Novinky

Department of Urban Design and Planning

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Špejchar Office 

  Autor: Kopecký Jáchym; Vedoucí práce: Plicka Ivan; Oponent práce: Holubec Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-03-08)
  Novostavba administrativní budovy se nachází v ulici Milady Horákové na Praze 6 - Bubenči. Řešená budova je částí z administrativního komplexu postaveného na společných podzemních garážích. Objekt má pět nadzemních a dvě ...
 • Budova Nový Špejchar, Praha 

  Autor: Zvelebil Dominik; Vedoucí práce: Plicka Ivan; Oponent práce: Sedláková Klára
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-03-08)
  Navžený objekt je bytový dům na ulici Milady Horákové. Budova je umístěna na křižovatce zvané Špejchar. Objekt má 2 podzemní podlaží pro garáže a 6 nadzemních podlaží pro bydlení. Podlaží jsou propojena jedním komunikačním ...
 • TRANSFERIUM A REVITALIZACE TUHNIC V KARLOVÝCH VARECH 

  Autor: Gerbová Hana; Vedoucí práce: Klokočka Jiří; Oponent práce: Zima Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-01)
  Tématem diplomové práce je urbanistická koncepce města Karlovy Vary, především transformace území širšího centra města, nalezení nové identity řešeného území v návaznosti na dopravní situaci a vhodné umístění nového ...
 • Mixed Use Na Knížecí 

  Autor: Parachin Daniel; Vedoucí práce: Kuzemenský Michal; Oponent práce: Sládeček Svatopluk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-03-08)
  Transformace sudie polyfunkčního bytového domu do stupně projektové dokumentace ke stavebnímu povolení.
 • Polyfunkční městský dům, Semily 

  Autor: Minichová Nicole; Vedoucí práce: Kolařík Radek; Oponent práce: Jiran Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-07)
  Cílem mého bakalářského projektu bylo přispět novému Tigridovu náměstí v Semilech tak, že projektované budova má svou hmotou definovat prostor náměstí a nabídnout semilským obyvatelům funkci co nejlépe vyhovující jejich ...
 • ŠKOLNÍ AREÁL - PLYNÁRNÍ ŽELEZNIČÁŘŮ 

  Autor: Kacířová Jana; Vedoucí práce: Plicka Ivan; Oponent práce: Fikar Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-23)
  Rozvíjející se zástavba v Praze - Holešovicích navyšuje množství bytů a tím nárust rodin s dětmi. Aktuální stav mateřských školek začíná být kapacitně nedostatečný a s budoucím pohledem začnou chybět kapacity i ve školách ...
 • POLYFUNKČNÍ BUDOVA S TRŽNICÍ 

  Autor: Ondrušková Eva; Vedoucí práce: Kolařík Radek; Oponent práce: Ševčíková Marta
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-26)
  Cílem diplomního projektu je navrhnout polyfunkční dům s tržnicí pro město Semily. Tato budova by měla být zasazena do nově navržené urbanistické situace vymezující nové Náměstí Pavla Tigrida. Budova by měla obsahovat ...
 • POLYFUNKČNÍ DŮM V SEMILECH 

  Autor: Trokan Marek; Vedoucí práce: Kolařík Radek; Oponent práce: Pizinger Jaromír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-29)
  Ve své diplomové práci se zabývám místem, které navazuje přímo na nově vzniklé náměstí. V těsné blízkosti se také nachází kostel. Navrhuji zde hotel. Stavbu se snažím umístit tak, aby svoji hmotou zlepšila podmínky umístění ...
 • VLTAVSKÁ FILHARMONIE 

  Autor: Prouzová Michala; Vedoucí práce: Plicka Ivan; Oponent práce: Fikar Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-25)
  Výstavba nového koncertního sálu je předmětem diskuzí již mnoho let, řeší se především umístění sálu. V současné době se Rada hlavního města Prahy přiklání k výstavbě sálu na Vltavské a pověřila IPR přípravou soutěže na ...
 • HOLEŠOVICE (URBANISTICKÁ STUDIE) 

  Autor: Valachová Martina; Vedoucí práce: Plicka Ivan; Oponent práce: Fikar Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-25)
  Cílem diplomové práce bylo najít koncepční řešení obnovy celého území Holešovic a následně prověřit fungování navrhované podoby ulice Bubenské. Proměna Bubenské na Park avenue představuje jedno z možných řešení složité ...
 • PLYNÁRNÍ 

