Poslední příspěvky

 • Využití kvantových simulací pro charakterizaci stability organických extrakčních ligandů 

  Autor: Jakub Luštinec; Vedoucí práce: Kalvoda Ladislav; Oponent práce: Hamrle Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-16)
  Diglykolamidy (DGA) jsou extrakční molekuly, které mají vysoký potenciál využití pro přepracování aktivního odpadu pomocí separačních procesů. Během těchto procesů jsou vystaveny tvrdým podmínkám, které způsobují jejich ...
 • Příprava a charakterizace plasmonických nanostruktur 

  Autor: Pavla Bérešová; Vedoucí práce: Kalvoda Ladislav; Oponent práce: Richter Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-16)
  Lokalizované povrchové plasmony a povrchové plasmony jsou fyzikální jevy vhodné pro využití pro biosenzoriku. Metody využívající koloidní litografie jsou jednoduché metody s nimiž jsme schopni vytvorit velké plochy ...
 • Simulace iontové implantace 

  Autor: Miroslav Lebeda; Vedoucí práce: Drahokoupil Jan; Oponent práce: Pospíšil Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-16)
  Tato práce se zabývá simulací implantace iontu N+ do -titanové matrice v rámci molekulární dynamiky. K temto úcelum je vytvoren vlastní skript v kódu LAMMPS, jehož mírnou modifikací lze studovat ruzné pocátecní podmínky ...
 • Grafický simulátor Ozobot Evo 

  Autor: Martin Švamberg; Vedoucí práce: Nový Josef; Oponent práce: Moc Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-22)
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením aplikace pro simulaci chování nástroje Ozobot evo, používaného jako nástroj k výuce základů programování a rozvíjení logického myšlení. K vytvoření této desktopové aplikace byl ...
 • Charakterizace neutronového pole v grafitové vložné zóně v reaktoru LR-0 

  Autor: Mikita Sobaleu; Vedoucí práce: Košťál Michal; Oponent práce: Huml Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-08)
  Diplomová práce věnuje charakterizaci neutronového pole ve speciální grafitové vložné zóně reaktoru LR-0. V důsledku použití grafitu, referenční neutronové spektrum LR-0 bylo termalizováno. Předpokládalo se, že by nové ...
 • ENVIRA 2019 

  Autor: Světlík, Ivo; Povinec, Pavel P.; Pachnerová Brabcová, Kateřina
  (Czech Technical University in Prague. Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering, 2019)
 • Štúdium transformačných procesov v materiáloch jadrových zariadení 

  Autor: Martin Cesnek; Vedoucí práce: Miglierini Marcel; Oponent práce: Wagner Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-08)
  Dizertačná práca je zameraná na štúdium štruktúrnych modifikácií kovových skiel. Cieľom práce bolo štúdium štruktúry daných materiálov s dôrazom na lokálne usporiadanie v amorfnom stave, pri kryštalizácii a po ožiarení ...
 • Porovnání měření dávek ve fotonových a protonových terapeutických svazcích pomocí metod termoluminiscenční dozimetrie 

  Autor: Dominika Langová; Vedoucí práce: Davídková Marie; Oponent práce: Dufek Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-01)
  Práce Porovnání měření dávek ve fotonových a protonových terapeutických svazcích pomocí metod termoluminiscenční dozimetrie v úvodu představuje relevantní dozimetrické veličiny používané v radioterapii pro měření ve ...
 • Korelace výskytu radiačních nekróz mozku s dozimetrickými vlastnostmi ozařovacích plánů pro úzký skenovaný protonový svazek 

  Autor: Kateřina Poráková; Vedoucí práce: Vilimovský Jan; Oponent práce: Trnka Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-01)
  U nádorů ozařovaných protonovou radioterapií může docházet k neplánovanému zvýšení biologické dávky z důvodu rostoucího lineárního přenosu energie ($LET$) na distálním spádu Braggova píku. Navzdory tomu je při plánování ...
 • Optimalizace použití 18F-FDG pro detekci nádorů na preklinickém myším modelu 

  Autor: Lenka Vávrová; Vedoucí práce: Šefc Luděk; Oponent práce: Máca Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-01)
  Práce se zabývá tvorbou a optimalizací protokolu zobrazování nádoru na PET/CT pomocí 18F-FDG. Měření probíhalo na preklinickém trimodálním systému PET/SPECT/CT Albira, Bruker na pracovišti Centra pokročilého preklinického ...
 • Charakterizace rentgenového záření produkovaného ubíhajícími elektrony na tokamaku Golem 

