Collections in this community

Recent Submissions

 • Bydlení, Podbělohorská 

  Author: Ondřej Zgraja; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Světlík Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
  Na místě, které svojí strukturou připomíná spíše periferii města, ale na periferii neleží, hledám vhodný typ bydlení za daných podmínek – místo ve svahu, v řídce zastavěném území, obklopené různorodou výhodami i nevýhodami ...
 • Poliklinika Vyšehrad 

  Author: Eliška Podpěrová; Supervisor: Kolařík Radek; Opponent: Volák Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
  Závěrečná práce řeší objekt polikliniky Vyšehrad, která se nachází v Praze 4 v Nuslích. Jedná se o budovu jednoduchou, sterilně vypadající, plnící svou funkci. Objekt je obdélníkového půdorysu s vnitřním atriem. Má jedno ...
 • Bydlení u Grébovky 

  Author: Sandro Nanič; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Sidej Richard
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
  Na pomezí nejstarší části Vršovic a Vinohrad, u parku Grébovka, se v současnosti nachází opuštěná parcela přilehlá ke slepé fasádě sousedícího domu z počátku 20. století. Tento jasně nedokončený pás domů, na hranici městské ...
 • Administrativní budova, Jablonec 

  Author: Kristina Seminog; Supervisor: Plicka Ivan; Opponent: Chuchlík Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
  Návrh řeší prázdnou parcelu ve městě Jablonec nad Nisou. Pudorysny tvár administrativní budovy je dán okolní zástavbou. V přízemí jsou obchod kancelářských spotřeb a vstupní recepce, patra mají jenom administrativní finkci
 • Bydlení, Podbělohorská 

  Author: Lukáš Radda; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Podráský Vít
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
  Podoba zahradního města 21. století na území Prahy 5 pod Strahovským kopcem. Řešené území by se mělo stát přirozenou součástí svého prostředí a zároveň toto místo posílit. Sedm solitérních bytových domů s charakterem ...
 • Základní umělecká škola - Kongresové centrum Praha 

  Author: Petr Preis; Supervisor: Plicka Ivan; Opponent: Petrák Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
  Cílem práce bylo navrhnout objekt základní umělecké školy, která by společně se svým obchodním parterem a vedlejší budovou galerie moderního umění uzavřela a oživila volný prostor před Kongresovým centrem Praha. Vzhledem ...
 • Bydlení, Podbělohorská 

  Author: Jessica Kleistnerová; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Sedlák Matyáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
  Možná právě hledání zahradního města a jeho významu dokáže dát odpověď k otázce, proč se lidé stěhují z měst. Lokalita dostatečně blízká centru poskytuje jednoduché propojení s městem, ale zároveň je od něj vzdálena natolik, ...
 • Bytový dům Kongresové centrum, Praha 

  Author: Dominika Krejčíková; Supervisor: Plicka Ivan; Opponent: Lukeš Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
  Předmětem bakalářské práce je návrh sekce bytového domu, s aktivním parterem, nacházejícím se u Kongresového centra Praha.
 • DÍLNY - SÍDLIŠTĚ ĎÁBLICE 

  Author: Adela Krídlová; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Polakovič Štefan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-04)
  Predmetom diplomovej práce je návrh budovy dielní do centra ďáblického sídliska na Prahe 8 a urbanistického riešenia jeho pridruženého okolia. Doplniť sídliskovú štruktúru o miesto na prácu, službu, remeslo... Vytvoriť ...
 • DOPLNĚNÍ JABLONECKÝCH MRAKODRAPŮ 

  Author: Barbora Frumarová; Supervisor: Plicka Ivan; Opponent: Chuchlík Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-04)
  Tématem diplomové práce je návrh zástavby pro doplnění bloku tzv. mrakodrapů v Jablonci nad Nisou – na místě po stávajícím autobusovém nádraží, které se bude přesouvat do nového terminálu. Cílem je pro pozemek najít nové ...
 • DÍLNY SÍDLIŠTĚ ĎÁBLICE 

