Now showing items 198-208 of 208

  • Zajištění provozu Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje při výpadku elektrické energie nebo požáru 

   Author: Ondřej Švejda; Supervisor: Hes Václav; Opponent: Tlustý Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-03)
   Diplomová práce se zabývá zpracováním analýzy připravenosti Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje při mimořádných událostech požáru a výpadku elektrické energie. V ...
  • Zásobování elektrickou energií zařízení sociální péče Centrum Zbůch za krizové situace. 

   Author: Tereza Zbořilová; Supervisor: Hes Václav; Opponent: Tlustý Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-19)
   Diplomová práce se zabývá problematikou zásobování elektrickou energií zařízení sociální péče Centrum Zbůch za krizové situace. V teoretické části je nejprve popsán hlavní objekt Centra od jeho historie po současnost, ...
  • Zátěžové a podpůrné faktory plynoucí z výuky první pomoci 

   Author: Lenka Vilímová; Supervisor: Říha Roman; Opponent: Dingová Šliková Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-19)
   V dnešní době se setkáváme s tím, že se zvyšuje poptávka po kvalitních kurzech první pomoci. Domníváme se, že součástí výuky kvalitního kurzu by měla být i praktická cvičení, včetně postupů zážitkové pedagogiky. To znamená ...
  • Zdravotnická zařízení jako cíl ozbrojeného útočníka 

   Author: Martin Dvořák; Supervisor: Vegrichtová Barbora; Opponent: Jahodář Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-16)
   Diplomová práce se zabývá analýzou možných útoků na zdravotnická zařízení ze strany ozbrojeného agresora. V teoretické části popisuji základní pojmy daného tématu, měkké cíle, možné důvody útoku na ně, jaké se nejčastěji ...
  • Zdravotnické zabezpečení evakuace obyvatel části správního obvodu ORP za branné pohotovosti státu 

   Author: Barbora Šestáková; Supervisor: Šafr Gustav; Opponent: Fišer Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-18)
   Ve své diplomové práci se budu zabývat zdravotnickým zabezpečením evakuace při branné pohotovosti státu, a to konkrétně vybrané části ORP Přeštice. Budu zde zjišťovat personální i dopravní zajištění zdravotnického zabezpečení, ...
  • Zefektivnění akceschopnosti jednotek požární ochrany na území obce s rozšířenou působností Zlín 

   Author: Cekotová Barbora; Supervisor: Hanák Vadimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Zhodnocení stávajících postupů složek IZS při společném zásahu s přítomností biologických agens nebo toxinů při bioteroristickém útoku 

   Author: Marek Gusty; Supervisor: Štorek Josef; Opponent: Pohanka Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Tato diplomová práce se zabývá analýzou dokumentů souboru typových činností integrovaného záchranného systému České republiky. Zkoumá, zda tyto dokumenty obsahují postupy pro efektivní řešení bioteroristických útoků. Jako ...
  • Zjišťování příčin požárů v letecké dopravě 

   Author: Dan Nejedlý; Supervisor: Štěpán Miroslav; Opponent: Müllerová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Diplomová práca sa zaoberá aktuálnymi otázkami požiarov lietadiel, požiarnym vyšetrovaním so zameraním na použitie plastových materiálov a vplyvov požiaru na ľudské zdravie. Právne pozadie a postupy vyšetrovania sú popísané ...
  • Zpracování výukového materiálu pro studující lékařských fakult pro předmět ,,Medicína katastrof a krizového řízení' 

   Author: Anna Štorchová; Supervisor: Navrátil Leoš; Opponent: Pleva Leopold
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-03)
   Diplomová práce pojednává o výukových materiálech, které byly připraveny pro studenty lékařských fakult pro předmět ,,Medicína katastrof a krizového řízení". V přehledu současného stavu jsou uvedeny různé způsoby zpracování ...
  • Způsoby zabezpečení zdrojů ionizujícího záření ve zdravotnických zařízeních a možnost jejich zneužití 

   Author: Markéta Jenčová; Supervisor: Havránková Renata; Opponent: Marešová Barbora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-17)
   Předmětem diplomové práce je problematika zdrojů ionizujícího záření se zaměřením na jejich využívání ve zdravotnictví, a naopak zneužívání v oblasti radiologického terorismu. Teoretická část práce se zabývá problematikou ...
  • Zranitelnost distribuční soustavy elektrické energie Libereckého kraje 

   Author: Richard Frey; Supervisor: Hon Zdeněk; Opponent: Fröhlich Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-03)
   Diplomová práce je věnována analýze zranitelnosti distribuční soustavy elektrické energie Libereckého kraje jakožto prvku kritické infrastruktury.