Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 184

  • IMPLEMENTACE PRVKŮ PRO SKATEBOARDING DO VEŘEJNÉHO PROSTORU 

   Autor: Kotal Jiří; Vedoucí práce: Kolařík Radek; Oponent práce: Hrouda Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Tématem diplomové práce je vztah veřejného prostoru a skateboardingu. Popisuje skateboarding jako nedílnou součást společnosti a snaží se o jeho jasné začlenění do veřejného prostoru. Vyhodnocuje skateboarding jako pozitivní ...
  • CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ - POD SLOVANY 

   Autor: Krčilová Silvie; Vedoucí práce: Kuzemenský Michal; Oponent práce: Přikryl Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Diplomová práce se zabývá návrhem domu duševního zdraví s nepřetržitou krizovou službou, hledáním programu a vlastností takového domu v kontextu centra Prahy. Nový typologický druh s malou spádovou oblastí, který má za cíl ...
  • CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ 

   Autor: Urbánek Ivo; Vedoucí práce: Kuzemenský Michal; Oponent práce: MItášová Monika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Centrum duševního zdraví je komunitním zařízením vznikající v rámci reformy péče o duševní zdraví. Jeho funkcí je prevence hospitalizací, nápomoc k reintegraci nemocných do běžné komunity, tvorba potřebných programů a ...
  • CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ 

   Autor: Vítková Leona; Vedoucí práce: Kuzemenský Michal; Oponent práce: Kožnar Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Centrum duševního zdraví Pod Slovany je komunitní dům, vznikající na základě probíhající reformy psychiatrické péče v České republice, ve kterém nachází oporu lidé s psychickým onemocněním, s náhlými psychickými nesnázemi ...
  • CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ 

   Autor: Hodková Kateřina; Vedoucí práce: Kuzemenský Michal; Oponent práce: Tycar Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Reforma psychiatrické péče definuje nový typologický druh - centrum duševního zdraví. Má za cíl poskytnout duševně nemocným individuální péči dobře dostupnou v čase a co nejblíže přirozenému prostředí - domovu klientů. ...
  • HOLEŠOVICE (URBANISTICKÁ STUDIE) 

   Autor: Obrová Zuzana; Vedoucí práce: Plicka Ivan; Oponent práce: Chuchlík Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Cílem diplomové práce je analýza a následné doplnění stávající struktury zástavby v Praze - Holešovicích. Zvýšená pozornost je věnována návrhu a revitalizaci vltavského nábřeží.
  • VIZE ROZVOJE PŘÍMOŘSKÉHO MĚSTA LA CIOTAT 

   Autor: Lennerová Kristýna; Vedoucí práce: Klokočka Jiří; Oponent práce: Wahla Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Tématem práce je vytvořit vizi pro město. Vize představuje ideu, nápad. Hlavním zdrojem energie města je téma moře, lodě a přístav. Je zřejmé, že by se město mělo obracet k těmto hodnotám. Vize je znázorněna urbanistickou ...
  • TERMINÁL VLTAVSKÁ 

   Autor: Komárková Lenka; Vedoucí práce: Plicka Ivan; Oponent práce: Lejčar Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Přestup mezi zastávkou Praha - Bubny (na rychlodráze PRAK) a stanicí metra Vltavská je důležitým iniciačním místem transformačního území Bubny. Práce rozvíjí zadanou urbanistickou koncepci území na úrovni souboru staveb, ...
  • TERMINÁL VLTAVSKÁ 

   Autor: Holečková Adéla; Vedoucí práce: Plicka Ivan; Oponent práce: Lejčar Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Předmětem diplomové práce je návrh dopravního terminálu nad stanicí metra Vltavská. Terminál zahrnuje železniční stanici Praha-Bubny s vazbou na tramvajovou dopravu a obchodní galerii. Hlavním cílem bylo vytvořit nové ...
  • VINOHRADSKÝ TROJÚHELNÍK - ORIONKA 

   Autor: Svobodová Michaela; Vedoucí práce: Plicka Ivan; Oponent práce: Holubec Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Komplex domů s pečovatelskou službou se skládá z bytových jednotek, komerčních prostorů, lékařských ordinací a pomocných prostorů pro poskytování pečovatelské služby. Tématem diplomové práce je doplnění bloku bývalé vozovny ...
  • TRANSFERIUM A REVITALIZACE TUHNIC V KARLOVÝCH VARECH 

