Now showing items 1-20 of 271

  • ŘÍČNÍ LÁZNĚ NYMBURK 

   Author: Kateřina Sedláčková; Supervisor: Plicka Ivan; Opponent: Němec Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-02)
   Diplomová práce se zabývá obnovou funkce říčních lázních na Labi v centru města Nymburk. Nové říční lázně budou na pozemku lázní původních, které v průběhu let nahradilo sídlo místního oddílu poříční policie. Navržené říční ...
  • MĚSTSKÁ KNIHOVNA NYMBURK 

   Author: Veronika Vokáčová; Supervisor: Plicka Ivan; Opponent: Mateásko David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-02)
   Zadáním této diplomové práce je studie nové městské knihovny v Nymburce, která je zpracovávána na základě stavebního programu. Novostavba knihovny bude umístěna v centru města, u řeky Labe a nahradí stávající knihovnu, ...
  • MĚSTSKÁ KNIHOVNA KOLÍN 

   Author: Dominika Suchardová; Supervisor: Plicka Ivan; Opponent: Mateásko David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-02)
   funkce, například galerii, multifunkční sál či kavárnu.
  • BYDLENÍ VRŠOVICKÁ 

   Author: Štěpán Beneš; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Neuhäusl David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-02)
   Zpět do vnitřního města! Praha je dynamicky se rozvíjejícím městem a jako taková potřebuje bydlení v ideálně husté a kvalitně propojené zástavbě. Velkým potenciálem pro budoucí rozvoj Hlavního města jsou proto netknuté ...
  • BYDLENÍ VRŠOVICKÁ 

   Author: Kryštof Jireš; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Žalský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-02)
   Navrhuji městské nájemní bydlení na zapomenuté parcele při sportovní hale Hasa. Ambicí je navrhnout projekt, který by svou dispozicí, standardem a konstrukčním řešením byl vhodný pro městské nájemní byty, jenž by město ...
  • BYDLENÍ VRŠOVICKÁ 

   Author: Marie Krabačová; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Holý Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-02)
   V širším centru Prahy, na okraji Vršovic, na pomezí Nuslí a Vinohrad, se nachází místo, které navzdory své poloze a dobrému obsloužení působí spíše jako periferie. Cílem práce je místo zapojit do městské struktury, efektivně ...
  • BYDLENÍ VRŠOVICKÁ 

   Author: Markéta Kašparová; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Hunal Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-02)
   Nacházíme se ve vnitřním městě, avšak pozorujeme místo připomínající periferii. Prostory okolo vršovického nádraží představují jednu z pomyslných bran do Vršovic a Vršovická ulice má roli městské třídy. Přesto toto místo ...
  • MĚSTSKÁ KNIHOVNA NYMBURK 

   Author: Jiří Hessler; Supervisor: Plicka Ivan; Opponent: Mateásko David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-02)
   Záměrem diplomové práce je navrhnout novou knihovnu pro město Nymburk. To má v současné době knihovnu s nedostatečnou kapacitou a neadekvátním zázemím. Společně s tím má nově navržený objekt také městu pomoci vypořádat se ...
  • MĚSTSKÁ KNIHOVNA NYMBURK 

   Author: Jan Krouský; Supervisor: Plicka Ivan; Opponent: Mateásko David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-02)
   Vytvořit centrum pro lidi, dotvořit náměstí a bránu do města, důstojně reprezentovat město, přitáhnout zájem a pozornost, stabilizovat okolní veřejný prostor, akumulovat vícero funkcí, být váženou stavbou, se kterou se ...
  • ŘÍČNÍ LÁZNĚ NYMBURK 

   Author: Marta Alexajová; Supervisor: Plicka Ivan; Opponent: Němec Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-02)
   Témou diplomovej práce je návrh riečnych kúpeľov pre mesto Nymburk a navrátenie tejto tradície na svoje pôvodné miesto. V minulosti sa pozemok využíval práve na tento účel. Nový navrhovaný celok riečnych kúpeľov ponúka ...
  • BYDLENÍ VRŠOVICKÁ 

