Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 51

  • Metodika výuky ochrany člověka za mimořádných událostí ve středním odborném vzdělávání 

   Autor: Mrvíková Irena; Vedoucí práce: Tilcerová Eleonóra; Oponent práce: Koleňák Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Diplomová práce se zabývá výukou ochrany člověka za mimořádných událostí ve školách, se zaměřením na střední odborné vzdělávání. Pro základní školy je v současné době zpracováno množství pomůcek a také metodika pro učitele. ...
  • Úloha Policie ČR při řešení krizových situací v důsledku teroristického útoku 

   Autor: Varhulíková Kateřina; Vedoucí práce: Hes Václav; Oponent práce: Agh Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-17)
   Diplomová práce se v úvodní části zabývá legislativním ukotvením postavení Policie České republiky v rámci právního systému našeho státu jako základního pilíře vnitřní bezpečnosti. Popisuje její základní úkoly a její ...
  • Místo České republiky ve společné zahraniční a bezpečnostní politice Evropské Unie 

   Autor: Pásková Tereza; Vedoucí práce: Sedlák Josef; Oponent práce: Österreicher Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-13)
   Diplomová práce nese název Místo České republiky ve společné zahraniční a bezpečnostní politice Evropské unie. Obsahem diplomové práce je rozbor širšího spektra oblastí, které se větší či menší měrou podílejí na bezpečnosti ...
  • Analýza zranitelnosti zdravotního operačního střediska územní záchranné služby Karlovarského kraje 

   Autor: Chromcová Eva; Vedoucí práce: Štorek Josef; Oponent práce: Šín Robin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Abstrakt Předmětem diplomové práce je zpracování analýzy zranitelnosti zdravotního operačního střediska Karlovarského kraje, jako významného prvku kritické infrastruktury integrovaného záchranného systému. Zranitelnost ...
  • Problematika aktivních střelců v komparativní perspektivě 

   Autor: Puffrová Tereza; Vedoucí práce: Adámek Václav; Oponent práce: Sokol Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-14)
   Obsahem diplomové práce je problematika aktivních střelců. Práce je primárně zaměřena na problematiku školních střelců, jejich psychickou strukturu a motivy. V teoretické části práce jsou definovány základní pojmy týkající ...
  • Postup jednotlivých složek IZS při dopravní nehodě s únikem nebezpečných látek 

   Autor: Houdek Milan; Vedoucí práce: Najmanová Petra; Oponent práce: Vavera František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Diplomová práce popisuje současnou legislativu v oblasti přepravy nebezpečných věcí na silniční komunikaci. Věnuje se nebezpečným látkám, systémům jejich označování a statisticky zpracovává dopravní nehody s jejich ...
  • Rozsáhlý výpadek elektrické energie ve VFN v Praze 

   Autor: Probošt Stanislav Dominik; Vedoucí práce: Koleňák Ivan; Oponent práce: Bříza Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
   Hlavním cílem této práce je seznámení s příčinami i důsledky dlouhodobého výpadku elektrické energie (blackoutem) a možnostmi, jak těmto výpadkům předcházet. Dále představím vybraný objekt - Všeobecnou fakultní nemocnici ...
  • Úloha geografických informačních systémů při přípravě a plánování na krizové situace 

   Autor: Vašková Michaela; Vedoucí práce: Mildorf René; Oponent práce: Seidl Miloslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-18)
   Úkolem diplomové práce s názvem ?Úloha geografických informačních systémů při přípravě řešení krizových situací? je splnění následujících tří hlavních cílů. Za účelem zorientování se v problematice bude provedena analýza ...
  • Účinky syndromu vyhoření na pracovníky integrovaného záchranného systému 

   Autor: Ralbovská Denisa Charlotte; Vedoucí práce: Brukkerová Darina; Oponent práce: Matlach Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-16)
   Obsahem diplomové práce je problematika syndromu vyhoření u pracovníků IZS. Aktuálnost tématu vychází z náročnosti práce, zejména z psychické zátěže, která postihuje pracovníky. Teoretická část definuje syndrom vyhoření, ...
  • Analýza možností záchrany života příslušníky HZS u osoby zasažené nespecifickou nebezpečnou látkou 

   Autor: Sýkora Jan; Vedoucí práce: Mildorf René; Oponent práce: Hon Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-16)
   Tato práce si klade za cíl zpracovat analýzu možností záchrany života člověka zasaženého nespecifickou nebezpečnou látkou příslušníky Hasičského záchranného sboru. Výchozím dokumentem bude Bojový řád jednotek požární ochrany ...
  • Vliv teroristických útoků na psychiku cestujících v letecké dopravě. 

