Novinky

Department of Urban Design and Planning

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • IMPLEMENTACE PRVKŮ PRO SKATEBOARDING DO VEŘEJNÉHO PROSTORU 

  Autor: Kotal Jiří; Vedoucí práce: Kolařík Radek; Oponent práce: Hrouda Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
  Tématem diplomové práce je vztah veřejného prostoru a skateboardingu. Popisuje skateboarding jako nedílnou součást společnosti a snaží se o jeho jasné začlenění do veřejného prostoru. Vyhodnocuje skateboarding jako pozitivní ...
 • CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ - POD SLOVANY 

  Autor: Krčilová Silvie; Vedoucí práce: Kuzemenský Michal; Oponent práce: Přikryl Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
  Diplomová práce se zabývá návrhem domu duševního zdraví s nepřetržitou krizovou službou, hledáním programu a vlastností takového domu v kontextu centra Prahy. Nový typologický druh s malou spádovou oblastí, který má za cíl ...
 • CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ 

  Autor: Urbánek Ivo; Vedoucí práce: Kuzemenský Michal; Oponent práce: MItášová Monika
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
  Centrum duševního zdraví je komunitním zařízením vznikající v rámci reformy péče o duševní zdraví. Jeho funkcí je prevence hospitalizací, nápomoc k reintegraci nemocných do běžné komunity, tvorba potřebných programů a ...
 • CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ 

  Autor: Vítková Leona; Vedoucí práce: Kuzemenský Michal; Oponent práce: Kožnar Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
  Centrum duševního zdraví Pod Slovany je komunitní dům, vznikající na základě probíhající reformy psychiatrické péče v České republice, ve kterém nachází oporu lidé s psychickým onemocněním, s náhlými psychickými nesnázemi ...
 • CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ 

  Autor: Hodková Kateřina; Vedoucí práce: Kuzemenský Michal; Oponent práce: Tycar Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
  Reforma psychiatrické péče definuje nový typologický druh - centrum duševního zdraví. Má za cíl poskytnout duševně nemocným individuální péči dobře dostupnou v čase a co nejblíže přirozenému prostředí - domovu klientů. ...
 • HOLEŠOVICE (URBANISTICKÁ STUDIE) 

  Autor: Obrová Zuzana; Vedoucí práce: Plicka Ivan; Oponent práce: Chuchlík Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
  Cílem diplomové práce je analýza a následné doplnění stávající struktury zástavby v Praze - Holešovicích. Zvýšená pozornost je věnována návrhu a revitalizaci vltavského nábřeží.
 • Bydlení, Břevnov 

  Autor: Formánek Jiří; Vedoucí práce: Kuzemenský Michal; Oponent práce: Hofmeister Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
  Území na rozhraní několika velkých celků. Poklidná atmosféra klášterní zahrady ohraničená zdí. Druhá zeď modernistických staveb kopíruje tu první a přechází do údolí. Semknutý komplex nemocnice mezi zahradním městem a ...
 • Bydlení, Břevnov 

  Autor: Čech Jan; Vedoucí práce: Kuzemenský Michal; Oponent práce: Jeřábek Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
  Soubor bytových a rodinných domů v Praze 6 - Břevnově. Bytový komplex na exkluzivním pozemku v různorodém sousedství klidné čtvrti rodinných domů, rušného sídliště a romantické zahrady Břevnovského kláštera. Projekt nabízí ...
 • Polyfunkční městský dům, Semily 

  Autor: Minichová Nicole; Vedoucí práce: Kolařík Radek; Oponent práce: Jiran Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
  Cílem mého bakalářského projektu bylo přispět novému Tigridovu náměstí v Semilech tak, že projektované budova má svou hmotou definovat prostor náměstí a nabídnout semilským obyvatelům funkci co nejlépe vyhovující jejich ...
 • VIZE ROZVOJE PŘÍMOŘSKÉHO MĚSTA LA CIOTAT 

  Autor: Lennerová Kristýna; Vedoucí práce: Klokočka Jiří; Oponent práce: Wahla Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
  Tématem práce je vytvořit vizi pro město. Vize představuje ideu, nápad. Hlavním zdrojem energie města je téma moře, lodě a přístav. Je zřejmé, že by se město mělo obracet k těmto hodnotám. Vize je znázorněna urbanistickou ...
 • TERMINÁL VLTAVSKÁ 

