Now showing items 1-20 of 527

  • Požární řešení bytového domu v Praze Podbabě 

   Author: Milan Andrlík; Supervisor: Pokorný Marek; Opponent: Burian Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Tato bakalářská práce se zabývá stavebně technickou revizí a požárně bezpečnostním řešením bytového domu Dejvická brána. Podklady a projektovou dokumentaci poskytla Katedra pozemních staveb FSv ČVUT a jedná se o ročníkový ...
  • Střední umělecko průmyslová škola, Karlovy Vary 

   Author: Václav Větrovský; Supervisor: Jiránek Martin; Opponent: Kačmaříková Veronika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Cílem bakalářské práce je zpracování vybraných částí projektové dokumentace střední umělecko-průmyslové školy v rozsahu pro stavební povolení s vybranými detaily obálky budovy. Hlavním podkladem pro vypracování této práce ...
  • Stavebně technický průzkum a návrh sanace zemědělské usedlosti 

   Author: Jiří Malý; Supervisor: Čejka Tomáš; Opponent: Libecajtová Aneta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Předmětem této bakalářské práce je vypracování stavebně-technického průzkumu zemědělské usedlosti v obci Češov, a to včetně návrhu možných sanačních opatření vybraných poruch. Součástí práce je stručný popis a historie ...
  • Požární řešení polyfunkčního centra Strašnic 

   Author: Dominik Štraus; Supervisor: Hejtmánek Petr; Opponent: Pitelková Daniela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Bakalářská práce se zabývá stavební revizí a požárně bezpečnostním řešením polyfunkčního centra Strašnice. Práce navazuje na architektonicko-stavební řešení ročníkové práce ateliéru ATV4 na katedře architektury Fakulty ...
  • Hodnocení stavebně technického stavu klasicistního domu v Hradišti 

   Author: Tomáš Roletzki; Supervisor: Zigler Radek; Opponent: Kubát Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Dle zadání je v bakalářské práci zpracován stavebně technický průzkum klasicistního obytného domu v Hradišti. Na začátku práce je objekt obecně představen včetně své lokality, historie a stručného popisu. Velkou částí práce ...
  • Požární řešení bytového domu v ulici Generála Píky 

   Author: Josef Vlasák; Supervisor: Pokorný Marek; Opponent: Šafránková Markéta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Tato bakalářská práce se zabývá stavební revizí a požárně bezpečnostním řešením bytového domu v ulici Generála Píky v Praze 6 – Dejvice. Tato práce navazuje na architektonicko-stavební řešení ročníkové práce ateliéru ATV4 ...
  • Mateřská škola Přístavní 

   Author: Sára Rybová; Supervisor: Zigler Radek; Opponent: Čejka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Tato bakalářská práce se zabývá zpracováním stavebního projektu novostavby mateřské školy Přístavní ve Stříbře okres Tachov. Projekt je vypracován pro stavební povolení. Stavba je určena pouze pro prostory mateřské školy ...
  • Novostavba administrativní budovy 

   Author: Tomáš Janata; Supervisor: Hanzalová Lenka; Opponent: Paroubková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na vypracování dokumentace pro stavební povolení k objektu administrativní budovy v Hradci Králové. Projekt obsahuje část stavebně-architektonickou, část konstrukčně-statickou a koncepční ...
  • Požárně bezpečnostní řešení stavby - BD EKO CITY Malešice 

   Author: Josef Hajm; Supervisor: Mózer Vladimír; Opponent: Douša Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Bakalářská práce se zabývá stavební revizí a požárně bezpečnostním řešením polyfunkčního domu v komplexu EKO CITY Malešice prováděného ve 4. etapě, respektive sekce A (SO 01.2) včetně podnože (SO 01.1). Sekce B.1 a B.2 ...
  • Požárně bezpečnostní řešení bytového domu, Praha Hostivař 

   Author: Radek Demjan; Supervisor: Mózer Vladimír; Opponent: Šejna Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Bakalářská práce se zabývá stavební revizí a požárně bezpečnostním řešením polyfunkčního domu v Praze. Práce navazuje na architektonicko-stavební řešení, které vypracoval Daniel Randa v rámci předmětu ATV4 na Katedře ...
  • Bytový dům Na remízku, Zbiroh 

