Now showing items 1-20 of 259

  • MĚSTSKÁ KNIHOVNA KOLÍN 

   Author: Alžběta Skrčená; Supervisor: Plicka Ivan; Opponent: Mateásko David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
   Městská knihovna v Kolíně je navržena na pozemku v centru Kolína sousedící se zámkem. Projekt zachovává z velké části ječné sklepy z konce 19. století. Objektem knihovny se dotváří celkový areál zámku. Při vstupu do areálu ...
  • MĚSTSKÁ KNIHOVNA KOLÍN 

   Author: Karolína Pernerová; Supervisor: Plicka Ivan; Opponent: Mateásko David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
   Diplomová práce se zabývá návrhem městské knihovny Kolín a vychází z podmínek zadaných městským architektem. Nová budova knihovny doplní proluku v areálu zámku, který v posledních letech prochází postupnou revitalizací. ...
  • MĚSTSKÁ KNIHOVNA KOLÍN 

   Author: Dominika Procházková; Supervisor: Plicka Ivan; Opponent: Mateásko David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
   Zadáním bylo navrhnout knihovnu v areálu kolínského zámku. Stavba nové knihovny je záměrem města Kolín, jelikož prostory současné knihovny nejsou dostatečně prostorné. Na řešeném pozemku se v současné době nacházejí klenuté ...
  • LÉČEBNA DLOUHODOBĚ NEMOCNÝCH BARANDOV 

   Author: Jiří Formánek; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Kraus David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
   Diplomová práce se zabývá tématem architektury péče. Zadaný program je léčebna dlouhodobě nemocných, která je v hlavách lidí často zaměňována s funkcí hospice nebo domova seniorů. Jedním z cílů práce je podtrhnout slovo ...
  • BUDOUCNOST STRAHOVA 

   Author: Tatiana Amosova; Supervisor: Klokočka Jiří; Opponent: Mastíková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
   Základní myšlenkou celkového konceptu je otevření velkého Strahovského stadionu pro veřejnost a přílákání lídí do území. Cílem je vytvořit příjemný veřejný prostor pro různé kategorie lidí: přílákat turisti ze strany ...
  • LDN BARRANDOV - ARCHITEKTURA PÉČE 

   Author: Matěj Kováčik; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Žalský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
   Jak navrhnout dům s ambicí léčit v kontextu panelového sídliště? Mým východiskem se stalo chápání místa jako otevřené, svobodné a divoké louky, která je oblíbená mezi místními a nabízí osobitý charakter. Umístěním léčebny ...
  • MĚSTSKÁ KNIHOVNA KOLÍN 

   Author: Matěj Dědek; Supervisor: Plicka Ivan; Opponent: Mateásko David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
   Záměrem města Kolín je vybudovat novou městskou knihovnu v srdci kolínského zámku, který postupně prochází transformací na kulturní centrum města. Nová budova městské knihovny by měla nahradit současnou knihovnu, která je ...
  • MICHALOVCE 

   Author: Zuzana Butelová; Supervisor: Klokočka Jiří; Opponent: Buryška Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
   Zadaním tejto práce je vytvorenie urbanistickej štúdie dostavby sídliska SNP v Michalovciach na východe Slovenska. Sídlisko nebolo dokončené podľa pôvodných plánov, kvôli zmene režimu v roku 1989, preto tu dnes chýba ...
  • ROZVOJ OBCE PĚKNÁ 

   Author: Vojtěch Jansa; Supervisor: Klokočka Jiří; Opponent: Mareš David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
   Diplomová práce se zabývá revitalizací obce Pěkná. Pěkná je příhraniční obec, která za minulého režimu přišla o značný stavební fond a definované centrum obce. Projekt nastiňuje možný rozvoj vesnice, charakter zástavby a ...
  • MICHALOVCE 

   Author: Zuzana Butelová; Supervisor: Klokočka Jiří; Opponent: Buryška Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-27)
   Zadaním tejto práce je vytvorenie urbanistickej štúdie dostavby sídliska SNP v Michalovciach na východe Slovenska. Sídlisko nebolo dokončené podľa pôvodných plánov, kvôli zmene režimu v roku 1989, preto tu dnes chýba ...
  • BYDLENÍ NOVÝ STŘÍŽKOV 

