Now showing items 1-20 of 489

  • Požární řešení obytného souboru v Glasgow 

   Author: Tomáš Vančura; Supervisor: Hejtmánek Petr; Opponent: Dvořák Dominik
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Předmětem bakalářské práce je požárně bezpečnostní řešení objektu v Glasgow. Objekt byl vyprojektován v rámci ateliéru studentem Fakulty stavební. Bakalářská práce je rozdělena do tří částí. První část tvoří zadání bakalářské ...
  • Požární řešení objektu ZUŠ Polabiny 

   Author: Lenka Hadingerová; Supervisor: Hejtmánek Petr; Opponent: Fürst Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Předmětem této bakalářské práce bylo vypracování požárně bezpečnostního řešení ke stavbě ZUŠ v Polabinách. Bakalářská práce je rozdělena do tří částí. První část tvoří samostatné zadání bakalářské práce. Druhá část obsahuje ...
  • Bytový dům v Praze - Horní Počernice 

   Author: Jan Málek; Supervisor: Noori Malila; Opponent: Stibůrková Běla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Jedná se o návrh a zpracování projektové dokumentace pro novostavbu bytového domu v Praze v Horních Počernicích. Objekt bude sloužit k trvalému bydlení. V bytovém domě se bude nacházet 16 bytových jednotek. Cílem práce ...
  • Novostavba mateřské školy ve Fulneku 

   Author: Petr Špáda; Supervisor: Vlach Tomáš; Opponent: Fiala Ctislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Předmětem bakalářské práce je dokumentace pro stavební řízení objektu mateřské školy ve Fulneku. Projekt obsahuje architektonicko-stavební, konstrukční a materiálové řešení objektu. Podkladem byla architektonická studie ...
  • Vliv předsazených fasádních konstrukcí na kvalitu světelného prostředí v obytných budovách 

   Author: Jakub Mazura; Supervisor: Maierová Lenka; Opponent: Staněk Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Předsazené konstrukce na fasádách bytových domů, jako jsou balkony nebo lodžie, jsou dnes nedílnou součástí každého bytu. Těžko si dnes lze představit větší luxusní byt, kde by tyto konstrukce nebyly součástí a byty, kde ...
  • Novostavba tenisové haly 

   Author: Martina Machová; Supervisor: Gattermayerová Hana; Opponent: Jiránek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Jedná se o zpracování projektové dokumentace a předběžný návrh konstrukcí a nosných prvků novostavby tenisové haly v Kladně. Hala je situována na pozemku ve sportovní zástavbě nedaleko vlakové koleje. Objekt bude sloužit ...
  • vliv různých výztužných vláken na způsob porušení textilního betonu 

   Author: Eliška Kafková; Supervisor: Vlach Tomáš; Opponent: Reiterman Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Tato bakalářská práce pojednává o možnostech vláknobetonu a jeho kombinaci s textilní výztuží. Jako výztužná vlákna zde byly použity čtyři dostupné materiálové varianty. V této práci je podrobně popsáno vyhodnocení všech ...
  • Novostavba polyfunkčního domu v Nymburce 

   Author: Kateřina Sobotková; Supervisor: Jiránek Martin; Opponent: Kačmaříková Veronika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Jedná se o novostavbu polyfunkčního domu v Nymburce
  • Návrh pasivního rodinného domu v Petřvaldě u Karviné 

   Author: Martin Kutra; Supervisor: Fiala Ctislav; Opponent: Staněk Kamil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Předmětem této bakalářské práce je návrh a vypracování projektové dokumentace pro rodinný dům v Petřvaldě u Karviné. Součástí bakalářské práce je vypracována úvodní rešerše na téma vzduchotěsnost obvodových konstrukcí. V ...
  • Divadlo na Orlí Brno 

   Author: René Völkl; Supervisor: Zigler Radek; Opponent: Čejka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Předmětem bakalářské práce je vypracovat vybrané části dokumentace pro stavební povolení pro objekt divadla na Orlí v Brně. Objekt slouží jako divadlo, škola pro vysokou uměleckou školu JAMU a zároveň je zde nahrávací ...
  • Rodinný dům Kamenice 

