Now showing items 157-176 of 288

  • OBNOVA NOVÉHO MĚSTA (LIBEREC) 

   Author: Šneibergová Kateřina; Supervisor: Plicka Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-07)
  • OBRAZ BROUMOVSKA 

   Author: Duchan Ondřej; Supervisor: Jehlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-09)
  • OBYTNÁ KRAJINA HORNÍ POČERNICE 

   Author: Hájková Alexandra; Supervisor: Jehlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • OBYTNÝ BLOK - RUB A LÍC 

   Author: Sládek Martin; Supervisor: Jehlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-06)
  • OBYTNÝ SOUBOR VRŠOVICKÁ - U BOTIČE 

   Author: Daniela Dudláková; Supervisor: Plicka Ivan; Opponent: Fikar Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Předmětem diplomové práce je doplnění stávající struktury vršovické zástavby na Praze 10 bytovou zástavbou. Návrh bytových domů je reakci na okolní stávající zástavbu. Navrhované bytové domy jsou doplněny o komerční parter, ...
  • OBYTNÝ SOUBOR VRŠOVICKÁ - U BOTIČE 

   Author: Ilona Vedenko; Supervisor: Plicka Ivan; Opponent: Fikar Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Cílem prace je návrh revitalizace řešeného území, se zvláštním zřetelem k doplnění stávající zástavby podél ulice Vršovické o další bytovou zástavbu, doplněnou dalšími vhodnými nebytovými funkcemi.
  • ORTENOVO NÁMĚSTÍ 

   Author: Peckelová Aneta; Supervisor: Plicka Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • OSTRAVA-PORUBA, DOSTAVBA CENTRA 

   Author: Stolařík Ondřej; Supervisor: Jehlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • OTEVŘENÉ VYSOČANY 

   Author: Buroň David; Supervisor: Klokočka Jiří; Opponent: Novotná Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-09)
   V diplomním projektu je zpracována urbanistická koncepce území Vysočan se zaměřením na lokality zařazené mezi transformační plochy. Nově navržená městská struktura využívá potenciálu průmyslového dědictví, v pozměněné formě ...
  • PALMOVKA 

   Author: Blaha Ondřej; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Joba Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-26)
   Oblast Dolní Libně je dnes na hraně intenzivní přeměny z vnitřní periferie na městské subcentrum. Zároveň je v paralýze z množství nejasných souvislostí a vazeb, nečitelné urbánní struktury a nepředvídatelného vývoje. ...
  • PALMOVKA 

   Author: Beran Vojtěch; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Žalský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-28)
   Práce se zabývá územím Prahy 8 známém jako Palmovka. Navrhuje tři veřejné prostory a přilehlé budovy, které nastiňují budoucího vývoj území.
  • PARAMETRICKÝ DEVELOPMENT 

   Author: Balajka David; Supervisor: Kuzemenský Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-06)
  • PARDUBICE - CENTRUM - ZÁPAD 

   Author: Kočička Petr; Supervisor: Klokočka Jiří; Opponent: Jiran Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-09)
   Práce zkoumá hlavní rysy fungování, vývoje a potenciálu velké části centrálního území města Pardubic. Je nastíněna možná budoucí role území, která je společně s obecnými úvahami o budoucím vývoji města a společnosti základem ...
  • PELHŘIMOV - URBANISTICKÁ STUDIE 

   Author: Adéla Šeflová; Supervisor: Klokočka Jiří; Opponent: Opočenský Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Pelhřimov je město, která má své jádro chráněné městskou památkovou rezervací, nicméně struktura některých částí města navazujících na tuto rezervaci je z pohledu historického urbanistického vývoje narušena. Diplomová práce ...
  • PETŘVALD - TRANSFORMACE MĚSTSKÉHO CENTRA 

   Author: Diana Veličková; Supervisor: Klokočka Jiří; Opponent: Špačková Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-02)
   Diplomová práce se zabývá městem Petřvald. Předmětem studie je podpora identity města, určení a rehabilitace centra a dalších míst pro setkávání. Je navrhnuta naučná stezka po stopách historie a podpora veřejné infrastruktury, ...
  • PÍSEK - POD HRADBAMI 

   Author: Plucarová Michaela; Supervisor: Plicka Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • PÍSEK - POD HRADBAMI 

   Author: Rýznarová Jana; Supervisor: Plicka Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • PÍSEK, MĚSTO NA ŘECE - REVITALIZACE NÁBŘEŽÍ A PŘÍTOKŮ 

   Author: Křenek Martin; Supervisor: Jehlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-06)
  • PLAVECKÝ BAZÉN MĚSTA PODĚBRADY 

   Author: Jelínek Vojtěch; Supervisor: Kolařík Radek; Opponent: Deýl Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-26)
   Předmětem diplomové práce je návrh plaveckého bazénu pro město Poděbrady. Smyslem práce je prověření možnosti umístění této občanské vybavenosti do kompaktního centra města, které je vymezeno regulačním plánem architekta ...
  • PLAVECKÝ BAZÉN V PODĚBRADECH 

   Author: Jelínek Vojtěch; Supervisor: Kolařík Radek; Opponent: Landa Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-09)
   Předmětem diplomové práce je návrh plaveckého bazénu pro město Poděbrady. Smyslem práce je prověření možnosti umístění této občanské vybavenosti do kompaktního centra města, které je vymezeno regulačním plánem architekta ...