Now showing items 224-243 of 250

    • URBANISTICKÁ KONCEPCE FLORENC 

      Author: Dvořáková Barbora; Supervisor: Kolařík Radek
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-09)
    • ÚSTÍ NAD LABEM, VYLOUČENÉ LOKALITY 

      Author: Pavlína Suchá; Supervisor: Klokočka Jiří; Opponent: Koleček Michal
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-28)
      Diplomová práce se zabývá strategií a koncepcí urbánního rozvoje západní části Ústí nad Labem. Práce řeší problematiku rezidenční segregace a sociálního vyloučení na příkladu sociálně vyloučené lokality v Předlicích. Kladen ...
    • ÚZEMÍ BOŘISLAVKY 

      Author: Dufková Tereza; Supervisor: Kolařík Radek
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-09)
    • VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - REGENERACE CENTRA 

      Author: Dufková Anna; Supervisor: Jehlík Jan
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-06)
    • VELESLAVÍN - DOPLNĚNÍ MĚSTSKÉ STRUKTURY A REAKCE NA NOVOU STANICI METRA 

      Author: Feistner Tomáš; Supervisor: Kuzemenský Michal
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
    • VELESLAVÍN - DOPLNĚNÍ MĚSTSKÉ STRUKTURY A REAKCE NA NOVOU STANICI METRA 

      Author: Ptáček Jan; Supervisor: Kuzemenský Michal
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
    • VELESLAVÍN - DOPLNĚNÍ MĚSTSKÉ STRUKTURY A REAKCE NA NOVOU STANICI METRA 

      Author: Hanus Tomáš; Supervisor: Kuzemenský Michal
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
    • VEŘEJNÉ PROSTORY PRAHY 6 - MALOVANKA 

      Author: Smolka Marek; Supervisor: Jehlík Jan
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
    • VINOHRADSKÝ TROJÚHELNÍK - ORIONKA 

      Author: Svobodová Michaela; Supervisor: Plicka Ivan; Opponent: Holubec Antonín
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
      Komplex domů s pečovatelskou službou se skládá z bytových jednotek, komerčních prostorů, lékařských ordinací a pomocných prostorů pro poskytování pečovatelské služby. Tématem diplomové práce je doplnění bloku bývalé vozovny ...
    • VIZE ROZVOJE PŘÍMOŘSKÉHO MĚSTA LA CIOTAT 

      Author: Lennerová Kristýna; Supervisor: Klokočka Jiří; Opponent: Wahla Ivan
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
      Tématem práce je vytvořit vizi pro město. Vize představuje ideu, nápad. Hlavním zdrojem energie města je téma moře, lodě a přístav. Je zřejmé, že by se město mělo obracet k těmto hodnotám. Vize je znázorněna urbanistickou ...
    • VÍCEÚČELOVÝ DŮM V ULICI 5. KVĚTNA 

      Author: Eliška Marková; Supervisor: Plicka Ivan; Opponent: Chuchlík Jakub
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-10)
      Tématem diplomové práce je návrh víceúčelového domu s pečovatelskou službou v Jablonci nad Nisou vymezeným ulicemi Luční, Lipanská a 5. května. Cílem projektu je zkvalitnění veřejného prostoru současného autobusového ...
    • VLTAVSKÁ - BUBNY - ZÁTORY 

      Author: Roubalová Lucie; Supervisor: Jehlík Jan
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-06)
    • VLTAVSKÁ - VÝZNAMNÉ PRAŽSKÉ MÍSTO 

      Author: Štěpánková Markéta; Supervisor: Jehlík Jan
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-05)
    • VLTAVSKÁ FILHARMONIE 

      Author: Prouzová Michala; Supervisor: Plicka Ivan; Opponent: Fikar Zdeněk
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-25)
      Výstavba nového koncertního sálu je předmětem diskuzí již mnoho let, řeší se především umístění sálu. V současné době se Rada hlavního města Prahy přiklání k výstavbě sálu na Vltavské a pověřila IPR přípravou soutěže na ...
    • VLTAVSKÁ KRAJINA NA JIHU PRAHY 

      Author: Pavlík Tomáš; Supervisor: Jehlík Jan
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-05)
    • VNITŘNÍ PERIFERIE MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU 

      Author: Ševčík Zdeněk; Supervisor: Jehlík Jan
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
    • VNITŘNÍ PERIFERIE TYRŠŮV VRCH (PRAHA) 

      Author: Kropáčková Jana; Supervisor: Jehlík Jan
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
    • VRŠOVICKÁ PROLUKA (KRYMSKÁ - MOSKEVSKÁ) 

      Author: Nováková Magdalena; Supervisor: Kuzemenský Michal
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
    • VYUŽITÍ A ÚPRAVA ÚZEMÍ PODÉL SILNIČNÍ KOMUNIKACE 

      Author: Dohnálek Zdeněk; Supervisor: Kolařík Radek
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
    • VYÚSTĚNÍ A STAVBA RADNICE MČ PRAHA 10 

      Author: Holub Jan; Supervisor: Kuzemenský Michal
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-06)