News

Department of Urban Design and Planning

Collections in this community

Recent Submissions

 • Bytový dům Nad Museem, Praha-Vinohrady 

  Author: Jana Nguyen; Supervisor: Plicka Ivan; Opponent: Bartoňová Lucie
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-03-04)
  V bakalářské práci jsem se zabývala řešením prostoru nad Národním muzeem. Jedná se o pozemek mezi ulicemi Rubešova, Římská a Vinohradská na místě bývalé budovy Transgas. Mou myšlenkou bylo blok ucelit zastavěním proluky ...
 • Městský nájemní dům, Karlín 

  Author: Jan Krouský; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Ptáček Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-03-04)
  Městský nájemní dům stojí v Karlíně na rozhraní secesní a klasicistní zástavby. Z jedné strany se rohový dům obrací do křižovatky a z druhé by měl patřit do složité struktury karlínských vnitrobloků. Dotvoření bloku znamená ...
 • Městský nájemní dům, Karlín 

  Author: Štěpán Šmejkal; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Jeřábek Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-03-04)
  Městské nároží jako specifická role budovy, která doplňuje nedokončený blok a zároveň dotváří prostor veřejného prostoru křižovatky před sebou. Navržení novodobého objektu v kontextu rozličných struktur zejména klasicistní ...
 • STŘEKOV - MĚSTO U ŘEKY 

  Author: Kateřina Novotná; Supervisor: Klokočka Jiří; Opponent: Hrouda Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
  Tématem diplomové práce je urbánní rozvoj území v Ústí nad Labem na Střekově. Práce navrhuje vizi a koncepci dalšího možného urbanistického rozvoje čtvrti a jeho uchopení. Vizí projektu je saturovat hodnoty v území a ...
 • NALEZENÍ IDEÁLNÍHO MÍSTA A NÁVRH BUDOVY I OKOLÍ NÁRODNÍ KNIHOVNY 

  Author: Barbora Doležalová; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Janák Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
  Těšnov, jakožto problémové místo s velkým potenciálem v centru města nabízí ideální prostor pro umístění nové budovy Národní knihovny, kterou instituce již dlouho potřebuje. Na vyústění rušné ulice Na Poříčí, v blízkosti ...
 • TRANSFORMACE ÚZEMÍ BÝVALÝCH MICHELSKÝCH PEKÁREN 

  Author: Jana Fišarová; Supervisor: Klokočka Jiří; Opponent: Buryška Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
  Práce se zabývá transformací území u bývalých Michelských pekáren. Obsahem práce je urbanistická koncepce území, která zvažuje různé alternativy, koncepce veřejných prostor, mobility a prostupnosti území. Tématem práce je ...
 • MĚSTSKÉ ZÁSAHY JABLONEC 

  Author: Jana Ryšavá; Supervisor: Plicka Ivan; Opponent: Chuchlík Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
  Horní náměstí je jedno ze tří náměstí v samotném jádru Jablonce, která jsou vzájemně propojená pěší zónou. Dolní a Mírové náměstí již bylo revitalizováno a město plánuje obnovu nejvýše položeného náměstí. Jeho stav je v ...
 • MĚSTSKÉ BYDLENÍ 

  Author: Vojtěch Jelínek; Supervisor: Kolařík Radek; Opponent: Deýl Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
  Tématem diplomové práce je bydlení, městské bydlení. Místo projektu bylo zvoleno v ulici Vršovická, v rámci nedostavěné převážně blokové sktruktury města podél potoku Botič. Cílem diplomové práce je navrhnout novou obytnou ...
 • BYDLENÍ U GRÉBOVKY 

  Author: Natalie Oweyssi; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Ehl Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
  Téma diplomové práce je bydlení. Zadaná parcela se nachází v centru Prahy na strmém jižním svahu v těsném sousedství parku Grébovka. Hlavním tématem zadání je nalezení rovnováhy mezi mírou zastavění a nezbytností respektovat ...
 • BYDLENÍ "U GRÉBOVKY" 

