Now showing items 84-103 of 288

  • HODKOVIČKY-MODŘANY 

   Author: Mrzílková Lenka; Supervisor: Jehlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-06)
   Práce se zabývá vztahem klidných residenčních čtvrtí, břehem Vltavy a pásem výrobních areálů, který mezi nimi společně s ulicí Modřanskou, železnicí a tramvajovou eskapádou, tvoří bariéru.
  • HOLEŠOVICE (URBANISTICKÁ STUDIE) 

   Author: Valachová Martina; Supervisor: Plicka Ivan; Opponent: Fikar Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-25)
   Cílem diplomové práce bylo najít koncepční řešení obnovy celého území Holešovic a následně prověřit fungování navrhované podoby ulice Bubenské. Proměna Bubenské na Park avenue představuje jedno z možných řešení složité ...
  • HOLEŠOVICE (URBANISTICKÁ STUDIE) 

   Author: Obrová Zuzana; Supervisor: Plicka Ivan; Opponent: Chuchlík Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Cílem diplomové práce je analýza a následné doplnění stávající struktury zástavby v Praze - Holešovicích. Zvýšená pozornost je věnována návrhu a revitalizaci vltavského nábřeží.
  • HOLEŠOVICE - BLOK U PAPÍRNY - REHABILITACE 

   Author: Tanevska Simona; Supervisor: Plicka Ivan; Opponent: Fikar Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
   Cílem diplomové práce je rehabilitace nefunkčního městského bloku U Papírny - Holešovice. Návrh vyhodnocuje potřeby a prostorové řešení dané lokality, s důrazem na funkci bydlení. Výsledkem je doplnění stávající struktury ...
  • HOLEŠOVICE - BUBNY 

   Author: Svobodová Martina; Supervisor: Kolařík Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-05)
  • HOLEŠOVICE/VLTAVSKÁ 

   Author: Slynková Michala; Supervisor: Jehlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-06)
  • HOLEŠOVICKÝ TROJÚHELNÍK 

   Author: Sedmák Martin; Supervisor: Plicka Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • HOLEŠOVICKÝ TROJÚHELNÍK 

   Author: Kacera Andrej; Supervisor: Plicka Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • HOLEŠOVICKÝ TROJÚHELNÍK 

   Author: Horečná Ivana; Supervisor: Plicka Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • HRANICE MĚSTA 

   Author: Protiva Václav; Supervisor: Jehlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • HUSITSKÁ, KONĚVOVA (PRAHA ŽIŽKOV)- VZTAH ZASTAVĚNÉHO A NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

   Author: Randáková Anna; Supervisor: Jehlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-06)
  • IMPLEMENTACE PRVKŮ PRO SKATEBOARDING DO VEŘEJNÉHO PROSTORU 

   Author: Kotal Jiří; Supervisor: Kolařík Radek; Opponent: Hrouda Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Tématem diplomové práce je vztah veřejného prostoru a skateboardingu. Popisuje skateboarding jako nedílnou součást společnosti a snaží se o jeho jasné začlenění do veřejného prostoru. Vyhodnocuje skateboarding jako pozitivní ...
  • KARLÍNSKÉ NÁROŽÍ - MĚSTSKÝ NÁJEMNÍ DŮM 

   Author: Pernicová Andrea; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Schindler Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
   Obsahem práce je projekt bytového domu na nároží ulic Křižíkova a Šaldova v pražské čtvrti Karlín, který kromě městských nájemních bytů nabízí také luxusnější byty určené k prodeji a univerzální komerční parter. Sedmipodlažní ...
  • KARLÍNSKÉ NÁROŽÍ - MĚSTSKÝ NÁJEMNÍ DŮM 

   Author: Štěrbová Michaela; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Mareš David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
   Dům s pevným nárožím spojujícím dva domy s rozdílnou výškou římsy. Temperamentní uskočená část, proděravěná terasami. Tvárnost a hravost domu ve dvoře.
  • KARLÍNSKÉ NÁROŽÍ - NÁJEMNÍ DŮM 

   Author: Ščerbanovská Veronika; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Kožnár Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
   Témou diplomovej práce je mestský nájomný bytový dom na zadanej parcele na nároží ulíc Křižíkova a Šaldova v Karlíne. Začlenenie návrhu do kontextu a blokovej štruktúry Karlína. Hlavným obsahom sú mestské nájomné byty a ...
  • KOLÍN, MEZI MĚSTEM A KRAJINOU 

   Author: Miriam Seifrtová; Supervisor: Klokočka Jiří; Opponent: Fišer Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-01)
   Královské město Kolín ve Středočeském kraji je tvořeno různorodými strukturami zástavby a veřejných prostor. Přirozené vymezení městské krajiny pomocí přírodních a umělých prvků dává městu jasné hranice a předurčuje jeho ...
  • KOMUNITNÍ A SPOLEČENSKÉ CENTRUM V ČESKÉ LÍPĚ 

   Author: Jarolímková Martina; Supervisor: Sitta Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-06)
  • KOMUNITNÍ BYDLENÍ V KARHULI 

   Author: Vlková Pavlína; Supervisor: Jehlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • KONVERZE BÝVALÉHO CÍSAŘSKÉHO PIVOVARU V BUŠTĚHRADU 

   Author: Vávrová Daniela; Supervisor: Jehlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • KONVERZE BÝVALÝCH VOJENSKÝCH STRUKTUR V OLOMOUCI 

   Author: Matěj Tomešek; Supervisor: Klokočka Jiří; Opponent: Mareš David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-28)
   Projekt olomouckého prstence nabízí odpověď na konfrontaci městského sídla a krajiny. Za páteř návrhu lze považovat konverze bývalých pevností z 19. století, kterým koncepce krajinného uspořádání dodává ztracený význam. ...