Novinky

Department of Urban Design and Planning

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Mixed Use Development Na Knížecí 

  Autor: Watersová Lenka; Vedoucí práce: Kuzemenský Michal; Oponent práce: Kožnar Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-31)
  Městský dům uzavírající rozeklaný smíchovský blok. Do dvora se otevírá bydlení stojící pevně na dvoupodlažním parteru, který využívá hloubku parcely.
 • Městské bydlení v Holešovicích 

  Autor: Nakládal Jakub; Vedoucí práce: Plicka Ivan; Oponent práce: Fikar Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-13)
  Cílem bylo najít vhodné doplnění městské struktury pro transformační blok v pražských Holešovicích. Práce je zaměřena na různorodé formy bydlení ve městě s důrazem na sociální aspekty.
 • DOPRAVNÍ TERMÍNÁL VELESLAVÍN 

  Autor: Hrnčiariková Henrieta; Vedoucí práce: Plicka Ivan; Oponent práce: Lejčar Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-13)
  Cieľom návrhu je využitie územia priamo naväzujúceho na nedávno postavenú stanicu metra A v súlade s pripravovaným zámerom výstavby železnice (Kladno - Masarykovo nádraží). Stavba má za úlohu zabezpečit plynulý prestup ...
 • Bydlení seniorů, Semily 

  Autor: Vozandychová Jitka; Vedoucí práce: Kolařík Radek; Oponent práce: Míča Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-16)
  Cílem projektu bylo definovat Tigridovo náměstí v Semilech a vytvořit budovu reagující na potřeby místa. Nalézt nejlepší využití jak po funkční, tak po hmotové stránce. Řešila jsem otázku stárnutí populace a hledání vhodného ...
 • PLAVECKÝ BAZÉN V PODĚBRADECH 

  Autor: Jelínek Vojtěch; Vedoucí práce: Kolařík Radek; Oponent práce: Landa Filip
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-09)
  Předmětem diplomové práce je návrh plaveckého bazénu pro město Poděbrady. Smyslem práce je prověření možnosti umístění této občanské vybavenosti do kompaktního centra města, které je vymezeno regulačním plánem architekta ...
 • ZMIZELÉ PRAŽSKÉ POTOKY 

  Autor: Holá Markéta; Vedoucí práce: Klokočka Jiří; Oponent práce: Mrva Kamil
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-08)
  Řeky jsou výjimečným přírodním prvkem, který se stal nesmazatelnou součástí obrazu města i krajiny na rozdíl od potoků, jejichž historická stopa byla často smazána. Potoky byly nejdříve uvězněny do betonových koryt, jejichž ...
 • MĚSTSKÝ BLOK HOLEŠOVICE 

  Autor: Antal Ján; Vedoucí práce: Plicka Ivan; Oponent práce: Fikar Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-08)
  Diplomová práca rieši možnú dostavbu mestského bloku v Holešoviciach v tesnej blízkosti Libeňského mostu a dvoch výškových stavieb na jeho úpätí. Vzhľadom na okolitú zástavbu a možnosti využitia územia bola navrhnutá ...
 • PORODNÍ DŮM LETNÁ 

  Autor: Matěj Prokop; Vedoucí práce: Kuzemenský Michal; Oponent práce: Studený Ján
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-09)
  Hlavním tématem diplomové práce je návrh porodního domu na Letné jako nové typologie v českém porodnictví. Nedílnou součástí je přesný program tohoto prototypu a prověření, jaký typologický druh je pro něj nejvhodnější.
 • PORODNÍ DŮM LETNÁ 

  Autor: Hampl Antonín; Vedoucí práce: Kuzemenský Michal; Oponent práce: Van Duzer Leslie Kathryn
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-09)
  Nabízím porodní dům, kde je bezpečnost rodičky na prvním místě. Propichuji svah výtahem, kterým spojuji porodní pokoje v zahradě s výjezdovým stanovištěm záchranné služby.
 • PORODNÍ DŮM LETNÁ 

  Autor: Ružbatský Vojtěch; Vedoucí práce: Kuzemenský Michal; Oponent práce: Biegel Richard
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-09)
  Práce řeší návrh porodního domu na omezeném pozemku zahrady polikliniky na Letné v Praze. Porodní dům nabízí žádanou bezpečnou alternativu k rození v nemocnicích. Dům navržený na pomezí města a parku přirozeně sestupuje ...
 • PORODNÍ DŮM LETNÁ 