  Author: Jakub Lang; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Cigler Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
  Téma diplomové práce je bydlení. Při návrhu vycházím z požadavku dosažení maximální výtěžnosti parcely a současném zachování či posílení hodnot místa. Jako hlavní aktéry pozemku vnímám sousedy, kolemjdoucí a v neposlední ...
 • CENTRUM OPATOV 

  Author: Eliška Reichmannová; Supervisor: Plicka Ivan; Opponent: Svoboda Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
  Studie nové zástavby okolí metra Opatov, a dále návrh funkčního uspořádání nového Centra Opatov, s prověřením architektonického, dispozičního a provozního řešení klíčových staveb nové zástavby, včetně krajinářského řešení ...
 • BYDLENÍ " U GRÉBOVKY" 

  Author: Anna Vopařilová; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Havlová Magdalena
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
  Obsahem práce je projekt bytového domu v pražských Vršovicích. Návrh pracuje s výrazným terénním rozdílem a různorodou okolní zástavbou. Odkazuje na historii místa a dostavuje proluku mezi ulicemi Košická a Na Královce. ...
 • PÚCHOV - REGENERACE ČÁSTI MĚSTA 

  Author: Katarína Potočná; Supervisor: Klokočka Jiří; Opponent: Lényi Peter
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
  Diplomová práca je urbanistickou štúdiou časti mesta Púchov, ktorá je tvorená z väčšej časti priemyselnou zónou. Aj napriek jej blízkosti centra je vnímaná ako neživý okraj. V práci analyzujem toto územie a navrhujem novú ...
 • PŘEMĚNY SÍDLIŠTĚ NOVÉ BUTOVICE 

  Author: Pavol Uhrín; Supervisor: Klokočka Jiří; Opponent: Tycar Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
  Témou diplomovej práce sú premeny pražského sídliska Nové Butovice. Práca skúma kvalitu súčasného stavu sídliska a súčasné trendy v doprave, ktoré sa následne snaží aplikovať do urbanistického konceptu dostavby sídliska. ...
 • Cvičení z urbanismu 

  Author: Zdráhalová, Jana
  (České vysoké učení technické v Praze. Fakulta architektury, 2019)
 • Městský nájemní dům, Karlín 

  Author: Dominik Otto; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Kotačka Alexandr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
  Městský nájemní dům Karlín. Bytový dům v kompaktní blokové zástavbě. Tento projekt je reakce na současný druh proměny Karlína. Projekt zastavuje proluku ve stejném rytmu, jako tato čtvrť vznikla. Projekt je sociálně ...
 • Městský nájemní dům, Karlín 

  Author: Šimon Semerák; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Vlček Jan Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
  Nároží, jako specifický prostor, protínání dvou veřejných prostranství a dvou ulic lemovaných zástavbou s odlišným výrazem, měřítkem i výškovou hladinou zástavby. Městské nájemní bydlení, jako ukazatel standardu bydlení ...
 • Městský nájemní dům, Karlín 

  Author: Kristýna Mastná; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Kožnar Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
  Ve svém návrhu městského nájemního domu prolínám prvky architektury secesního zdobného Karlína a klasicistního industriálního superbloku. Snažím se citlivě navázat na současnou zástavbu a vytvořit staronovou podobu Karlína. ...
 • RE/Transgas 

  Author: Kristýna Lukášková; Supervisor: Plicka Ivan; Opponent: Sedláková Klára
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
  Navrženým objektem je administrativní budova na Vinohradské třídě v Praze 2 v místě dnešních budov Transgas, mezi budovou Českého rozhlasu a domem Nad Museem. Budova má 7 nadzemních a jedno podzemní podlaží. V 1.podzemním ...
 • Městský nájemní dům, Karlín 

  Author: Matěj Kováčik; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Malošíková Šárka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
  Hledání nového ideálního standardu městského bydlení při snaze o kontextualitu a současnost. Vhodné doplnění městské struktury dotvořením bloku a nastavením ideální výšky římsy. Zkoumání možností typologie bydlení. Vztah ...

View more