Now showing items 213-232 of 288

  • R243 SPOŘILOVSKÁ RADIÁLA 

   Author: Samková Kamila; Supervisor: Plicka Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • RADLICKÁ - SOUBOR STAVEB 

   Author: Boháčová Zuzana; Supervisor: Jehlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • RADLICKÁ - SOUBOR STAVEB 

   Author: Simajchlová Barbora; Supervisor: Jehlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • RADNICE HORNÍ JIŘETÍN 

   Author: Klára Bláhová; Supervisor: Plicka Ivan; Opponent: Chuchlík Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-28)
   Cílem diplomové práce je umístění a návrh nové budovy radnice pro město Horní Jiřetín, která bude splňovat funkci veřejné správy. Zároveň bude v rámci návrhu zakomponován víceúčelový sál, klubové místnosti pro spolkovou ...
  • RADNICE PRAHA 7 

   Author: Dvorská Natália; Supervisor: Jehlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-06)
  • RAJSKÁ ZAHRADA - SOUBOR STAVEB 

   Author: Soukupová Anna; Supervisor: Jehlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-06)
  • REGENERACE ČÁSTI MĚSTA UHERSKÉ HRADIŠTĚ 

   Author: Hájková Silvia; Supervisor: Klokočka Jiří; Opponent: Jiran Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-09)
   V mé práci se budu zabývat podrobněji fenoménem sídliště a to jak jej známe díky výstavbě ze 70. let minulého století, čili modernistickým sídlištěm, ale také nově vystavěným, pro tuto práci moderním sídlištěm. Urbanistická ...
  • REHABILITACE PRŮMYSLOVÝCH AREÁLŮ ZANIKLÉHO KONCERNU ČKD VE VYSOČANECH 

   Author: Špičák Martin; Supervisor: Jehlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • REKONSTRUKCE KULTURNÍHO DOMU REPRE V MOSTĚ 

   Author: Martin Trávníček; Supervisor: Klokočka Jiří; Opponent: Holá Helena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-01)
   Tato diplomová práce se věnuje rekonstrukci kulturního domu Repre, revitalizaci a dotvoření přiléhajících věřených prostranství. Budova kulturního domu je hodnotná stavba z období brutalismu. Cílem tak bylo přijít s návrhem ...
  • REKONSTRUKCE PANELOVÝCH DOMŮ 

   Author: Kochová Eliška; Supervisor: Kuzemenský Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • REVITALIZACE BŘEHŮ ŘEKY OSTRAVICE 

   Author: Karolína Zelníčková; Supervisor: Plicka Ivan; Opponent: Kiszka Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Předmětem diplomové práce je urbanisticko-krajinářské řešení území podél toku řeky Ostravice ve městě Ostravě. Jedná se o snahu nalézt nový způsob přístupů města k řece spolu s propojením dvou tradičních městských částí ...
  • REVITALIZACE HISTORICKÉHO JÁDRA MĚSTA PROSTĚJOV 

   Author: Tomášek Martin; Supervisor: Jehlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-09)
  • REVITALIZACE OKOLÍ ŘEKY DYJE VE ZNOJMĚ 

   Author: Stehlíková Veronika; Supervisor: Plicka Ivan; Opponent: Zahradníčková Klára
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
   Diplomová práce je zaměřena na revitalizaci okolí řeky Dyje ve Znojmě. Cílem práce je hledání a nacházení rovnováhy mezi městem a řekou. Vznikají odlišné charaktery, které se mění se vzdáleností od města a zároveň doplňují ...
  • REVITALIZACE TŘÍDY EDVARDA BENEŠE (HRADEC KRÁLOVÉ) 

   Author: Kunešová Diana; Supervisor: Plicka Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-09)
  • REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTORU ULICE EVROPSKÁ-PRAHA 6 

   Author: Štěrba Jan; Supervisor: Jehlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTOR OBCE PŘEROV NAD LABEM 

   Author: Stará Kristýna; Supervisor: Plicka Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • REVITALIZACE VNITROBLOKU PRAHA - VINOHRADY 

   Author: Gimodeeva Irina; Supervisor: Jehlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-05)
  • ROZVOJ OBCE PĚKNÁ 

   Author: Vojtěch Jansa; Supervisor: Klokočka Jiří; Opponent: Mareš David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
   Diplomová práce se zabývá revitalizací obce Pěkná. Pěkná je příhraniční obec, která za minulého režimu přišla o značný stavební fond a definované centrum obce. Projekt nastiňuje možný rozvoj vesnice, charakter zástavby a ...
  • ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ PRAHA - BUBNY 

   Author: Jílek Jakub; Supervisor: Jehlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-05)
  • RUZYNĚ-ŘEPY - "BRÁNA DO MĚSTA" 

   Author: Teierlová Andrea; Supervisor: Jehlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)