Recently added

Now showing items 1-20 of 367

  • Sanace vlhkostních poruch spodní stavby 

   Author: Nývlt Michal; Supervisor: Fiala Ctislav; Opponent: Mukařovský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
   Obsahem této bakalářské práce je návrh sanačních opatření se zaměřením na vlhkostní poruchy suterénu občanské stavby. Práce se zabývá situací, kdy je potřeba zanedbaný a nevyužívaný suterén využít pro nové účely. Projektová ...
  • Rekonstrukce kostela v obci Zdoňov 

   Author: Kohlová Tereza; Supervisor: Čejka Tomáš; Opponent: Pazderka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-28)
   Tato bakalářská práce se věnuje rekonstrukci kostela Nejsvětější trojice v obci Zdoňov. Jejím cílem je zmapování historie konstrukce, jejího současného stavu, provedení podrobného technického průzkumu a návrh sanací vybraných ...
  • Administrativní budova 

   Author: Skalický Ondřej; Supervisor: Hanzalová Lenka; Opponent: Vykydal Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
   Cílem bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro čtyřpodlažní administrativní budovu v Příbrami. Z důvodu uvolnění dispozice byl v objektu navržen sloupový systém se ztužujícím jádrem. Objekt je částečně ...
  • Analýza vlivu nově provedené nástavby na železobetonovou prefabrikovanou nosnou konstrukci 

   Author: Vitouš Jan; Supervisor: Čejka Tomáš; Opponent: Polák Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
   Bakalářská práce je zaměřena na ověření únosnosti panelové části stávajícího objektu přitíženého nově plánovanou nástavbou. Teoretická část shrnuje principy a specifika pro prefabrikovanou výstavbu. V jejím úvodu jsou ...
  • Polyfunkční budova 

   Author: Sláma Jan; Supervisor: Stibůrková Běla; Opponent: Kumšta Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-28)
   Cílem této práce je na základě neúplné architektonické studie vypracovat projektovou dokumentaci polyfunkční budovy. Rozšířená část - řešení řady podrobností, zejména na fasádě objektu V práci se hlavně zaměřuji na vypracování ...
  • Opatství Nový Dvůr - Výrobny klášterních produktů 

   Author: Švehla Antonín; Supervisor: Hanzalová Lenka; Opponent: Vykydal Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-28)
   Náplní této bakalářské práce je projektová dokumentace jedné z budov Opatství Nový Dvůr - výrobny klášterních produktů. V dvoupodlažním, v zemi částečně zapuštěném, objektu vyrábějí bratři trapistického řádu domácí hořčice ...
  • Průzkum a návrh rekonstrukce objektu továrny v Mnichově Hradišti 

   Author: Průšková Kristýna; Supervisor: Zigler Radek; Opponent: Čejka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
   Tato bakalářská práce se zabývá průzkumem a zhodnocením technického stavu konstrukce továrny v Mnichově Hradišti a z toho vyplývajícím návrhem rekonstrukce, která by zajistila následné bezpečné užívání zvoleného objektu. ...
  • Rekonstrukce budovy kina 

   Author: Knébl Ladislav; Supervisor: Pazderka Jiří; Opponent: Zigler Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-28)
   Cílem bakalářské práce bylo zhodnotit skutečný stav budovy kina v Turnově, provést zjednodušený stavebně technický průzkum objektu zaměřený na vybrané stavebně-technické problémy, návrh vybraných sanačních opatření, koncepční ...
  • Konstrukční řešení stavby na bázi dřeva - letní zahradní byt se skleníkem 

   Author: Šťastný Jan; Supervisor: Růžička Jan; Opponent: Jůna Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-28)
   Tato práce řeší rámové konstrukční systémy na bázi dřeva a jejich použití ve výstavbě halových a rodinných objektů. Cílem této práce je přinést čtenáři souhrnný přehled o možnostech využití, statickém působení a technologickém ...
  • Administrativní budova v Brně - Žabovřeskách 

   Author: Tesařová Veronika; Supervisor: Zezulová Eva; Opponent: Čejka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-28)
   Předmětem bakalářské práce je zjednodušená projektová dokumentace administrativní budovy v Brně - Žabovřeskách (na základě architektonické studie zpracované ARCH. DESIGN, s.r.o.), sousedící s bytovým domem. Budova má 1 PP ...
  • Projekt bytového domu v Průhonicích 

