Recently added

Now showing items 1-20 of 414

  • Požární řešení obytného domu v Glasgow 

   Author: Dominik Dvořák; Supervisor: Hejtmánek Petr; Opponent: Zámorská Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Předmětem této bakalářské práce jsou tři části. První část obsahuje samotné zadání bakalářské práce. Druhá část obsahuje projektovou dokumentaci, která je podkladem k vypracování požárně bezpečnostního řešení. Společně s ...
  • Vědeckotechnický park Nymburk 

   Author: Artur Karapetyan; Supervisor: Hanzalová Lenka; Opponent: Kudrna Valdemar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Předmětem bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace v rozsahu pro stavební řízení. Zadáním byla architektonická studie vědeckotechnického parku. Bakalářská práce se zabývá konstrukčním a materiálovým návrhem ...
  • Novostavba objektu provedená suchým zděním systému Stavsi 

   Author: Michal Šach; Supervisor: Stibůrková Běla; Opponent: Vychytil Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Obsahem této bakalářské práce je seznámení se systémem suchého zdění a aplikace systému na bytovém domu. Objekt obsahuje dvacet bytů, garáž a sklepní prostory. Jedná se o zděnou stavbu se zateplení o čtyřech nadzemních a ...
  • Projekt novostavby bytového domu s bezbariérovým bydlením 

   Author: Veronika Špicarová; Supervisor: Stibůrková Běla; Opponent: Kumšta Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Tato bakalářská práce se zabývá vypracováním projektové dokumentace novostavby bytového domu s bezbariérovým bydlením v rozsahu ke stavebnímu povolení. Bytový dům je lokalizován v Brně. Objekt má 6 podlaží, jedno podzemní ...
  • Rekonstrukce horské chalupy 

   Author: Jan Strejc; Supervisor: Stibůrková Běla; Opponent: Kumšta Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Bakalářská práce se zabývá rekonstrukcí roubené chalupy nacházející se ve vesnici Lhotka, části obce Zlatá Olešnice, v okrese Jablonec nad Nisou. Práce je zaměřena na vypracování zjednodušeného plánu rekonstrukce podle ...
  • Projekt mateřské školy 

   Author: Romana Fabianová; Supervisor: Pazderka Jiří; Opponent: Nývlt Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Predmetom predloženej bakalárskej práce je spracovanie dielčej časti projektu materskej školy vo forme dokumentácie pre stavebné povolenie. Projekt sa zameriava na konštrukčné a materiálové riešenie. Vybrané stavebné prvky ...
  • Rekonstrukce historické vily 

   Author: Jan Řehoř; Supervisor: Stibůrková Běla; Opponent: Vychytil Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Předmětem bakalářské práce "Rekonstrukce historické vily" je pražská neorenesanční vila Lalotta z konce 19. století. V první polovině, v první části je popsán historický vývoj objektu, analyzován stávající stav a navrhnuty ...
  • Požární řešení objektu Petrova bouda 

   Author: Markéta Humr; Supervisor: Hejtmánek Petr; Opponent: Vyštajnová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Tato bakalářská práce se skládá ze čtyř částí. První část je zadání. Druhá část obsahuje revizi zadaného objektu. Ve třetí části je řešeno požárně bezpečností řešení. A ve čtvrté části je původní dokumentace hotelu Petrova bouda.
  • Hodnocení denního osvětlení v projektu administrativní budovy 

   Author: Anastasia Panfilova; Supervisor: Vychytil Jaroslav; Opponent: Nováček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Předkládaná bakalářská práce se zabývá vyhodnocením administrativní budovy z hlediska denního osvětlení. První část práce zahrnuje v sobě stručný popis objektu včetně konstrukčně-statického řešení, popisuje tří hlavní části ...
  • Projekt novostavby bytového domu 

   Author: Filip Litera; Supervisor: Stibůrková Běla; Opponent: Kumšta Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem bytového domu s možnostmi řešení podzemních garáží, zhotovení projektové dokumentace ve formě ke stavebnímu povolení s postupem jeho provádění. Jedná se o návrh bytového domu zaměřený ...
  • Spodní stavba budov z vodonepropustného betonu - konstrukční řešení, stavební detaily, poruchy, sanace, realizace. 

