Recently added

Now showing items 1-20 of 203

  • NALEZENÍ IDEÁLNÍHO MÍSTA A NÁVRH BUDOVY I OKOLÍ NÁRODNÍ KNIHOVNY 

   Author: Tereza Dejdarová; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Novotný Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Místo a podoba nové budovy Národní knihovny je téma, které s přestávkami rezonuje laickou i odbornou veřejností již déle než 100 let. Zatím posledním momentem, který rozhýbal tyto debaty byla dodnes kontroverzní soutěž z ...
  • NALEZENÍ IDEÁLNÍHO MÍSTA A NÁVRH BUDOVY I OKOLÍ NÁRODNÍ KNIHOVNY 

   Author: Jaroslav Dědič; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Hanzlík Krištof
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Národní knihovna je jednou z nejdůležitějších veřejných institucí, jak v místě své existence, tak ve státě, v kterém leží a plní funkce národní knihovny. Specifikem této instituce jsou téměř čistě pozitivní společenské ...
  • NALEZENÍ IDEÁLNÍHO MÍSTA A NÁVRH BUDOVY I OKOLÍ NÁRODNÍ KNIHOVNY 

   Author: Lenka Levíčková; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Hofmeister Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Město se stává skanzenem určené turistům. Potřebuje restrukturalizovat. Knihovna má potenciál mobilizovat své okolí a vyčistit jej od nefungujících struktur. Ideálním územím se stává dopravní propast mezi historickým centrem ...
  • STUDENTSKÁ KOLEJ "NA KVINTUSCE" 

   Author: Vojtěch Jelínek; Supervisor: Kolařík Radek; Opponent: Deýl Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Téma diplomové práce je bydlení, studentské bydlení. Předmětem je návrh budovy studentské koleje v rezidenční lokalitě Hanspaulka v Praze-Dejvicích. Obytné domy jsou navrženy na objektu hromadných garáží, které jsou řešením ...
  • OBYTNÝ SOUBOR VRŠOVICKÁ - U BOTIČE 

   Author: Daniela Dudláková; Supervisor: Plicka Ivan; Opponent: Fikar Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Předmětem diplomové práce je doplnění stávající struktury vršovické zástavby na Praze 10 bytovou zástavbou. Návrh bytových domů je reakci na okolní stávající zástavbu. Navrhované bytové domy jsou doplněny o komerční parter, ...
  • NALEZENÍ IDEÁLNÍHO MÍSTA A NÁVRH BUDOVY I OKOLÍ NÁRODNÍ KNIHOVNY 

   Author: Tomáš Fiala; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Opočenský Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Národní divadlo i Národní muzeum jsou stavbami symbolizující svoji dobu a náladu naší společnosti s velkým vlivem na kulturu a hodnoty České republiky. Jedná se o instituce pěstující kulturní osvětu na nejvyšší úrovni, ale ...
  • NALEZENÍ IDEÁLNÍHO MÍSTA A NÁVRH BUDOVY I OKOLÍ NÁRODNÍ KNIHOVNY 

   Author: Františka Podzimková; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Sidej Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Instituce Národní knihovny se s nedostatkem místa potýká takřka od dob jejího založení. Míst, kde byla "nová" budova knihovny v historii uvažována, vyvstala po dobu její existence celá řada. Problém však i navzdory četným ...
  • DOPLNĚNÍ URBANISTICKÉ STRUKTURY CUKROVARSKÁ - U TRATI V PLZNI 

   Author: Aida Zolalová; Supervisor: Klokočka Jiří; Opponent: Zábran Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Práce se zabývá doplněním urbanistické struktury mezi ulicemi U Trati a Cukrovarská v Plzni u řeky Radbuzy. Návrh reaguje na současný potenciál řešeného území a staveb, které se zde nacházejí. Propojením současných tendencí ...
  • NALEZENÍ IDEÁLNÍHO MÍSTA A NÁVRH BUDOVY I OKOLÍ NÁRODNÍ KNIHOVNY 

   Author: Štěpán Psotka; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Valouch Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Hledání místa pro novou budovu Národní knihovny a návrh této budovy na pražský Těšnov.
  • REVITALIZACE BŘEHŮ ŘEKY OSTRAVICE 

   Author: Karolína Zelníčková; Supervisor: Plicka Ivan; Opponent: Kiszka Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Předmětem diplomové práce je urbanisticko-krajinářské řešení území podél toku řeky Ostravice ve městě Ostravě. Jedná se o snahu nalézt nový způsob přístupů města k řece spolu s propojením dvou tradičních městských částí ...
  • OBYTNÝ SOUBOR VRŠOVICKÁ - U BOTIČE 

