Now showing items 1-20 of 243

  • AIRPORT CITY 

   Author: Kreisinger Kryštof; Supervisor: Jehlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ, ZLÍN 

   Author: Nášelová Michaela; Supervisor: Sitta Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-05)
  • BERN - SCHÜTZENMATT 

   Author: Páterová Kateřina; Supervisor: Plicka Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • BERN - SCHÜTZENMATT 

   Author: Othmanová Sofie; Supervisor: Plicka Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • BERN - SCHÜTZENMATT 

   Author: Pešková Iveta; Supervisor: Plicka Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • BOHDALEC: TRANSFORMACE VNITŘNÍ PERIFERIE 

   Author: Makovský Lukáš; Supervisor: Kuzemenský Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • BORDER VACUUM NA PRAŽSKÉ PERIFERII 

   Author: Císařová Jana; Supervisor: Klokočka Jiří; Opponent: Franta Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-07)
   Práce se zabývá oblastí na okraji Prahy, sevřenou mezi čtvrtěmi Kyje, Hutě, Černý Most a Horní Počernice. V této lokalitě se sbíhají dopravní tepny celostátního významu a stojí zde rozsáhlé obchodní a skladovací plochy. ...
  • BRNĚNSKÉ JIŽNÍ MĚSTO 

   Author: Dumková Marika; Supervisor: Jehlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • BUDOVA INSTITUTU APLIKOVANÉHO VÝZKUMU 

   Author: Štajgl Kamil; Supervisor: Kolařík Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • BYDLENÍ "U GRÉBOVKY" 

   Author: Jakub Lang; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Cigler Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
   Téma diplomové práce je bydlení. Při návrhu vycházím z požadavku dosažení maximální výtěžnosti parcely a současném zachování či posílení hodnot místa. Jako hlavní aktéry pozemku vnímám sousedy, kolemjdoucí a v neposlední ...
  • BYDLENÍ U GRÉBOVKY 

   Author: Natalie Oweyssi; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Ehl Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
   Téma diplomové práce je bydlení. Zadaná parcela se nachází v centru Prahy na strmém jižním svahu v těsném sousedství parku Grébovka. Hlavním tématem zadání je nalezení rovnováhy mezi mírou zastavění a nezbytností respektovat ...
  • BYDLENÍ " U GRÉBOVKY" 

   Author: Anna Vopařilová; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Havlová Magdalena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
   Obsahem práce je projekt bytového domu v pražských Vršovicích. Návrh pracuje s výrazným terénním rozdílem a různorodou okolní zástavbou. Odkazuje na historii místa a dostavuje proluku mezi ulicemi Košická a Na Královce. ...
  • BYDLENÍ BŘEVNOV 

   Author: Krupička Jan; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Kubíček Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-26)
   Předmětem zadání je co nejlépe prozkoumat potenciál parcely, včetně jejího vztahu k okolí. "Navrhování na místě, kde neexistuje jednoznačný návod - imperativ (například bloková struktura)" je hlavním teoretickým tématem ...
  • BYDLENÍ PODBĚLOHORSKÁ 

   Author: Viktor Žák; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Žalský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-28)
   Tématem diplomové práce je hledání formy bytové zástavby na místech mimo intenzivní městskou zástavbu, na místě, kde blok nemusí být univerzální správnou odpovědí na bytové domy. V území, které se svým charakterem blíží ...
  • BYDLENÍ PODBĚLOHORSKÁ 

   Author: Dominik Vácha; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Janák Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-28)
   Zahradní město jako architektonický typ, jako aktuální téma k revizi. Krajina, sad, domy, zahrada, země, vzduch, slunce, hustota, vzdálenost, sdílení, intimita, standard, pohodlí, dostupnost, udržitelnost... Diplomová práce ...
  • BYDLENÍ PODBĚLOHORSKÁ 

   Author: Filip Kocourek; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Rouha Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-04)
   Cílem diplomové práce je hledání zahradního města. Důstojné a kvalitní bydlení jako náhrada migrování za město a vytváření sídelní kaše.
  • BYDLENÍ PODBĚLOHORSKÁ 

   Author: Filip Hutera; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Kraus David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-28)
   Diplomová práce si klade za cíl formulovat vhodnou formu a strukturu bydlení v pražském kontextu, na periferii města a bydlení v zeleni. Definovat srozumitelnou podobu zahradního města použitelnou v současných podmínkách. ...
  • BYDLENÍ PODBĚLOHORSKÁ 

   Author: Juraj Mišík; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Jančok Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-28)
   Medzi mestským centrom a perifériou je nárazníková zóna. Pás v ktorom ticho vzniká nezanedbateľná časť súčasnej stavebnej produkcie. Často však nepovšimnutej. Pás s obrovským potenciálom a rezervou. Podbělohorská ulica je ...
  • BYDLENÍ PRO SENIORY - KLADNO 

   Author: Končická Radka; Supervisor: Plicka Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-05)
  • BYDLENÍ PRO SENIORY - KLADNO 

   Author: Vacovský Lukáš; Supervisor: Plicka Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-05)