Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 302

  • Bytový dům 

   Autor: Salarziy Hikmatullah; Vedoucí práce: Čejka Tomáš; Oponent práce: Zigler Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-15)
   Abstraktní Tato práce prezentuje návrh konstrukčního řešení, strukturní analýzu a realizaci nového bytového domu v souladu s platnými českými normami. Rozsah této práce je předběžný návrh všech nosných prvků, aby byla ...
  • Stavebně technický průzkum bytového domu ul. Krejčího 389/2 a 388/4 

   Autor: Veselý Jakub; Vedoucí práce: Maroušková Aneta; Oponent práce: Kubát Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-11)
   Bakalářská práce ,,Stavebně technických průzkum bytového domu Krejčího 389/2 a 388/4" se věnuje několika částem a to popisu objektu, stavebně technickému průzkumu objektu, sanaci vlhkého zdiva, laboratornímu průzkumu ...
  • Novostavba sportovního centra s fitness v Pelhřimově 

   Autor: Machač Lukáš; Vedoucí práce: Stibůrková Běla; Oponent práce: Kudrna Valdemar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Bakalářská práce se zabývá vypracováním projektové dokumentace sportovního areálu, jehož hlavními částmi jsou hřiště pro plážový volejbal, halová konstrukce zastřešující dvě z těchto hřišť a objekt, ve kterém se nachází ...
  • Nízkonenergetický rodinný dům 

   Autor: Zátopek Antonín; Vedoucí práce: Šilarová Šárka; Oponent práce: Kudrna Valdemar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Bakalářské práce je zaměřena na vypracování dokumentace pro stavební povolení nízkoenergetického rodinného domu s kontaktním zateplením. Dále bude zpracována druhá varianta zateplení a to provětrávaná fasáda. Obě dvě ...
  • Rekonstrukce a přestavba společenského centra v Solnici 

   Autor: Baškovská Kateřina; Vedoucí práce: Stibůrková Běla; Oponent práce: Kudrna Valdemar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Bakalářská práce je vytvořena formou projektové dokumentace. Tato projektová dokumentace řeší rekonstrukci společenského centra v městě Solnici v Královéhradeckém kraji. Objekt se nachází nedaleko říčky Bělá a kostela ...
  • Rekonstrukce a dostavba historického objektu v Pelhřimově 

   Autor: Machač Marek; Vedoucí práce: Stibůrková Běla; Oponent práce: Kudrna Valdemar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Náplní této Bakalářské práce je průzkum stávajícího stavu historického objektu, popsání jednotlivých poruch konstrukcí, návrh jejich sanací a dále pak návrh dostvavby objektu pro umožnení užívání objektu v celém jeho rozsahu ...
  • Novostavba bytového domu 

   Autor: Brabec Jan; Vedoucí práce: Stibůrková Běla; Oponent práce: Kudrna Valdemar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Předmětem mé bakalářské práce byl bytový dům v Praze. Cílem mé bakalářské práce bylo vypracovat projektovou dokumentaci na základě architektonické studie. Jedná se o předběžný statický návrh nosných konstrukcí. Na základě ...
  • Návrh obvodových stěnových konstrukcí v závislosti na okrajových podmínkách 

   Autor: Novotný Filip; Vedoucí práce: Vychytil Jaroslav; Oponent práce: Kudrna Valdemar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Tato bakalářská práce se věnuje obvodovým stěnovým konstrukcím. V první části této práce je přiblíženo, jaké existují druhy staveb, výhody a nevýhody jednotlivých stavebních materiálů a jejich fyzikální vlastnosti. Další ...
  • Projekt administrativní budovy v Polsku 

   Autor: Klofák Jiří; Vedoucí práce: Vychytil Jaroslav; Oponent práce: Kudrna Valdemar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Cílem bakalářské práce je provést předběžný návrh konstrukcí administrativní budovy z hlediska stavební fyziky a statiky a zhotovení vybraných částí projektové dokumentace pro stavební povolení. Textová část práce se ...
  • Novostavba obytného domu se zaměřením na stínící prvky 

   Autor: Hruboš Štěpán; Vedoucí práce: Šilarová Šárka; Oponent práce: Kudrna Valdemar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Tématem bakalářské práce je zpracovat na základě vybrané studie projektovou dokumentaci pro stavební povolení obytného pavlačového domu. V rozšiřující části projektové dokumentace je cílem výběr optimální varianty návrhu ...
  • Měření vzduchotěsnosti oken in-situ ve starších budovách 

