News

Department of Urban Design and Planning

Collections in this community

Recent Submissions

 • Bytový dům, Horní Jiřetín 

  Author: Jonáš Klvaň; Supervisor: Plicka Ivan; Opponent: Šedý Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-04-03)
  Cílem bylo vytvořit moderní obytnou budovu, která odkazuje svým výrazem na historii kraje a okolní podmínky. Hrubou hmotou jde sice o jednoduchý, až vesnický, dům se šikmou střechou, ale uvnitř nabízí moderní a příjemné ...
 • Bydlení u Grébovky 

  Author: Lucie Černá; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Rosenová Eva
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-04-03)
  Nejstarší osídlená část Vršovic – bývalá vesnice. Proluka mezi ulicemi Na Královce a Košická s výškovým rozdílem čtyř pater, která navazuje na holý štít řadové zástavby a exteriérové schodiště spojující tyto dvě ulice. ...
 • Bydlení u Grébovky 

  Author: Lukáš Foltýn; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Světlík Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-04-03)
  Grébovka leží na rozhraní Vinohrad a Vršovic, na prudkém terénním zlomu, pomezí dvou světů. Území je různorodou mozaikou historického těžiště Vršovic s fragmentem původní vesnické zástavby. Tři obytné domy svírající dvůr ...
 • Bydlení u Grébovky 

  Author: Filip Cingel; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Sedlák Matyáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-04-03)
  Nacházíme se na rozhraní bývalé vesnické struktury starých Vršovic a městské struktury Vinohrad. Bloková zástavba nahrazuje rostlou. Stejný osud potkává malý domek ve svahu. Na jeho místo přichází městský dům sledující ...
 • KONVERZE BÝVALÝCH VOJENSKÝCH STRUKTUR V OLOMOUCI 

  Author: Matěj Tomešek; Supervisor: Klokočka Jiří; Opponent: Mareš David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-28)
  Projekt olomouckého prstence nabízí odpověď na konfrontaci městského sídla a krajiny. Za páteř návrhu lze považovat konverze bývalých pevností z 19. století, kterým koncepce krajinného uspořádání dodává ztracený význam. ...
 • BYDLENÍ PODBĚLOHORSKÁ 

  Author: Viktor Žák; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Žalský Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-28)
  Tématem diplomové práce je hledání formy bytové zástavby na místech mimo intenzivní městskou zástavbu, na místě, kde blok nemusí být univerzální správnou odpovědí na bytové domy. V území, které se svým charakterem blíží ...
 • BYDLENÍ PODBĚLOHORSKÁ 

  Author: Juraj Mišík; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Jančok Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-28)
  Medzi mestským centrom a perifériou je nárazníková zóna. Pás v ktorom ticho vzniká nezanedbateľná časť súčasnej stavebnej produkcie. Často však nepovšimnutej. Pás s obrovským potenciálom a rezervou. Podbělohorská ulica je ...
 • BYDLENÍ PODBĚLOHORSKÁ 

  Author: Filip Hutera; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Kraus David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-28)
  Diplomová práce si klade za cíl formulovat vhodnou formu a strukturu bydlení v pražském kontextu, na periferii města a bydlení v zeleni. Definovat srozumitelnou podobu zahradního města použitelnou v současných podmínkách. ...
 • ÚSTÍ NAD LABEM, VYLOUČENÉ LOKALITY 

  Author: Pavlína Suchá; Supervisor: Klokočka Jiří; Opponent: Koleček Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-28)
  Diplomová práce se zabývá strategií a koncepcí urbánního rozvoje západní části Ústí nad Labem. Práce řeší problematiku rezidenční segregace a sociálního vyloučení na příkladu sociálně vyloučené lokality v Předlicích. Kladen ...
 • BYDLENÍ PODBĚLOHORSKÁ 

  Author: Dominik Vácha; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Janák Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-28)
  Zahradní město jako architektonický typ, jako aktuální téma k revizi. Krajina, sad, domy, zahrada, země, vzduch, slunce, hustota, vzdálenost, sdílení, intimita, standard, pohodlí, dostupnost, udržitelnost... Diplomová práce ...
 • RADNICE HORNÍ JIŘETÍN 

