Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 173

  • POLYFUNKČNÍ BUDOVA S TRŽNICÍ 

   Autor: Ondrušková Eva; Vedoucí práce: Kolařík Radek; Oponent práce: Ševčíková Marta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-26)
   Cílem diplomního projektu je navrhnout polyfunkční dům s tržnicí pro město Semily. Tato budova by měla být zasazena do nově navržené urbanistické situace vymezující nové Náměstí Pavla Tigrida. Budova by měla obsahovat ...
  • POLYFUNKČNÍ DŮM V SEMILECH 

   Autor: Trokan Marek; Vedoucí práce: Kolařík Radek; Oponent práce: Pizinger Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-29)
   Ve své diplomové práci se zabývám místem, které navazuje přímo na nově vzniklé náměstí. V těsné blízkosti se také nachází kostel. Navrhuji zde hotel. Stavbu se snažím umístit tak, aby svoji hmotou zlepšila podmínky umístění ...
  • PLYNÁRNÍ 

   Autor: Michalcová Anna; Vedoucí práce: Plicka Ivan; Oponent práce: Fikar Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-11)
   Diplomová práce je zaměřena na revitalizaci severní části Holešovic. Nosným tématem byla ulice Plynární (a oblast na ni navazující). Cílem je prověřit potenciál území, eliminovat stávající problémy a vytvořit novou strukturu ...
  • TERMINÁL VLTAVSKÁ 

   Autor: Kučerová Agáta; Vedoucí práce: Plicka Ivan; Oponent práce: Lejčar Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-17)
   Rozvoj brownfields a transformačních ploch v území Praha-Bubny se zaměřením na výstavbu Terminálu Vltavská a blízkého okolí. Práce prověřuje potenciál území s možností napojení železnice a stanice metra a výstavbou ...
  • VÝZKUMNÉ CENTRUM UMĚLECKÉ SBÍRKY RODU LOBKOWICZ 

   Autor: Kaminaras Alexandros; Vedoucí práce: Kolařík Radek; Oponent práce: Maio Marco
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-26)
   Cílem projektu je návrh výzkumného centra s archivy, který naplní současné potřeby instituce Lobkowiczké sbírky kvalitního pracovního zázemí a nabídne prostory pro archivaci a správu uměleckých děl, v současnosti uložených ...
  • TERMINÁL VLTAVSKÁ 

   Autor: Kurillová Lucia; Vedoucí práce: Plicka Ivan; Oponent práce: Lejčar Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-18)
   Hlavnou témou diplomovej práce bolo vytvorenie prestupného uzlu (metro, vlak, tram)v oblasti, kde má vzniknúť nové nádražie Vltavská. Cieľom bolo, čo najeketívnejšie prepojiť tieto segmenty a zároveň nadviazať na stávajúcu ...
  • ŠKOLNÍ AREÁL - PLYNÁRNÍ ŽELEZNIČÁŘŮ 

   Autor: Kacířová Jana; Vedoucí práce: Plicka Ivan; Oponent práce: Fikar Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-23)
   Rozvíjející se zástavba v Praze - Holešovicích navyšuje množství bytů a tím nárust rodin s dětmi. Aktuální stav mateřských školek začíná být kapacitně nedostatečný a s budoucím pohledem začnou chybět kapacity i ve školách ...
  • DOPRAVNÍ TERMINÁL VELESLAVÍN 

   Autor: Abík Jan; Vedoucí práce: Plicka Ivan; Oponent práce: Lejčar Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-22)
   Hlavním tématem diplomové práce je řešení dopravního terminálu v místě nově vybudované stanice metra Veleslavín. Tato hlavní funkce je dále doplněna plochami pro služby a obytným souborem. Dopravní terminál propojuje ...
  • PALMOVKA 

   Autor: Beran Vojtěch; Vedoucí práce: Kuzemenský Michal; Oponent práce: Žalský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-28)
   Práce se zabývá územím Prahy 8 známém jako Palmovka. Navrhuje tři veřejné prostory a přilehlé budovy, které nastiňují budoucího vývoj území.
  • BYDLENÍ BŘEVNOV 

   Autor: Krupička Jan; Vedoucí práce: Kuzemenský Michal; Oponent práce: Kubíček Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-26)
   Předmětem zadání je co nejlépe prozkoumat potenciál parcely, včetně jejího vztahu k okolí. "Navrhování na místě, kde neexistuje jednoznačný návod - imperativ (například bloková struktura)" je hlavním teoretickým tématem ...
  • VLTAVSKÁ FILHARMONIE 