  Autor: Widholmová Alžběta; Vedoucí práce: Kuzemenský Michal; Oponent práce: Šépka Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-09)
  Tak jako školka, škola nebo třeba krematorium představují specifickou typologii pro určitý okamžik nebo období lidského života, představuje ji porodní dům. Místo, kde se rodí děti, místo které opouští více osob, než ho ...
 • REGENERACE ČÁSTI MĚSTA UHERSKÉ HRADIŠTĚ 

  Autor: Hájková Silvia; Vedoucí práce: Klokočka Jiří; Oponent práce: Jiran Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-09)
  V mé práci se budu zabývat podrobněji fenoménem sídliště a to jak jej známe díky výstavbě ze 70. let minulého století, čili modernistickým sídlištěm, ale také nově vystavěným, pro tuto práci moderním sídlištěm. Urbanistická ...
 • TŘEBÍČ - STAŘEČKA 

  Autor: Stoklásek Rostislav; Vedoucí práce: Klokočka Jiří; Oponent práce: Wahla Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-08)
  Stařečka je jedna z historických čtvrtí města Třebíče, která byla z velké části asanována v průběhu 80. let a nahrazena technicistním řešením upřednostňujícím automobilovou dopravu. Diplomová práce navrhuje úpravu tohoto ...
 • OTEVŘENÉ VYSOČANY 

  Autor: Buroň David; Vedoucí práce: Klokočka Jiří; Oponent práce: Novotná Petra
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-09)
  V diplomním projektu je zpracována urbanistická koncepce území Vysočan se zaměřením na lokality zařazené mezi transformační plochy. Nově navržená městská struktura využívá potenciálu průmyslového dědictví, v pozměněné formě ...
 • PARDUBICE - CENTRUM - ZÁPAD 

  Autor: Kočička Petr; Vedoucí práce: Klokočka Jiří; Oponent práce: Jiran Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-09)
  Práce zkoumá hlavní rysy fungování, vývoje a potenciálu velké části centrálního území města Pardubic. Je nastíněna možná budoucí role území, která je společně s obecnými úvahami o budoucím vývoji města a společnosti základem ...
 • CENTRUM MĚSTA MOSTU 

  Autor: Kubínová Helena; Vedoucí práce: Klokočka Jiří; Oponent práce: Zima Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-08)
  Diplomová práce je urbanistickou studií centra města Mostu. Město, které bylo v šedesátých až osmdesátých letech zbouráno kvůli těžbě uhlí a poté znovu postaveno, si nikdy nevybudovalo pevný vztah ke svému novému centru. ...
 • POLYFUNKČNÍ DŮM S TRŽNICÍ 

  Autor: Ondrušková Eva; Vedoucí práce: Kolařík Radek; Oponent práce: Mezerová Marta
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
  Cílem diplomního projektu je navrhnout polyfunkční dům s tržnicí pro město Semily. Tato budova by měla být zasazena do nově navržené urbanistické situace vymezující nové podmoklické náměstí. Tvar budovy vytvoří nový veřejný ...
 • POLYFUNKČNÍ BLOK, NA KNÍŽECÍ 

  Autor: Bočan Petr; Vedoucí práce: Kuzemenský Michal; Oponent práce: Dolejší Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-06)
  Tématem diplomové práce je doplnění městského bloku na Smíchově v Praze. S ohledem na danou lokalitu v blízkosti brownfieldu Smíchovského nádraží a její budoucí vývoj je nově navrhovaná stavba koncipována jako solid. Jeho ...
 • PORODNÍ DŮM LETNÁ 

  Autor: Kopřivová Barbora; Vedoucí práce: Kuzemenský Michal; Oponent práce: Opočenský Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
  Smyslem práce je nabídnutí alternativy k lékařsky vedeným porodům a porodům doma. Porodní dům nabízí službu, na kterou jako by většina porodnic zapomněla: porod. Jistota, kterou tyto instituce nabízejí, je totiž často ...
 • BORDER VACUUM NA PRAŽSKÉ PERIFERII 

  Autor: Císařová Jana; Vedoucí práce: Klokočka Jiří; Oponent práce: Franta Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-07)
  Práce se zabývá oblastí na okraji Prahy, sevřenou mezi čtvrtěmi Kyje, Hutě, Černý Most a Horní Počernice. V této lokalitě se sbíhají dopravní tepny celostátního významu a stojí zde rozsáhlé obchodní a skladovací plochy. ...

Zobrazit další