Novinky

Department of Urban Design and Planning

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Polyfunkční městský dům, Semily 

  Autor: Minichová Nicole; Vedoucí práce: Kolařík Radek; Oponent práce: Jiran Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-07)
  Cílem mého bakalářského projektu bylo přispět novému Tigridovu náměstí v Semilech tak, že projektované budova má svou hmotou definovat prostor náměstí a nabídnout semilským obyvatelům funkci co nejlépe vyhovující jejich ...
 • POLYFUNKČNÍ BUDOVA S TRŽNICÍ 

  Autor: Ondrušková Eva; Vedoucí práce: Kolařík Radek; Oponent práce: Ševčíková Marta
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-26)
  Cílem diplomního projektu je navrhnout polyfunkční dům s tržnicí pro město Semily. Tato budova by měla být zasazena do nově navržené urbanistické situace vymezující nové Náměstí Pavla Tigrida. Budova by měla obsahovat ...
 • POLYFUNKČNÍ DŮM V SEMILECH 

  Autor: Trokan Marek; Vedoucí práce: Kolařík Radek; Oponent práce: Pizinger Jaromír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-29)
  Ve své diplomové práci se zabývám místem, které navazuje přímo na nově vzniklé náměstí. V těsné blízkosti se také nachází kostel. Navrhuji zde hotel. Stavbu se snažím umístit tak, aby svoji hmotou zlepšila podmínky umístění ...
 • PLYNÁRNÍ 

  Autor: Michalcová Anna; Vedoucí práce: Plicka Ivan; Oponent práce: Fikar Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-11)
  Diplomová práce je zaměřena na revitalizaci severní části Holešovic. Nosným tématem byla ulice Plynární (a oblast na ni navazující). Cílem je prověřit potenciál území, eliminovat stávající problémy a vytvořit novou strukturu ...
 • TERMINÁL VLTAVSKÁ 

  Autor: Kučerová Agáta; Vedoucí práce: Plicka Ivan; Oponent práce: Lejčar Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-17)
  Rozvoj brownfields a transformačních ploch v území Praha-Bubny se zaměřením na výstavbu Terminálu Vltavská a blízkého okolí. Práce prověřuje potenciál území s možností napojení železnice a stanice metra a výstavbou ...
 • VÝZKUMNÉ CENTRUM UMĚLECKÉ SBÍRKY RODU LOBKOWICZ 

  Autor: Kaminaras Alexandros; Vedoucí práce: Kolařík Radek; Oponent práce: Maio Marco
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-26)
  Cílem projektu je návrh výzkumného centra s archivy, který naplní současné potřeby instituce Lobkowiczké sbírky kvalitního pracovního zázemí a nabídne prostory pro archivaci a správu uměleckých děl, v současnosti uložených ...
 • TERMINÁL VLTAVSKÁ 

  Autor: Kurillová Lucia; Vedoucí práce: Plicka Ivan; Oponent práce: Lejčar Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-18)
  Hlavnou témou diplomovej práce bolo vytvorenie prestupného uzlu (metro, vlak, tram)v oblasti, kde má vzniknúť nové nádražie Vltavská. Cieľom bolo, čo najeketívnejšie prepojiť tieto segmenty a zároveň nadviazať na stávajúcu ...
 • ŠKOLNÍ AREÁL - PLYNÁRNÍ ŽELEZNIČÁŘŮ 

  Autor: Kacířová Jana; Vedoucí práce: Plicka Ivan; Oponent práce: Fikar Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-23)
  Rozvíjející se zástavba v Praze - Holešovicích navyšuje množství bytů a tím nárust rodin s dětmi. Aktuální stav mateřských školek začíná být kapacitně nedostatečný a s budoucím pohledem začnou chybět kapacity i ve školách ...
 • DOPRAVNÍ TERMINÁL VELESLAVÍN 

  Autor: Abík Jan; Vedoucí práce: Plicka Ivan; Oponent práce: Lejčar Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-22)
  Hlavním tématem diplomové práce je řešení dopravního terminálu v místě nově vybudované stanice metra Veleslavín. Tato hlavní funkce je dále doplněna plochami pro služby a obytným souborem. Dopravní terminál propojuje ...
 • PALMOVKA 

  Autor: Beran Vojtěch; Vedoucí práce: Kuzemenský Michal; Oponent práce: Žalský Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-28)
  Práce se zabývá územím Prahy 8 známém jako Palmovka. Navrhuje tři veřejné prostory a přilehlé budovy, které nastiňují budoucího vývoj území.
 • BYDLENÍ BŘEVNOV 

