Now showing items 1-20 of 489

  • Návrh pasivního rodinného domu v Petřvaldě u Karviné 

   Author: Martin Kutra; Supervisor: Fiala Ctislav; Opponent: Staněk Kamil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Předmětem této bakalářské práce je návrh a vypracování projektové dokumentace pro rodinný dům v Petřvaldě u Karviné. Součástí bakalářské práce je vypracována úvodní rešerše na téma vzduchotěsnost obvodových konstrukcí. V ...
  • Sportovní hala Bystřička 

   Author: Filip Petr Špinka; Supervisor: Šilarová Šárka; Opponent: Paroubková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Předmětem této bakalářské práce bylo vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení víceúčelové sportovní haly, která je součástí nového komplexu budov ve sportovním areálu v Bystřičce ve Zlínském kraji. Zadáním ...
  • Divadlo na Orlí Brno 

   Author: René Völkl; Supervisor: Zigler Radek; Opponent: Čejka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Předmětem bakalářské práce je vypracovat vybrané části dokumentace pro stavební povolení pro objekt divadla na Orlí v Brně. Objekt slouží jako divadlo, škola pro vysokou uměleckou školu JAMU a zároveň je zde nahrávací ...
  • Novostavba mateřské školy ve Fulneku 

   Author: Petr Špáda; Supervisor: Vlach Tomáš; Opponent: Fiala Ctislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Předmětem bakalářské práce je dokumentace pro stavební řízení objektu mateřské školy ve Fulneku. Projekt obsahuje architektonicko-stavební, konstrukční a materiálové řešení objektu. Podkladem byla architektonická studie ...
  • Integrativní osvětlení v budovách – Metody měření a hodnocení neobrazových účinků světla 

   Author: Jan Kraus; Supervisor: Maierová Lenka; Opponent: Škoda Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Nové poznatky o nevizuálních účincích světla poukazují na vliv světla na psychologii a fyziologii člověka. Světlo je stimulem regulace cirkadiánního rytmu a dalších významných biologických procesů v lidském těle. V rámci ...
  • Bytový dům Michelangelova - Praha 

   Author: Tadeáš Petřík; Supervisor: Fiala Ctislav; Opponent: Vlach Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Cílem této bakalářské práce bylo vypracování vybraných částí projektové dokumentace novostavby bytového domu pro stavební povolení v maximální míře blížící se pasivnímu standartu. Práce je zaměřena na návrh skladeb ...
  • Novostavba tenisové haly 

   Author: Martina Machová; Supervisor: Gattermayerová Hana; Opponent: Jiránek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Jedná se o zpracování projektové dokumentace a předběžný návrh konstrukcí a nosných prvků novostavby tenisové haly v Kladně. Hala je situována na pozemku ve sportovní zástavbě nedaleko vlakové koleje. Objekt bude sloužit ...
  • Novostavba polyfunkčního domu v Nymburce 

   Author: Kateřina Sobotková; Supervisor: Jiránek Martin; Opponent: Kačmaříková Veronika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Jedná se o novostavbu polyfunkčního domu v Nymburce
  • Administrativně výrobní budova v Chrudimi 

   Author: Vít Kekula; Supervisor: Hanzalová Lenka; Opponent: Paroubková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a vypracováním vybraných částí projektové dokumentace ke stavebnímu povolení Administrativně výrobní budovy v Chrudimi. Projekt obsahuje architektonicko-stavební část a konstrukčně ...
  • Požární řešení bytového domu Košická 

   Author: Lukáš Jordán; Supervisor: Mózer Vladimír; Opponent: Fabián Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Požární řešení bytového domu Košická. Bakalářská práce se zabývá stavební revizí a požárně bezpečnostním řešením zadaného studentského projektu Bytový dům Košická. Stavební revize se věnuje především požadavkům na úpravy ...
  • Domov pro seniory 