   Autor: Prouzová Michala; Vedoucí práce: Plicka Ivan; Oponent práce: Fikar Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-25)
   Výstavba nového koncertního sálu je předmětem diskuzí již mnoho let, řeší se především umístění sálu. V současné době se Rada hlavního města Prahy přiklání k výstavbě sálu na Vltavské a pověřila IPR přípravou soutěže na ...
  • HOLEŠOVICE (URBANISTICKÁ STUDIE) 

   Autor: Valachová Martina; Vedoucí práce: Plicka Ivan; Oponent práce: Fikar Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-25)
   Cílem diplomové práce bylo najít koncepční řešení obnovy celého území Holešovic a následně prověřit fungování navrhované podoby ulice Bubenské. Proměna Bubenské na Park avenue představuje jedno z možných řešení složité ...
  • PALMOVKA 

   Autor: Blaha Ondřej; Vedoucí práce: Kuzemenský Michal; Oponent práce: Joba Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-26)
   Oblast Dolní Libně je dnes na hraně intenzivní přeměny z vnitřní periferie na městské subcentrum. Zároveň je v paralýze z množství nejasných souvislostí a vazeb, nečitelné urbánní struktury a nepředvídatelného vývoje. ...
  • PLAVECKÝ BAZÉN MĚSTA PODĚBRADY 

   Autor: Jelínek Vojtěch; Vedoucí práce: Kolařík Radek; Oponent práce: Deýl Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-26)
   Předmětem diplomové práce je návrh plaveckého bazénu pro město Poděbrady. Smyslem práce je prověření možnosti umístění této občanské vybavenosti do kompaktního centra města, které je vymezeno regulačním plánem architekta ...
  • Městské bydlení v Holešovicích 

   Autor: Nakládal Jakub; Vedoucí práce: Plicka Ivan; Oponent práce: Fikar Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-13)
   Cílem bylo najít vhodné doplnění městské struktury pro transformační blok v pražských Holešovicích. Práce je zaměřena na různorodé formy bydlení ve městě s důrazem na sociální aspekty.
  • DOPRAVNÍ TERMÍNÁL VELESLAVÍN 

   Autor: Hrnčiariková Henrieta; Vedoucí práce: Plicka Ivan; Oponent práce: Lejčar Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-13)
   Cieľom návrhu je využitie územia priamo naväzujúceho na nedávno postavenú stanicu metra A v súlade s pripravovaným zámerom výstavby železnice (Kladno - Masarykovo nádraží). Stavba má za úlohu zabezpečit plynulý prestup ...
  • PLAVECKÝ BAZÉN V PODĚBRADECH 

   Autor: Jelínek Vojtěch; Vedoucí práce: Kolařík Radek; Oponent práce: Landa Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-09)
   Předmětem diplomové práce je návrh plaveckého bazénu pro město Poděbrady. Smyslem práce je prověření možnosti umístění této občanské vybavenosti do kompaktního centra města, které je vymezeno regulačním plánem architekta ...
  • ZMIZELÉ PRAŽSKÉ POTOKY 

   Autor: Holá Markéta; Vedoucí práce: Klokočka Jiří; Oponent práce: Mrva Kamil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-08)
   Řeky jsou výjimečným přírodním prvkem, který se stal nesmazatelnou součástí obrazu města i krajiny na rozdíl od potoků, jejichž historická stopa byla často smazána. Potoky byly nejdříve uvězněny do betonových koryt, jejichž ...
  • MĚSTSKÝ BLOK HOLEŠOVICE 

   Autor: Antal Ján; Vedoucí práce: Plicka Ivan; Oponent práce: Fikar Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-08)
   Diplomová práca rieši možnú dostavbu mestského bloku v Holešoviciach v tesnej blízkosti Libeňského mostu a dvoch výškových stavieb na jeho úpätí. Vzhľadom na okolitú zástavbu a možnosti využitia územia bola navrhnutá ...
  • PORODNÍ DŮM LETNÁ 

   Autor: Matěj Prokop; Vedoucí práce: Kuzemenský Michal; Oponent práce: Studený Ján
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-09)
   Hlavním tématem diplomové práce je návrh porodního domu na Letné jako nové typologie v českém porodnictví. Nedílnou součástí je přesný program tohoto prototypu a prověření, jaký typologický druh je pro něj nejvhodnější.