   Author: Kristýna Mastná; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Žalský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-27)
   Země není nafukovací. Lidé musí bydlet. Přikláním se k tendenci zahušťovat město do přijatelné míry. Mým cílem je vyzkoušet, jak husté bydlení lze postavit tak, aby se charakterem podobalo pražským městským čtvrtím na ...
  • BYDLENÍ NOVÝ STŘÍŽKOV 

   Author: Jana Watersová; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Chmel Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-27)
   Zadaným tématem diplomové práce je bydlení - hledání zahradního města. Místo hledání zahradního města jsem se však rozhodla hledat město v lese. Bydlení v přírodě namísto bydlení se zahradou. Jako jeden z největších ...
  • BYDLENÍ NOVÝ STŘÍŽKOV 

   Author: Anna Zíková; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Hanus Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-27)
   Obsahem diplomové práce je projekt zahradního města na Novém Střížkově. Návrh pracuje s návazností na okolí a stávající zástavbu a využívá vyjímečnosti místa s výhledem do daleka. Nabízí širokou škálu bytových dispozic a ...
  • ČESKÝ TĚŠÍN 

   Author: Michaela Chmielová; Supervisor: Klokočka Jiří; Opponent: Kadrmanová Chytilová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-27)
   Diplomová práce se zabývá návrhem vize budoucího rozvoje města Český Těšín na území vymezeném ulicemi Frýdecká, Jablunkovská a Slovenská. V současné době se jedná o urbanisticky nesourodou strukturu v blízkosti centra ...
  • BYDLENÍ NOVÝ STŘÍŽKOV 

   Author: Šimon Semerák; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Kordík Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-27)
   Navrhuji kompaktní nízkopodlažní sídliště s romantikou zahradního města a zahrádkářské kolonie. Novou formu městského bydlení. Alternativu k životu v příměstských satelitech. Zkoumám udržitelné možnosti bydlení v rodinném ...
  • ZLÍN - BŘEZNICKÁ 

   Author: Aneta Rudelová; Supervisor: Klokočka Jiří; Opponent: Fišer Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-27)
   Diplomová práce se zabývá návrhem obytné čtvrti, muzea veteránů, veřejného prostoru před historickým souborem staveb sportovních hal a hokejového stadionu a veřejného prostoru před zrekonstruovaným obchodním domem. Základní ...
  • DÍLNY - SÍDLIŠTĚ ĎÁBLICE 

   Author: Adela Krídlová; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Polakovič Štefan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-04)
   Predmetom diplomovej práce je návrh budovy dielní do centra ďáblického sídliska na Prahe 8 a urbanistického riešenia jeho pridruženého okolia. Doplniť sídliskovú štruktúru o miesto na prácu, službu, remeslo... Vytvoriť ...
  • DOPLNĚNÍ JABLONECKÝCH MRAKODRAPŮ 

   Author: Barbora Frumarová; Supervisor: Plicka Ivan; Opponent: Chuchlík Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-04)
   Tématem diplomové práce je návrh zástavby pro doplnění bloku tzv. mrakodrapů v Jablonci nad Nisou – na místě po stávajícím autobusovém nádraží, které se bude přesouvat do nového terminálu. Cílem je pro pozemek najít nové ...
  • DÍLNY SÍDLIŠTĚ ĎÁBLICE 

   Author: Jan Čech; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Janák Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-04)
   Do centra sídliště Ďáblice navrhuji budovy reuse centra a pronajímatelných dílen. Občanské, otevřené, veřejné místo, kde si lidé mohou zakoupit opravené věci z druhé ruky, kde si mohou sami své věci opravit, a kde si mohou ...
  • BYDLENÍ PODBĚLOHORSKÁ 

   Author: Filip Kocourek; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Rouha Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-04)
   Cílem diplomové práce je hledání zahradního města. Důstojné a kvalitní bydlení jako náhrada migrování za město a vytváření sídelní kaše.