Now showing items 108-127 of 281

  • MĚSTSKÁ KNIHOVNA JABLONEC 

   Author: Tomáš Bielený; Supervisor: Plicka Ivan; Opponent: Müllerová Pavlína
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-08)
   Diplovová práca sa sústredí na tému mestkej knižnice v Jablonci nad Nisou. Súčastná už nevyhovuje kapacitám mesta a mesto tak potrebuje novú. Návrh zároveň dopĺňa nové územie navrhovaného terminálu pre hromadnú dopravu. ...
  • MĚSTSKÁ KNIHOVNA JABLONEC 

   Author: Jessica Kleistnerová; Supervisor: Plicka Ivan; Opponent: Chuchlík Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-08)
   Knihovny - od starověkých chrámů vědění přes středověké klášterní sbírky a novověká místa studií a vědění - nyní nad nimi visí otázka. Potřebujeme knihovny v době digitalizace? Je obrazovka více než papír? Jak se proměňuje ...
  • MĚSTSKÁ KNIHOVNA JABLONEC 

   Author: Veronika Černecká; Supervisor: Plicka Ivan; Opponent: Nalezená Tereza
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-08)
   Zadaním diplomovej práce je návrh novej mestskej knižnice v meste Jablonec nad Nisou. V súčasnosti mestská knižnica sídli v budove starej radnice, ktorej kapacita však už nevyhovuje. Vybraná parcela sa nachádza v časti ...
  • MĚSTSKÁ KNIHOVNA JABLONEC 

   Author: Václav Havránek; Supervisor: Plicka Ivan; Opponent: Procházková Dita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-08)
   Diplomová práce se zabývá návrhem nové městské knihovny v Jablonci nad Nisou. Nová knihovna bude vystavena na okraji nepřístupného parku s letním kinem na severní straně Horního náměstí. Budova má čtyři podlaží s 4 odděleními, ...
  • MĚSTSKÁ KNIHOVNA KOLÍN 

   Author: Alžběta Skrčená; Supervisor: Plicka Ivan; Opponent: Mateásko David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
   Městská knihovna v Kolíně je navržena na pozemku v centru Kolína sousedící se zámkem. Projekt zachovává z velké části ječné sklepy z konce 19. století. Objektem knihovny se dotváří celkový areál zámku. Při vstupu do areálu ...
  • MĚSTSKÁ KNIHOVNA KOLÍN 

   Author: Karolína Pernerová; Supervisor: Plicka Ivan; Opponent: Mateásko David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
   Diplomová práce se zabývá návrhem městské knihovny Kolín a vychází z podmínek zadaných městským architektem. Nová budova knihovny doplní proluku v areálu zámku, který v posledních letech prochází postupnou revitalizací. ...
  • MĚSTSKÁ KNIHOVNA KOLÍN 

   Author: Dominika Procházková; Supervisor: Plicka Ivan; Opponent: Mateásko David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
   Zadáním bylo navrhnout knihovnu v areálu kolínského zámku. Stavba nové knihovny je záměrem města Kolín, jelikož prostory současné knihovny nejsou dostatečně prostorné. Na řešeném pozemku se v současné době nacházejí klenuté ...
  • MĚSTSKÁ KNIHOVNA KOLÍN 

   Author: Matěj Dědek; Supervisor: Plicka Ivan; Opponent: Mateásko David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
   Záměrem města Kolín je vybudovat novou městskou knihovnu v srdci kolínského zámku, který postupně prochází transformací na kulturní centrum města. Nová budova městské knihovny by měla nahradit současnou knihovnu, která je ...
  • MĚSTSKÁ KNIHOVNA KOLÍN 

   Author: Dominika Suchardová; Supervisor: Plicka Ivan; Opponent: Mateásko David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-02)
   funkce, například galerii, multifunkční sál či kavárnu.
  • MĚSTSKÁ KNIHOVNA NYMBURK 

