News

Department of Urban Design and Planning

Collections in this community

Recent Submissions

 • Cvičení z urbanismu 

  Author: Zdráhalová, Jana
  (České vysoké učení technické v Praze. Fakulta architektury, 2019)
 • Městský nájemní dům, Karlín 

  Author: Dominik Otto; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Kotačka Alexandr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
  Městský nájemní dům Karlín. Bytový dům v kompaktní blokové zástavbě. Tento projekt je reakce na současný druh proměny Karlína. Projekt zastavuje proluku ve stejném rytmu, jako tato čtvrť vznikla. Projekt je sociálně ...
 • Městský nájemní dům, Karlín 

  Author: Šimon Semerák; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Vlček Jan Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
  Nároží, jako specifický prostor, protínání dvou veřejných prostranství a dvou ulic lemovaných zástavbou s odlišným výrazem, měřítkem i výškovou hladinou zástavby. Městské nájemní bydlení, jako ukazatel standardu bydlení ...
 • Městský nájemní dům, Karlín 

  Author: Kristýna Mastná; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Kožnar Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
  Ve svém návrhu městského nájemního domu prolínám prvky architektury secesního zdobného Karlína a klasicistního industriálního superbloku. Snažím se citlivě navázat na současnou zástavbu a vytvořit staronovou podobu Karlína. ...
 • RE/Transgas 

  Author: Kristýna Lukášková; Supervisor: Plicka Ivan; Opponent: Sedláková Klára
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
  Navrženým objektem je administrativní budova na Vinohradské třídě v Praze 2 v místě dnešních budov Transgas, mezi budovou Českého rozhlasu a domem Nad Museem. Budova má 7 nadzemních a jedno podzemní podlaží. V 1.podzemním ...
 • Městský nájemní dům, Karlín 

  Author: Matěj Kováčik; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Malošíková Šárka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
  Hledání nového ideálního standardu městského bydlení při snaze o kontextualitu a současnost. Vhodné doplnění městské struktury dotvořením bloku a nastavením ideální výšky římsy. Zkoumání možností typologie bydlení. Vztah ...
 • Městský nájemní dům, Karlín 

  Author: Adam Dvořák; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Dvořáková Lenka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
  Nároží vybízí k vygradování hmoty, k vertikále, k věži. Ta je prvním stavebním kamenem figury domu. Umocňuje pocit, že si je dům plně vědom sousedních nárožních domů. Komunikuje s nimi. Věž i striktní pravidelnost uliční ...
 • Dům duševního zdraví 

  Author: Jáchym Janský; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Kadlas Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
  Centrum duševního zdraví v Praze II. Dům malého měřítka vstupuje do již rozehrané partie Nového Města. Ponechává výhled na Emauzské opatství a snaží se vytvořit z ulice Na Moráni rovnocenného partnera k ostatním ulicím ...
 • Komunitní centrum, Komořany 

  Author: Lada Chromelová; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Chvílová Kateřina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
  Komunitní centrum se nachází v poklidné městské části Prahy, Komořanech. Předmětem návrhu je dům, jako rozšíření veřejného prostoru. Stavba se rozkládá na celém pozemku a propojuje exteriér s interiérem. Programem stavby ...
 • NALEZENÍ IDEÁLNÍHO MÍSTA A NÁVRH BUDOVY I OKOLÍ NÁRODNÍ KNIHOVNY 

  Author: Tereza Dejdarová; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Novotný Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
  Místo a podoba nové budovy Národní knihovny je téma, které s přestávkami rezonuje laickou i odbornou veřejností již déle než 100 let. Zatím posledním momentem, který rozhýbal tyto debaty byla dodnes kontroverzní soutěž z ...
 • NALEZENÍ IDEÁLNÍHO MÍSTA A NÁVRH BUDOVY I OKOLÍ NÁRODNÍ KNIHOVNY 

  Author: Jaroslav Dědič; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Hanzlík Krištof
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
  Národní knihovna je jednou z nejdůležitějších veřejných institucí, jak v místě své existence, tak ve státě, v kterém leží a plní funkce národní knihovny. Specifikem této instituce jsou téměř čistě pozitivní společenské ...
 • NALEZENÍ IDEÁLNÍHO MÍSTA A NÁVRH BUDOVY I OKOLÍ NÁRODNÍ KNIHOVNY 