   Author: Dominik Rejthar; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Janák Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-02)
   Bydlení ve městě, centru blízko, okraji a dálkám díky dráze také. Na uzlu dopravy. Na zdánlivě zbytkové ploše vedle trati a široké silnice, ale i nedaleko půvabné říčky Botiče a přiléhajícího parku Grébovka. Diplomová práce ...
  • PETŘVALD - TRANSFORMACE MĚSTSKÉHO CENTRA 

   Author: Diana Veličková; Supervisor: Klokočka Jiří; Opponent: Špačková Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-02)
   Diplomová práce se zabývá městem Petřvald. Předmětem studie je podpora identity města, určení a rehabilitace centra a dalších míst pro setkávání. Je navrhnuta naučná stezka po stopách historie a podpora veřejné infrastruktury, ...
  • MĚSTSKÁ KNIHOVNA KOLÍN 

   Author: Alžběta Skrčená; Supervisor: Plicka Ivan; Opponent: Mateásko David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
   Městská knihovna v Kolíně je navržena na pozemku v centru Kolína sousedící se zámkem. Projekt zachovává z velké části ječné sklepy z konce 19. století. Objektem knihovny se dotváří celkový areál zámku. Při vstupu do areálu ...
  • MĚSTSKÁ KNIHOVNA KOLÍN 

   Author: Karolína Pernerová; Supervisor: Plicka Ivan; Opponent: Mateásko David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
   Diplomová práce se zabývá návrhem městské knihovny Kolín a vychází z podmínek zadaných městským architektem. Nová budova knihovny doplní proluku v areálu zámku, který v posledních letech prochází postupnou revitalizací. ...
  • MĚSTSKÁ KNIHOVNA KOLÍN 

   Author: Dominika Procházková; Supervisor: Plicka Ivan; Opponent: Mateásko David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
   Zadáním bylo navrhnout knihovnu v areálu kolínského zámku. Stavba nové knihovny je záměrem města Kolín, jelikož prostory současné knihovny nejsou dostatečně prostorné. Na řešeném pozemku se v současné době nacházejí klenuté ...
  • LÉČEBNA DLOUHODOBĚ NEMOCNÝCH BARANDOV 

   Author: Jiří Formánek; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Kraus David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
   Diplomová práce se zabývá tématem architektury péče. Zadaný program je léčebna dlouhodobě nemocných, která je v hlavách lidí často zaměňována s funkcí hospice nebo domova seniorů. Jedním z cílů práce je podtrhnout slovo ...
  • BUDOUCNOST STRAHOVA 

   Author: Tatiana Amosova; Supervisor: Klokočka Jiří; Opponent: Mastíková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
   Základní myšlenkou celkového konceptu je otevření velkého Strahovského stadionu pro veřejnost a přílákání lídí do území. Cílem je vytvořit příjemný veřejný prostor pro různé kategorie lidí: přílákat turisti ze strany ...
  • LDN BARRANDOV - ARCHITEKTURA PÉČE 

   Author: Matěj Kováčik; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Žalský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
   Jak navrhnout dům s ambicí léčit v kontextu panelového sídliště? Mým východiskem se stalo chápání místa jako otevřené, svobodné a divoké louky, která je oblíbená mezi místními a nabízí osobitý charakter. Umístěním léčebny ...
  • MĚSTSKÁ KNIHOVNA KOLÍN 

   Author: Matěj Dědek; Supervisor: Plicka Ivan; Opponent: Mateásko David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
   Záměrem města Kolín je vybudovat novou městskou knihovnu v srdci kolínského zámku, který postupně prochází transformací na kulturní centrum města. Nová budova městské knihovny by měla nahradit současnou knihovnu, která je ...
  • MICHALOVCE 

   Author: Zuzana Butelová; Supervisor: Klokočka Jiří; Opponent: Buryška Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
   Zadaním tejto práce je vytvorenie urbanistickej štúdie dostavby sídliska SNP v Michalovciach na východe Slovenska. Sídlisko nebolo dokončené podľa pôvodných plánov, kvôli zmene režimu v roku 1989, preto tu dnes chýba ...