Recently added

Now showing items 1-20 of 214

  • STŘEKOV - MĚSTO U ŘEKY 

   Author: Kateřina Novotná; Supervisor: Klokočka Jiří; Opponent: Hrouda Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
   Tématem diplomové práce je urbánní rozvoj území v Ústí nad Labem na Střekově. Práce navrhuje vizi a koncepci dalšího možného urbanistického rozvoje čtvrti a jeho uchopení. Vizí projektu je saturovat hodnoty v území a ...
  • NALEZENÍ IDEÁLNÍHO MÍSTA A NÁVRH BUDOVY I OKOLÍ NÁRODNÍ KNIHOVNY 

   Author: Barbora Doležalová; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Janák Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
   Těšnov, jakožto problémové místo s velkým potenciálem v centru města nabízí ideální prostor pro umístění nové budovy Národní knihovny, kterou instituce již dlouho potřebuje. Na vyústění rušné ulice Na Poříčí, v blízkosti ...
  • TRANSFORMACE ÚZEMÍ BÝVALÝCH MICHELSKÝCH PEKÁREN 

   Author: Jana Fišarová; Supervisor: Klokočka Jiří; Opponent: Buryška Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
   Práce se zabývá transformací území u bývalých Michelských pekáren. Obsahem práce je urbanistická koncepce území, která zvažuje různé alternativy, koncepce veřejných prostor, mobility a prostupnosti území. Tématem práce je ...
  • MĚSTSKÉ ZÁSAHY JABLONEC 

   Author: Jana Ryšavá; Supervisor: Plicka Ivan; Opponent: Chuchlík Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
   Horní náměstí je jedno ze tří náměstí v samotném jádru Jablonce, která jsou vzájemně propojená pěší zónou. Dolní a Mírové náměstí již bylo revitalizováno a město plánuje obnovu nejvýše položeného náměstí. Jeho stav je v ...
  • MĚSTSKÉ BYDLENÍ 

   Author: Vojtěch Jelínek; Supervisor: Kolařík Radek; Opponent: Deýl Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
   Tématem diplomové práce je bydlení, městské bydlení. Místo projektu bylo zvoleno v ulici Vršovická, v rámci nedostavěné převážně blokové sktruktury města podél potoku Botič. Cílem diplomové práce je navrhnout novou obytnou ...
  • BYDLENÍ U GRÉBOVKY 

   Author: Natalie Oweyssi; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Ehl Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
   Téma diplomové práce je bydlení. Zadaná parcela se nachází v centru Prahy na strmém jižním svahu v těsném sousedství parku Grébovka. Hlavním tématem zadání je nalezení rovnováhy mezi mírou zastavění a nezbytností respektovat ...
  • BYDLENÍ "U GRÉBOVKY" 

   Author: Jakub Lang; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Cigler Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
   Téma diplomové práce je bydlení. Při návrhu vycházím z požadavku dosažení maximální výtěžnosti parcely a současném zachování či posílení hodnot místa. Jako hlavní aktéry pozemku vnímám sousedy, kolemjdoucí a v neposlední ...
  • CENTRUM OPATOV 

   Author: Eliška Reichmannová; Supervisor: Plicka Ivan; Opponent: Svoboda Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
   Studie nové zástavby okolí metra Opatov, a dále návrh funkčního uspořádání nového Centra Opatov, s prověřením architektonického, dispozičního a provozního řešení klíčových staveb nové zástavby, včetně krajinářského řešení ...
  • BYDLENÍ " U GRÉBOVKY" 

   Author: Anna Vopařilová; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Havlová Magdalena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
   Obsahem práce je projekt bytového domu v pražských Vršovicích. Návrh pracuje s výrazným terénním rozdílem a různorodou okolní zástavbou. Odkazuje na historii místa a dostavuje proluku mezi ulicemi Košická a Na Královce. ...
  • PÚCHOV - REGENERACE ČÁSTI MĚSTA 

   Author: Katarína Potočná; Supervisor: Klokočka Jiří; Opponent: Lényi Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
   Diplomová práca je urbanistickou štúdiou časti mesta Púchov, ktorá je tvorená z väčšej časti priemyselnou zónou. Aj napriek jej blízkosti centra je vnímaná ako neživý okraj. V práci analyzujem toto územie a navrhujem novú ...
  • PŘEMĚNY SÍDLIŠTĚ NOVÉ BUTOVICE 