   Autor: Gerbová Hana; Vedoucí práce: Klokočka Jiří; Oponent práce: Zima Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-01)
   Tématem diplomové práce je urbanistická koncepce města Karlovy Vary, především transformace území širšího centra města, nalezení nové identity řešeného území v návaznosti na dopravní situaci a vhodné umístění nového ...
  • ŠKOLNÍ AREÁL - PLYNÁRNÍ ŽELEZNIČÁŘŮ 

   Autor: Kacířová Jana; Vedoucí práce: Plicka Ivan; Oponent práce: Fikar Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-23)
   Rozvíjející se zástavba v Praze - Holešovicích navyšuje množství bytů a tím nárust rodin s dětmi. Aktuální stav mateřských školek začíná být kapacitně nedostatečný a s budoucím pohledem začnou chybět kapacity i ve školách ...
  • POLYFUNKČNÍ BUDOVA S TRŽNICÍ 

   Autor: Ondrušková Eva; Vedoucí práce: Kolařík Radek; Oponent práce: Ševčíková Marta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-26)
   Cílem diplomního projektu je navrhnout polyfunkční dům s tržnicí pro město Semily. Tato budova by měla být zasazena do nově navržené urbanistické situace vymezující nové Náměstí Pavla Tigrida. Budova by měla obsahovat ...
  • POLYFUNKČNÍ DŮM V SEMILECH 

   Autor: Trokan Marek; Vedoucí práce: Kolařík Radek; Oponent práce: Pizinger Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-29)
   Ve své diplomové práci se zabývám místem, které navazuje přímo na nově vzniklé náměstí. V těsné blízkosti se také nachází kostel. Navrhuji zde hotel. Stavbu se snažím umístit tak, aby svoji hmotou zlepšila podmínky umístění ...
  • VLTAVSKÁ FILHARMONIE 

   Autor: Prouzová Michala; Vedoucí práce: Plicka Ivan; Oponent práce: Fikar Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-25)
   Výstavba nového koncertního sálu je předmětem diskuzí již mnoho let, řeší se především umístění sálu. V současné době se Rada hlavního města Prahy přiklání k výstavbě sálu na Vltavské a pověřila IPR přípravou soutěže na ...
  • HOLEŠOVICE (URBANISTICKÁ STUDIE) 

   Autor: Valachová Martina; Vedoucí práce: Plicka Ivan; Oponent práce: Fikar Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-25)
   Cílem diplomové práce bylo najít koncepční řešení obnovy celého území Holešovic a následně prověřit fungování navrhované podoby ulice Bubenské. Proměna Bubenské na Park avenue představuje jedno z možných řešení složité ...
  • PLYNÁRNÍ 

   Autor: Michalcová Anna; Vedoucí práce: Plicka Ivan; Oponent práce: Fikar Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-11)
   Diplomová práce je zaměřena na revitalizaci severní části Holešovic. Nosným tématem byla ulice Plynární (a oblast na ni navazující). Cílem je prověřit potenciál území, eliminovat stávající problémy a vytvořit novou strukturu ...
  • VÝZKUMNÉ CENTRUM UMĚLECKÉ SBÍRKY RODU LOBKOWICZ 

   Autor: Kaminaras Alexandros; Vedoucí práce: Kolařík Radek; Oponent práce: Maio Marco
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-26)
   Cílem projektu je návrh výzkumného centra s archivy, který naplní současné potřeby instituce Lobkowiczké sbírky kvalitního pracovního zázemí a nabídne prostory pro archivaci a správu uměleckých děl, v současnosti uložených ...
  • PALMOVKA 

   Autor: Beran Vojtěch; Vedoucí práce: Kuzemenský Michal; Oponent práce: Žalský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-28)
   Práce se zabývá územím Prahy 8 známém jako Palmovka. Navrhuje tři veřejné prostory a přilehlé budovy, které nastiňují budoucího vývoj území.
  • PLAVECKÝ BAZÉN MĚSTA PODĚBRADY 

   Autor: Jelínek Vojtěch; Vedoucí práce: Kolařík Radek; Oponent práce: Deýl Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-26)
   Předmětem diplomové práce je návrh plaveckého bazénu pro město Poděbrady. Smyslem práce je prověření možnosti umístění této občanské vybavenosti do kompaktního centra města, které je vymezeno regulačním plánem architekta ...