Now showing items 149-168 of 208

  • Radikalizace a extremismus obyvatelstva jako aktuální bezpečnostní hrozba pro vnitřní bezpečnost státu 

   Author: Václav Lazarov; Supervisor: Adámek Václav; Opponent: Vegrichtová Barbora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-18)
   Problematika radikalizace a extremismu občanů České republiky se v současné době stává velmi aktuálním tématem. Důvodem je zejména vzrůstající napětí mezi většinovou a minoritní společností v Evropě. Teoretická část je ...
  • Riziko zneužití toxických průmyslových chemických látek 

   Author: Michal Rajtora; Supervisor: Pitschmann Vladimír; Opponent: Otřísal Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Tato práce se věnuje problematice potenciálního zneužití toxických průmyslových látek pro účely chemického terorismu. Tyto látky mají charakter látek dvojího užití, přičemž mohou tvořit dostupnější alternativu ke konvenčním ...
  • Rozdíl v rozsahu plánované evakuace v záplavovém území hlavního města Prahy s realizací a bez realizace protipovodňových opatření. 

   Author: Jana Kuklová; Supervisor: Brádka Stanislav; Opponent: Volf Oldřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-18)
   Předmětem diplomové práce bude zhodnocení, v jakém rozsahu bude prováděna evakuace při hrozbě přirozené povodně na Vltavě s včasnou výstavbou protipovodňových opatření hlavního města Prahy, bez včasné výstavby protipovodňových ...
  • Rozsáhlý výpadek elektrické energie ve VFN v Praze 

   Author: Probošt Stanislav Dominik; Supervisor: Koleňák Ivan; Opponent: Bříza Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
   Hlavním cílem této práce je seznámení s příčinami i důsledky dlouhodobého výpadku elektrické energie (blackoutem) a možnostmi, jak těmto výpadkům předcházet. Dále představím vybraný objekt - Všeobecnou fakultní nemocnici ...
  • Řešení dopadů při výpadku elektrické energie velkého rozsahu v Moravskoslezském kraji 

   Author: Fajkisová Martina; Supervisor: Kratochvílová Danuše; Opponent: Šafr Gustav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-05-21)
   Tato práce řeší dopady výpadku elektrické energie velkého rozsahu vMoravskoslezském kraji. Vprvní části práce je teoreticky, vnezbytně nutném rozsahu, popsána oblast elektrické energie, blackoutu a krizového plánování. ...
  • Řešení mimořádné události výpadku elektrické energie ve zdravotnickém zařízení se statutem nemocnice 

   Author: Iveta Jenikovská; Supervisor: Tlustý Josef; Opponent: Müller Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Obsahem diplomové práce je řešení rozsáhlého výpadku elektrické energie ve zdravotnickém zařízení se statutem nemocnice pomocí vybudované fotovoltaické elektrárny se záložním zdrojem ve formě baterií. Práce je rozdělena ...
  • Řešení požární bezpečnosti v objektech určených pro obchodní podnikání 

   Author: Alena Hybnerová; Supervisor: Hes Václav; Opponent: Skřehot Petr Adolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Diplomová práce se uceleně zabývá řešením požární bezpečnosti a provozu v objektech, určených k prodeji zboží koncovým zákazníkům. Cíleně se zabývá komplexním přehledem požární bezpečnosti objektů určených pro obchod a ...
  • Řešení požární bezpečnosti ve vybraných stavbách pro obchod v Praze 

   Author: Tomáš Řehák; Supervisor: Hes Václav; Opponent: Štěpán Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-19)
   Diplomová práce se zabývá analýzou požární bezpečnosti ve vybraných stavbách pro obchod. Konktrétně je práce zaměřena na způsob řešení požární bezpečnosti a úroveň dodržování předpisů o požární ochraně tří obchodních řetězců ...
  • Softwarová podpora krizového řízení 

   Author: Veltruský Daniel; Supervisor: Mildorf René; Opponent: Navrátil Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Cílem této práce je vytvořit ucelený přehled oexistujících softwarových nástrojíchurčených pro krizové řízení azhodnotit využívání podpor krizového řízení aplánovánívobcích. Přehled obsahuje nejčastěji využívaný software. ...
  • Současná epidemiologická situace v České republice - výskyt vybraných infekčních onemocnění v kontextu proočkovanosti populace 

