Now showing items 39-58 of 281

  • CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ 

   Author: Vítková Leona; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Kožnar Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Centrum duševního zdraví Pod Slovany je komunitní dům, vznikající na základě probíhající reformy psychiatrické péče v České republice, ve kterém nachází oporu lidé s psychickým onemocněním, s náhlými psychickými nesnázemi ...
  • CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ 

   Author: Hodková Kateřina; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Tycar Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Reforma psychiatrické péče definuje nový typologický druh - centrum duševního zdraví. Má za cíl poskytnout duševně nemocným individuální péči dobře dostupnou v čase a co nejblíže přirozenému prostředí - domovu klientů. ...
  • CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ 

   Author: Urbánek Ivo; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: MItášová Monika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Centrum duševního zdraví je komunitním zařízením vznikající v rámci reformy péče o duševní zdraví. Jeho funkcí je prevence hospitalizací, nápomoc k reintegraci nemocných do běžné komunity, tvorba potřebných programů a ...
  • CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ - POD SLOVANY 

   Author: Krčilová Silvie; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Přikryl Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Diplomová práce se zabývá návrhem domu duševního zdraví s nepřetržitou krizovou službou, hledáním programu a vlastností takového domu v kontextu centra Prahy. Nový typologický druh s malou spádovou oblastí, který má za cíl ...
  • CENTRUM MĚSTA MOSTU 

   Author: Kubínová Helena; Supervisor: Klokočka Jiří; Opponent: Zima Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-08)
   Diplomová práce je urbanistickou studií centra města Mostu. Město, které bylo v šedesátých až osmdesátých letech zbouráno kvůli těžbě uhlí a poté znovu postaveno, si nikdy nevybudovalo pevný vztah ke svému novému centru. ...
  • CENTRUM NA SÍDLIŠTI - OKOLÍ STANICE METRA LUKA 

   Author: Součková Markéta; Supervisor: Kuzemenský Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • CENTRUM NA SÍDLIŠTI - OKOLÍ STANICE METRA LUKA 

   Author: Řídký Jakub; Supervisor: Kuzemenský Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • CENTRUM OPATOV 

   Author: Eliška Reichmannová; Supervisor: Plicka Ivan; Opponent: Svoboda Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
   Studie nové zástavby okolí metra Opatov, a dále návrh funkčního uspořádání nového Centra Opatov, s prověřením architektonického, dispozičního a provozního řešení klíčových staveb nové zástavby, včetně krajinářského řešení ...
  • CENTRUM VRANÉ NAD VLTAVOU 

   Author: Ježdíková Eva; Supervisor: Jehlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-06)
  • COHOUSING V ŘEŽI U PRAHY 

   Author: Tanzerová Lenka; Supervisor: Kohout Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • ČESKÉ BUDĚJOVICE, PRAŽSKÁ TŘÍDA 

   Author: Hrabětová Alena; Supervisor: Jehlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • ČESKÝ TĚŠÍN 

   Author: Michaela Chmielová; Supervisor: Klokočka Jiří; Opponent: Kadrmanová Chytilová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-27)
   Diplomová práce se zabývá návrhem vize budoucího rozvoje města Český Těšín na území vymezeném ulicemi Frýdecká, Jablunkovská a Slovenská. V současné době se jedná o urbanisticky nesourodou strukturu v blízkosti centra ...
  • DENNÍ CENTRUM A NOCLEHÁRNA PRO LIDI BEZ DOMOVA NA ŽIŽKOVĚ 

   Author: Jeřábek Vojtěch; Supervisor: Kuzemenský Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • DĚTSKÝ DOMOV PRAHA - PODOLÍ 

   Author: Pazdera Miroslav; Supervisor: Kuzemenský Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • DĚTSKÝ DOMOV PRAHA PODOLÍ 

   Author: Havel Adam; Supervisor: Kuzemenský Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • DÍLNY - SÍDLIŠTĚ ĎÁBLICE 

   Author: Adela Krídlová; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Polakovič Štefan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-04)
   Predmetom diplomovej práce je návrh budovy dielní do centra ďáblického sídliska na Prahe 8 a urbanistického riešenia jeho pridruženého okolia. Doplniť sídliskovú štruktúru o miesto na prácu, službu, remeslo... Vytvoriť ...
  • DÍLNY SÍDLIŠTĚ ĎÁBLICE 

   Author: Jan Čech; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Janák Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-04)
   Do centra sídliště Ďáblice navrhuji budovy reuse centra a pronajímatelných dílen. Občanské, otevřené, veřejné místo, kde si lidé mohou zakoupit opravené věci z druhé ruky, kde si mohou sami své věci opravit, a kde si mohou ...
  • DÍLNY SÍDLIŠTĚ ĎÁBLICE 

   Author: Mária Tomková; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Šimonová Barbora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-04)
   Diplomová práca sa zaoberá návrhom dielní na sídlisku Ďáblice v Prahe. Práca, remeslo, služba. Súčasťou riešenej parcely je vzájomné riešenie priľahlého okolia centra Ďáblic. Základným a povinným kameňom programu je návrh ...
  • DOMY U ŘEKY - HOLEŠOVICE 

   Author: Hlavsová Lucie; Supervisor: Kuzemenský Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • DOPLNĚNÍ JABLONECKÝCH MRAKODRAPŮ 

   Author: Barbora Frumarová; Supervisor: Plicka Ivan; Opponent: Chuchlík Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-04)
   Tématem diplomové práce je návrh zástavby pro doplnění bloku tzv. mrakodrapů v Jablonci nad Nisou – na místě po stávajícím autobusovém nádraží, které se bude přesouvat do nového terminálu. Cílem je pro pozemek najít nové ...