Now showing items 1-20 of 68

   Subject
   active shooters, school shooting, school shooters, frenzy, frustration [1]
   ADR, dopravní nehoda, Integrovaný záchranný systém, nebezpečné látky, modelace, prevence ochrany obyvatelstva [1]
   ADR, traffic accident, Integrated Rescue System, dangerous substances, modelling, prevention of population protection [1]
   AED,arrhythmia,defibrillation,defibrillator,cardiology,CPR,first aid,emergency rescue service [1]
   AED,arytmie,defibrilace,defibrilátor,kardiologie,KPR,první pomoc,resuscitace,záchranná služba [1]
   Afghanistan, Provincial Reconstruction Team, Foreign Development Cooperation. [1]
   Afghánistán, provinční rekonstrukční tým, zahraniční rozvojová spolupráce. [1]
   aktivní střelci, střelba ve školách, školní střelci, amok, frustraceaktivní střelci, frustrace [1]
   Analysis, risk, paper mill, hazardous chemical substances, explosions, fire. [1]
   Analýza rizik, Riskan, TerEx, Bezpečnost, Sportovní areál [1]
   Analýza rizik, SWOT analýza, riziko, mimořádná událost, Lázně Bělohrad, software ALOHA. [1]
   Analýza, rizika, papírna, nebezpečné chemické látky, exploze, požár. [1]
   bezpečnost, bojová uskupení EU, Česká republika, Evropská unie, politika, společná zahraniční a bezpečnostní politika [1]
   blackout,preparedness,impacts,weight of severity [1]
   blackout,připravenost,dopady,váha závažnosti [1]
   burnout syndrom, Integrated Rescue System, burden, stress, coping strategies [1]
   Crisis management,planning,software,utilization of software,SWOTanalysis [1]
   crisis manager, education, knowledge and skills of crisis manager, real requirements of a practice [1]
   Czech Republic, humanitarian crisis, humanitarian assistance, foreign policy [1]
   Česká republika, humanitární krize, humanitární pomoc, zahraniční politika [1]