   Author: Veronika Slavíčková; Supervisor: Pavlík Emil; Opponent: Lundová Tereza
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-03)
   Tato diplomová práce se věnuje současné epidemiologické situaci v České republice, konkrétně výskytu infekčních onemocnění v souvislosti s proočkovaností populace. Teoretická část pojednává především o jednotlivých infekčních ...
  • Spolupráce složek IZS a veterinární správy při realizaci krizových veterinárních opatření v České republice 

   Author: Markéta Zvěřinová; Supervisor: Holec Tomáš; Opponent: Staněk Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-28)
   Diplomová práce na téma Spolupráce složek IZS a veterinární správy při realizaci krizových veterinárních opatření v České republice se zabývá problematikou veterinárních opatření a spolupráce výše zmíněných složek při ...
  • Standardizace postupu inspektora provozu ZZS 

   Author: David Cerman; Supervisor: Bříza Jan; Opponent: Majstr Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-16)
   Tato práce se zaměřuje na standardizaci postupu inspektora provozu při mimořádné události s hromadným postižením osob. Pozice inspektora provozu je relativně nová. I přes doporučení odborné společnosti na zřízení kvalifikovaných ...
  • Stanovení správnosti rozmístění a využití automatických externích defibrilátorů na území hlavního města Prahy 

   Author: Mrňák David; Supervisor: Šín Robin; Opponent: Buňatová Marcela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Diplomová práce na téma Stanovení správnosti rozmístění a využití automatických externích defibrilátoru je rozdělena na dvě hlavní části. V teoretické části by měla čtenáře podrobně seznámit s anatomií a patologií srdce, ...
  • Stav a specifika kriminality cizinců na území města Mladá Boleslav 

   Author: Pavlína Hudcová; Supervisor: Vegrichtová Barbora; Opponent: Kwasniaková Vendula
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-17)
   Tato diplomová práce se zabývá tématem ,,Stav a specifika kriminality cizinců na území města Mladá Boleslav". V práci jsou popsány a prezentovány stav, dynamika a vývojové trendy kriminality cizinců na území města Mladá ...
  • Studie možných scénářů chemického teroristického útoku v objektu divadla 

   Author: Jelínková Lucie; Supervisor: Pitschmann Vladimír; Opponent: Florus Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-18)
   Diplomová práce na téma Studie možných scénářů chemického teroristického útoku v objektu divadla se zabývá problematikou hrozby teroristického činu se zneužitím chemické látky v uzavřeném prostoru s vysokou koncentrací osob.
  • Studie připravenosti Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje na mimořádnou událost s velkým počtem raněných a obětí 

   Author: Pavla Kladivová; Supervisor: Šeblová Jana; Opponent: Fišer Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-03)
   Předmětem mé diplomové pr{ce je studie připravenosti Zdravotnické z{chranné služby Středočeského kraje na mimoř{dnou ud{lost s velkým počtem raněných a obětí. Téma je čím d{l více aktu{lní díky vzestupu mezin{rodního ...
  • Súčinnosť zložiek IZS pri teroristickom útoku 

   Author: Andrea Hodoníková; Supervisor: Hes Václav; Opponent: Šafr Gustav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Diplomová práca sa zaoberá popisom zásahu zložiek IZS pri teroristickom útoku Nástražným výbušným systémom, ktorý sme namodelovali na Výstavisku v pražských Holešoviciach. Cieľom teoretickej časti bolo objasniť krátku ...
  • Symbolika extremismu a radikalizace odsouzených ve věznici Pankrác 

   Author: Antonín Hanzlík; Supervisor: Vegrichtová Barbora; Opponent: Sunardi Teddy
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-17)
   ABSTRAKT Předložená práce má za cíl seznámit čtenáře s problematikou radikalizace ve vězeňském prostředí ČR. Ke splnění cíle práce využívá teoretickou i praktickou část. Teoretická část zachycuje a popisuje nejpoužívanější ...
  • Symbolika extremismu a terorismu a její význam v procesu radikalizace 

   Author: Ondřej Bartoň; Supervisor: Vegrichtová Barbora; Opponent: Sunardi Teddy
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-16)
   Obsahem diplomové práce je charakteristika výchozí symboliky současných nejvýznamnějších extremistických a teroristických organizací v České republice a ve světě. Teoretická část je zaměřena na objasnění základního pojmosloví ...
  • Systém first responderů v činnosti zdravotnické záchranné služby 

   Author: Tomáš Bokota; Supervisor: Bříza Jan; Opponent: Peřan David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-16)
   Diplomová práce se zabývá systémem first responderů v České republice, který začíná využívat čím dál více zdravotnických záchranných služeb v ČR. First responder je vyškolený dobrovolník, který poskytuje první pomoc na ...