Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 351

  • Požárně bezpečnostní řešení stavby bytového domu v Praze ulice Terronská 

   Autor: Fabián Michal; Vedoucí práce: Pokorný Marek; Oponent práce: Trsek Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Tato bakalářská práce se věnuje požárně bezpečnostnímu řešení stavebního projektu Bytového domu v Terronské ulici v Praze 6. První část práce je zaměřena na provedení stavebně- konstrukční revize z hlediska požární bezpečnosti ...
  • Sanace vlhkosti - Konírna v Jílovém u Prahy 

   Autor: Petáková Belinda; Vedoucí práce: Čejka Tomáš; Oponent práce: Novák Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Cílem této bakalářské práce je návrh řešení sanace vlhkosti objektu bývalé konírny v Jílovém u Prahy. Byl proveden stavebně technický průzkum zaměřený na vlhkost. K prokázání výskytu zvýšené vlhkosti v konstrukci, byly ...
  • Konstrukční návrh bytového domu ve variantách s využítím BIM 

   Autor: Široký Martin; Vedoucí práce: Růžička Jan; Oponent práce: Veselka Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Předmětem této bakalářské práce je návrh konstrukčních variant bytového domu "Resby", jejich environmentální vyhodnocení, výběr optimální varianty a zpracování vybraných částí projektové dokumentace s využitím BIM.
  • Horská chata 

   Autor: Hegrová Ludmila; Vedoucí práce: Šilarová Šárka; Oponent práce: Kudrna Valdemar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Cílem mé práce je vytvoření projektové dokumentace pro stavební povolení na základě studie architektonického studia Mija. Při zpracování dokumentace byla studie upravena pro dané konstrukční řešení, s co největším důrazem ...
  • Požární řešení objektu bytového domu s komerční plochou 

   Autor: Kaločai Tomáš; Vedoucí práce: Hejtmánek Petr; Oponent práce: Zákora Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Předmětem bakalářské práce je požárně bezpečnostní řešení bytového domu s komerční plochou na rohu ulice Vršovická a Sportovní. První část obsahuje požárně bezpečnostní řešení, které je posuzováno dle příslušných norem ...
  • Kostel Sv. Mikuláše - statické posouzení a návrh sanačních metod 

   Autor: Dejdar Lukáš; Vedoucí práce: Maroušková Aneta; Oponent práce: Kubát Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Cílem této bakalářské práce je vyhotovit stavebně technický průzkum kostela svatého Mikuláše a provést statické posouzení vybraných konstrukcí včetně návrhu konkrétních sanačních opatření. Součástí práce je pořízení ...
  • Polyfunkční dům v Ostravě 

   Autor: Belkoski Marko; Vedoucí práce: Nováček Jiří; Oponent práce: Vychytil Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Předmětem této bakalářské práce je rozpracování zadání do dokumentace v úrovni stavebního povolení (jeho stavební část). Důraz je kladen na komplexní návrh a rozšíření projektu o řešení důležitých stavebních detailů. Vybrané ...
  • Bytový dům 

   Autor: Lopatka Václav; Vedoucí práce: Gattermayerová Hana; Oponent práce: Hanzalová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá vypracováním projektové dokumentace novostavby bytového domu v rozsahu ke stavebnímu povolení. Bytový dům je lokalizován v Milovicích a jeho zaměření je na dostupné bydlení a bydlení pro ...
  • Projekt autoservisu v Praze 

   Autor: Součková Michaela; Vedoucí práce: Nováček Jiří; Oponent práce: Vychytil Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Hlavní naplní této bakalářské práce je projekt autoservisu ve formě projektu ke stavebnímu povolení. Zadáním projektu byla architektonická studie autoservisu. Projekt se zaměřuje na konstrukční a materiálové řešení objektu. ...
  • Průzkum a návrh sanace kostela sv. Havla ve Štolmíři 

   Autor: Schejbal Martin; Vedoucí práce: Zigler Radek; Oponent práce: Pazderka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Bakalářská práce se zabývá zjednodušeným stavebně technickým průzkumem kostela svatého Havla ve Štolmíři a návrhem nutných sanačních opatření vybraných poruch této stavby. Práce je zaměřena na zhodnocení současného stavu ...
  • Vlhkostní vlastnosti dřeva a jejich využití pro analýzu obalových konstrukcí moderních dřevostaveb 