  Autor: Michalcová Anna; Vedoucí práce: Plicka Ivan; Oponent práce: Fikar Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-11)
  Diplomová práce je zaměřena na revitalizaci severní části Holešovic. Nosným tématem byla ulice Plynární (a oblast na ni navazující). Cílem je prověřit potenciál území, eliminovat stávající problémy a vytvořit novou strukturu ...
 • VÝZKUMNÉ CENTRUM UMĚLECKÉ SBÍRKY RODU LOBKOWICZ 

  Autor: Kaminaras Alexandros; Vedoucí práce: Kolařík Radek; Oponent práce: Maio Marco
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-26)
  Cílem projektu je návrh výzkumného centra s archivy, který naplní současné potřeby instituce Lobkowiczké sbírky kvalitního pracovního zázemí a nabídne prostory pro archivaci a správu uměleckých děl, v současnosti uložených ...
 • PALMOVKA 

  Autor: Beran Vojtěch; Vedoucí práce: Kuzemenský Michal; Oponent práce: Žalský Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-28)
  Práce se zabývá územím Prahy 8 známém jako Palmovka. Navrhuje tři veřejné prostory a přilehlé budovy, které nastiňují budoucího vývoj území.
 • PLAVECKÝ BAZÉN MĚSTA PODĚBRADY 

  Autor: Jelínek Vojtěch; Vedoucí práce: Kolařík Radek; Oponent práce: Deýl Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-26)
  Předmětem diplomové práce je návrh plaveckého bazénu pro město Poděbrady. Smyslem práce je prověření možnosti umístění této občanské vybavenosti do kompaktního centra města, které je vymezeno regulačním plánem architekta ...
 • PALMOVKA 

  Autor: Blaha Ondřej; Vedoucí práce: Kuzemenský Michal; Oponent práce: Joba Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-26)
  Oblast Dolní Libně je dnes na hraně intenzivní přeměny z vnitřní periferie na městské subcentrum. Zároveň je v paralýze z množství nejasných souvislostí a vazeb, nečitelné urbánní struktury a nepředvídatelného vývoje. ...
 • DOPRAVNÍ TERMINÁL VELESLAVÍN 

  Autor: Abík Jan; Vedoucí práce: Plicka Ivan; Oponent práce: Lejčar Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-22)
  Hlavním tématem diplomové práce je řešení dopravního terminálu v místě nově vybudované stanice metra Veleslavín. Tato hlavní funkce je dále doplněna plochami pro služby a obytným souborem. Dopravní terminál propojuje ...
 • TERMINÁL VLTAVSKÁ 

  Autor: Kurillová Lucia; Vedoucí práce: Plicka Ivan; Oponent práce: Lejčar Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-18)
  Hlavnou témou diplomovej práce bolo vytvorenie prestupného uzlu (metro, vlak, tram)v oblasti, kde má vzniknúť nové nádražie Vltavská. Cieľom bolo, čo najeketívnejšie prepojiť tieto segmenty a zároveň nadviazať na stávajúcu ...
 • BYDLENÍ BŘEVNOV 

  Autor: Krupička Jan; Vedoucí práce: Kuzemenský Michal; Oponent práce: Kubíček Štěpán
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-26)
  Předmětem zadání je co nejlépe prozkoumat potenciál parcely, včetně jejího vztahu k okolí. "Navrhování na místě, kde neexistuje jednoznačný návod - imperativ (například bloková struktura)" je hlavním teoretickým tématem ...
 • TERMINÁL VLTAVSKÁ 

  Autor: Kučerová Agáta; Vedoucí práce: Plicka Ivan; Oponent práce: Lejčar Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-17)
  Rozvoj brownfields a transformačních ploch v území Praha-Bubny se zaměřením na výstavbu Terminálu Vltavská a blízkého okolí. Práce prověřuje potenciál území s možností napojení železnice a stanice metra a výstavbou ...
 • DOPRAVNÍ TERMÍNÁL VELESLAVÍN 

  Autor: Hrnčiariková Henrieta; Vedoucí práce: Plicka Ivan; Oponent práce: Lejčar Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-13)
  Cieľom návrhu je využitie územia priamo naväzujúceho na nedávno postavenú stanicu metra A v súlade s pripravovaným zámerom výstavby železnice (Kladno - Masarykovo nádraží). Stavba má za úlohu zabezpečit plynulý prestup ...

Zobrazit další