Now showing items 166-178 of 178

  • Získávání a výběr zaměstnanců v IT firmě 

   Author: Vobrubová Veronika; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Němec Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Bakalářská práce se zabývá získáváním a výběrem zaměstnanců v IT firmě. Cílem práce je prozkoumat proces získávání a výběru zaměstnanců ve vybrané IT firmě, vymezit možné problémy a navrhnout vhodná řešení. Práce je ...
  • Získávání a výběr zaměstnanců v malé a velké společnosti 

   Author: Michaela Šichtová; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Jirkovská Blanka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-13)
   Bakalářská práce analyzuje získávání a výběr zaměstnanců ve vybrané malé a velké společnosti s cílem posoudit a porovnat stávající po-stupy, určit možné příležitosti pro zlepšení a navrhnout možné změny. Teoretická část ...
  • Získávání a výběr zaměstnanců v organizaci 

   Author: Ludmila Veselá; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Tureckiová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-06)
   Bakalářská práce se zabývá tématem získáváním a výběrem zaměstnanců ve vybrané společnosti. Cílem práce je analyzovat proces získávání a výběru zaměstnanců ve vybrané organizaci, posoudit uplatňované postupy a navrhnout ...
  • Získávání a výběr zaměstnanců v organizaci 

   Author: Tereza Kuklová; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Bakalářská práce zkoumá proces získávání a výběru pracovníků ve společnosti IKEA s cílem posoudit uplatňované postupy, určit možné problémy a navrhnout vhodná zlepšení. Teoretická část vychází z odborné literatury a vymezuje ...
  • Získávání a výběr zaměstnanců v organizaci 

   Author: Ilonna Borovec; Supervisor: Šimonová Klára; Opponent: Baštář Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-05)
   Bakalářská práce analyzuje problematiku získávání a výběr zaměstnanců ve společnosti Invelt s.r.o. První částí práce je část teoretická, která charakterizuje problematiku obecně, popisuje doporučené metody a postupy a ...
  • Získávání a výběr zaměstnanců v organizaci 

   Author: Kristýna Doubková; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Tureckiová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-20)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou získávání a výběru zaměstnanců ve vybrané organizaci, jejím cílem je analyzovat proces získávání a výběru zaměstnanců v této organizaci se zaměřením na zdroje a určité metody získávání ...
  • Získávání a výběr zaměstnanců v organizaci 

   Author: Veronika Kačírková; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Mynaříková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-20)
   Bakalářská práce zkoumá proces získávání a výběru pracovníků ve společnosti Klikpojisteni.cz, a.s. Cílem práce je posoudit použité metody, určit možné problémy a navrhnout vhodná řešení. Práce se skládá z teoretické a ...
  • Získávání a výběr zaměstnanců v organizaci 

   Author: Jakub Šaroun; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Procházka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-07)
   Bakalářská práce zkoumá proces získávání a výběru zaměstnanců ve společnosti Tesco Stores CR a.s. s cílem posoudit používané postupy, určit možné problémy nebo příležitosti pro zlepšení a navrhnout vhodná řešení. Teoretická ...
  • Získávání a výběr zaměstnanců v organizaci Tesco Stores ČR, a.s. 

   Author: Tereza Brožková; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Charvátová Dagmar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-11)
   Bakalářská práce se zabývá procesem získávání a výběru zaměstnanců v organizaci Tesco Stores ČR, a. s., se zaměřením na prodejnu v Čelákovicích. Cílem práce je analyzovat proces získávání a výběru zaměstnanců v uvedené ...
  • Získávání a výběr zaměstnanců ze zahraničí 

   Author: Knobová Veronika; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Venclová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Cílem bakalářské práce je prozkoumat proces získávání a výběru zaměstnanců ze zahraničí ve společnosti Valeo a následně navrhnout opatření, která by tento proces zlepšila. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou ...
  • Změna koncepce získávání a výběru zaměstnanců ve vybrané IT firmě 

   Author: Táborská Adéla; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Cupal Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-10)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou získávání a výběru zaměstnanců. Přínosem práce je předložení návrhů a doporučení pro jejich získávání a výběr. Cílem práce je porovnání koncepcí interního a externího zabezpečení ...
  • Zpracování projektového plánu 

   Author: Nicola Brátová; Supervisor: Fanta Petr; Opponent: Lábus Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-06)
   Tato bakalářská práce se zabývá projektovým řízením. Cílem práce je přiblížit projektové řízení teoreticky a ukázat získané poznatky na vybraném projektu. Je rozdělena na dvě části: teoretickou a praktickou. Teoretická ...
  • Zpracování projektového plánu - střecha rodinného domu 

   Author: Lucie Černá; Supervisor: Fanta Petr; Opponent: Králová Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-06)
   Bakalářská práce se zabývá projektovým řízením. Cílem této bakalářské práce je vypracovat plno-hodnotný projekt na stavbu střechy. Práce je rozdělena do dvou částí- teoretickou a praktickou. Teoretická část obsahuje základní ...