Now showing items 217-225 of 225

  • Změny v EEG člověka při působení různých zvukových podnětů 

   Author: Zeman Zdeněk; Supervisor: Fikejz Filip; Opponent: Doležal Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Zobrazovač s vysokým dynamickým rozsahem 

   Author: Tačík Jan; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Krasula Lukáš
   Práce "Zobrazovač s vysokým dynamickým rozsahem" podává přehled metod zpracování a následné zobrazení obrazu s vysokým dynamickým rozsahem (HDR). Nastiňuje možnosti realizace pokusného HDR displeje. Dále jeho realizaci s ...
  • Zobrazovač s vysokým dynamickým rozsahem 

   Author: Tačík Jan; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Krasula Lukáš
   Práce "Zobrazovač s vysokým dynamickým rozsahem" podává přehled metod zpracování a následné zobrazení obrazu s vysokým dynamickým rozsahem (HDR). Nastiňuje možnosti realizace pokusného HDR displeje. Dále jeho realizaci s ...
  • Zpracování obrazu pro digitální holografii 

   Author: Petr Škába; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Kufa Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-08)
   Digitální holografie je jednou ze tří nových, slibných 3-D zobrazovacích metod, které výbor JPEG zvažuje pro budoucí standardizaci jako JPEG Pleno. Už nyní se digitální holografie používá v odvětvích jako je věda, inženýrství, ...
  • Zpracování signálu ADS-B pro účely multilaterace 

   Author: Jakub Pilař; Supervisor: Puričer Pavel; Opponent: Špaček Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-03)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou příjmu a zpracování ADS-B zpráv pro účely multilaterace. Řeší vliv počtu přijímacích stanic a jejich rozložení na přesnost určení polohy v dvourozměrném prostoru. Odhad polohy se ...
  • Zpracování signálů FMCW radaru 24/120GHz 

   Author: Emil Jiří Tywoniak; Supervisor: Hudec Přemysl; Opponent: Adler Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Tato práce dokumentuje návrh, realizaci a funkcionalitu zařízení vzorkující základní pásmo radaru, jeho firmware k akvizici dat a přenos přes USB a programové vybavení pro osobní počítač. Systém byl navrženo pro testovací ...
  • Zpracování surových obrazových dat z digitálního fotoaparátu 

   Author: Švihálek Jan; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Boleček Libor
   Tato bakalářská práce se zabývá zpracováním surových obrazových dat získaných z digitálního fotoaparátu se zaměřením na problematiku algoritmů vyvážení bílé barvy a hodnocením jejich kvality. Teoretická část uvádí možnosti ...
  • Zpracování výrazů obličeje českého znakového jazyka 

   Author: Bakovský Pavel; Supervisor: Bernas Martin; Opponent: Habarta Marcel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Zpracování zvuku pro sférická videa - sada výukových úloh 

   Author: Martin Novotný; Supervisor: Rund František; Opponent: Schimmel Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Bakalářská práce se zabývá implementací pracoviště ambisonie pro katedru radioelektroniky FEL, ČVUT v Praze. Čtenář je v práci stručně seznámen se základními vlastnostmi ambisonie a následným procesem zpracování ambisonického ...