Now showing items 102-121 of 281

  • LDN BARRANDOV - ARCHITEKTURA PÉČE 

   Author: Matěj Kováčik; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Žalský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
   Jak navrhnout dům s ambicí léčit v kontextu panelového sídliště? Mým východiskem se stalo chápání místa jako otevřené, svobodné a divoké louky, která je oblíbená mezi místními a nabízí osobitý charakter. Umístěním léčebny ...
  • LETIŠTNÍ TERMINÁL PIEŠŤANY 

   Author: Rohoňová Eva; Supervisor: Kolařík Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • LÉČEBNA DLOUHODOBĚ NEMOCNÝCH BARANDOV 

   Author: Jiří Formánek; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Kraus David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
   Diplomová práce se zabývá tématem architektury péče. Zadaný program je léčebna dlouhodobě nemocných, která je v hlavách lidí často zaměňována s funkcí hospice nebo domova seniorů. Jedním z cílů práce je podtrhnout slovo ...
  • LIBEŃ - DŮM A DVĚ NÁMĚSTÍ 

   Author: Uchaľ Patrik; Supervisor: Kuzemenský Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • LIBEŇ - DŮM A DVĚ NÁMĚSTÍ 

   Author: Hamhalter Aleš; Supervisor: Jehlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • LOKALITA REITKNECHTKA 

   Author: Tylšová Judita; Supervisor: Jehlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • MĚSTSKÁ KNIHOVNA JABLONEC 

   Author: Tomáš Bielený; Supervisor: Plicka Ivan; Opponent: Müllerová Pavlína
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-08)
   Diplovová práca sa sústredí na tému mestkej knižnice v Jablonci nad Nisou. Súčastná už nevyhovuje kapacitám mesta a mesto tak potrebuje novú. Návrh zároveň dopĺňa nové územie navrhovaného terminálu pre hromadnú dopravu. ...
  • MĚSTSKÁ KNIHOVNA JABLONEC 

   Author: Jessica Kleistnerová; Supervisor: Plicka Ivan; Opponent: Chuchlík Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-08)
   Knihovny - od starověkých chrámů vědění přes středověké klášterní sbírky a novověká místa studií a vědění - nyní nad nimi visí otázka. Potřebujeme knihovny v době digitalizace? Je obrazovka více než papír? Jak se proměňuje ...
  • MĚSTSKÁ KNIHOVNA JABLONEC 

   Author: Veronika Černecká; Supervisor: Plicka Ivan; Opponent: Nalezená Tereza
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-08)
   Zadaním diplomovej práce je návrh novej mestskej knižnice v meste Jablonec nad Nisou. V súčasnosti mestská knižnica sídli v budove starej radnice, ktorej kapacita však už nevyhovuje. Vybraná parcela sa nachádza v časti ...
  • MĚSTSKÁ KNIHOVNA JABLONEC 

   Author: Václav Havránek; Supervisor: Plicka Ivan; Opponent: Procházková Dita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-08)
   Diplomová práce se zabývá návrhem nové městské knihovny v Jablonci nad Nisou. Nová knihovna bude vystavena na okraji nepřístupného parku s letním kinem na severní straně Horního náměstí. Budova má čtyři podlaží s 4 odděleními, ...
  • MĚSTSKÁ KNIHOVNA KOLÍN 

   Author: Alžběta Skrčená; Supervisor: Plicka Ivan; Opponent: Mateásko David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
   Městská knihovna v Kolíně je navržena na pozemku v centru Kolína sousedící se zámkem. Projekt zachovává z velké části ječné sklepy z konce 19. století. Objektem knihovny se dotváří celkový areál zámku. Při vstupu do areálu ...
  • MĚSTSKÁ KNIHOVNA KOLÍN 

   Author: Karolína Pernerová; Supervisor: Plicka Ivan; Opponent: Mateásko David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
   Diplomová práce se zabývá návrhem městské knihovny Kolín a vychází z podmínek zadaných městským architektem. Nová budova knihovny doplní proluku v areálu zámku, který v posledních letech prochází postupnou revitalizací. ...
  • MĚSTSKÁ KNIHOVNA KOLÍN 

   Author: Dominika Procházková; Supervisor: Plicka Ivan; Opponent: Mateásko David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
   Zadáním bylo navrhnout knihovnu v areálu kolínského zámku. Stavba nové knihovny je záměrem města Kolín, jelikož prostory současné knihovny nejsou dostatečně prostorné. Na řešeném pozemku se v současné době nacházejí klenuté ...
  • MĚSTSKÁ KNIHOVNA KOLÍN 

   Author: Matěj Dědek; Supervisor: Plicka Ivan; Opponent: Mateásko David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
   Záměrem města Kolín je vybudovat novou městskou knihovnu v srdci kolínského zámku, který postupně prochází transformací na kulturní centrum města. Nová budova městské knihovny by měla nahradit současnou knihovnu, která je ...
  • MĚSTSKÁ KNIHOVNA KOLÍN 

   Author: Dominika Suchardová; Supervisor: Plicka Ivan; Opponent: Mateásko David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-02)
   funkce, například galerii, multifunkční sál či kavárnu.
  • MĚSTSKÁ KNIHOVNA NYMBURK 

   Author: Veronika Vokáčová; Supervisor: Plicka Ivan; Opponent: Mateásko David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-02)
   Zadáním této diplomové práce je studie nové městské knihovny v Nymburce, která je zpracovávána na základě stavebního programu. Novostavba knihovny bude umístěna v centru města, u řeky Labe a nahradí stávající knihovnu, ...
  • MĚSTSKÁ KNIHOVNA NYMBURK 

   Author: Jiří Hessler; Supervisor: Plicka Ivan; Opponent: Mateásko David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-02)
   Záměrem diplomové práce je navrhnout novou knihovnu pro město Nymburk. To má v současné době knihovnu s nedostatečnou kapacitou a neadekvátním zázemím. Společně s tím má nově navržený objekt také městu pomoci vypořádat se ...
  • MĚSTSKÁ KNIHOVNA NYMBURK 

   Author: Jan Krouský; Supervisor: Plicka Ivan; Opponent: Mateásko David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-02)
   Vytvořit centrum pro lidi, dotvořit náměstí a bránu do města, důstojně reprezentovat město, přitáhnout zájem a pozornost, stabilizovat okolní veřejný prostor, akumulovat vícero funkcí, být váženou stavbou, se kterou se ...
  • MĚSTSKÁ TRŽNICE 

   Author: Taller Lukáš; Supervisor: Kuzemenský Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • MĚSTSKÁ TRŽNICE 

   Author: Zuman Filip; Supervisor: Kuzemenský Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)