   Author: Pavol Uhrín; Supervisor: Klokočka Jiří; Opponent: Tycar Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
   Témou diplomovej práce sú premeny pražského sídliska Nové Butovice. Práca skúma kvalitu súčasného stavu sídliska a súčasné trendy v doprave, ktoré sa následne snaží aplikovať do urbanistického konceptu dostavby sídliska. ...
  • NALEZENÍ IDEÁLNÍHO MÍSTA A NÁVRH BUDOVY I OKOLÍ NÁRODNÍ KNIHOVNY 

   Author: Tereza Dejdarová; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Novotný Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Místo a podoba nové budovy Národní knihovny je téma, které s přestávkami rezonuje laickou i odbornou veřejností již déle než 100 let. Zatím posledním momentem, který rozhýbal tyto debaty byla dodnes kontroverzní soutěž z ...
  • NALEZENÍ IDEÁLNÍHO MÍSTA A NÁVRH BUDOVY I OKOLÍ NÁRODNÍ KNIHOVNY 

   Author: Jaroslav Dědič; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Hanzlík Krištof
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Národní knihovna je jednou z nejdůležitějších veřejných institucí, jak v místě své existence, tak ve státě, v kterém leží a plní funkce národní knihovny. Specifikem této instituce jsou téměř čistě pozitivní společenské ...
  • NALEZENÍ IDEÁLNÍHO MÍSTA A NÁVRH BUDOVY I OKOLÍ NÁRODNÍ KNIHOVNY 

   Author: Lenka Levíčková; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Hofmeister Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Město se stává skanzenem určené turistům. Potřebuje restrukturalizovat. Knihovna má potenciál mobilizovat své okolí a vyčistit jej od nefungujících struktur. Ideálním územím se stává dopravní propast mezi historickým centrem ...
  • STUDENTSKÁ KOLEJ "NA KVINTUSCE" 

   Author: Vojtěch Jelínek; Supervisor: Kolařík Radek; Opponent: Deýl Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Téma diplomové práce je bydlení, studentské bydlení. Předmětem je návrh budovy studentské koleje v rezidenční lokalitě Hanspaulka v Praze-Dejvicích. Obytné domy jsou navrženy na objektu hromadných garáží, které jsou řešením ...
  • OBYTNÝ SOUBOR VRŠOVICKÁ - U BOTIČE 

   Author: Daniela Dudláková; Supervisor: Plicka Ivan; Opponent: Fikar Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Předmětem diplomové práce je doplnění stávající struktury vršovické zástavby na Praze 10 bytovou zástavbou. Návrh bytových domů je reakci na okolní stávající zástavbu. Navrhované bytové domy jsou doplněny o komerční parter, ...
  • NALEZENÍ IDEÁLNÍHO MÍSTA A NÁVRH BUDOVY I OKOLÍ NÁRODNÍ KNIHOVNY 

   Author: Tomáš Fiala; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Opočenský Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Národní divadlo i Národní muzeum jsou stavbami symbolizující svoji dobu a náladu naší společnosti s velkým vlivem na kulturu a hodnoty České republiky. Jedná se o instituce pěstující kulturní osvětu na nejvyšší úrovni, ale ...
  • NALEZENÍ IDEÁLNÍHO MÍSTA A NÁVRH BUDOVY I OKOLÍ NÁRODNÍ KNIHOVNY 

   Author: Františka Podzimková; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Sidej Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Instituce Národní knihovny se s nedostatkem místa potýká takřka od dob jejího založení. Míst, kde byla "nová" budova knihovny v historii uvažována, vyvstala po dobu její existence celá řada. Problém však i navzdory četným ...
  • DOPLNĚNÍ URBANISTICKÉ STRUKTURY CUKROVARSKÁ - U TRATI V PLZNI 

   Author: Aida Zolalová; Supervisor: Klokočka Jiří; Opponent: Zábran Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Práce se zabývá doplněním urbanistické struktury mezi ulicemi U Trati a Cukrovarská v Plzni u řeky Radbuzy. Návrh reaguje na současný potenciál řešeného území a staveb, které se zde nacházejí. Propojením současných tendencí ...
  • NALEZENÍ IDEÁLNÍHO MÍSTA A NÁVRH BUDOVY I OKOLÍ NÁRODNÍ KNIHOVNY 

   Author: Štěpán Psotka; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Valouch Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Hledání místa pro novou budovu Národní knihovny a návrh této budovy na pražský Těšnov.