Now showing items 245-264 of 281

  • TERMINÁL VLTAVSKÁ 

   Author: Komárková Lenka; Supervisor: Plicka Ivan; Opponent: Lejčar Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Přestup mezi zastávkou Praha - Bubny (na rychlodráze PRAK) a stanicí metra Vltavská je důležitým iniciačním místem transformačního území Bubny. Práce rozvíjí zadanou urbanistickou koncepci území na úrovni souboru staveb, ...
  • TERMINÁL VLTAVSKÁ 

   Author: Holečková Adéla; Supervisor: Plicka Ivan; Opponent: Lejčar Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Předmětem diplomové práce je návrh dopravního terminálu nad stanicí metra Vltavská. Terminál zahrnuje železniční stanici Praha-Bubny s vazbou na tramvajovou dopravu a obchodní galerii. Hlavním cílem bylo vytvořit nové ...
  • TERMINÁL VLTAVSKÁ 

   Author: Kurillová Lucia; Supervisor: Plicka Ivan; Opponent: Lejčar Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-18)
   Hlavnou témou diplomovej práce bolo vytvorenie prestupného uzlu (metro, vlak, tram)v oblasti, kde má vzniknúť nové nádražie Vltavská. Cieľom bolo, čo najeketívnejšie prepojiť tieto segmenty a zároveň nadviazať na stávajúcu ...
  • TERMINÁL VLTAVSKÁ 

   Author: Kučerová Agáta; Supervisor: Plicka Ivan; Opponent: Lejčar Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-17)
   Rozvoj brownfields a transformačních ploch v území Praha-Bubny se zaměřením na výstavbu Terminálu Vltavská a blízkého okolí. Práce prověřuje potenciál území s možností napojení železnice a stanice metra a výstavbou ...
  • TRANSFERIUM A REVITALIZACE TUHNIC V KARLOVÝCH VARECH 

   Author: Gerbová Hana; Supervisor: Klokočka Jiří; Opponent: Zima Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-01)
   Tématem diplomové práce je urbanistická koncepce města Karlovy Vary, především transformace území širšího centra města, nalezení nové identity řešeného území v návaznosti na dopravní situaci a vhodné umístění nového ...
  • TRANSFORMACE BÝVALÉHO TEXTILNÍHO AREÁLU V ČERVENÉM KOSTELCI 

   Author: Binter Jan; Supervisor: Klokočka Jiří; Opponent: Ansorge Vratislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
   Diplomový projekt pracuje s transformační plochou bývalého textilního areálu v Červeném Kostelci. Návrh předkládá možnost budoucího rozvoje, etapizaci, provázání s městskou strukturou a možnou využitelnost jednotlivých ...
  • TRANSFORMACE ÚZEMÍ BÝVALÝCH MICHELSKÝCH PEKÁREN 

   Author: Jana Fišarová; Supervisor: Klokočka Jiří; Opponent: Buryška Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
   Práce se zabývá transformací území u bývalých Michelských pekáren. Obsahem práce je urbanistická koncepce území, která zvažuje různé alternativy, koncepce veřejných prostor, mobility a prostupnosti území. Tématem práce je ...
  • TŘEBÍČ - STAŘEČKA 

   Author: Stoklásek Rostislav; Supervisor: Klokočka Jiří; Opponent: Wahla Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-08)
   Stařečka je jedna z historických čtvrtí města Třebíče, která byla z velké části asanována v průběhu 80. let a nahrazena technicistním řešením upřednostňujícím automobilovou dopravu. Diplomová práce navrhuje úpravu tohoto ...
  • TŘÍDA 1. MÁJE V LIBERCI 

   Author: Kapletová Kateřina; Supervisor: Jehlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • TURNOV - KOŇSKÝ TRH - REHABILITACE 

   Author: Kabeláčová Barbora; Supervisor: Plicka Ivan; Opponent: Fikar Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
   Obsahem diplomové práce je revitalizace brownfieldu v centru města Turnova. Návrh je řešen v úrovni urbanistické a ve vybrané části této struktury i v detailní úrovni architektonické. Cílem diplomové práce je navrhnout ...
  • URBANISTICKÁ KONCEPCE FLORENC 

   Author: Dvořáková Barbora; Supervisor: Kolařík Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-09)
  • ÚSTÍ NAD LABEM, VYLOUČENÉ LOKALITY 

   Author: Pavlína Suchá; Supervisor: Klokočka Jiří; Opponent: Koleček Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-28)
   Diplomová práce se zabývá strategií a koncepcí urbánního rozvoje západní části Ústí nad Labem. Práce řeší problematiku rezidenční segregace a sociálního vyloučení na příkladu sociálně vyloučené lokality v Předlicích. Kladen ...
  • ÚZEMÍ BOŘISLAVKY 

   Author: Dufková Tereza; Supervisor: Kolařík Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-09)
  • VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - REGENERACE CENTRA 

   Author: Dufková Anna; Supervisor: Jehlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-06)
  • VELESLAVÍN - DOPLNĚNÍ MĚSTSKÉ STRUKTURY A REAKCE NA NOVOU STANICI METRA 

   Author: Feistner Tomáš; Supervisor: Kuzemenský Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • VELESLAVÍN - DOPLNĚNÍ MĚSTSKÉ STRUKTURY A REAKCE NA NOVOU STANICI METRA 

   Author: Ptáček Jan; Supervisor: Kuzemenský Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • VELESLAVÍN - DOPLNĚNÍ MĚSTSKÉ STRUKTURY A REAKCE NA NOVOU STANICI METRA 

   Author: Hanus Tomáš; Supervisor: Kuzemenský Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • VEŘEJNÉ PROSTORY PRAHY 6 - MALOVANKA 

   Author: Smolka Marek; Supervisor: Jehlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • VINOHRADSKÝ TROJÚHELNÍK - ORIONKA 

   Author: Svobodová Michaela; Supervisor: Plicka Ivan; Opponent: Holubec Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Komplex domů s pečovatelskou službou se skládá z bytových jednotek, komerčních prostorů, lékařských ordinací a pomocných prostorů pro poskytování pečovatelské služby. Tématem diplomové práce je doplnění bloku bývalé vozovny ...
  • VIZE ROZVOJE PŘÍMOŘSKÉHO MĚSTA LA CIOTAT 

   Author: Lennerová Kristýna; Supervisor: Klokočka Jiří; Opponent: Wahla Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Tématem práce je vytvořit vizi pro město. Vize představuje ideu, nápad. Hlavním zdrojem energie města je téma moře, lodě a přístav. Je zřejmé, že by se město mělo obracet k těmto hodnotám. Vize je znázorněna urbanistickou ...