Now showing items 1-20 of 325

   Subject
   acoustics, room acoustics, reverberation time, lecture hall [1]
   administrative building, office buiding, fire safety system, building structure, building service system, building physics [1]
   administrative building, office building, fire safety system, building structure, building service system, building physics [1]
   Administrative building, service hall, heat transfer coefficient, water vapor migration, preliminary static report, soundproofing and acoustic insulation, technical documentation, structure detail [1]
   administrative building,steel concrete,framework,tie wall [1]
   Administrativní budova, denní osvětlení, kancelář, přehřívání, tepelná pohoda [1]
   Administrativní budova, servisní hala, součinitel prostupu tepla, šíření vodní páry, předběžný statický posudek, akustická izolace, projektová dokumentace, konstrukční detail [1]
   administrativní budova, stavební inženýrství, konstrukce pozemních staveb, projekt, stavební povolení [1]
   Administrativní budova,monolitický železobeton,pochozí střecha [1]
   Administrativní budova,novostavba,železobetonový skelet,plochá střecha,dům ve svahu,provětrávaná fasáda [1]
   Administrativní budova,projektová dokumentace,železobetonová konstrukce,lokálně podporované desky,tepelná technika,obalové konstrukce,detaily [1]
   administrativní budova,železobeton,skelet,ztužující stěna [1]
   Air permeability, airtightness, air permeability of windows, refubishment, replacemant of windows, in-situ measurements, dual windows, double windows, plastic windows, blower door test [1]
   Airport facility of catering,thermal characteristics of assessment structure,project documentation,partial basement,masonry [1]
   akustika, prostorová akustika, doba dozvuku, přednášková místnost [1]
   apartment building,Resby,structure design,environmental,BIM,Revit,IFC,project [1]
   apartment house,project documentation,new building,reinforced concrete,partially basement,building perimission,affordable housing [1]
   Autoservis,projekt pro stavební povolení,konstrukční detail,předběžný statický návrh,součinitel prostupu tepla,osvětlení [1]
   Bachelor thesis, reconstruction, villa, drawing, documentation, survey [1]
   Bakalářská práce, rekonstrukce, vila, výkres, dokumentace, průzkum [1]