  Autor: Komárková Lenka; Vedoucí práce: Plicka Ivan; Oponent práce: Lejčar Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
  Přestup mezi zastávkou Praha - Bubny (na rychlodráze PRAK) a stanicí metra Vltavská je důležitým iniciačním místem transformačního území Bubny. Práce rozvíjí zadanou urbanistickou koncepci území na úrovni souboru staveb, ...
 • TERMINÁL VLTAVSKÁ 

  Autor: Holečková Adéla; Vedoucí práce: Plicka Ivan; Oponent práce: Lejčar Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
  Předmětem diplomové práce je návrh dopravního terminálu nad stanicí metra Vltavská. Terminál zahrnuje železniční stanici Praha-Bubny s vazbou na tramvajovou dopravu a obchodní galerii. Hlavním cílem bylo vytvořit nové ...
 • VINOHRADSKÝ TROJÚHELNÍK - ORIONKA 

  Autor: Svobodová Michaela; Vedoucí práce: Plicka Ivan; Oponent práce: Holubec Antonín
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
  Komplex domů s pečovatelskou službou se skládá z bytových jednotek, komerčních prostorů, lékařských ordinací a pomocných prostorů pro poskytování pečovatelské služby. Tématem diplomové práce je doplnění bloku bývalé vozovny ...
 • Špejchar Office 

  Autor: Kopecký Jáchym; Vedoucí práce: Plicka Ivan; Oponent práce: Holubec Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-03-08)
  Novostavba administrativní budovy se nachází v ulici Milady Horákové na Praze 6 - Bubenči. Řešená budova je částí z administrativního komplexu postaveného na společných podzemních garážích. Objekt má pět nadzemních a dvě ...
 • Budova Nový Špejchar, Praha 

  Autor: Zvelebil Dominik; Vedoucí práce: Plicka Ivan; Oponent práce: Sedláková Klára
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-03-08)
  Navžený objekt je bytový dům na ulici Milady Horákové. Budova je umístěna na křižovatce zvané Špejchar. Objekt má 2 podzemní podlaží pro garáže a 6 nadzemních podlaží pro bydlení. Podlaží jsou propojena jedním komunikačním ...
 • TRANSFERIUM A REVITALIZACE TUHNIC V KARLOVÝCH VARECH 

  Autor: Gerbová Hana; Vedoucí práce: Klokočka Jiří; Oponent práce: Zima Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-01)
  Tématem diplomové práce je urbanistická koncepce města Karlovy Vary, především transformace území širšího centra města, nalezení nové identity řešeného území v návaznosti na dopravní situaci a vhodné umístění nového ...
 • Mixed Use Na Knížecí 

  Autor: Parachin Daniel; Vedoucí práce: Kuzemenský Michal; Oponent práce: Sládeček Svatopluk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-03-08)
  Transformace sudie polyfunkčního bytového domu do stupně projektové dokumentace ke stavebnímu povolení.
 • Polyfunkční městský dům, Semily 

  Autor: Minichová Nicole; Vedoucí práce: Kolařík Radek; Oponent práce: Jiran Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-07)
  Cílem mého bakalářského projektu bylo přispět novému Tigridovu náměstí v Semilech tak, že projektované budova má svou hmotou definovat prostor náměstí a nabídnout semilským obyvatelům funkci co nejlépe vyhovující jejich ...
 • ŠKOLNÍ AREÁL - PLYNÁRNÍ ŽELEZNIČÁŘŮ 

  Autor: Kacířová Jana; Vedoucí práce: Plicka Ivan; Oponent práce: Fikar Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-23)
  Rozvíjející se zástavba v Praze - Holešovicích navyšuje množství bytů a tím nárust rodin s dětmi. Aktuální stav mateřských školek začíná být kapacitně nedostatečný a s budoucím pohledem začnou chybět kapacity i ve školách ...
 • POLYFUNKČNÍ BUDOVA S TRŽNICÍ 

  Autor: Ondrušková Eva; Vedoucí práce: Kolařík Radek; Oponent práce: Ševčíková Marta
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-26)
  Cílem diplomního projektu je navrhnout polyfunkční dům s tržnicí pro město Semily. Tato budova by měla být zasazena do nově navržené urbanistické situace vymezující nové Náměstí Pavla Tigrida. Budova by měla obsahovat ...

Zobrazit další