   Author: Pavel Francl; Supervisor: Pazderka Jiří; Opponent: Ženíšek Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou konstrukcí z vodonepropustného betonu. Bakalářská práce se skládá z části teoretické a části praktické. Teoretická část má za cíl uvést čtenáře do problematiky týkající se ...
  • Požárně bezpečnostní řešení stavby bytového domu Nuselská v Praze 

   Author: Matěj Baičev; Supervisor: Pokorný Marek; Opponent: Eliáš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Hlavním předmětem této bakalářské práce je požárně bezpečnostní řešení bytového domu Nuselská v Praze – Nuslích. Bakalářská práce je rozdělena na tři části. V první části se nachází zadání bakalářské práce, čestné prohlášení, ...
  • Výpočtová analýza tepelných vlastností stavebních detailů 

   Author: Ivana Bažantová; Supervisor: Novák Jiří; Opponent: Volšíková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Tato práce se zabývá výpočtovou analýzou stavebních detailů a jejich konstrukčních variant. Porovnává konstrukční varianty z hlediska nejnižší vnitřní povrchové teploty a lineárního činitele prostupu tepla. Tyto hodnoty ...
  • Požární řešení objektu bytového domu Vršovická 

   Author: Ondřej Hrdina; Supervisor: Hejtmánek Petr; Opponent: Hašlová veronika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Předmětem této bakalářské práce je zpracování požárně bezpečnostního řešení pro projekt bytového domu Vršovická. Bakalářská práce obsahuje čtyři základní části. První část tvoří zadání bakalářské práce. Druhá část obsahuje ...
  • Sídlo společnosti s výrobní halou 

   Author: Ondřej Vlk; Supervisor: Hanzalová Lenka; Opponent: Kudrna Valdemar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Bakalářská práce se zabývá vypracováním projektové dokumentace ke stavebnímu řízení. Vychází ze studie již realizovaného projektu sídla společnosti s výrobní halou z architektonické kanceláře MEIER-EBBERS. Bakalářská práce ...
  • Požárně bezpečnostní řešení stavby polyfunkční budovy v Přemyslově ulici v Praze 

   Author: Jiří Peterka; Supervisor: Pokorný Marek; Opponent: Kuchtík Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Bakalářská práce se zabývá stavební revizí a požárně bezpečnostním řešením polyfunkčního objektu v ulici Přemyslova v Praze 2 - Vyšehrad a navazuje na jeho architektonicko-stavební řešení, které je výsledkem ročníkového ...
  • Rekonstrukce barokního kostela 

   Author: Martin Mottl; Supervisor: Pazderka Jiří; Opponent: Kačmaříková Veronika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Předmětem této bakalářské práce je zjednodušený stavebně-technický průzkum barokního kostela sv. Václava ve Skoroticích u Ústí nad Labem, zaměřený na specifické části konstrukcí a následná analýza vybraných poruch a jejich ...
  • Požárně bezpečnostní řešení stavby bytového domu v proluce v Českých Budějovicích 

   Author: Patrik Dobrovolný; Supervisor: Pokorný Marek; Opponent: Trsek Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Bakalářská práce se zaměřuje na požárně bezpečnostní řešení bytového domu v proluce České Budějovice a s ním spojenou stavební revizí. V práci je popsána stavební revize původního projektu a podrobně zpracované požárně ...
  • Rekonstrukce historického objektu v Krkonoších 

   Author: Vít Trefil; Supervisor: Stibůrková Běla; Opponent: Kumšta Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Bakalářská práce řeší a navrhuje projektovou dokumentaci se záměrem rekonstrukce rekreačního objektu v Krkonoších. Podkladem pro zpracování nového návrhu bylo důkladné zaměření stávajícího stavu a zpracování stavebně ...
  • Požární řešení objektu BD v ulici Generála Píky 

   Author: Tereza Verunáčová; Supervisor: Hejtmánek Petr; Opponent: Fišerová Eliška
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Hlavním cílem této bakalářské práce bylo zpracování požárně bezpečnostního řešení bytového domu v ulici Generála Píky to v rozsahu pro stavební povolení stavby, které je uvedeno v § 41 bodu (2) vyhlášky č. 246/2001 Sb., o ...