   Author: Grolmusová Pavlína; Supervisor: Lounková Anna; Opponent: Kudrna Valdemar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-28)
   Tato bakalářská práce obsahuje část projektové dokumentace pro stavební povolení bytového domu v Průhonicích. Jedná se o třípodlažní novostavbu bytového domu ve tvaru písmene L, která slouží k trvalému pobytu osob. V domě ...
  • Požární řešení objektu Jachtklub Smíchov s rozšiřující tématickou částí 

   Author: Divišová Daniela; Supervisor: Pokorný Marek; Opponent: Hejtmánek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
   Bakalářská práce je rozdělena na dvě části. V první části je vypracováno požárně bezpečnostní řešení objektu Jachtklub Smíchov. Druhá, rozšiřující část, je formou rešerše na téma možnosti zvyšování požární odolnosti sloupů ...
  • Česká pobočka společnosti Coca Cola 

   Author: Kabeš Martin; Supervisor: Hanzalová Lenka; Opponent: Vykydal Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
   Tématem bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení na osmipodlažní administrativní budovu společnosti Coca Cola. Objekt je navržen v souladu se současnými normami a požadavky. Hlavní důraz ...
  • Bytový dům v Pardubicích 

   Author: Malát Jan; Supervisor: Nováček Jiří; Opponent: Vychytil Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
   Cílem této práce je vypracování dokumentace pro stavební povolení, v některých částech v úrovni prováděcí dokumentace s aplikací stavební fyziky, tak, aby byl projekt bytového domu v souladu s příslušnými normami a vyhláškami ...
  • Projekt bytového domu a jeho posouzení z hlediska stavební fyziky 

   Author: Novotný Jan; Supervisor: Vychytil Jaroslav; Opponent: Neubergová Stanislava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-28)
   Bakalářská práce se zabývá projektem bytového domu v Praze Hostivaři. Řeší vybrané části projektové dokumentace ve stupni pro stavební povolení s přiloženou výkresovou dokumentací. Součástí konstrukčního řešení je předběžný ...
  • Požární řešení bytového domu Holešovice s rozšiřující tématickou částí 

   Author: Sodomka Walter; Supervisor: Pokorný Marek; Opponent: Hejtmánek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
   Předmětem této bakalářské práce jsou dvě části. První část se věnuje požárně bezpečnostnímu řešení bytového domu Holešovice. Druhá rozšiřující část se zabývá pohledem na integraci a bezpečnost komínových systémů v ...
  • Požárně bezpečnostní řešení stavby bytového domu v Praze ulice Terronská 

   Author: Fabián Michal; Supervisor: Pokorný Marek; Opponent: Trsek Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Tato bakalářská práce se věnuje požárně bezpečnostnímu řešení stavebního projektu Bytového domu v Terronské ulici v Praze 6. První část práce je zaměřena na provedení stavebně- konstrukční revize z hlediska požární bezpečnosti ...
  • Sanace vlhkosti - Konírna v Jílovém u Prahy 

   Author: Petáková Belinda; Supervisor: Čejka Tomáš; Opponent: Novák Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Cílem této bakalářské práce je návrh řešení sanace vlhkosti objektu bývalé konírny v Jílovém u Prahy. Byl proveden stavebně technický průzkum zaměřený na vlhkost. K prokázání výskytu zvýšené vlhkosti v konstrukci, byly ...
  • Konstrukční návrh bytového domu ve variantách s využítím BIM 

   Author: Široký Martin; Supervisor: Růžička Jan; Opponent: Veselka Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Předmětem této bakalářské práce je návrh konstrukčních variant bytového domu "Resby", jejich environmentální vyhodnocení, výběr optimální varianty a zpracování vybraných částí projektové dokumentace s využitím BIM.
  • Horská chata 

   Author: Hegrová Ludmila; Supervisor: Šilarová Šárka; Opponent: Kudrna Valdemar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Cílem mé práce je vytvoření projektové dokumentace pro stavební povolení na základě studie architektonického studia Mija. Při zpracování dokumentace byla studie upravena pro dané konstrukční řešení, s co největším důrazem ...