stavební povolení na základě studie architektonického studia Mija. Při zpracování dokumentace byla studie upravena pro dané konstrukční řešení, s co největším důrazem ...
  • Horský chalet - těžký dřevěný skelet 

   Autor: Kuta Jakub; Vedoucí práce: Staněk Kamil; Oponent práce: Hrycík Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-15)
   Obsahem bakalářské práce je prováděcí dokumentace, která se zabývá konstrukčním a stavebně technickým řešením těžkého dřevěného skeletu dle studie horského chaletu v místě Špindlerova Mlýna. Na stavbu jsou použity převážně ...
  • Horský hotel ve Špindlerově Mlýně 

   Autor: Svatošová Pavlína; Vedoucí práce: Jiránek Martin; Oponent práce: Kačmaříková Veronika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Cílem této bakalářské práce je seznámit čtenáře s horským hotelem v Krkonošských horách. Jedná se o dřevo - betonovou stavbu ve výšce nad 1200 m.n.m. V první části práce jsem navrhla skladby konstrukcí, které jsem posoudila ...
  • Hotel Olympia v Kopřivnici 

   Autor: Špatná Jana; Vedoucí práce: Nováček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Hotel Olympia ve Volyni 

   Autor: Krumpová Kateřina; Vedoucí práce: Hanzalová Lenka; Oponent práce: Kudrna Valdemar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Čestné prohlášení: Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracovala samostatně. Dále prohlašuji, že veškeré podklady, ze kterých jsem čerpala, jsou uvedeny v seznamu použité literatury. Poděkování: Děkuji vedoucí mé ...
  • Hotel v Kopřivnici 

   Autor: Cimburek Josef; Vedoucí práce: Lounková Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Knihovna technických detailů dřevostaveb 

   Autor: Votočková Tereza; Vedoucí práce: Kulhánek František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Komplex bytových domů Hodkovičky 

   Autor: Vildmanová Miroslava; Vedoucí práce: Bošová Daniela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Komplexní energetické hodnocení obalových konstrukcí rodinného domu 

   Autor: Beneda Jaroslav; Vedoucí práce: Kulhánek František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Komplexní hodnocení stavebních materiálů pro obvodové konstrukce budov 

   Autor: Trejbal Jan; Vedoucí práce: Kulhánek František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-18)
  • Komplexní hodnocení střešních plášťů dřevostaveb 

   Autor: Šelepa Jan; Vedoucí práce: Kulhánek František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Komplexní rekonstrukce rodinného domu z minulého století 

   Autor: Macek Tomáš; Vedoucí práce: Stibůrková Běla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Komplexní stavebně fyzikální posouzení novostavby RD 

   Autor: Bartoš František; Vedoucí práce: Kulhánek František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Komplexní zateplení obálky panelového domu 

   Autor: Petřík Jakub; Vedoucí práce: Šilarová Šárka; Oponent práce: Kudrna Valdemar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Náplní této bakalářské práce je řešení zateplení obvodového pláštěbbytového domu v Chomutově. Zateplení bude provedeno kompletně na celé budově, včetně spodní stavby, soklu a stropu mezi 1PP a 1NP. Součástí je také výměna ...
  • Komunitní centrum, Újezd nad Lesy - Praha 

   Autor: Marková Kristýna; Vedoucí práce: Růžička Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Kongresové a sportovně relaxační centrum Jánské Lázně 

   Autor: Petřík Václav; Vedoucí práce: Fiala Ctislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Konstrukční a stavebně fyzikální projekt rekonstrukce víceúčelové budovy 

   Autor: Uher Martin; Vedoucí práce: Kulhánek František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-18)
  • Konstrukční návrh a optimalizace nízkoenergetického rodinného domu 

   Autor: Koubová Monika; Vedoucí práce: Fiala Ctislav; Oponent práce: Handlíř Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
   Cílem této práce je vytvoření stavební části projektové dokumentace k projektu nízkoenergetického rodinného domu a základní zpracování konceptu TZB. Návrhu předcházela optimalizace původní studie (změna dispozice, tvaru ...