   Author: Martin Mastný; Supervisor: Fiala Ctislav; Opponent: Handlíř Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Tématem bakalářské práce je podsklepený rodinný dům ve svahu řešený v maximální míře blížící se pasivnímu standardu. Součástí práce je úvodní rešerše na téma vzduchotěsnost. Dle studie byla vypracována projektová dokumentace ...
  • Integrativní osvětlení v budovách – Metody měření a hodnocení neobrazových účinků světla 

   Author: Jan Kraus; Supervisor: Maierová Lenka; Opponent: Škoda Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Nové poznatky o nevizuálních účincích světla poukazují na vliv světla na psychologii a fyziologii člověka. Světlo je stimulem regulace cirkadiánního rytmu a dalších významných biologických procesů v lidském těle. V rámci ...
  • Administrativně výrobní budova v Chrudimi 

   Author: Vít Kekula; Supervisor: Hanzalová Lenka; Opponent: Paroubková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a vypracováním vybraných částí projektové dokumentace ke stavebnímu povolení Administrativně výrobní budovy v Chrudimi. Projekt obsahuje architektonicko-stavební část a konstrukčně ...
  • Domov pro seniory 

   Author: Petr Kučera; Supervisor: Svoboda Zbyněk; Opponent: Volšíková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Cílem bakalářské práce je stavební projekt domova pro seniory vypracovaný v úrovni pro stavební povolení s rozšířenou dokumentací, tepelně technické posouzení konstrukcí v programu Teplo 2017 a vyhodnocení energetické ...
  • Sportovní hala Bystřička 

   Author: Filip Petr Špinka; Supervisor: Šilarová Šárka; Opponent: Paroubková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Předmětem této bakalářské práce bylo vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení víceúčelové sportovní haly, která je součástí nového komplexu budov ve sportovním areálu v Bystřičce ve Zlínském kraji. Zadáním ...
  • Základní škola v Kolíně 

   Author: Hana Kynčlová; Supervisor: Hanzalová Lenka; Opponent: Paroubková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Cílem této bakalářské práce je vypracování dokumentace pro základní školu umístěnou v Kolíně. Samostatná základní škola se skládá ze sedmi tříd, z kterých má každá kapacitu 25 žáků. Objekt se skládá z jednoho podzemního ...
  • Stavebně technický průzkum Kolínova mlýna a návrh sanačních opatření 

   Author: Tereza Peková; Supervisor: Libecajtová Aneta; Opponent: Kubát Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Předmětem této bakalářské práce je stavebně technický průzkum komplexu budov Kolínova mlýna včetně návrhu sanačních opatření vybraných poruch. Kolínův mlýn se nachází v obci Veselka, která leží jihovýchodně od Českých ...
  • Budova Univerzity v Karlových Varech 

   Author: Terezie Kratinová; Supervisor: Hanzalová Lenka; Opponent: Paroubková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Cílem této bakalářské práce bylo zpracovat vybranou část projektové dokumentace pro stavební povolení. Řešený objekt je budova Univerzity umístěná v Karlových Varech. Budova má 6 podlaží s plochou střechou a je umístěna ...
  • Bytový dům Michelangelova - Praha 

   Author: Tadeáš Petřík; Supervisor: Fiala Ctislav; Opponent: Vlach Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Cílem této bakalářské práce bylo vypracování vybraných částí projektové dokumentace novostavby bytového domu pro stavební povolení v maximální míře blížící se pasivnímu standartu. Práce je zaměřena na návrh skladeb ...
  • Statické posouzení a návrh sanačních opatření barokního krovu Toskánského paláce 

   Author: Luboš Havlík; Supervisor: Libecajtová Aneta; Opponent: Vlach Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Předmětem této bakalářské práce je vypracování statického posouzení konstrukce krovu barokního objektu Toskánského paláce na Hradčanském náměstí v Praze a návrh vhodných sanačních metod. Tvorbě statického modelu předcházel ...