Now showing items 95-114 of 288

  • IMPLEMENTACE PRVKŮ PRO SKATEBOARDING DO VEŘEJNÉHO PROSTORU 

   Author: Kotal Jiří; Supervisor: Kolařík Radek; Opponent: Hrouda Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Tématem diplomové práce je vztah veřejného prostoru a skateboardingu. Popisuje skateboarding jako nedílnou součást společnosti a snaží se o jeho jasné začlenění do veřejného prostoru. Vyhodnocuje skateboarding jako pozitivní ...
  • KARLÍNSKÉ NÁROŽÍ - MĚSTSKÝ NÁJEMNÍ DŮM 

   Author: Pernicová Andrea; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Schindler Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
   Obsahem práce je projekt bytového domu na nároží ulic Křižíkova a Šaldova v pražské čtvrti Karlín, který kromě městských nájemních bytů nabízí také luxusnější byty určené k prodeji a univerzální komerční parter. Sedmipodlažní ...
  • KARLÍNSKÉ NÁROŽÍ - MĚSTSKÝ NÁJEMNÍ DŮM 

   Author: Štěrbová Michaela; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Mareš David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
   Dům s pevným nárožím spojujícím dva domy s rozdílnou výškou římsy. Temperamentní uskočená část, proděravěná terasami. Tvárnost a hravost domu ve dvoře.
  • KARLÍNSKÉ NÁROŽÍ - NÁJEMNÍ DŮM 

   Author: Ščerbanovská Veronika; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Kožnár Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
   Témou diplomovej práce je mestský nájomný bytový dom na zadanej parcele na nároží ulíc Křižíkova a Šaldova v Karlíne. Začlenenie návrhu do kontextu a blokovej štruktúry Karlína. Hlavným obsahom sú mestské nájomné byty a ...
  • KOLÍN, MEZI MĚSTEM A KRAJINOU 

   Author: Miriam Seifrtová; Supervisor: Klokočka Jiří; Opponent: Fišer Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-01)
   Královské město Kolín ve Středočeském kraji je tvořeno různorodými strukturami zástavby a veřejných prostor. Přirozené vymezení městské krajiny pomocí přírodních a umělých prvků dává městu jasné hranice a předurčuje jeho ...
  • KOMUNITNÍ A SPOLEČENSKÉ CENTRUM V ČESKÉ LÍPĚ 

   Author: Jarolímková Martina; Supervisor: Sitta Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-06)
  • KOMUNITNÍ BYDLENÍ V KARHULI 

   Author: Vlková Pavlína; Supervisor: Jehlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • KONVERZE BÝVALÉHO CÍSAŘSKÉHO PIVOVARU V BUŠTĚHRADU 

   Author: Vávrová Daniela; Supervisor: Jehlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • KONVERZE BÝVALÝCH VOJENSKÝCH STRUKTUR V OLOMOUCI 

   Author: Matěj Tomešek; Supervisor: Klokočka Jiří; Opponent: Mareš David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-28)
   Projekt olomouckého prstence nabízí odpověď na konfrontaci městského sídla a krajiny. Za páteř návrhu lze považovat konverze bývalých pevností z 19. století, kterým koncepce krajinného uspořádání dodává ztracený význam. ...
  • KREJCÁREK A JEHO OKOLÍ 

   Author: Jakub Zuzula; Supervisor: Klokočka Jiří; Opponent: Lešek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Práce se zabýva vnitřní periferií okolí Krejcárku a Mezitratí, sevřeného mezi železničné koridory a hustou dopravou. Cílem projektu je zlepšení pěšího a cyklistického propojení, vytvoření vize pro fungující koexistenci ...
  • KREJCÁREK A JEHO OKOLÍ 

   Author: Marek Kohout; Supervisor: Klokočka Jiří; Opponent: Mareš David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Diplomová práce se zabývá transformací oblasti Krejcárku a jeho širšího okolí. Zvolená oblast má dnes i přes svou velmi zajímavou polohu spíše charakter městské periferie, který je zapříčiněn složitou morfologií a přítomností ...
  • LDN BARRANDOV - ARCHITEKTURA PÉČE 

   Author: Matěj Kováčik; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Žalský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
   Jak navrhnout dům s ambicí léčit v kontextu panelového sídliště? Mým východiskem se stalo chápání místa jako otevřené, svobodné a divoké louky, která je oblíbená mezi místními a nabízí osobitý charakter. Umístěním léčebny ...
  • LETIŠTNÍ TERMINÁL PIEŠŤANY 

   Author: Rohoňová Eva; Supervisor: Kolařík Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • LÉČEBNA DLOUHODOBĚ NEMOCNÝCH BARANDOV 

   Author: Jiří Formánek; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Kraus David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
   Diplomová práce se zabývá tématem architektury péče. Zadaný program je léčebna dlouhodobě nemocných, která je v hlavách lidí často zaměňována s funkcí hospice nebo domova seniorů. Jedním z cílů práce je podtrhnout slovo ...
  • LIBEŃ - DŮM A DVĚ NÁMĚSTÍ 

   Author: Uchaľ Patrik; Supervisor: Kuzemenský Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • LIBEŇ - DŮM A DVĚ NÁMĚSTÍ 

   Author: Hamhalter Aleš; Supervisor: Jehlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • LOKALITA REITKNECHTKA 

   Author: Tylšová Judita; Supervisor: Jehlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • MĚLNÍK - NÁMĚSTÍ KARLA IV. 

   Author: Zdenka Studená; Supervisor: Plicka Ivan; Opponent: Řehák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-01)
   Mělnická městská knihovna je sdíleným prostorem pro čtenáře všech věkových kategorií. Kromě půjčování knih má vybízet k trávení volného času a umožňuje konání zábavných či vzdělávacích aktivit. Budova obsahuje samostatně ...
  • MĚSTSKÁ KNIHOVNA JABLONEC 

   Author: Tomáš Bielený; Supervisor: Plicka Ivan; Opponent: Müllerová Pavlína
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-08)
   Diplovová práca sa sústredí na tému mestkej knižnice v Jablonci nad Nisou. Súčastná už nevyhovuje kapacitám mesta a mesto tak potrebuje novú. Návrh zároveň dopĺňa nové územie navrhovaného terminálu pre hromadnú dopravu. ...
  • MĚSTSKÁ KNIHOVNA JABLONEC 

   Author: Jessica Kleistnerová; Supervisor: Plicka Ivan; Opponent: Chuchlík Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-08)
   Knihovny - od starověkých chrámů vědění přes středověké klášterní sbírky a novověká místa studií a vědění - nyní nad nimi visí otázka. Potřebujeme knihovny v době digitalizace? Je obrazovka více než papír? Jak se proměňuje ...