  Author: Lenka Levíčková; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Hofmeister Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
  Město se stává skanzenem určené turistům. Potřebuje restrukturalizovat. Knihovna má potenciál mobilizovat své okolí a vyčistit jej od nefungujících struktur. Ideálním územím se stává dopravní propast mezi historickým centrem ...
 • STUDENTSKÁ KOLEJ "NA KVINTUSCE" 

  Author: Vojtěch Jelínek; Supervisor: Kolařík Radek; Opponent: Deýl Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
  Téma diplomové práce je bydlení, studentské bydlení. Předmětem je návrh budovy studentské koleje v rezidenční lokalitě Hanspaulka v Praze-Dejvicích. Obytné domy jsou navrženy na objektu hromadných garáží, které jsou řešením ...
 • OBYTNÝ SOUBOR VRŠOVICKÁ - U BOTIČE 

  Author: Daniela Dudláková; Supervisor: Plicka Ivan; Opponent: Fikar Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
  Předmětem diplomové práce je doplnění stávající struktury vršovické zástavby na Praze 10 bytovou zástavbou. Návrh bytových domů je reakci na okolní stávající zástavbu. Navrhované bytové domy jsou doplněny o komerční parter, ...
 • NALEZENÍ IDEÁLNÍHO MÍSTA A NÁVRH BUDOVY I OKOLÍ NÁRODNÍ KNIHOVNY 

  Author: Tomáš Fiala; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Opočenský Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
  Národní divadlo i Národní muzeum jsou stavbami symbolizující svoji dobu a náladu naší společnosti s velkým vlivem na kulturu a hodnoty České republiky. Jedná se o instituce pěstující kulturní osvětu na nejvyšší úrovni, ale ...
 • NALEZENÍ IDEÁLNÍHO MÍSTA A NÁVRH BUDOVY I OKOLÍ NÁRODNÍ KNIHOVNY 

  Author: Františka Podzimková; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Sidej Richard
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
  Instituce Národní knihovny se s nedostatkem místa potýká takřka od dob jejího založení. Míst, kde byla "nová" budova knihovny v historii uvažována, vyvstala po dobu její existence celá řada. Problém však i navzdory četným ...
 • DOPLNĚNÍ URBANISTICKÉ STRUKTURY CUKROVARSKÁ - U TRATI V PLZNI 

  Author: Aida Zolalová; Supervisor: Klokočka Jiří; Opponent: Zábran Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
  Práce se zabývá doplněním urbanistické struktury mezi ulicemi U Trati a Cukrovarská v Plzni u řeky Radbuzy. Návrh reaguje na současný potenciál řešeného území a staveb, které se zde nacházejí. Propojením současných tendencí ...
 • NALEZENÍ IDEÁLNÍHO MÍSTA A NÁVRH BUDOVY I OKOLÍ NÁRODNÍ KNIHOVNY 

  Author: Štěpán Psotka; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Valouch Štěpán
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
  Hledání místa pro novou budovu Národní knihovny a návrh této budovy na pražský Těšnov.
 • REVITALIZACE BŘEHŮ ŘEKY OSTRAVICE 

  Author: Karolína Zelníčková; Supervisor: Plicka Ivan; Opponent: Kiszka Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
  Předmětem diplomové práce je urbanisticko-krajinářské řešení území podél toku řeky Ostravice ve městě Ostravě. Jedná se o snahu nalézt nový způsob přístupů města k řece spolu s propojením dvou tradičních městských částí ...
 • OBYTNÝ SOUBOR VRŠOVICKÁ - U BOTIČE 

  Author: Ilona Vedenko; Supervisor: Plicka Ivan; Opponent: Fikar Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
  Cílem prace je návrh revitalizace řešeného území, se zvláštním zřetelem k doplnění stávající zástavby podél ulice Vršovické o další bytovou zástavbu, doplněnou dalšími vhodnými nebytovými funkcemi.

View more