Now showing items 1-20 of 544

  • Požárně bezpečnostní řešení bytového domu, Praha - Dejvice 

   Author: Pavel Zbožek; Supervisor: Mózer Vladimír; Opponent: Šejna Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
   Bakalářská práce se zabývá stavební revizí a požárně bezpečnostním řešením bytového domu Praha – Dejvice, ohraničující ulice Podbabská a Pod Paťankou. Navazuje na architektonicko-stavební řešení, které vypracovala Michaela ...
  • Požární řešení inovačního centra STU v Bratislavě 

   Author: Tereza Hlavatá; Supervisor: Hejtmánek Petr; Opponent: Fürst Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
   Tato bakalářská práce se zabývá stavební revizí a požárně bezpečnostním řešením inovačního centra STU v Bratislavě. Práce vychází z architektonicko-stavebního řešení semestrální práce ateliéru AT03 na katedře architektury ...
  • Požární řešení sportovní haly Záběhlice 

   Author: Tomáš Beck; Supervisor: Pokorný Marek; Opponent: Burian Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
   Tato bakalářská práce se zabývá požárně bezpečnostním řešení haly Záběhlice a revizi stavební části původního projektu. Práce navazuje na archtitektonicko-stavební řešení v rámci ročníkového projektu studenta v předmětu ...
  • Požární řešení Sportovní haly Praha-Řepy 

   Author: Dominik Košík; Supervisor: Hejtmánek Petr; Opponent: Šejnová Pitelková Daniela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
   Předmětem této bakalářské práce jsou stavebně technické revize a požární řešení sportovní haly Praha - Řepy. Práce byla zpracována na základě podkladu poskytnutého Katedrou pozemních staveb FSv ČVUT, kterým byl ročníkový ...
  • Požárně bezpečnostní řešení bytového domu, Praha - Podbaba 

   Author: Kristína Biela; Supervisor: Mózer Vladimír; Opponent: Vorlíčková Eliška
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
   Hlavním předmětem této bakalářské práce je požárně bezpečnostní řešení bytového domu – Podbaba na Prahe 6 a navazuje na jeho architektonicko-stavební řešení. Stavební revize se věnuje úpravám objektu z pohledu požární ...
  • Požární řešení bytového domu Bubeneč 

   Author: Denis Tomeš; Supervisor: Hejtmánek Petr; Opponent: Fürst Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
   Projekt se věnuje studentské práci bytového domu v Bubenči. Je rozdělen na dvě části. Začátek první části je věnován stavební revizi objektu a jsou zde vypsány případné úpravy do původního projektu. Zbytek první části je ...
  • Stavebně technický průzkum a návrh sanačních opatření kostela sv. Kateřiny v Polné 

   Author: Kristýna Peřinová; Supervisor: Libecajtová Aneta; Opponent: Polák Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-27)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na provedení stavebně-technického průzkumu kostela svaté Kateřiny v Polné, s cílem analyzovat poruchy v objektu a navrhnout možnosti jejich sanace. Součástí obsahu této bakalářské práce ...
  • Projekt domova pro seniory v Praze se zaměřením na stavební fyziku 

   Author: Vojtěch Vilhum; Supervisor: Nováček Jiří; Opponent: Vychytil Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-27)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem Domova pro seniory v Praze na Hájích. Byly provedeny předběžné statické výpočty stavebních prvků a volba vhodného konstrukčního systému. Jedním z hlavních témat práce je hodnocení tepelné ...
  • Novostavba bytového domu v Hradci Králové 

   Author: Josef Vaněček; Supervisor: Zigler Radek; Opponent: Čejka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-27)
   Bakalářská práce se zabývá novostavbou bytového domu v Hradci Králové. Projekt je zpracován pro dokumentaci pro stavební povolení včetně vybraných stavebních detailů. Objekt má 4 nadzemní a 1 podzemní podlaží s plochou ...
  • Novostavba mateřské školy Toužim 

   Author: Vítek Velhartický; Supervisor: Hanzalová Lenka; Opponent: Paroubková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-27)
   Cílem této bakalářské práce je zpracování vybraných částí projektové dokumentace mateřské školy v rozsahu pro stavební povolení se zvolenými detaily obálky budovy. Hlavním podkladem pro vypracování této práce byla ...
  • Bytový dům v Českých Budějovicích 

