• Akustická analýza větného důrazu ze čtených promluv u pacientů s poruchou CNS 

   Autor: Brůna Michal; Vedoucí práce: Tykalová Tereza; Oponent práce: Bořil Tomáš
   Tato bakalarska prace se zabyva objektivnimi metodami hodnoceni kvality zvukovych zaznamu. Pomoci standardnich algoritmu signaloveho zpracovani a pomoci analyzy modelem slyseni byly porovnany nahravky z optickeho archivniho ...
  • Akustické úpravy prostoru menších rozměrů 

   Autor: Horný Vojtěch; Vedoucí práce: Husník Libor; Oponent práce: Chmulík Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-28)
   Předmětem této práce je seznámení se s akustickými prvky a provedení průzkumu trhu. V následující části je provedeno měření a následně vypracován teoretický návrh akustických úprav kanceláří AppAgent.
  • Akustické zaměřování 

   Autor: Zitko Josef; Vedoucí práce: Husník Libor; Oponent práce: Janík Ján
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Akustické zaměřování v poloprostoru 

   Autor: Voldán Michal; Vedoucí práce: Husník Libor; Oponent práce: Náhlík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Akustický pohltivý prvek pro nízké kmitočty 

   Autor: Vitvar Martin; Vedoucí práce: Husník Libor; Oponent práce: Motl Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Akustický rezonátor s proměnnými parametry 

   Autor: Holub Zdeněk; Vedoucí práce: Husník Libor; Oponent práce: Motl Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-10)
  • Akustika nových typů výukových prostorů 

   Autor: Macko Michal; Vedoucí práce: Jandák Vojtěch; Oponent práce: Pospíšil Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Tato bakalářská práce pojednává o problematice výukových prostor z hlediska jejich akustických vlastností, zejména pak z celkové doby dozvuku a srozumitelnosti. V první části se práce zabývá rešerší týkající se těchto ...
  • Algoritmy interpolace obrazu pro experiment WILLIAM 

   Autor: Tymeš Pavel; Vedoucí práce: Páta Petr; Oponent práce: Janout Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Bakalářská práce se zabývá obrazovými systémy pro celooblohové snímání, a to především se zaměřením na experiment WILLIAM. Jedná se o celooblohovou kameru, která byla sestrojena na ČVUT v Praze. Na obdržených snímcích z ...
  • Algoritmy zpracování GNSS signálů 

   Autor: Do Viet Ninh; Vedoucí práce: Kačmařík Petr; Oponent práce: Kovář Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza efektivity komunikace v mobilních sítích s využitím dronů 

   Autor: Hach Lukáš; Vedoucí práce: Bečvář Zdeněk; Oponent práce: Hrušovský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Vlivem stále rostoucích požadavků na přenosovou kapacitu je nutné zvyšovat i počet základnových stanic v hustě obydlených oblastech. V místech, kde by výstavba nových základnových stanic nebyla efektivní, se nabízí řešení ...
  • Analýza poruch hlasu u Parkinsonovy nemoci pomocí základní hlasivkové frekvence 

   Autor: Illner Vojtěch; Vedoucí práce: Sovka Pavel; Oponent práce: Bořil Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   V této práci se zabýváme hodnocením a testováním estimátorů základní hlasivkové frekvence F0 na delších plynulých řečových promluvách, nahraných na chytrý telefon. Do nahrávek byl následně přidán šum na určitých hladinách ...
  • Analýza přenosových parametrů reálné zobrazovací soustavy 

   Autor: Procházková Helena; Vedoucí práce: Fliegel Karel; Oponent práce: Anisimova Elena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Analýza videozáznamu pohybu pacientů během epileptického záchvatu 

   Autor: Šebek Jiří; Vedoucí práce: Ježdík Petr; Oponent práce: Vítek Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato práce se zabývá možnostmi automatizované analýzy pohybu pacienta, který prodělává epileptický záchvat, aby bylo možné objektivně určit vývoj nemoci. V teoretické části rozebereme existující způsoby trasování částí ...
  • Aplikace metod segmentace popředí 

   Autor: Kozitsyna Anastasia; Vedoucí práce: Vítek Stanislav; Oponent práce: Fritsch Lukáš
   Tato bakalářská práce se zabývá studiem a aplikací algoritmů segmentace popředí z videosekvencí pořízených nepohyblivou kamerou. První část práce je rozbor pojmů použitých ve výkladu. Druhá část je věnována popisu algoritmů ...
  • Architektura a zpracování signálu v síti LTE-A 

   Autor: Holodňák Jiří; Vedoucí práce: Žalud Václav; Oponent práce: Kocur Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Archivní filmové záznamy a jejich rekonstrukce 

   Autor: Kostelníčková Iveta; Vedoucí práce: Fliegel Karel; Oponent práce: Lukeš Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Automatická detekce a identifikace registračních značek vozidel 

   Autor: Melničuk Petr; Vedoucí práce: Vítek Stanislav; Oponent práce: Janout Petr
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou rozpoznávání registračních značek vozidel v obraze. Jedná se o transformaci obrazových dat, na jejímž výstupu se obvykle vyskytuje text registrační značky jednoznačně identifikující ...
  • Automatická transkripce melodie a rozpoznání zdroje zvuku 

   Autor: Punda Václav; Vedoucí práce: Vencovský Václav; Oponent práce: Rund František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Automatické ostření digitálního fotoaparátu 

   Autor: Nesvadba Lukáš; Vedoucí práce: Páta Petr; Oponent práce: Fritsch Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-28)
   Tato práce se zabývá digitálními fotoaparáty, především pak jejich funkcí automatického ostření. První část je zaměřena na princip fotoaparátu, jeho hlavní vlastnosti a komponenty, které jsou důležité pro tvorbu fotografie. ...
  • Automatický stereoskopický TV systém 

   Autor: Vozák Dominik; Vedoucí práce: Klíma Miloš; Oponent práce: Vítek Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)