Now showing items 1-20 of 227

  • Akustická analýza větného důrazu ze čtených promluv u pacientů s poruchou CNS 

   Author: Brůna Michal; Supervisor: Tykalová Tereza; Opponent: Bořil Tomáš
   Tato bakalarska prace se zabyva objektivnimi metodami hodnoceni kvality zvukovych zaznamu. Pomoci standardnich algoritmu signaloveho zpracovani a pomoci analyzy modelem slyseni byly porovnany nahravky z optickeho archivniho ...
  • Akustické modelování v systému ODEON 

   Author: Tomáš Gdula; Supervisor: Brothánek Marek; Opponent: Pospíšil Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-03)
   Práce pojednává o prostorové akustice a jejím softwarovém modelování. Cílem práce je seznámit se s prostorovou akustikou, jejími parametry, způsoby určení parametrů a jejich interpretací. Dále se seznámit s metodami ...
  • Akustické úpravy prostoru menších rozměrů 

   Author: Horný Vojtěch; Supervisor: Husník Libor; Opponent: Chmulík Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-28)
   Předmětem této práce je seznámení se s akustickými prvky a provedení průzkumu trhu. V následující části je provedeno měření a následně vypracován teoretický návrh akustických úprav kanceláří AppAgent.
  • Akustické zaměřování 

   Author: Zitko Josef; Supervisor: Husník Libor; Opponent: Janík Ján
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Akustické zaměřování v poloprostoru 

   Author: Voldán Michal; Supervisor: Husník Libor; Opponent: Náhlík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Akustický model prostoru v software EASE 

   Author: Jan König; Supervisor: Husník Libor; Opponent: Schimmel Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-03)
   Tato bakalářská práce se zabývá akustickou úpravou víceúčelového sálu v obci Štěpánovice v Jihomoravském kraji. Pro tento účel byla v práci zvolena metoda počítačové simulace. Jsou zde popsány základní postupy popisování ...
  • Akustický pohltivý prvek pro nízké kmitočty 

   Author: Vitvar Martin; Supervisor: Husník Libor; Opponent: Motl Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Akustický rezonátor s proměnnými parametry 

   Author: Holub Zdeněk; Supervisor: Husník Libor; Opponent: Motl Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-10)
  • Akustika nových typů výukových prostorů 

   Author: Macko Michal; Supervisor: Jandák Vojtěch; Opponent: Pospíšil Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Tato bakalářská práce pojednává o problematice výukových prostor z hlediska jejich akustických vlastností, zejména pak z celkové doby dozvuku a srozumitelnosti. V první části se práce zabývá rešerší týkající se těchto ...
  • Algoritmy interpolace obrazu pro experiment WILLIAM 

   Author: Tymeš Pavel; Supervisor: Páta Petr; Opponent: Janout Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Bakalářská práce se zabývá obrazovými systémy pro celooblohové snímání, a to především se zaměřením na experiment WILLIAM. Jedná se o celooblohovou kameru, která byla sestrojena na ČVUT v Praze. Na obdržených snímcích z ...
  • Algoritmy zpracování GNSS signálů 

   Author: Do Viet Ninh; Supervisor: Kačmařík Petr; Opponent: Kovář Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza efektivity komunikace v mobilních sítích s využitím dronů 

   Author: Hach Lukáš; Supervisor: Bečvář Zdeněk; Opponent: Hrušovský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Vlivem stále rostoucích požadavků na přenosovou kapacitu je nutné zvyšovat i počet základnových stanic v hustě obydlených oblastech. V místech, kde by výstavba nových základnových stanic nebyla efektivní, se nabízí řešení ...
  • Analýza fázového závěsu (PLL) na úrovni elektronických prvků nástroji CAD 

   Author: Tomáš Ficnar; Supervisor: Dobeš Josef; Opponent: Míchal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Tato práce se zabývá principem fázového závěsu a jeho návrhem na úrovni elektrických prvků pomocí simulátoru Micro-cap 12 . Je popsán princip jednotlivých funkčních bloků a je definován fázový závěs se třemi různými napětím ...
  • Analýza poruch hlasu u Parkinsonovy nemoci pomocí základní hlasivkové frekvence 

   Author: Illner Vojtěch; Supervisor: Sovka Pavel; Opponent: Bořil Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   V této práci se zabýváme hodnocením a testováním estimátorů základní hlasivkové frekvence F0 na delších plynulých řečových promluvách, nahraných na chytrý telefon. Do nahrávek byl následně přidán šum na určitých hladinách ...
  • Analýza přenosových parametrů reálné zobrazovací soustavy 

   Author: Procházková Helena; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Anisimova Elena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Analýza účinnosti algoritmů ztrátové komprese obrazu 

   Author: Jan Ošťádal; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Polák Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Cílem této práce je prozkoumat kvalitu komprese a efektivitu 5 různých obrazových formátů a jejich ztrátových kompresí. Pro tento účel bylo z databáze stovky fotografií s vysokým rozlišením vybráno 20 obrázků na základě ...
  • Analýza videozáznamu pohybu pacientů během epileptického záchvatu 

   Author: Šebek Jiří; Supervisor: Ježdík Petr; Opponent: Vítek Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato práce se zabývá možnostmi automatizované analýzy pohybu pacienta, který prodělává epileptický záchvat, aby bylo možné objektivně určit vývoj nemoci. V teoretické části rozebereme existující způsoby trasování částí ...
  • Aplikace metod segmentace popředí 

   Author: Kozitsyna Anastasia; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Fritsch Lukáš
   Tato bakalářská práce se zabývá studiem a aplikací algoritmů segmentace popředí z videosekvencí pořízených nepohyblivou kamerou. První část práce je rozbor pojmů použitých ve výkladu. Druhá část je věnována popisu algoritmů ...
  • Architektura a zpracování signálu v síti LTE-A 

   Author: Holodňák Jiří; Supervisor: Žalud Václav; Opponent: Kocur Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Archivní filmové záznamy a jejich rekonstrukce 

   Author: Kostelníčková Iveta; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Lukeš Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)