   Author: Helena Vávrová; Supervisor: Jiránek Martin; Opponent: Kačmaříková Veronika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Předmětem bakalářské práce je zpracování vybraných částí projektové dokumentace bytového domu Na Remízku pro stavební povolení. Objekt má pět nadzemních podlaží a sedlovou střechu s vikýři. Svislé nosné konstrukce a stropy ...
  • Novostavba bytového domu "Svatojánská" 

   Author: Muhannad Juha; Supervisor: Vlach Tomáš; Opponent: Libecajtová Aneta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Předmětem bakalářské práce je zpracování vybraných částí projektové dokumentace bytového domu. Objekt má čtyři nadzemní podlaží a jeden podzemní podlaží s plochou nepochozí střechu. Nosné konstrukce 1.NP jsou železobetonové ...
  • Novostavba bytového domu "Na Havránce" 

   Author: Lucie Zemčíková; Supervisor: Vlach Tomáš; Opponent: Fiala Ctislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Předmětem bakalářské práce je dokumentace pro stavební povolení novostavby bytového domu v Modřanech. Projekt je zaměřen na architektonicko stavební část včetně konceptu stavebně konstrukčního řešení a řešení rozvodů ...
  • Centrum volného času v Trutnově 

   Author: Eliška Měřičková; Supervisor: Jiránek Martin; Opponent: Kačmaříková Veronika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Předmětem bakalářské práce je vypracování dokumentace pro stavební povolení volnočasového centra v Trutnově. Součástí dokumentace jsou detaily obálky budovy, tepelně technické posouzení, statické posouzení nosných konstrukcí ...
  • Dům s pečovatelskou službou 

   Author: Michal Sobek; Supervisor: Svoboda Zbyněk; Opponent: Volšíková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
   Cílem bakalářské práce je vyhodnocení variant energetického řešení budovy Domu s pečovatelskou službou včetně posouzení produkce elektřiny z fotovoltaického systému a její využitelnosti v budově. Pro účely vyhodnocení ...
  • Dřevostavba pasivního bytového domu v Dobřichovicích 

   Author: Marek Matějovský; Supervisor: Staněk Kamil; Opponent: Mukařovský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
   Tato bakalářská práce se zabývá komplexním shrnutím technických požadavků na návrh dřevostavby sloužící jako bytový dům se dvěma obchodními prostory v přízemí a podzemním parkovištěm v suterénu. Dále je zpracována projektová ...
  • Stavebně technický průzkum bývalých kasáren v Kralovicích a návrh sanačních opatření 

   Author: Klára Netrvalová; Supervisor: Libecajtová Aneta; Opponent: Vlach Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
   Předmětem bakalářské práce je vypracování stavebně-technického průzkumu budovy bývalých kasáren v Kralovicích, analýza poruch objektu a návrh možných sanačních opaření. Součástí práce je vypracování zjednodušené výkresové ...
  • Stavebně technický průzkum kostela sv. Jakuba ve Vidžíně a návrh sanačních opatření 

   Author: Matyáš Ratislav; Supervisor: Libecajtová Aneta; Opponent: Čejka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
   Předmětem bakalářské práce je provedení stavebně-technického průzkumu jednolodního raně gotického kostela sv. Jakuba ve Vidžíně – tedy popis konstrukčního řešení a identifikace poruch objektu, a to včetně analýzy možných ...
  • Projekt bytového domu v Chrastavě se zaměřením na stavební fyziku 

   Author: Artur Valenkevych; Supervisor: Vychytil Jaroslav; Opponent: Nováček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
   Tato bakalářská práce se zabývá projektem bytového domu se zaměřením na stavební fyziku. Nejprve, po uvedení stručných známých informací o budově, následuje výběr konstrukčně statického řešení. Součástí této kapitoly je ...
  • Stavebně technický průzkum a návrh sanačních opatření kostela Navštívení Panny Marie v Letově 

   Author: Michal Fencl; Supervisor: Libecajtová Aneta; Opponent: Rácová Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
   Předmětem této bakalářské práce je vypracování stavebně technického průzkumu kostela Navštívení Panny Marie nacházející se v malé obci Letov. Součástí práce je dále laboratorní průzkum vlhkosti a chemismu, monitoring ...