   Author: Petr Kučera; Supervisor: Svoboda Zbyněk; Opponent: Volšíková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Cílem bakalářské práce je stavební projekt domova pro seniory vypracovaný v úrovni pro stavební povolení s rozšířenou dokumentací, tepelně technické posouzení konstrukcí v programu Teplo 2017 a vyhodnocení energetické ...
  • Rodinný dům Kamenice 

   Author: Martin Mastný; Supervisor: Fiala Ctislav; Opponent: Handlíř Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Tématem bakalářské práce je podsklepený rodinný dům ve svahu řešený v maximální míře blížící se pasivnímu standardu. Součástí práce je úvodní rešerše na téma vzduchotěsnost. Dle studie byla vypracována projektová dokumentace ...
  • vliv různých výztužných vláken na způsob porušení textilního betonu 

   Author: Eliška Kafková; Supervisor: Vlach Tomáš; Opponent: Reiterman Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Tato bakalářská práce pojednává o možnostech vláknobetonu a jeho kombinaci s textilní výztuží. Jako výztužná vlákna zde byly použity čtyři dostupné materiálové varianty. V této práci je podrobně popsáno vyhodnocení všech ...
  • Stavebně technický průzkum Kolínova mlýna a návrh sanačních opatření 

   Author: Tereza Peková; Supervisor: Libecajtová Aneta; Opponent: Kubát Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Předmětem této bakalářské práce je stavebně technický průzkum komplexu budov Kolínova mlýna včetně návrhu sanačních opatření vybraných poruch. Kolínův mlýn se nachází v obci Veselka, která leží jihovýchodně od Českých ...
  • Požární řešení obytného souboru v Glasgow 

   Author: Tomáš Vančura; Supervisor: Hejtmánek Petr; Opponent: Dvořák Dominik
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Předmětem bakalářské práce je požárně bezpečnostní řešení objektu v Glasgow. Objekt byl vyprojektován v rámci ateliéru studentem Fakulty stavební. Bakalářská práce je rozdělena do tří částí. První část tvoří zadání bakalářské ...
  • Statické posouzení a návrh sanačních opatření barokního krovu Toskánského paláce 

   Author: Luboš Havlík; Supervisor: Libecajtová Aneta; Opponent: Vlach Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Předmětem této bakalářské práce je vypracování statického posouzení konstrukce krovu barokního objektu Toskánského paláce na Hradčanském náměstí v Praze a návrh vhodných sanačních metod. Tvorbě statického modelu předcházel ...
  • Požární řešení Galerie Chotkova zatáčka 

   Author: Karel Treu; Supervisor: Pokorný Marek; Opponent: Baičev Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Bakalářská práce se zabývá stavební revizí a požárním řešením Galerie Chotkova zatáčka v Praze 1 Malá strana a navazuje na architektonicko-stavební řešení, které je výsledkem ročníkové práce studentského ateliéru ATV4 na ...
  • Bytový dům v Havlíčkově Brodě 

   Author: Jaroslav Lédl; Supervisor: Šilarová Šárka; Opponent: Paroubková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Cílem bakalářské práce bylo zpracování prováděcí dokumentace nízkoenergetického bytového domu. Podkladem pro vypracování byla architektonická studie publikovaná v časopisu Detail. V rámci bakalářské práce byl kladen důraz ...
  • Požární řešení objektu ZUŠ Polabiny 

   Author: Lenka Hadingerová; Supervisor: Hejtmánek Petr; Opponent: Fürst Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Předmětem této bakalářské práce bylo vypracování požárně bezpečnostního řešení ke stavbě ZUŠ v Polabinách. Bakalářská práce je rozdělena do tří částí. První část tvoří samostatné zadání bakalářské práce. Druhá část obsahuje ...
  • Základní škola v Kolíně 

   Author: Hana Kynčlová; Supervisor: Hanzalová Lenka; Opponent: Paroubková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Cílem této bakalářské práce je vypracování dokumentace pro základní školu umístěnou v Kolíně. Samostatná základní škola se skládá ze sedmi tříd, z kterých má každá kapacitu 25 žáků. Objekt se skládá z jednoho podzemního ...