Collections in this community

Recent Submissions

 • Bydlení Nový Střížkov 

  Author: Vojtěch Nejeschleba; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Jeřábek Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
  Zahradní město – město v zahradách. Hledání nové formy těchto dvou zásadních archetypů. Mým cílem bylo pochopit, co je to zahrada ve městě, o které tvrdím, že je pro život mnohých důležitá, a že má být jasně vymezená a ...
 • Bydlení Nový Střížkov 

  Author: Ondřej Fiedler; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Beran Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
  Kolážuji obrazy periferie, kolážuji plastová okna s tyrkysovými parapety, kolážuji Vinohradské byty s řadovkou, kolážuji devadesátkové arkýře s archetypem baráku, kolážuji popraskaný asfalt se zámkovou dlažbou, kolážuji ...
 • Rohanský ostrov - Školka Rohan 

  Author: Kateřina Ducháčková; Supervisor: Kolařík Radek; Opponent: Mojžíš Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
  Navrhovaná mateřská škola se nachází na Rohanském ostrově v Praze. Jedná se o jednopodlažní školku, která poskytuje zázemí až 144 dětem ve věku od tří do šesti let. Hmota školky redukuje svou velikost svým členěním, které ...
 • Palmovka - Pentagon 

  Author: Tereza Vítková; Supervisor: Kolařík Radek; Opponent: Vavřík Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
  Pro svůj návrh do ateliéru jsem si vybrala bytový dům v katastrálním území Praha – Libeň. Konkrétně se jedná o tzv. Pentagon. Je to klidné místo, kde bude v budoucnu stát nová čtvrť. Moje vybraná parcela je součástí jednoho ...
 • Bytový dům Školská 

  Author: Michal Turek; Supervisor: Plicka Ivan; Opponent: Mostafa Tousson
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
  Nový bytový komplex na místě současného veřejného parkoviště v křížení ulic Školská a Příkrá, doplňuje chybějící část městského bloku a současně přináší impulz k budoucí revitalizaci ulice Školská. Návrh objektů počítá s ...
 • Bytový dům Pražská 

  Author: Viktoria Víatchína; Supervisor: Plicka Ivan; Opponent: Šulek Štefan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
  Nové bytové domy v Kolíně v ulici Pražská vytvářejí pocit klidu a spokojenosti, veřejný park je propojen se soukromým vnitroblokem. Tvar zástavby se odvíjí od trojúhelníkové parcely, která je vymezená ulicemi Pražská, U ...
 • Palmovka - Pentagon 

  Author: Nikol Sládková; Supervisor: Kolařík Radek; Opponent: Vavřík Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
  Navrhovaným objektem je kulturní centrum, které je situováno v oblasti tzv. Pentagonu na pražské Palmovce. Jedná se o stavbu, na kterou je napojena další budova s funkcí bytového domu, dohromady tedy tvoří jeden souvislý ...
 • Bytový dům Školská 

  Author: Jakub Sýkora; Supervisor: Plicka Ivan; Opponent: Frei Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
  Návrh bytových domů je situován v srdci města Kolín na křížení ulic Školská a Příkrá. Leží na přímé cestě z hlavního vlakového nádraží do historického centra (Karlovo náměstí). Jde o klidnou lokalitu se severním panoramatickým ...
 • Dílny Ďáblice 

  Author: Sabína Martináková; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Blaha Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
  ... na počiatku predobraz: reminiscencia z detstva - dielňa v garáži, roztvorené vráta do spoločného dvora. nedeľné kutenie. alebo iný obraz: môj starý otec, sediac v záhrade pred fóliovníkom, neustále niečo konštruujúci; ...
 • Bytový dům Školská 

  Author: Saša Sandanyová; Supervisor: Plicka Ivan; Opponent: Petrák Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
  Hlavní myšlenkou celého projektu bylo navrhnout bytový dům nedaleko historické části Kolína, který by přirozeně zapadl do stávající zástavby. Nabízí se využít potenciál této lokality a vytvořit zde příjemnou obytnou ulici ...
 • Bydlení Nový Střížkov - hledání zahradního města 

