Zobrazují se záznamy 1-20 z 193

   Klíčové slovo
   acoustics, room acoustics, reverberation time, lecture hall [1]
   administrative building, office buiding, fire safety system, building structure, building service system, building physics [1]
   administrative building, office building, fire safety system, building structure, building service system, building physics [1]
   Administrative building, service hall, heat transfer coefficient, water vapor migration, preliminary static report, soundproofing and acoustic insulation, technical documentation, structure detail [1]
   Administrativní budova, denní osvětlení, kancelář, přehřívání, tepelná pohoda [1]
   Administrativní budova, servisní hala, součinitel prostupu tepla, šíření vodní páry, předběžný statický posudek, akustická izolace, projektová dokumentace, konstrukční detail [1]
   administrativní budova, stavební inženýrství, konstrukce pozemních staveb, projekt, stavební povolení [1]
   Air permeability, airtightness, air permeability of windows, refubishment, replacemant of windows, in-situ measurements, dual windows, double windows, plastic windows, blower door test [1]
   akustika, prostorová akustika, doba dozvuku, přednášková místnost [1]
   Bachelor thesis, reconstruction, villa, drawing, documentation, survey [1]
   Bakalářská práce, rekonstrukce, vila, výkres, dokumentace, průzkum [1]
   Basement gym, built-in, floor recnostruction, historical building [1]
   building based on timber, small civil construction, CLT system, static calculation, drawing documentation [1]
   Building envelope, peripheral wall structure, aerated facade, catalog of materials, insulation, heat, building, heat transfer coefficient [1]
   building permit, project documentation, residential building, external thermal insulation composite system (ETICS), details, overheating of interiors, shading systems [1]
   bytový dům v Praze ,tepelně technické vlastnosti obvodových konstrukcí ,výkresová dokumentace,Pět nadzemních podlaží [1]
   bytový dům, denní osvětlení, tepelná technika, činitel denní osvětlenosti, zvuková izolace [1]
   bytový dům, projekt pro stavební povolení, detaily, tepelně technické řešení [1]
   bytový dům, prováděcí dokumentace, detaily obvodového pláště, tepelně - technické posouzení, Průkaz energetické náročnosti budovy [1]
   Construction and technical survey, vault, barrel vault, masonry, masonry structures, reinforcement of masonry structures, reinforcement of vault structures, reconstruction [1]