  Autor: Krupička Jan; Vedoucí práce: Kuzemenský Michal; Oponent práce: Kubíček Štěpán
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-26)
  Předmětem zadání je co nejlépe prozkoumat potenciál parcely, včetně jejího vztahu k okolí. "Navrhování na místě, kde neexistuje jednoznačný návod - imperativ (například bloková struktura)" je hlavním teoretickým tématem ...
 • VLTAVSKÁ FILHARMONIE 

  Autor: Prouzová Michala; Vedoucí práce: Plicka Ivan; Oponent práce: Fikar Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-25)
  Výstavba nového koncertního sálu je předmětem diskuzí již mnoho let, řeší se především umístění sálu. V současné době se Rada hlavního města Prahy přiklání k výstavbě sálu na Vltavské a pověřila IPR přípravou soutěže na ...
 • HOLEŠOVICE (URBANISTICKÁ STUDIE) 

  Autor: Valachová Martina; Vedoucí práce: Plicka Ivan; Oponent práce: Fikar Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-25)
  Cílem diplomové práce bylo najít koncepční řešení obnovy celého území Holešovic a následně prověřit fungování navrhované podoby ulice Bubenské. Proměna Bubenské na Park avenue představuje jedno z možných řešení složité ...
 • PALMOVKA 

  Autor: Blaha Ondřej; Vedoucí práce: Kuzemenský Michal; Oponent práce: Joba Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-26)
  Oblast Dolní Libně je dnes na hraně intenzivní přeměny z vnitřní periferie na městské subcentrum. Zároveň je v paralýze z množství nejasných souvislostí a vazeb, nečitelné urbánní struktury a nepředvídatelného vývoje. ...
 • PLAVECKÝ BAZÉN MĚSTA PODĚBRADY 

  Autor: Jelínek Vojtěch; Vedoucí práce: Kolařík Radek; Oponent práce: Deýl Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-26)
  Předmětem diplomové práce je návrh plaveckého bazénu pro město Poděbrady. Smyslem práce je prověření možnosti umístění této občanské vybavenosti do kompaktního centra města, které je vymezeno regulačním plánem architekta ...
 • Mixed Use Development Na Knížecí 

  Autor: Watersová Lenka; Vedoucí práce: Kuzemenský Michal; Oponent práce: Kožnar Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-31)
  Městský dům uzavírající rozeklaný smíchovský blok. Do dvora se otevírá bydlení stojící pevně na dvoupodlažním parteru, který využívá hloubku parcely.
 • Městské bydlení v Holešovicích 

  Autor: Nakládal Jakub; Vedoucí práce: Plicka Ivan; Oponent práce: Fikar Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-13)
  Cílem bylo najít vhodné doplnění městské struktury pro transformační blok v pražských Holešovicích. Práce je zaměřena na různorodé formy bydlení ve městě s důrazem na sociální aspekty.
 • DOPRAVNÍ TERMÍNÁL VELESLAVÍN 

  Autor: Hrnčiariková Henrieta; Vedoucí práce: Plicka Ivan; Oponent práce: Lejčar Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-13)
  Cieľom návrhu je využitie územia priamo naväzujúceho na nedávno postavenú stanicu metra A v súlade s pripravovaným zámerom výstavby železnice (Kladno - Masarykovo nádraží). Stavba má za úlohu zabezpečit plynulý prestup ...
 • Bydlení seniorů, Semily 

  Autor: Vozandychová Jitka; Vedoucí práce: Kolařík Radek; Oponent práce: Míča Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-16)
  Cílem projektu bylo definovat Tigridovo náměstí v Semilech a vytvořit budovu reagující na potřeby místa. Nalézt nejlepší využití jak po funkční, tak po hmotové stránce. Řešila jsem otázku stárnutí populace a hledání vhodného ...
 • PLAVECKÝ BAZÉN V PODĚBRADECH 

  Autor: Jelínek Vojtěch; Vedoucí práce: Kolařík Radek; Oponent práce: Landa Filip
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-09)
  Předmětem diplomové práce je návrh plaveckého bazénu pro město Poděbrady. Smyslem práce je prověření možnosti umístění této občanské vybavenosti do kompaktního centra města, které je vymezeno regulačním plánem architekta ...

Zobrazit další