   Author: Ilona Vedenko; Supervisor: Plicka Ivan; Opponent: Fikar Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Cílem prace je návrh revitalizace řešeného území, se zvláštním zřetelem k doplnění stávající zástavby podél ulice Vršovické o další bytovou zástavbu, doplněnou dalšími vhodnými nebytovými funkcemi.
  • NALEZENÍ IDEÁLNÍHO MÍSTA A NÁVRH BUDOVY I OKOLÍ NÁRODNÍ KNIHOVNY 

   Author: Petra Pekarová; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: MItášová Monika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Navrhovaná knihovna si nachází své místo na Těšnově, kde upravuje vedení magistrály a zaujíma místo původní estakády. Její dominantní částí je věž z červeného betonu, převyšující okolní zástavbu. Knihovna je umístěna v ...
  • TRANSFORMACE BÝVALÉHO TEXTILNÍHO AREÁLU V ČERVENÉM KOSTELCI 

   Author: Binter Jan; Supervisor: Klokočka Jiří; Opponent: Ansorge Vratislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
   Diplomový projekt pracuje s transformační plochou bývalého textilního areálu v Červeném Kostelci. Návrh předkládá možnost budoucího rozvoje, etapizaci, provázání s městskou strukturou a možnou využitelnost jednotlivých ...
  • TURNOV - KOŇSKÝ TRH - REHABILITACE 

   Author: Kabeláčová Barbora; Supervisor: Plicka Ivan; Opponent: Fikar Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
   Obsahem diplomové práce je revitalizace brownfieldu v centru města Turnova. Návrh je řešen v úrovni urbanistické a ve vybrané části této struktury i v detailní úrovni architektonické. Cílem diplomové práce je navrhnout ...
  • KARLÍNSKÉ NÁROŽÍ - NÁJEMNÍ DŮM 

   Author: Ščerbanovská Veronika; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Kožnár Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
   Témou diplomovej práce je mestský nájomný bytový dom na zadanej parcele na nároží ulíc Křižíkova a Šaldova v Karlíne. Začlenenie návrhu do kontextu a blokovej štruktúry Karlína. Hlavným obsahom sú mestské nájomné byty a ...
  • REVITALIZACE OKOLÍ ŘEKY DYJE VE ZNOJMĚ 

   Author: Stehlíková Veronika; Supervisor: Plicka Ivan; Opponent: Zahradníčková Klára
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
   Diplomová práce je zaměřena na revitalizaci okolí řeky Dyje ve Znojmě. Cílem práce je hledání a nacházení rovnováhy mezi městem a řekou. Vznikají odlišné charaktery, které se mění se vzdáleností od města a zároveň doplňují ...
  • HOLEŠOVICE - BLOK U PAPÍRNY - REHABILITACE 

   Author: Tanevska Simona; Supervisor: Plicka Ivan; Opponent: Fikar Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
   Cílem diplomové práce je rehabilitace nefunkčního městského bloku U Papírny - Holešovice. Návrh vyhodnocuje potřeby a prostorové řešení dané lokality, s důrazem na funkci bydlení. Výsledkem je doplnění stávající struktury ...
  • KARLÍNSKÉ NÁROŽÍ - MĚSTSKÝ NÁJEMNÍ DŮM 

   Author: Štěrbová Michaela; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Mareš David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
   Dům s pevným nárožím spojujícím dva domy s rozdílnou výškou římsy. Temperamentní uskočená část, proděravěná terasami. Tvárnost a hravost domu ve dvoře.
  • KARLÍNSKÉ NÁROŽÍ - MĚSTSKÝ NÁJEMNÍ DŮM 

   Author: Pernicová Andrea; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Schindler Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
   Obsahem práce je projekt bytového domu na nároží ulic Křižíkova a Šaldova v pražské čtvrti Karlín, který kromě městských nájemních bytů nabízí také luxusnější byty určené k prodeji a univerzální komerční parter. Sedmipodlažní ...
  • IMPLEMENTACE PRVKŮ PRO SKATEBOARDING DO VEŘEJNÉHO PROSTORU 

   Author: Kotal Jiří; Supervisor: Kolařík Radek; Opponent: Hrouda Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Tématem diplomové práce je vztah veřejného prostoru a skateboardingu. Popisuje skateboarding jako nedílnou součást společnosti a snaží se o jeho jasné začlenění do veřejného prostoru. Vyhodnocuje skateboarding jako pozitivní ...