Now showing items 31-50 of 349

  • Asistenční pomůcka pro osoby s těžkým řečovým postižením 

   Author: Alexandr Lukáš; Supervisor: Levinská Marcela; Opponent: Sporka Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Automatická analýza grafického uživatelského rozhraní aplikace 

   Author: Fouček Martin; Supervisor: Hanzl Filip; Opponent: Malý Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Automatické generování testovacích scénářů pro procesy webových informačních systémů 

   Author: Klíma Matěj; Supervisor: Bureš Miroslav; Opponent: Doležel Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-25)
   Tato bakalářská práce se věnuje generování testovacích scénářů, jedné z technik pro testování softwaru. V práci je obsažen popis algoritmů pro automatické generování testovacích scénářů, a to jak již existujícího algoritmu ...
  • Automatické vyhodnocení d2 testu pomocí metod počítačového vidění 

   Author: Bílek Petr; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Sieger Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Bakalářská práce se zabývá automatizací vyhodnocení d2 testu. Jedná se o psychologický test, který se v současné době vyhodnocuje ručně a jeho vyhodnocení zabere relativně velké množství času. Cílem bakalářské práce bylo ...
  • Automatizace morfometrické analýzy ras včely medonosné pomocí automatické detekce znaků na křídlech 

   Author: Černohorská Veronika; Supervisor: Matas Jiří; Opponent: Franc Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Autorský nástroj pro mapování obrazových dat na 3D objekty 

   Author: Plocová Martina; Supervisor: Berka Roman; Opponent: Hybler Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-06)
  • Autorský nástroj pro projektivní zobrazování na fasády budov 

   Author: Kolací Martin; Supervisor: Berka Roman; Opponent: Hybler Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Bezpečnost moderních šifrovacích protokolů 

   Author: Fišer Petr; Supervisor: Nentvich Libor; Opponent: Olšák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Bojové hry 

   Author: Alexandra Petrova; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Krobová Tereza
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou herních mechanik bojových her. Tuto analýzu pak využiji k návrhu a implementaci prototypu mé vlastní bojové hry. Následně vytvořím návrh designu finální hry a hru implementuji a ...
  • Cloudové systémy v praxi 

   Author: Peisar Jakub; Supervisor: Medvecký Michal; Opponent: Votava Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Čtečka dokumentů (zdrojů) pro portál nový Vokabulář webový 

   Author: Vitha Jan; Supervisor: Pokorný Vladimír; Opponent: Malý Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací čtečky literárních zdrojů na portálu Vokabulář webový. Návrh byl řešený s cílem co největší uživatelské přívětivosti a intuitivního ovládání. Výsledkem této práce je nová ...
  • Daemon pro vstupní zařízení pro CAVE 

   Author: Karaffová Markéta; Supervisor: Trávníček Zdeněk; Opponent: Berka Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Datový sklad OLAP 

   Author: Kofroň Ondřej; Supervisor: Jirkovský Vojtěch; Opponent: Valenta Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Definice workflow pomocí BPMN knihovny 

   Author: Brichkova Evgeniya; Supervisor: Šebek Jiří; Opponent: Tomášek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou návrhu a modelování workflow procesu a jejich integrace do logiky aplikace. Workflow procesy jsou vytvořeny v souladu s Business Process Model and Notation (BPMN) 2.0 standardem a ...
  • Demonstrační aplikace pro zařízení flystick 

   Author: Bednář Matouš; Supervisor: Danihelka Jiří; Opponent: Sedláček David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Detekce spamu na sociálních sítích 

   Author: Mukhametkaliyeva Aidana; Supervisor: Sporka Adam; Opponent: Macík Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-06)
  • Development of games for users with visual impairment 

   Author: Chernova Dina; Supervisor: Novák Daniel; Opponent: Kordík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   Bakalářská práce se zabývá analýzou a implementací mobilní aplikace, která umožňuje zrakově postiženým lidem hrát šachy na svém smartphonu. Ovládání aplikace se provádí pomocí speciálních gest a text-to-speech enginu pro ...
  • Distribuční kanál multimediálního obsahu formou hry 

   Author: Kozlerová Jana; Supervisor: Sporka Adam; Opponent: Poláček Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-06)
  • Distribuované aplikace s více obrazovými výstupy 

   Author: Drdlíček Michael; Supervisor: Čmolík Ladislav; Opponent: Malý Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Distribuovaný přehrávač videa 

   Author: Kuznetsova Anastasia; Supervisor: Berka Roman; Opponent: Trávníček Zdeněk
   Distribuované systémy pro práci s multimediálním obsahem, jejichž hlavní výhodou je možnost rozdělit jednu úlohu mezi několik zdrojů, nachází uplatnění ve vzdělávacích institucích, v reklamě, ve vizuálním umění a mnoha ...