Zobrazují se záznamy 322-341 z 367

  • Sanace spodní stavby objektu ve Zdikovci 

   Autor: Žáčik Lukáš; Vedoucí práce: Čejka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Sanace vlhkosti - Konírna v Jílovém u Prahy 

   Autor: Petáková Belinda; Vedoucí práce: Čejka Tomáš; Oponent práce: Novák Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Cílem této bakalářské práce je návrh řešení sanace vlhkosti objektu bývalé konírny v Jílovém u Prahy. Byl proveden stavebně technický průzkum zaměřený na vlhkost. K prokázání výskytu zvýšené vlhkosti v konstrukci, byly ...
  • Sanace vlhkostních poruch spodní stavby 

   Autor: Nývlt Michal; Vedoucí práce: Fiala Ctislav; Oponent práce: Mukařovský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
   Obsahem této bakalářské práce je návrh sanačních opatření se zaměřením na vlhkostní poruchy suterénu občanské stavby. Práce se zabývá situací, kdy je potřeba zanedbaný a nevyužívaný suterén využít pro nové účely. Projektová ...
  • Sanace vnějšího kontaktního zateplovacího systému rodinného domu 

   Autor: Cyrusová Pavla; Vedoucí práce: Čejka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Sanace vojenského pevnostního objektu z 30. let 

   Autor: Purkrtová Magdalena; Vedoucí práce: Pazderka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Sídlo obchodní firmy se sanitární technikou 

   Autor: Cibulková Lenka; Vedoucí práce: Šilarová Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Skautské centrum Vinice v energeticky pasivním standardu 

   Autor: Vaculíková Marie; Vedoucí práce: Svoboda Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Sportovní centrum v Harrachově 

   Autor: Trabalka Marek; Vedoucí práce: Stibůrková Běla; Oponent práce: Kudrna Valdemar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Předmětem bakalářské práce je projekt sportovního centra v Harrachově ve formě projektu ke stavebnímu povolení na základě architektonické studie. 1. NP a 2. NP tvoří sportovní centrum. V 3. NP se nachází restaurace. Nosná ...
  • Sportovní hala 

   Autor: Kočka Vladimír; Vedoucí práce: Šilarová Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Sportovní hala 

   Autor: Štěpánek Milan; Vedoucí práce: Šilarová Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Správně administrativní a kulturní centrum obce Hybrálec 

   Autor: Hanušová Jiřina; Vedoucí práce: Šilarová Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Stabilizace střešní fólie mechanickým kotvením do trapézového plechu 

   Autor: Radovnický Vojtěch; Vedoucí práce: Čejka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-19)
  • Statické zabezpečení historických staveb 

   Autor: Netrval František; Vedoucí práce: Pašek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-25)
  • Stavebně energetická a environmentální optimalizace bytového domu s využitím BIM 

   Autor: Denk Jakub; Vedoucí práce: Růžička Jan; Oponent práce: Veselka Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Cílem bakalářské práce je na teoretické úrovni vyhodnotit vliv konstrukčního a materiálového řešení na energetické chování budovy a na dopad stavby na životní prostředí. Dále je záměrem konstrukční řešení v těchto dvou ...
  • Stavebně technický průzkum + modernizace venkovského objektu 

   Autor: Soprová Jana; Vedoucí práce: Jiránek Martin; Oponent práce: Kačmaříková Veronika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Cílem bakalářské práce je stavebně technický průzkum venkovského objektu a návrh rekonstrukce objektu ve stupni pro stavební povolení. Práce obsahuje popis stávajících konstrukcí, popis poruch a jejich příčin, návrh sanace ...
  • Stavebně technický průzkum a rekonstrukce historického objektu bytového domu v Teplicích 

   Autor: Damaschinová Anna Maria; Vedoucí práce: Fiala Ctislav; Oponent práce: Pazderka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem metodiky, realizací a vyhodnocením diagnostických prací užívaných při hodnocení existujících konstrukcí. V praktické části jsou některé metody aplikovány při předběžně stavebně ...
  • Stavebně technický průzkum bytového domu ul. Krejčího 389/2 a 388/4 

   Autor: Veselý Jakub; Vedoucí práce: Maroušková Aneta; Oponent práce: Kubát Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-11)
   Bakalářská práce ,,Stavebně technických průzkum bytového domu Krejčího 389/2 a 388/4" se věnuje několika částem a to popisu objektu, stavebně technickému průzkumu objektu, sanaci vlhkého zdiva, laboratornímu průzkumu ...
  • Stavebně technický průzkum secesního objektu Sokol Libeň 

   Autor: Benedikt Filip; Vedoucí práce: Maroušková Aneta; Oponent práce: Kubát Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Bakalářská práce "Stavebně technický průzkum secesního objektu Sokol Libeň" se zaobírá v první části vizuálním průzkumem technického řešení stavby a analýzou zjištěných poruch. Dále pak řeší prohloubení vizuálního průzkumu ...
  • Stavebně-energetické řešení pasivního bytového domu 

   Autor: Černý Ondřej; Vedoucí práce: Staněk Kamil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Stavební objekt - restaurace, ubytování 

   Autor: Prokeš Karel; Vedoucí práce: Zezulová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-19)