  Autor: Štěpán Malec; Vedoucí práce: Linhart Vladimír; Oponent práce: Ficker Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-30)
  V této práci je popsán tokamak, jeho základní komponenty a jsou uvedeny parametry tokamaku Golem. Je provedena rešerše článků z let 2015 - 2018 se zaměřením na detekci ubíhajících elektronů. Z rešerše je získán seznam ...
 • Fluidní modelování interakce laserového záření s porézními materiály 

  Autor: Lubomír Hudec; Vedoucí práce: Liska Richard; Oponent práce: Velechovský Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-30)
  Hydrodynamické numerické modelování interakce laserového záření s porézní látkou je velmi komplikováno přítomností její vnitřní mikrostruktury, která se vyznačuje velkým kontrastem v hustotě mezi jejími jednotlivými částmi. ...
 • Magnetická optika pro 20 kHz elektronový svazek pro aplikaci vysokého tepelného toku na povrch vzorků 

  Autor: Adam Jedlička; Vedoucí práce: Prokůpek Jan; Oponent práce: Břeň David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-30)
  Zařízení HELCZA je určené pro testování komponent určených jako první bariéra pro plazma tokamaků a v budoucnu pro testování komponent první stěny termojaderného reaktoru ITER. Zařízení využívá pro cyklické tepelné namáhání ...
 • Studium chování nové řídící elektroniky pro Čerenkovovy a scintilační detektory Observatoře Pierra Augera 

  Autor: Margita Majerčáková; Vedoucí práce: Boháčová Martina; Oponent práce: Štefánik Stanislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-29)
  Tie najenergetickejšie častice vesmírneho žiarenia dopadajú na zem zriedkavo, preto sú kladené vysoké nároky na detektory určené na ich pozorovanie. Najväčším astročasticovým experimentom na svete je Observatórium Pierra ...
 • Studium tvaru jetů v Au+Au srážkách v experimentu STAR 

  Autor: Veronika Prozorova; Vedoucí práce: Bielčíková Jana; Oponent práce: Soustružník Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-29)
  Jádro-jaderné srážky při energiích dosažitelných na urychlovači RHIC v BNL v USA jsou ideálním prostředím ke studiu jaderné hmoty, existující v extrémních podmínkách vysokých teplot a hustot energií. Jednou z nejdůležitějších ...
 • Kolektivní měření a porucha systému 

  Autor: Elisabeth Andriantsarazo; Vedoucí práce: Potoček Václav; Oponent práce: Croke Sarah
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-29)
  V této práci bude prozkoumán vztah mezi množstvím poruchy kvantového systému a ziskem informace. Na začátku bude představena základní teorie kvantového měření a teorie informace, která byla vyvinuta Shannonem. Vlastní práce ...
 • Matematické modelování neizotermického proudění směsi stlačitelných tekutin v porézním prostředí a nad jeho povrchem 

  Autor: Ondřej Pártl; Vedoucí práce: Beneš Michal; Oponent práce: Šembera Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-12-01)
  Hlavním tématem této práce je simulace neizotermického proudění směsi stlačitelných tekutin v heterogenním porézním prostředí a v přilehlém prázdném prostoru nad jeho povrchem. Jejím primárním cílem je prezentovat matematický ...
 • Dny radiační ochrany (XLI) 

  Autor: Štěpán, Václav
  (České vysoké učení technické v Praze., 2019)
 • Využití segmentovaných polovodičových detektorů pro měření radonu 

  Autor: Martin Kaschner; Vedoucí práce: Švihra Peter; Oponent práce: Froňka Aleš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-05)
  Hlavním cílem práce je měření objemové aktivity radonu za použití segmentovaných křemíkových detektorů. Správné stanovení množství radonu v ovzduší je důležité, jelikož dlouhodobá expozice vysokým koncentracím může mít ...
 • Kvalita obrazu angiografických systémů v závislosti na akvizičních parametrech 

  Autor: Kristýna Šrámková; Vedoucí práce: Súkupová Lucie; Oponent práce: Borovičková Simona
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-05)
  Tato práce se věnuje porovnání nízkého kontrastu a prostorového rozlišení obrazu angiografických systémů v závislosti na nastavení expozičních parametrů a tloušťce PMMA fantomu. Za tímto účelem bylo naměřeno 5 sad dat při ...

Zobrazit další