• Analýza činnosti nestátních neziskových organizací při povodních 2013 v rámci Středočeského kraje 

   Autor: Puškášová Andrea; Vedoucí práce: Zelinka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Analýza funkčnosti traumatického plánu Pardubické krajské nemocnice 

   Autor: Prokůpková Michaela; Vedoucí práce: Štorek Josef; Oponent práce: Bříza Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-17)
   Diplomová práce se zabývá připraveností Pardubické krajské nemocnice na příjem velkého počtu raněných při hromadném neštěstí osob. Práce obsahuje profil vybrané nemocnice, popis areálu nemocnice a umístění dalších ...
  • Analýza možnosti posílení ropné bezpečnosti ČR 

   Autor: Kohoutek Jan; Vedoucí práce: Zelinka Jan; Oponent práce: Sedlák Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-05)
  • Analýza možností záchrany života příslušníky HZS u osoby zasažené nespecifickou nebezpečnou látkou 

   Autor: Sýkora Jan; Vedoucí práce: Mildorf René; Oponent práce: Hon Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-16)
   Tato práce si klade za cíl zpracovat analýzu možností záchrany života člověka zasaženého nespecifickou nebezpečnou látkou příslušníky Hasičského záchranného sboru. Výchozím dokumentem bude Bojový řád jednotek požární ochrany ...
  • Analýza připravenosti příslušníků Policie České republiky v oblasti služební přípravy 

   Autor: Lásko Filip; Vedoucí práce: Ralbovská Dana Rebeka; Oponent práce: Agh Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Obsahem diplomové práce je problematika služební přípravy. Práce je zaměřena na zmapování legislativy udávající služební přípravu a zhodnocení její úrovně.
  • Analýza rizik a ochranná opatření papírny Mondi Štětí 

   Autor: Proftová Barbora; Vedoucí práce: Holec Tomáš; Oponent práce: Pitschmann Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-18)
   Diplomová práce se především zaměřuje na zpracování a objasnění analýzy rizik papírny Mondi a. s. ve Štětí. Teoretická část práce popisuje dosud vypracované dokumenty a potřebné informace o podniku a legislativě, které má ...
  • Analýza rizik města Lázně Bělohrad 

   Autor: Petřivý Tomáš; Vedoucí práce: Ralbovská Dana Rebeka; Oponent práce: Karda Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Tato práce se zabývá analýzou rizik města Lázně Bělohrad. Jejím cílem je analyzovat současný stav připravenosti města na mimořádné události a krizové situace, vyhledat slabá místa a navrhnout opatření k jejich zlepšení. ...
  • Analýza rizik sportovního areálu, zajištění bezpečnosti v rámci mezinárodního turnaje. 

   Autor: Malovíková Vladimíra; Vedoucí práce: Halaška Jiří; Oponent práce: Štěpán Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Tématem diplomové práce byla Analýza rizik sportovního areálu, zajištění bezpečnosti v rámci mezinárodního turnaje. Čerpáno bylo převážně z domácích zdrojů a ze znalosti prostředí daného areálu. Teoretická část se zabývala ...
  • Analýza současného stavu systému varování obyvatelstva a návrh na jeho modernizaci 

   Autor: Mohrmann Pavel; Vedoucí práce: Mildorf René; Oponent práce: Halaška Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Tato diplomov{ pr{ce se zaobír{ systémem varov{ní v České republice, jeho analýzou a n{vrhy na možnou modernizaci tohoto systému. Ke zpracov{ní této diplomové pr{ce byly použity všeobecně zn{mé vědecké metody, kterými jsou ...
  • Analýza struktury současného vzdělávání krizového manažera z hlediska potřeb praxe 

   Autor: Zvolánková Petra; Vedoucí práce: Halaška Jiří; Oponent práce: Požár Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Tato diplomová práce se zabývá analýzou osobnosti, dovedností a vzděláváním krizového manažera
  • Analýza vhodných prostorů a možnosti jejich úpravy pro improvizované ukrytí obyvatelstva 

   Autor: Buffa Petr; Vedoucí práce: Kratochvílová Danuše; Oponent práce: Halaška Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-05)
  • Analýza zranitelnosti zdravotního operačního střediska územní záchranné služby Karlovarského kraje 

   Autor: Chromcová Eva; Vedoucí práce: Štorek Josef; Oponent práce: Šín Robin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Abstrakt Předmětem diplomové práce je zpracování analýzy zranitelnosti zdravotního operačního střediska Karlovarského kraje, jako významného prvku kritické infrastruktury integrovaného záchranného systému. Zranitelnost ...
  • Bezpilotní létající prostředky při činnosti IZS a legislativní rámec pro jejich použití 

   Autor: Lacinová Markéta; Vedoucí práce: Navrátil Václav; Oponent práce: Szabó Zoltán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-16)
   Bezpilotní létající prostředky (UAV) jsou z hlediska využití v rámci integrovaného záchranného systému poměrně novým fenoménem. Tato práce tak poskytuje ucelený vhled do problematiky a ve své první části obsahuje základní ...
  • Činnost a složení krizových štábů a epidemiologických komisí na všech úrovních v České republice v případě vážné pandemie 

   Autor: Bernardová Lucie; Vedoucí práce: Holec Tomáš; Oponent práce: Rybka Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-12)
   Má diplomová práce řeší činnost a složení krizových štábů a epidemiologických komisí na všech úrovních v České republice v případě vážné pandemie. Cíli této práce jsou, objasnění fungování krizových štábů a epidemiologických ...
  • Efektivita humanitární pomoci České republiky do zahraničí, komparace metod, zkušeností a přístupů 

   Autor: Hanzlíková Eva; Vedoucí práce: Halaška Jiří; Oponent práce: Zůna Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Tato diplomová práce se zabývá humanitární pomocí České republiky do zahraničí. V první části je teoreticky popsán systém jejího poskytování, zejména činnost zainteresovaných subjektů a zakotvení problematiky v právním ...
  • Hrozba islámského fundamentalismu v moderní Evropě 

   Autor: Kimák Michal; Vedoucí práce: Ralbovská Dana Rebeka; Oponent práce: Brukkerová Darina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Impakt emocionální vazby na stres management při zásahu ZZS 

   Autor: Nejmanová Denisa; Vedoucí práce: Ralbovská Dana Rebeka; Oponent práce: Knezović Renata
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Krizová připravenost Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje 

   Autor: Kordík Jan; Vedoucí práce: Hrdlička Pavel; Oponent práce: Steindl David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Metodika výuky ochrany člověka za mimořádných událostí ve středním odborném vzdělávání 

   Autor: Mrvíková Irena; Vedoucí práce: Tilcerová Eleonóra; Oponent práce: Koleňák Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Diplomová práce se zabývá výukou ochrany člověka za mimořádných událostí ve školách, se zaměřením na střední odborné vzdělávání. Pro základní školy je v současné době zpracováno množství pomůcek a také metodika pro učitele. ...
  • Mimořádné události a jejich vliv na psychiku hasičů 

   Autor: Křivánková Veronika; Vedoucí práce: Biedermannová Eva; Oponent práce: Brečka Tibor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)