   Autor: Kotrbatý Lukáš; Vedoucí práce: Staněk Kamil; Oponent práce: Kopecký Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Hlavním cílem této práce bylo podrobně analyzovat vlhkostní chování nejběžnějších obvodových stěn v moderních dřevostavbách. Toto bylo provedeno pomocí dynamické simulace v softwaru WUFI Pro 6.1, ve kterém byl zkoumán ...
  • Komplexní zateplení obálky panelového domu 

   Autor: Petřík Jakub; Vedoucí práce: Šilarová Šárka; Oponent práce: Kudrna Valdemar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Náplní této bakalářské práce je řešení zateplení obvodového pláštěbbytového domu v Chomutově. Zateplení bude provedeno kompletně na celé budově, včetně spodní stavby, soklu a stropu mezi 1PP a 1NP. Součástí je také výměna ...
  • Metody zesilování zděných konstrukcí a jejich aplikace na vybraný objekt 

   Autor: Balík Michael; Vedoucí práce: Maroušková Aneta; Oponent práce: Zigler Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Bakalářská práce se zaobírá metodami zesilování zděných konstrukcí se zvláštním zaměření na FRP materiály a jejich následné použití na konkrétní objekt. První část práce se zaobírá seznámením s tradičními metodami používaných ...
  • Sportovní centrum v Harrachově 

   Autor: Trabalka Marek; Vedoucí práce: Stibůrková Běla; Oponent práce: Kudrna Valdemar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Předmětem bakalářské práce je projekt sportovního centra v Harrachově ve formě projektu ke stavebnímu povolení na základě architektonické studie. 1. NP a 2. NP tvoří sportovní centrum. V 3. NP se nachází restaurace. Nosná ...
  • Požárně bezpečnostní řešení sportovní haly v Praze Záběhlicích 

   Autor: Košata Lukáš; Vedoucí práce: Pokorný Marek; Oponent práce: Eliáš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá požárně bezpečnostním řešením zadaného stavebního projektu sportovní haly Záběhlice. Práce se skládá ze dvou stěžejních částí. V první části je provedena architektonicko-stavební a rámcově ...
  • Studie průběhu stavby "Kindergarten Karlín Park" 

   Autor: Kovařík Miroslav; Vedoucí práce: Maroušková Aneta; Oponent práce: Polák Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá studií průběhu a zhodnocením výstavby obytného souboru Kindergarten. První část se zaměřuje na popis stavebních objektů. Ve druhé části jsou popsány dva technologické postupy. Část třetí ...
  • Rekonstrukce RD v Srbsku 

   Autor: Ljubisavljevič Đorđe; Vedoucí práce: Stibůrková Běla; Oponent práce: Kumšta Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   V mé práci se zabývám rekonstrukcí starého rodinného domu v Srbském městě Smederevská Palanka na penzion. Původní projektová dokumentace neexistovatala a tak jsem jí vytvořil sám na základě vlastního měření celého objektu. ...
  • Objekt letištního cateringu 

   Autor: Příšovská Kateřina; Vedoucí práce: Stibůrková Běla; Oponent práce: Kumšta Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Zadáním mé bakalářské práce bylo vypracovat projektovou dokumentaci pro stavební povolení dle zadané architektonické studie. V další části jsou posouzeny tepelně technické vlastnosti obalových konstrukcí a návrhy skladeb.
  • Mateřská škola 

   Autor: Čtveráček Jiří; Vedoucí práce: Šilarová Šárka; Oponent práce: Kudrna Valdemar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Zadáním mé bakalářské práce bylo vypracovat projektovou dokumentaci pro stavební povolení mateřské školy dle zadané architektonické studie. V podrobnosti prováděcí dokumentace byla řešena fasáda. Rozšiřující část řeší v ...
  • Bytový dům v Praze 9, Na Bulovce 

   Autor: Bártová Magdalena; Vedoucí práce: Burgetová Eva; Oponent práce: Michalová Kristýna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Zpracovávala jsem projektovou dokumentaci, dle zadané architektonické studie, pro stavební řízení. Podrobně jsme vyřešila vybrané stavební detaily a navrhla jsem obálku budovy s ohledem na tepelně - technické vlastnosti.