  Author: Martin Krejčí; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Havlová Magdalena
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
  Chci vytvořit místo, kde se bude dobře žít. Tak, že odtud nebudu chtít odjet z města na víkend pryč. Nebudu mít strach tam zůstat, budu tam chtít trávit volný čas. Doma, venku pod stromem, na terase… Chci žít neformálně v ...
 • Bydlení Nový Střížkov 

  Author: Marie Hojná; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Gabaš Rosenová Eva
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
  Zahradní město lze chápat jako oslí můstek spojující výhody venkova a městské struktury. Dům v zahradě, v lese, v sadu, u vody, se sousedy, a přeci ve městě. Dům využívající veškerých výhod obou světů si tak vzdálených, ...
 • Palmovka - Pentagon 

  Author: Michaela Vilímková; Supervisor: Kolařík Radek; Opponent: Vavřík Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
  Knihovna Palmovka poskytuje obyvatelům Prahy 8 prostor pro setkávání a vzdělávání se. Snaha o úpravu neudržovaného prostoru vyústila ve vznik tohoto komplexu, ve kterém se objekt nachází. Budova se se svými prostory stává ...
 • Bytový dům Školská 

  Author: Karolína Sovová; Supervisor: Plicka Ivan; Opponent: Šedý Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
  Téma bakalářské práce je bytový dům v Kolíně. V rámci práce zpracovávám dva bytové domy se se společnými garážemi. Každý objekt v parteru nabízí komerční prostor a v dalších podlažích byty.
 • Bydlení Nový Střížkov 

  Author: Vojtěch Janoš; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Feistner Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
  Zapomenuté místo, ztracený klenot a na něm prostor pro život pohybující se na hranici soukromého a kolektivního. Soudobá alternativa pražských vilových čtvrtí i aktualizace baťovské více-domkové zástavby. Svět na konci ...
 • Bytový dům Náměstí Republiky 

  Author: Magdaléna Bártová; Supervisor: Plicka Ivan; Opponent: Lukeš Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
  Předmětem bakalářské práce je návrh bytového domu s aktivním parterem, nacházejícím se na Náměstí Republiky v Kolíně.
 • MĚSTSKÁ KNIHOVNA KOLÍN 

  Author: Alžběta Skrčená; Supervisor: Plicka Ivan; Opponent: Mateásko David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
  Městská knihovna v Kolíně je navržena na pozemku v centru Kolína sousedící se zámkem. Projekt zachovává z velké části ječné sklepy z konce 19. století. Objektem knihovny se dotváří celkový areál zámku. Při vstupu do areálu ...
 • MĚSTSKÁ KNIHOVNA KOLÍN 

  Author: Karolína Pernerová; Supervisor: Plicka Ivan; Opponent: Mateásko David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
  Diplomová práce se zabývá návrhem městské knihovny Kolín a vychází z podmínek zadaných městským architektem. Nová budova knihovny doplní proluku v areálu zámku, který v posledních letech prochází postupnou revitalizací. ...
 • MĚSTSKÁ KNIHOVNA KOLÍN 

  Author: Dominika Procházková; Supervisor: Plicka Ivan; Opponent: Mateásko David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
  Zadáním bylo navrhnout knihovnu v areálu kolínského zámku. Stavba nové knihovny je záměrem města Kolín, jelikož prostory současné knihovny nejsou dostatečně prostorné. Na řešeném pozemku se v současné době nacházejí klenuté ...
 • LÉČEBNA DLOUHODOBĚ NEMOCNÝCH BARANDOV 

  Author: Jiří Formánek; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Kraus David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
  Diplomová práce se zabývá tématem architektury péče. Zadaný program je léčebna dlouhodobě nemocných, která je v hlavách lidí často zaměňována s funkcí hospice nebo domova seniorů. Jedním z cílů práce je podtrhnout slovo ...

View more