Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 238

  • Projekt bytového domu včetně jeho světelně technického hodnocení 

   Autor: Karasiński Marek; Vedoucí práce: Vychytil Jaroslav; Oponent práce: Neubergová Stanislava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-15)
   Předmětem bakalářské práce je bytový dům v Praze. Jedná se o předběžný statický návrh nosných konstrukcí. Na základě statického návrhu je vypracována vybraná část dokumentace pro stavební povolení. V další části jsou ...
  • Horský chalet - těžký dřevěný skelet 

   Autor: Kuta Jakub; Vedoucí práce: Staněk Kamil; Oponent práce: Hrycík Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-15)
   Obsahem bakalářské práce je prováděcí dokumentace, která se zabývá konstrukčním a stavebně technickým řešením těžkého dřevěného skeletu dle studie horského chaletu v místě Špindlerova Mlýna. Na stavbu jsou použity převážně ...
  • Požární řešení bytového domu Vršovice s rozšiřující tématickou částí 

   Autor: Trsek Vojtěch; Vedoucí práce: Pokorný Marek; Oponent práce: Hejtmánek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   V první části bakalářské práce se zabývám požárně bezpečnostním řešením bytového domu Vršovice. V druhé rozšiřující části se zabývám řešením požárních pásů na fasádách a střechách objektů. V rozšiřující části nastiňuji ...
  • Rekonstrukce prvorepublikové vily v Týništi nad Orlicí 

   Autor: Procházka Michal; Vedoucí práce: Fiala Ctislav; Oponent práce: Vlach Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-16)
   Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout rekonstrukci prvorepublikové vily, která se nachází v průmyslovém areálu firmy EKO-CONTAINER SERVICE, s.r.o. v Týništi nad Orlicí. V první řadě byl zaměřen stávající stav objektu ...
  • Polyfunkční centrum a radnice městské části Praha 10 

   Autor: Andreas Dominik; Vedoucí práce: Šilarová Šárka; Oponent práce: Kudrna Valdemar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Cílem této bakalářské práce je zpracování projektu polyfunkčního centra a radnice městské části Praha 10 v rozsahu pro stavební povolení. Podkladem pro projekt je architektonická studie z předchozího studia ateliérové ...
  • Konstrukční řešení stavby na bázi dřeva - mateřská škola Fulnek 

   Autor: Křivonožka Jiří; Vedoucí práce: Růžička Jan; Oponent práce: Jůna Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Cílem práce je navrhnout konstrukční řešení dřevostavby tak, aby splňovalo požadavky pro nízkoenergetické domy. Autor optimalizuje stavební konstrukce ze statického a tepelně technického hlediska. Důraz je kladen na návrh ...
  • Požární řešení objektu bytového domu Malvazinky v Praze s rozšiřující tematickou částí 

   Autor: Bukovjan Marek; Vedoucí práce: Hejtmánek Petr; Oponent práce: Pokorný Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
   Předmětem této bakalářské práce jsou dvě základní části. V první části je zpracováno požárně bezpečnostní řešení vybraného stavebního objektu bytového domu, včetně stavební revize týkající se požárního řešení objektu. Druhá ...
  • Projekt přístavby rodinného domu v Praze Liboci 

   Autor: Hradečný Lukáš; Vedoucí práce: Lounková Anna; Oponent práce: Kudrna Valdemar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Cílem této bakalářské práce je vypracování vybrané části projektové dokumentace pro stavební povolení přístavby rodinného domu v Praze Liboci a posouzení vlivu obalových konstrukcí na energetickou náročnost objektu. Řešený ...
  • Rezidence Boomerang, Rodinná villa 

   Autor: Kebrt Filip; Vedoucí práce: Noori Malila; Oponent práce: Kudrna Valdemar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Cílem této bakalářská práce je vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení novostavby rodinné vily. Rodinná vila je jednopodlažní s částečným podsklepením. Konstrukční systém je kombinovaný systém. V suterénu ...
  • Polyfunkční dům v Pardubicích 

   Autor: Karas Michal; Vedoucí práce: Stibůrková Běla; Oponent práce: Kumšta Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Na základě neúplných podkladů architektonické studie, autor vypracuje projekt ve formě ke stavebnímu povolení. Podrobnosti a výpočty budou v podrobněji zpracovaných detailech zejména obálky budovy.
  • Optimalizace konstrukčního systému vícepodlažní budovy 