   Autor: Pazdera Filip; Vedoucí práce: Ralbovská Dana Rebeka; Oponent práce: Biedermannová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-16)
   Obsahem této diplomové práce je problematika vlivu teroristických útoků na psychiku cestujících v letecké dopravě. Aktuálnost této práce vychází z psychických dopadů teroristických útoků na cestující v letecké dopravě v ...
  • Využití shlukové analýzy k nalezení center terorismu 

   Autor: Šuláková Miroslava; Vedoucí práce: Pecherková Pavla; Oponent práce: Navrátil Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   V diplomové práci je řešena problematika určení center terorismu ve světě. Tato centra se vyznačují tím, že jsou cílem teroristických skupin (organizací). Cílem práce není pouze vytipování významných center, ale také jejich ...
  • Varování obyvatel pomocí lokalizovaných textových zpráv 

   Autor: Závodská Jana; Vedoucí práce: Mildorf René; Oponent práce: Navrátil Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Diplomová práce s názvem Varování obyvatelstva pomocí lokalizovaných textových zpráv se zabývá zlepšením soudobých nástrojů varování a může sloužit k lepší podpoře Integrovaného záchranného systému. Práce je rozdělena na ...
  • Nová pravidla stanovení zóny havarijního plánování v systému prevence závažných havárií 

   Autor: Ševcovicová Nikola; Vedoucí práce: Hon Zdeněk; Oponent práce: Karda Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Předmětem diplomové práce byl popis nových pravidel stanovení zóny havarijního plánování v systému prevence závažných havárií. Dále stanovení zóny pro vybraný objekt skupiny B a vymodelování pomocí dostupných softwarových ...
  • Analýza rizik města Lázně Bělohrad 

   Autor: Petřivý Tomáš; Vedoucí práce: Ralbovská Dana Rebeka; Oponent práce: Karda Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Tato práce se zabývá analýzou rizik města Lázně Bělohrad. Jejím cílem je analyzovat současný stav připravenosti města na mimořádné události a krizové situace, vyhledat slabá místa a navrhnout opatření k jejich zlepšení. ...
  • Analýza rizik a ochranná opatření papírny Mondi Štětí 

   Autor: Proftová Barbora; Vedoucí práce: Holec Tomáš; Oponent práce: Pitschmann Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-18)
   Diplomová práce se především zaměřuje na zpracování a objasnění analýzy rizik papírny Mondi a. s. ve Štětí. Teoretická část práce popisuje dosud vypracované dokumenty a potřebné informace o podniku a legislativě, které má ...
  • Bezpilotní létající prostředky při činnosti IZS a legislativní rámec pro jejich použití 

   Autor: Lacinová Markéta; Vedoucí práce: Navrátil Václav; Oponent práce: Szabó Zoltán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-16)
   Bezpilotní létající prostředky (UAV) jsou z hlediska využití v rámci integrovaného záchranného systému poměrně novým fenoménem. Tato práce tak poskytuje ucelený vhled do problematiky a ve své první části obsahuje základní ...
  • Přínos České republiky k obnově a rozvoji Afghánistánu, analýza postupů a výsledků 

   Autor: Knotková Pavla; Vedoucí práce: Halaška Jiří; Oponent práce: Eichler Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Diplomová práce je zaměřena na přínos České republiky k obnově a rozvoji Afghánistánu. Analyzuje českou rozvojovou pomoc v této válkou zničené zemi po svržení vlády Tálibánu (od roku 2002). Jedním z nástrojů české rozvojové ...
  • Efektivita humanitární pomoci České republiky do zahraničí, komparace metod, zkušeností a přístupů 

   Autor: Hanzlíková Eva; Vedoucí práce: Halaška Jiří; Oponent práce: Zůna Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Tato diplomová práce se zabývá humanitární pomocí České republiky do zahraničí. V první části je teoreticky popsán systém jejího poskytování, zejména činnost zainteresovaných subjektů a zakotvení problematiky v právním ...
  • Analýza rizik sportovního areálu, zajištění bezpečnosti v rámci mezinárodního turnaje. 

   Autor: Malovíková Vladimíra; Vedoucí práce: Halaška Jiří; Oponent práce: Štěpán Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Tématem diplomové práce byla Analýza rizik sportovního areálu, zajištění bezpečnosti v rámci mezinárodního turnaje. Čerpáno bylo převážně z domácích zdrojů a ze znalosti prostředí daného areálu. Teoretická část se zabývala ...