   Author: Veronika Vokáčová; Supervisor: Plicka Ivan; Opponent: Mateásko David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-02)
   Zadáním této diplomové práce je studie nové městské knihovny v Nymburce, která je zpracovávána na základě stavebního programu. Novostavba knihovny bude umístěna v centru města, u řeky Labe a nahradí stávající knihovnu, ...
  • MĚSTSKÁ KNIHOVNA NYMBURK 

   Author: Jiří Hessler; Supervisor: Plicka Ivan; Opponent: Mateásko David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-02)
   Záměrem diplomové práce je navrhnout novou knihovnu pro město Nymburk. To má v současné době knihovnu s nedostatečnou kapacitou a neadekvátním zázemím. Společně s tím má nově navržený objekt také městu pomoci vypořádat se ...
  • MĚSTSKÁ KNIHOVNA NYMBURK 

   Author: Jan Krouský; Supervisor: Plicka Ivan; Opponent: Mateásko David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-02)
   Vytvořit centrum pro lidi, dotvořit náměstí a bránu do města, důstojně reprezentovat město, přitáhnout zájem a pozornost, stabilizovat okolní veřejný prostor, akumulovat vícero funkcí, být váženou stavbou, se kterou se ...
  • MĚSTSKÁ TRŽNICE 

   Author: Taller Lukáš; Supervisor: Kuzemenský Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • MĚSTSKÁ TRŽNICE 

   Author: Zuman Filip; Supervisor: Kuzemenský Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • MĚSTSKÉ BYDLENÍ 

   Author: Vojtěch Jelínek; Supervisor: Kolařík Radek; Opponent: Deýl Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
   Tématem diplomové práce je bydlení, městské bydlení. Místo projektu bylo zvoleno v ulici Vršovická, v rámci nedostavěné převážně blokové sktruktury města podél potoku Botič. Cílem diplomové práce je navrhnout novou obytnou ...
  • Městské bydlení v Holešovicích 

   Author: Nakládal Jakub; Supervisor: Plicka Ivan; Opponent: Fikar Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-13)
   Cílem bylo najít vhodné doplnění městské struktury pro transformační blok v pražských Holešovicích. Práce je zaměřena na různorodé formy bydlení ve městě s důrazem na sociální aspekty.
  • MĚSTSKÉ ZÁSAHY JABLONEC 

   Author: Jana Ryšavá; Supervisor: Plicka Ivan; Opponent: Chuchlík Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
   Horní náměstí je jedno ze tří náměstí v samotném jádru Jablonce, která jsou vzájemně propojená pěší zónou. Dolní a Mírové náměstí již bylo revitalizováno a město plánuje obnovu nejvýše položeného náměstí. Jeho stav je v ...
  • MĚSTSKÝ BAZÉN - SMÍCHOVSKÁ NÁPLAVKA 

   Author: Václav Ulč; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Hanzlík Krištof
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Projekt se zabývá návrhem městského bazénu na smíchovské náplavce v Praze. "… Dům mezi stromy i na hladině, nepatří ani jednomu, obojího se dotýká, obojí ovlivňuje, v kontextu jednoho i druhého nabízí ...
  • MĚSTSKÝ BAZÉN - SMÍCHOVSKÁ NÁPLAVKA 

   Author: Barbora Červeňová; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Pazdera Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Diplomová práca sa zaoberá návrhom mestského bazénu do centra mesta na smíchovskú náplavku. Základným a povinným kameňom programu je plnohodnotný krytý plavecký bazén s celoročnou prevádzkou a ďalšími súčasťami, vyplývajúcimi ...
  • MĚSTSKÝ BAZÉN SMÍCHOVSKÁ NÁPLAVKA 

   Author: Daniel Parachin; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Jeřábek Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Předmětem práce je návrh veřejného městského bazénu v Praze na Smíchovské náplavce. Předmětem návrhu je krytý 50m bazén; úvaha o dalších funkcích městského bazénu; pochopení místa a jeho návrh v kontextu města a okolí. ...