Now showing items 21-40 of 243

  • BYDLENÍ PRO SENIORY KLADNO 

   Author: Kaluža Petr; Supervisor: Plicka Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-06)
  • BYDLENÍ PRO SENIORY KLADNO 

   Author: Legátová Barbora; Supervisor: Plicka Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-06)
  • BYDLENÍ PRO SENIORY V PODVINÍ 

   Author: Kučera David; Supervisor: Kuzemenský Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-07)
  • BYDLENÍ PRO SENIORY V PODVINÍ 

   Author: Mrázková Dita; Supervisor: Kuzemenský Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-07)
  • BYDLENÍ PRO SENIORY V PODVINÍ 

   Author: Homolová Jana; Supervisor: Kuzemenský Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-07)
  • BYDLENÍ PRO SENIORY V PODVINÍ 

   Author: Panulin Peter; Supervisor: Kuzemenský Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-07)
  • BYTOVÝ DŮM 

   Author: Vrána Milan; Supervisor: Kohout Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Bytový dům Bubeneč 

   Author: Huang Hua; Supervisor: Kolařík Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-09)
  • CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ 

   Author: Urbánek Ivo; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: MItášová Monika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Centrum duševního zdraví je komunitním zařízením vznikající v rámci reformy péče o duševní zdraví. Jeho funkcí je prevence hospitalizací, nápomoc k reintegraci nemocných do běžné komunity, tvorba potřebných programů a ...
  • CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ 

   Author: Vítková Leona; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Kožnar Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Centrum duševního zdraví Pod Slovany je komunitní dům, vznikající na základě probíhající reformy psychiatrické péče v České republice, ve kterém nachází oporu lidé s psychickým onemocněním, s náhlými psychickými nesnázemi ...
  • CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ 

   Author: Hodková Kateřina; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Tycar Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Reforma psychiatrické péče definuje nový typologický druh - centrum duševního zdraví. Má za cíl poskytnout duševně nemocným individuální péči dobře dostupnou v čase a co nejblíže přirozenému prostředí - domovu klientů. ...
  • CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ - POD SLOVANY 

   Author: Krčilová Silvie; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Přikryl Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Diplomová práce se zabývá návrhem domu duševního zdraví s nepřetržitou krizovou službou, hledáním programu a vlastností takového domu v kontextu centra Prahy. Nový typologický druh s malou spádovou oblastí, který má za cíl ...
  • CENTRUM MĚSTA MOSTU 

   Author: Kubínová Helena; Supervisor: Klokočka Jiří; Opponent: Zima Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-08)
   Diplomová práce je urbanistickou studií centra města Mostu. Město, které bylo v šedesátých až osmdesátých letech zbouráno kvůli těžbě uhlí a poté znovu postaveno, si nikdy nevybudovalo pevný vztah ke svému novému centru. ...
  • CENTRUM NA SÍDLIŠTI - OKOLÍ STANICE METRA LUKA 

   Author: Řídký Jakub; Supervisor: Kuzemenský Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • CENTRUM NA SÍDLIŠTI - OKOLÍ STANICE METRA LUKA 

   Author: Součková Markéta; Supervisor: Kuzemenský Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • CENTRUM OPATOV 

   Author: Eliška Reichmannová; Supervisor: Plicka Ivan; Opponent: Svoboda Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
   Studie nové zástavby okolí metra Opatov, a dále návrh funkčního uspořádání nového Centra Opatov, s prověřením architektonického, dispozičního a provozního řešení klíčových staveb nové zástavby, včetně krajinářského řešení ...
  • CENTRUM VRANÉ NAD VLTAVOU 

   Author: Ježdíková Eva; Supervisor: Jehlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-06)
  • COHOUSING V ŘEŽI U PRAHY 

   Author: Tanzerová Lenka; Supervisor: Kohout Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • ČESKÉ BUDĚJOVICE, PRAŽSKÁ TŘÍDA 

   Author: Hrabětová Alena; Supervisor: Jehlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • DENNÍ CENTRUM A NOCLEHÁRNA PRO LIDI BEZ DOMOVA NA ŽIŽKOVĚ 

   Author: Jeřábek Vojtěch; Supervisor: Kuzemenský Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)