Now showing items 166-185 of 288

  • PALMOVKA 

   Author: Blaha Ondřej; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Joba Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-26)
   Oblast Dolní Libně je dnes na hraně intenzivní přeměny z vnitřní periferie na městské subcentrum. Zároveň je v paralýze z množství nejasných souvislostí a vazeb, nečitelné urbánní struktury a nepředvídatelného vývoje. ...
  • PALMOVKA 

   Author: Beran Vojtěch; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Žalský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-28)
   Práce se zabývá územím Prahy 8 známém jako Palmovka. Navrhuje tři veřejné prostory a přilehlé budovy, které nastiňují budoucího vývoj území.
  • PARAMETRICKÝ DEVELOPMENT 

   Author: Balajka David; Supervisor: Kuzemenský Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-06)
  • PARDUBICE - CENTRUM - ZÁPAD 

   Author: Kočička Petr; Supervisor: Klokočka Jiří; Opponent: Jiran Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-09)
   Práce zkoumá hlavní rysy fungování, vývoje a potenciálu velké části centrálního území města Pardubic. Je nastíněna možná budoucí role území, která je společně s obecnými úvahami o budoucím vývoji města a společnosti základem ...
  • PELHŘIMOV - URBANISTICKÁ STUDIE 

   Author: Adéla Šeflová; Supervisor: Klokočka Jiří; Opponent: Opočenský Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Pelhřimov je město, která má své jádro chráněné městskou památkovou rezervací, nicméně struktura některých částí města navazujících na tuto rezervaci je z pohledu historického urbanistického vývoje narušena. Diplomová práce ...
  • PETŘVALD - TRANSFORMACE MĚSTSKÉHO CENTRA 

   Author: Diana Veličková; Supervisor: Klokočka Jiří; Opponent: Špačková Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-02)
   Diplomová práce se zabývá městem Petřvald. Předmětem studie je podpora identity města, určení a rehabilitace centra a dalších míst pro setkávání. Je navrhnuta naučná stezka po stopách historie a podpora veřejné infrastruktury, ...
  • PÍSEK - POD HRADBAMI 

   Author: Plucarová Michaela; Supervisor: Plicka Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • PÍSEK - POD HRADBAMI 

   Author: Rýznarová Jana; Supervisor: Plicka Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • PÍSEK, MĚSTO NA ŘECE - REVITALIZACE NÁBŘEŽÍ A PŘÍTOKŮ 

   Author: Křenek Martin; Supervisor: Jehlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-06)
  • PLAVECKÝ BAZÉN MĚSTA PODĚBRADY 

   Author: Jelínek Vojtěch; Supervisor: Kolařík Radek; Opponent: Deýl Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-26)
   Předmětem diplomové práce je návrh plaveckého bazénu pro město Poděbrady. Smyslem práce je prověření možnosti umístění této občanské vybavenosti do kompaktního centra města, které je vymezeno regulačním plánem architekta ...
  • PLAVECKÝ BAZÉN V PODĚBRADECH 

   Author: Jelínek Vojtěch; Supervisor: Kolařík Radek; Opponent: Landa Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-09)
   Předmětem diplomové práce je návrh plaveckého bazénu pro město Poděbrady. Smyslem práce je prověření možnosti umístění této občanské vybavenosti do kompaktního centra města, které je vymezeno regulačním plánem architekta ...
  • PLYNÁRNÍ 

   Author: Michalcová Anna; Supervisor: Plicka Ivan; Opponent: Fikar Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-11)
   Diplomová práce je zaměřena na revitalizaci severní části Holešovic. Nosným tématem byla ulice Plynární (a oblast na ni navazující). Cílem je prověřit potenciál území, eliminovat stávající problémy a vytvořit novou strukturu ...
  • PLZEŇ - EVROPSKÉ HL. MĚSTO KULTURY 2015 

   Author: Hojovcová Michaela; Supervisor: Kolařík Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • POLYFUNKČNÍ BLOK, NA KNÍŽECÍ 

   Author: Bočan Petr; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Dolejší Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-06)
   Tématem diplomové práce je doplnění městského bloku na Smíchově v Praze. S ohledem na danou lokalitu v blízkosti brownfieldu Smíchovského nádraží a její budoucí vývoj je nově navrhovaná stavba koncipována jako solid. Jeho ...
  • POLYFUNKČNÍ BUDOVA S TRŽNICÍ 

   Author: Ondrušková Eva; Supervisor: Kolařík Radek; Opponent: Ševčíková Marta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-26)
   Cílem diplomního projektu je navrhnout polyfunkční dům s tržnicí pro město Semily. Tato budova by měla být zasazena do nově navržené urbanistické situace vymezující nové Náměstí Pavla Tigrida. Budova by měla obsahovat ...
  • POLYFUNKČNÍ DŮM FLORENC 

   Author: Kavalírová Markéta; Supervisor: Plicka Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • POLYFUNKČNÍ DŮM S TRŽNICÍ 

   Author: Ondrušková Eva; Supervisor: Kolařík Radek; Opponent: Mezerová Marta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Cílem diplomního projektu je navrhnout polyfunkční dům s tržnicí pro město Semily. Tato budova by měla být zasazena do nově navržené urbanistické situace vymezující nové podmoklické náměstí. Tvar budovy vytvoří nový veřejný ...
  • POLYFUNKČNÍ DŮM V SEMILECH 

   Author: Trokan Marek; Supervisor: Kolařík Radek; Opponent: Pizinger Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-29)
   Ve své diplomové práci se zabývám místem, které navazuje přímo na nově vzniklé náměstí. V těsné blízkosti se také nachází kostel. Navrhuji zde hotel. Stavbu se snažím umístit tak, aby svoji hmotou zlepšila podmínky umístění ...
  • POLYFUNKČNÍ SOUBOR STAVEB DOPLŇUJÍCÍ MĚSTSKOU STRUKTURU HRADCE KRÁLOVÉ 

   Author: Čapek Michal; Supervisor: Kolařík Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-05)
  • PORODNÍ DŮM LETNÁ 

   Author: Galandová Dominika; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Křemenová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-07)
   Predmetom diplomovej práce je návrh pôrodneho domu v Prahe v časti Letná. Návrhu predchádzal výskum a zostava programu typológie, ktorá v Českej republike v súčasnosti neexistuje, no v zahraničí je bežným pôrodníckym ...