• Chráněná dílna 

   Autor: Klíma Václav; Vedoucí práce: Stibůrková Běla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Česká pobočka společnosti Coca Cola 

   Autor: Kabeš Martin; Vedoucí práce: Hanzalová Lenka; Oponent práce: Vykydal Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
   Tématem bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení na osmipodlažní administrativní budovu společnosti Coca Cola. Objekt je navržen v souladu se současnými normami a požadavky. Hlavní důraz ...
  • Domov pro seniory, Praha 4 

   Autor: Gregor Lukáš; Vedoucí práce: Hanzalová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Dostavba studentské koleje 

   Autor: Svoboda Filip; Vedoucí práce: Stibůrková Běla; Oponent práce: Kumšta Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Má bakalářská práce je zaměřena na vypracování projektové dokumentace pro novostavbu "Domova mládeže Pedagogické školy v Litomyšli" a to ve formě ke stavebnímu povolení. Objekt je tvořen třemi nadzemními a jedním podzemním ...
  • Dům s pečovatelskou službou 

   Autor: Pleskot Martin; Vedoucí práce: Žďára Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-23)
   Bakalářská práce obsahuje technicko - ekonomické porovnání 3 konstrukčních variant a rozpracování té nejlepší. Za nejlepší variantu jsem vybral z hlediska finanční a technologické náročnosti tu nejméně náročnou. Za tu ...
  • Dům s pečovatelskou službou Úvaly 

   Autor: Neugebauerová Petra; Vedoucí práce: Fiala Ctislav; Oponent práce: Handlíř Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Předmětem bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace domu s pečovatelskou službou pro stavební povolení. Zadáním byla architektonická studie. Projekt se zabývá architektonicko-stavebním, konstrukčním a ...
  • Ekonomicko-energetická optimalizace stavebních konstrukcí 

   Autor: Calta Vítězslav; Vedoucí práce: Tywoniak Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-19)
  • Energetická analýza s využitím informačního modelu budovy (BIM) 

   Autor: Žďárská Lucie; Vedoucí práce: Lupíšek Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-18)
  • Energetická sanace budovy s použitím vnitřního zateplení 

   Autor: Münzberger Jiří; Vedoucí práce: Novák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Energetické hodnocení projektu bytového domu 

   Autor: Cabovská Blanka; Vedoucí práce: Kulhánek František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Energeticky cílená rekonstrukce panelového bytového domu 

   Autor: Urbánková Tereza; Vedoucí práce: Kulhánek František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Energeticky cílená rekonstrukce RD 

   Autor: Kněž Petr; Vedoucí práce: Kulhánek František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-18)
  • Energeticky pasivní rodinný dům v Plzni 

   Autor: Matějovic Milan; Vedoucí práce: Mukařovský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-19)
  • Energeticky pasivní rodinný dům v Plzni 

   Autor: Tumpachová Jitka; Vedoucí práce: Mukařovský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-19)
  • Energeticky úsporný bytový dům 

   Autor: Hubička Jakub; Vedoucí práce: Kulhánek František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-18)
  • Energeticky úsporný bytový dům 

   Autor: Hrochová Petra; Vedoucí práce: Kulhánek František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Energeticky úsporný rodinný dům 

   Autor: Jechort Tomáš; Vedoucí práce: Kulhánek František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Energeticky vědomá rekonstrukce objektu OKAL 

   Autor: Fráňa Tomáš; Vedoucí práce: Kulhánek František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Enviromentální optimalizace konstrukčních variant bytového domu 

   Autor: Najman Lukáš; Vedoucí práce: Fiala Ctislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Environmentální optimalizace nosné konstrukce bytového domu 

   Autor: Klíma Martin; Vedoucí práce: Fiala Ctislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)