   Autor: Vacek Vladimír; Vedoucí práce: Novák Jiří; Oponent práce: Ficenec Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-20)
   Tato bakalářská práce se zabývá především měřením vzduchotěsnosti oken in-situ. V úvodní části práce seznamuje obecně s problematikou vzduchotěsnosti. Dále se zaměřuje na metody měření vzduchotěsnosti oken in-situ. Poté ...
  • Víceúčelový objekt Polana - Návrh s využitím přírodních materiálů 

   Autor: Čanda Petr; Vedoucí práce: Růžička Jan; Oponent práce: Ščudla Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Cílem této bakalářské práce je navrhnout tuto stavbu s použití přírodních materiálů jako nízkoenergetického domu. Jako hlavní stavební materiály jsou zde použity dřevo, sláma, hlína a prefabrikované slaměné nosné panely ...
  • Vliv geometrické přesnosti zabudování výplní otvorů do stavby na vnitřní povrchovou teplotu 

   Autor: Kasal Pavel; Vedoucí práce: Novák Jiří; Oponent práce: Klečka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Tato práce se zabývá vlivem geometrické přesnosti zabudování výplní otvorů do stavby na vnitřní povrchovou teplotu v místě připojovací spáry. Vyhodnocuje naměřená data týkající se rozměrů okenních otvorů a přesnosti osazení ...
  • KŘ Lesy ČR České Budějovice - Návrh s využitím masivního dřevěného skeletu a přírodních materiálů 

   Autor: Kropáček Filip; Vedoucí práce: Růžička Jan; Oponent práce: Jůna Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Cílem této bakalářské práce je navrhnout konstrukční řešení dřevostavby, aby vyhověla požadavkům pro pasivní domy. Náplní je tepelně technická optimalizace se zaměřením na návrh obalových konstrukcí budovy. V souvislosti ...
  • Základní umělecká škola Holice 

   Autor: Řehořková Annette; Vedoucí práce: Hanzalová Lenka; Oponent práce: Kudrna Valdemar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Zadáním mé bakalářské práce bylo vypracovat projektovou dokumentaci pro stavební řízení dle zadané architektonické studie, včetně základního tepelně technického posouzení obalových konstrukcí.
  • Polyfunkční dům v Českých Budějovicích 

   Autor: Zábranský Lukáš; Vedoucí práce: Hanzalová Lenka; Oponent práce: Kudrna Valdemar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
   Zpracovával jsem projektovou dokumentaci, dle zadané architektonické studie, pro stavební řízení. Podrobněji jsem vyřešil vybrané stavební detaily a navrhl jsem obálku budovy s ohledem na tepelně-technické vlastnosti.
  • Administrative Building 

   Autor: Alshawi Ahmed Modher Sobhi; Vedoucí práce: Noori Malila; Oponent práce: Kudrna Valdemar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   The proposal and target of this thesis is to design and find solution of a new multi-functional office building with the comprehensive solutions of the static, thermal system and the fire safety resistance in accordance ...
  • Resential building 

   Autor: Alkhateeb Ahmed Kamal; Vedoucí práce: Noori Malila; Oponent práce: Kudrna Valdemar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Bakalářská práce je navržena jako projekt obytného domu v Praze. Návrhové a inženýrské řešení obvodového pláště budovy a struktury budovy je řešeno v souladu s platnými českými normami.
  • Nízkoenergetický dům ve variantách 

   Autor: Holanová Markéta; Vedoucí práce: Fiala Ctislav; Oponent práce: Staněk Kamil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Tato práce se zaměřuje na návrh nízkoenergetického rodinného domu oblastí návrhu bilancí a základního trasování TZB. Dále se zabývá vybranou variantou, a pro ni zpracovává stavební část projektové dokumentace v rozsahu pro ...
  • Návrh nízkoenergetického rodinného domu 

   Autor: Vávrová Zuzana; Vedoucí práce: Fiala Ctislav; Oponent práce: Mukařovský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Cílem této práce je vytvoření stavební části projektové dokumentace k projektu nízkoenergetického rodinného domu, předběžný statický návrh nosných prvků a základní zpracování konceptu TZB. Součástí práce je návrh obvodového ...