Zobrazují se záznamy 365-367 z 367

  • Zařízení pro likvidaci požáru v nevýrobních objektech 

   Autor: Šmejkal David; Vedoucí práce: Noori Malila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-25)
  • Zateplení historického objektu v Úštěku 

   Autor: Cimr Jakub; Vedoucí práce: Kulhánek František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-18)
  • Základní umělecká škola Holice 

   Autor: Řehořková Annette; Vedoucí práce: Hanzalová Lenka; Oponent práce: Kudrna Valdemar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Zadáním mé bakalářské práce bylo vypracovat projektovou dokumentaci pro stavební řízení dle zadané architektonické studie, včetně základního tepelně technického posouzení obalových konstrukcí.