   Autor: Truneček Jakub; Vedoucí práce: Žďára Vladimír; Oponent práce: Gattermayerová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Tato práce se věnuje optimalizaci konstrukčního systému vícepodlažní budovy. Posuzuje železobetonové konstrukce tvořené jednosměrně pnutými deskami, průvlaky a sloupy. V práci jsou posuzovány variace těchto konstrukcí, ...
  • Požární řešení objektu Správy KRNAP v Horním Maršově s rozšiřující tematickou částí 

   Autor: Zemánek Pavel; Vedoucí práce: Hejtmánek Petr; Oponent práce: Pokorný Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Předmětem této bakalářské práce jsou dvě základní části. První část obsahuje požárně bezpečnostní řešení přiděleného stavebního projektu administrativní budovy. Druhá část je spíše textová a zaměřil jsem se na použití ...
  • Návrh energeticky efektivního rodinného domu Praha - Řeporyje 

   Autor: Tomašák Štefan; Vedoucí práce: Fiala Ctislav; Oponent práce: Handlíř Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Jedná se o stavbu rodinného domu nacházející se v katastrálním území Praha-Řeporyje. Součástí práce je návrh několika materiálových variant obvodového pláště a jejich vyhodnocení z pohledu materiálových nákladů a ...
  • Projekt sportovního klubu s wellnesscentrem v Pelhřimově 

   Autor: Bubáková Zuzana; Vedoucí práce: Lounková Anna; Oponent práce: Kudrna Valdemar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
   Hlavním tématem této práce je návrh dvoupodlažního objektu sportovního klubu o celkové ploše 361,09 m2. Stavba se nachází na území města Pelhřimov v nadmořské výšce 535,350 m n.m. a tvoří zázemí pro sportovce s malým ...
  • Požární řešení objektu bytového domu v Přemyslově ulici v Praze s rozšiřující tematickou částí 

   Autor: Filsak Kristián; Vedoucí práce: Hejtmánek Petr; Oponent práce: Pokorný Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Tato bakalářská práce se skládá ze tří základních částí. Část první obsahuje výkresovou dokumentaci, která posloužila jako podklad bakalářské práce. Ve druhé části je řešeno požárně bezpečnostní řešení zadaného stavebního ...
  • Vliv výpočetního modelu nevytápěného schodišťového prostoru na potřebu tepla na vytápění 

   Autor: Ryklová Pavla; Vedoucí práce: Svoboda Zbyněk; Oponent práce: Volšíková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Tato bakalářská práce se zabývá vlivem započítání/zanedbání nevytápěného prostoru ve výpočetním modelu objektu na celkovou potřebu tepla na vytápění. Pro porovnání bylo zvoleno několik proměnných veličin nevytápěného ...
  • Průzkum a návrh rekonstrukce bývalého mlýnu v obci Dolní Bolíkov 

   Autor: Malý Michal; Vedoucí práce: Zigler Radek; Oponent práce: Pazderka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Předmětem této práce je zjednodušený stavebně technický průzkum objektu bývalého mlýnu v obci Dolní Bolíkov, identifikace statických i nestatických porušení vykazovaných v rámci konstrukcí objektu, stanovení možných příčin ...
  • Rekonstrukce historického zámku Čertousy 

   Autor: Borská Helena; Vedoucí práce: Pazderka Jiří; Oponent práce: Fiala Ctislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Náplní bakalářské práce je průzkum stávajícího stavu historického zámku v Horních Počernicích a návrh sanačních opatření. Cílem práce bylo provést zjednodušený stavebně technický průzkum objektu a navrhnout vhodná sanační ...
  • Rekonstrukce historické fary 

   Autor: Baran Nataliya; Vedoucí práce: Pazderka Jiří; Oponent práce: Čejka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Cílem bakalářské práce je zjednodušený stavebně technický průzkum objektu historické fary zaměřený na vybrané stavebně-technické problémy. Práce je zaměřena především na vliv zvýšené vlhkosti a salinity ve zděných konstrukcích. ...
  • Variantní návrh administrativní budovy z hlediska denního osvětlení a tepelné pohody 

   Autor: Siblík Martin; Vedoucí práce: Vychytil Jaroslav; Oponent práce: Nováček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Předmětem této bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace pro administrativní budovu v rozsahu a podrobnosti pro stavební povolení. Dále je řešen předběžný statický návrh vybraných nosných konstrukcí. Následně ...