  Author: Klára Bláhová; Supervisor: Plicka Ivan; Opponent: Chuchlík Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-28)
  Cílem diplomové práce je umístění a návrh nové budovy radnice pro město Horní Jiřetín, která bude splňovat funkci veřejné správy. Zároveň bude v rámci návrhu zakomponován víceúčelový sál, klubové místnosti pro spolkovou ...
 • Bydlení u Grébovky 

  Author: Miroslav Slezák; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Holub Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
  Jsme v nejstarší osídlené části Vršovic. Dřív zde byla vesnice a pár domů se z té doby ještě dochovalo, ale postupně je pohlcuje městská bloková zástavba. Podobně to bude i s tím domečkem, který stojí na místě, kde navrhuji. ...
 • Architektonické centrum, Jablonec 

  Author: Dominika Procházková; Supervisor: Plicka Ivan; Opponent: Torkoniaková Iveta
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
  Navržené architektonické centrum dotváří náměstí v Jablonci nad Nisou. Budova se skládá z komerčních prostor, kavárny, dvoupodlažního sálu a kanceláří.
 • VÍCEÚČELOVÝ DŮM V ULICI 5. KVĚTNA 

  Author: Eliška Marková; Supervisor: Plicka Ivan; Opponent: Chuchlík Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-10)
  Tématem diplomové práce je návrh víceúčelového domu s pečovatelskou službou v Jablonci nad Nisou vymezeným ulicemi Luční, Lipanská a 5. května. Cílem projektu je zkvalitnění veřejného prostoru současného autobusového ...
 • DOSTAVBA JABLONECKÝCH MRAKODRAPŮ 

  Author: Lucie Schindlerová; Supervisor: Plicka Ivan; Opponent: Chuchlík Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-10)
  Tématem diplomové práce je návrh doplnění bloku stávající výškové zástavby. Cílem projektu je zatraktivnění lokality současného autobusového terminálu a doplnění občanské vybavenosti. Řešila jsem problém vztahu zeleně a ...
 • ZAČÁTEK ZMĚNY - BROWNFIELD SLOVENKA 

  Author: Teo Hojda; Supervisor: Kolařík Radek; Opponent: Vavřík Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-10)
  Banská Bystrica sa rozvinula nárazovo v druhej polovici 20. storočia. Výstavba spojená s modernizmom nepovažovala za kvalitu mesta jeho verejný priestor. Okrem hlavného Námestia SNP v historickom centre nenájdeme žiadne ...
 • DŮM SENIORŮ 

  Author: Petr Samohýl; Supervisor: Plicka Ivan; Opponent: Pavlišta David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-10)
  Tématem této práce je navrhnout bytovou stavbu v Jablonci nad Nisou, konkrétně bydlení pro seniory s pečovatelskou službou. Vzhledem k demografickým trendům posledních desetiletí dochází ve společnosti k výraznému nárustu ...
 • Bytový dům, Jablonec 

  Author: Daria Kovaleva; Supervisor: Plicka Ivan; Opponent: Chuchlík Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
  Snažila jsem se vytvořit stavby, které by pasovaly do okolí Jablonce nad Nisou, zároveň by měly být vevnitř moderní a plnit všechny požadavky na nové bydlení. Jedna stavba se nachází na Horním náměstí, druhá v ulici Máchová. ...
 • Národní knihovna 

  Author: Michal Liska; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Benediktová Irena
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
  Místo pro novou budovu Národní knihovny volím na břehu Vltavy na místě dnešního parku Lannova. V úpravách parcely vycházím ze studie ateliéru AOC. Doprostřed domu umisťuji 10 000 000 svazků, které obaluji ostatními provozy, ...
 • Bydlení u Grébovky 

  Author: Marie Harigelová; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Ptáček Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
  Hledání vztahu mezi architekturou a jejím prostředím. Má-li dům být součástí svého prostředí a prostředí součástí domu, je nezbytné mít skleněné domy, jak nás to učí 20. století? Nešlo by to i jinak?

View more