  Author: Jan Čech; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Janák Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-04)
  Do centra sídliště Ďáblice navrhuji budovy reuse centra a pronajímatelných dílen. Občanské, otevřené, veřejné místo, kde si lidé mohou zakoupit opravené věci z druhé ruky, kde si mohou sami své věci opravit, a kde si mohou ...
 • BYDLENÍ PODBĚLOHORSKÁ 

  Author: Filip Kocourek; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Rouha Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-04)
  Cílem diplomové práce je hledání zahradního města. Důstojné a kvalitní bydlení jako náhrada migrování za město a vytváření sídelní kaše.
 • PRAHA VELESLAVÍN - NÁVRH VIZE BUDOUCÍHO ROZVOJE MĚSTA 

  Author: Ludmila Fictumová; Supervisor: Klokočka Jiří; Opponent: Smutná Eva
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-04)
  Diplomová práce se zaměřuje na území historické vesnice Veleslavín a její vazby na okolí. Zkoumá očekávaný vývoj oblasti. Důležitým tématem je plánovaná modernizace železniční trati a vlakové spojení Veleslavína s Letištěm ...
 • DÍLNY SÍDLIŠTĚ ĎÁBLICE 

  Author: Mária Tomková; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Šimonová Barbora
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-04)
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom dielní na sídlisku Ďáblice v Prahe. Práca, remeslo, služba. Súčasťou riešenej parcely je vzájomné riešenie priľahlého okolia centra Ďáblic. Základným a povinným kameňom programu je návrh ...
 • Bytový dům, Horní Jiřetín 

  Author: Jonáš Klvaň; Supervisor: Plicka Ivan; Opponent: Šedý Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-04-03)
  Cílem bylo vytvořit moderní obytnou budovu, která odkazuje svým výrazem na historii kraje a okolní podmínky. Hrubou hmotou jde sice o jednoduchý, až vesnický, dům se šikmou střechou, ale uvnitř nabízí moderní a příjemné ...
 • Bydlení u Grébovky 

  Author: Lukáš Foltýn; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Světlík Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-04-03)
  Grébovka leží na rozhraní Vinohrad a Vršovic, na prudkém terénním zlomu, pomezí dvou světů. Území je různorodou mozaikou historického těžiště Vršovic s fragmentem původní vesnické zástavby. Tři obytné domy svírající dvůr ...
 • Bydlení u Grébovky 

  Author: Filip Cingel; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Sedlák Matyáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-04-03)
  Nacházíme se na rozhraní bývalé vesnické struktury starých Vršovic a městské struktury Vinohrad. Bloková zástavba nahrazuje rostlou. Stejný osud potkává malý domek ve svahu. Na jeho místo přichází městský dům sledující ...
 • Bydlení u Grébovky 

  Author: Lucie Černá; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Rosenová Eva
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-04-03)
  Nejstarší osídlená část Vršovic – bývalá vesnice. Proluka mezi ulicemi Na Královce a Košická s výškovým rozdílem čtyř pater, která navazuje na holý štít řadové zástavby a exteriérové schodiště spojující tyto dvě ulice. ...
 • BYDLENÍ PODBĚLOHORSKÁ 

  Author: Viktor Žák; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Žalský Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-28)
  Tématem diplomové práce je hledání formy bytové zástavby na místech mimo intenzivní městskou zástavbu, na místě, kde blok nemusí být univerzální správnou odpovědí na bytové domy. V území, které se svým charakterem blíží ...
 • BYDLENÍ PODBĚLOHORSKÁ 

  Author: Dominik Vácha; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Janák Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-28)
  Zahradní město jako architektonický typ, jako aktuální téma k revizi. Krajina, sad, domy, zahrada, země, vzduch, slunce, hustota, vzdálenost, sdílení, intimita, standard, pohodlí, dostupnost, udržitelnost... Diplomová práce ...

View more