Now showing items 81-100 of 208

  • Hodnocení rozsahu šíření kontaminace z nelegálních laboratoří výroby metamfetaminu 

   Author: Přemysl Hlavsa; Supervisor: Kuchař Martin; Opponent: Pitschmann Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-03)
   Česká republika čelí v posledním desetiletí epidemii nelegálních laboratoří sloužících k výrobě metamfetaminu, jejichž produkční a technická úroveň se neustále zvyšuje. Při výrobě metamfetaminu vzniká mnoho chemických látek ...
  • Hrozba islámského fundamentalismu v moderní Evropě 

   Author: Kimák Michal; Supervisor: Ralbovská Dana Rebeka; Opponent: Brukkerová Darina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Identifikace potenciálně rizikových faktorů v práci nelékařských zdravotnických povolání na anesteziologicko-resuscitačním oddělení 

   Author: Tomáš Čermák; Supervisor: Netušilová Veronika; Opponent: Veverková Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-16)
   Diplomová práce se zabývá problematikou rizik, resp. nejvýznamnějších rizikových faktorů v práci nelékařských zdravotnických povolání (NLZP) na anesteziologicko-resuscitačním oddělení (ARO) pro dospělé. Je zaměřena na ...
  • Impakt emocionální vazby na stres management při zásahu ZZS 

   Author: Nejmanová Denisa; Supervisor: Ralbovská Dana Rebeka; Opponent: Knezović Renata
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Implementace, kalibrace a experimentální ověření metody pro automatické hodnocení fyzické zátěže hasičů 

   Author: Daniela Vaňková; Supervisor: Smrčka Pavel; Opponent: Richter Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Fyzická zátěž provází člověka celý život. Je důležitá rozumná míra aktivity pro udržení dobrého zdravotního stavu. Rozdělujeme ji na statickou, při které jedinec například drží těžké břemeno a dynamickou, kdy se člověk ...
  • Informační aplikace pro obyvatelstvo nacházející se v zónách havarijního plánování jaderných elektráren ČR 

   Author: Ondřej Kuklínek; Supervisor: Kadlec Linhartová Petra; Opponent: Havránková Renata
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-18)
   Hlavním cílem práce je návrh mobilní aplikace pro chytré telefony. Aplikace je určená k informování obyvatelstva nacházející se v zóně havarijního plánování jaderných elektráren o případné havárii a zjištění možností jejího ...
  • Komparace mapy radonového indexu ČR a nově určených oblastí s možným zvýšeným ozářením z radonu podle vyhlášky č. 422/2016 Sb. 

   Author: Kristýna Stočesová; Supervisor: Kubátová Hana; Opponent: Havránková Renata
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-03)
   Předmětem diplomové práce je zhodnocení souladu údajů uvedených v mapě
  • Komunikační strategie a spolupráce tiskových mluvčích IZS a orgánů krizového řízení s médii 

   Author: Adam Argaláč; Supervisor: Adámek Václav; Opponent: Štěpán Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Předmětem diplomové práce je analýza procesu komunikace a spolupráce tiskových mluvčích složek IZS s médii. Hlavním výstupem je analýza a zhodnocení komunikačních strategií v předkrizovém, krizovém a postkrizovém období. ...
  • Koncepce nasazení sil a prostředků Záchranného útvaru HZS ČR při likvidaci lesních a plošných požárů na území České republiky a v zahraničí 

   Author: Martin Vetchý; Supervisor: Kmec Lukáš; Opponent: Koleňák Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-03)
   Diplomová práce je věnována vytvoření koncepce sil a prostředků Záchranného útvaru HZS ČR při likvidaci lesních a plošných požárů. Teoretická část popisuje historii Záchranného útvaru HZS ČR, jeho hlavní úkoly, zaměření, ...
  • Koordinace složek IZS a dalších subjektů k zajištění bezpečnosti při společenských, kulturních a sportovních akcích velkého rozsahu 

   Author: Jana Klimakovská; Supervisor: Vegrichtová Barbora; Opponent: Plecitý David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-17)
   Tématem diplomové práce jsou bezpečnostní opatření při událostech, při kterých se shromažďuje velké množství osob, a to v souvislosti s problematikou měkkých cílů. V teoretické části bude nastíněna oblast bezpečnosti, ...
  • Krizová připravenost Českého červeného kříže v Ústeckém kraji 

   Author: Jana Petržilková; Supervisor: Štorek Josef; Opponent: Ralbovská Dana Rebeka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Předmětem diplomové práce je řešení krizové připravenosti Českého červeného kříže v Ústeckém kraji a možnosti jejího zkvalitnění. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy týkající se mimořádných událostí, krizových ...
  • Krizová připravenost Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje 

   Author: Kordík Jan; Supervisor: Hrdlička Pavel; Opponent: Steindl David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Kybernetická kriminalita jako hrozba pro kritickou infrastrukturu ČR 

   Author: Tomáš Gacek; Supervisor: Vegrichtová Barbora; Opponent: Plecitý David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-03)
   Tato diplomová práce se zabývá kybernetickými útoky v kritické infrastruktuře ČR. S nárůstem informačních technologií roste i počet mimořádných událostí, které mohou být z hlediska informační bezpečnosti rizikové. Dochází ...
  • Metodika výuky ochrany člověka za mimořádných událostí ve středním odborném vzdělávání 

   Author: Mrvíková Irena; Supervisor: Tilcerová Eleonóra; Opponent: Koleňák Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Diplomová práce se zabývá výukou ochrany člověka za mimořádných událostí ve školách, se zaměřením na střední odborné vzdělávání. Pro základní školy je v současné době zpracováno množství pomůcek a také metodika pro učitele. ...
  • Migrace jako potencionální hrozba pro vnitřní bezpečnost ČR 

   Author: Zdeněk Šik; Supervisor: Adámek Václav; Opponent: Loužek Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Diplomová práce se zabývá, aktuálním tématem dnešních dní, migrací. Teoretická část obsahuje nezbytné základní pojmy související s migrací, jejím vývojem a charakteristikou, včetně nejčastějších důvodů a příčin tohoto ...
  • Mimořádné události a jejich vliv na psychiku hasičů 

   Author: Křivánková Veronika; Supervisor: Biedermannová Eva; Opponent: Brečka Tibor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Mimořádné události s hromadným postižením osob z pohledu zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy 

   Author: Ondřej Šedivka; Supervisor: Peřan David; Opponent: Böhm Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-03)
   Krizová připravenost poskytovatele zdravotnické záchranné služby je velice důležitou součástí jeho činnosti. Tato diplomová práce se zabývá připraveností Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy na řešení mimořádných ...
  • Místo České republiky ve společné zahraniční a bezpečnostní politice Evropské Unie 

   Author: Pásková Tereza; Supervisor: Sedlák Josef; Opponent: Österreicher Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-13)
   Diplomová práce nese název Místo České republiky ve společné zahraniční a bezpečnostní politice Evropské unie. Obsahem diplomové práce je rozbor širšího spektra oblastí, které se větší či menší měrou podílejí na bezpečnosti ...
  • Modelování dopadů chemických havárií 

   Author: Klega Martin; Supervisor: Hon Zdeněk; Opponent: Hromada Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Modernizace systému centralizované ochrany Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje 

   Author: Pavel Třasák; Supervisor: Hána Karel; Opponent: Koza Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Práce se zabývá modernizací Systému centralizované ochrany (SCO) Policie ČR a Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje. Definuje SCO jako komplexní bezpečnostní systém, který v těchto rozměrech provozuje v ČR pouze ...