   Author: Alena Štěchová; Supervisor: Šilarová Šárka; Opponent: Paroubková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-27)
   Tato bakalářská práce navazuje na architektonickou studii a zabývá se vypracováním projektové dokumentace pro stavební povolení bytového domu v Českých Budějovicích. Práce je zaměřena na konstrukční řešení provozních střech ...
  • Bytový dům Malý mlýn 

   Author: Jakub Rudolf; Supervisor: Nováček Jiří; Opponent: Vychytil Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-27)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na návrh polyfunkčního domu. Jsou provedeny předběžné statické výpočty prvků a zvolen vhodný konstrukční systém. Hlavním zaměřením práce je tepelná technika a stavební akustika. V rámci ...
  • Komunitní dům pro seniory v Rokytnici nad Jizerou 

   Author: Daniel Svoboda; Supervisor: Jiránek Martin; Opponent: Kačmaříková Veronika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-27)
   Předmětem této bakalářské práce je vypracování dokumentace pro stavební povolení komunitního domu pro seniory v Rokytnici nad Jizerou. Součástí dokumentace jsou stavební detaily, tepelně-technické posouzení obalových ...
  • Viladům Zlín Paseky 

   Author: Kateřina Kaislerová; Supervisor: Jiránek Martin; Opponent: Kačmaříková Veronika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-27)
   Předmětem bakalářské práce je vypracování projektu v rozsahu pro stavební povolení Viladomu ve Zlíně v obci Paseky. Součástí dokumentace jsou podrobnosti (detaily) obálky budovy, tepelně technické posouzení, statické ...
  • Bytový dům Klatovy 

   Author: Aneta Faloutová; Supervisor: Hanzalová Lenka; Opponent: Paroubková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-27)
   Cílem bakalářské práce je navrhnout bytový dům umístěný v Klatovech a současně využít nástrojů BIM. Práce se zabývá návrhem stavební části, částečně se věnuje i části konstrukční a části TZB. Pro část stavební a TZB bylo ...
  • Bytový dům Kyje 

   Author: Hynek Dřevěný; Supervisor: Fiala Ctislav; Opponent: Staněk Kamil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-27)
   Téma bakalářské práce: Bytový dům Kyje Předmětem této bakalářské práce je návrh a vypracování projektové dokumentace pro bytový dům Kyje. Součástí projektové dokumentace je vypracována rešerše na téma vzduchotěsnost obálky ...
  • Bytový dům Frauenfeld 

   Author: Matěj Kutil; Supervisor: Fiala Ctislav; Opponent: Mukařovský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-27)
   Předmětem této bakalářské práce je návrh a vypracování projektové dokumentace pro novostavbu bytového domu v Davli. Práce obsahuje několik částí a to úvodní rešerši k tématu pasivního domu (využití solárních systémů v ...
  • Požární řešení bytového domu v Praze Podbabě 

   Author: Milan Andrlík; Supervisor: Pokorný Marek; Opponent: Burian Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Tato bakalářská práce se zabývá stavebně technickou revizí a požárně bezpečnostním řešením bytového domu Dejvická brána. Podklady a projektovou dokumentaci poskytla Katedra pozemních staveb FSv ČVUT a jedná se o ročníkový ...
  • Střední umělecko průmyslová škola, Karlovy Vary 

   Author: Václav Větrovský; Supervisor: Jiránek Martin; Opponent: Kačmaříková Veronika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Cílem bakalářské práce je zpracování vybraných částí projektové dokumentace střední umělecko-průmyslové školy v rozsahu pro stavební povolení s vybranými detaily obálky budovy. Hlavním podkladem pro vypracování této práce ...
  • Stavebně technický průzkum a návrh sanace zemědělské usedlosti 

   Author: Jiří Malý; Supervisor: Čejka Tomáš; Opponent: Libecajtová Aneta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Předmětem této bakalářské práce je vypracování stavebně-technického průzkumu zemědělské usedlosti v obci Češov, a to včetně návrhu možných sanačních opatření vybraných poruch. Součástí práce je stručný popis a historie ...