Now showing items 21-40 of 225

  • Automatická detekce a identifikace registračních značek vozidel 

   Author: Melničuk Petr; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Janout Petr
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou rozpoznávání registračních značek vozidel v obraze. Jedná se o transformaci obrazových dat, na jejímž výstupu se obvykle vyskytuje text registrační značky jednoznačně identifikující ...
  • Automatická transkripce melodie a rozpoznání zdroje zvuku 

   Author: Punda Václav; Supervisor: Vencovský Václav; Opponent: Rund František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Automatické ostření digitálního fotoaparátu 

   Author: Nesvadba Lukáš; Supervisor: Páta Petr; Opponent: Fritsch Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-28)
   Tato práce se zabývá digitálními fotoaparáty, především pak jejich funkcí automatického ostření. První část je zaměřena na princip fotoaparátu, jeho hlavní vlastnosti a komponenty, které jsou důležité pro tvorbu fotografie. ...
  • Automatický stereoskopický TV systém 

   Author: Vozák Dominik; Supervisor: Klíma Miloš; Opponent: Vítek Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Automatizace subjektivního hodnocení kvality obrazu 

   Author: Pokorný Tomáš; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Krasula Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Barevná reprezentace atmosférických jevů ze systému WILLIAM 

   Author: Krauz Lukáš; Supervisor: Páta Petr; Opponent: Švihlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-25)
   Ústředním tématem této bakalářské práce je vyhodnocení a ověření vhodnosti barevných prostorů k detekci atmosférických jevů celooblohovým systémem WILLIAM. K dosažení a potvrzení funkčnosti tohoto problému je nezbytné ...
  • Coding and Signal Processing Algorithms in Single-User Radio Communications 

   Author: Machát David; Supervisor: Sýkora Jan; Opponent: Hynek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá elementárními algoritmy pro zpracování digitálních signálů. Zaměřuje se především na různé formy kódování, modulace a synchronizace. Jejím cílem je vytvoření funkčních modelů digitální ...
  • Dálkové ovládání digitálních zařízení pro snímání obrazu 

   Author: Václavík Marek; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Fliegel Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Demonstrační systém pro snímání stereoskopického videa 

   Author: Breitkopf Jiří; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Švihlík Jan
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou snímání stereoskopického videa pomocí dvou kamer na speciální montáži a realizací softwarového vybavení, umožňující uživateli nastavení důležitých parametrů snímání stereoskopického ...
  • Depozice atomárních vrstev 

   Author: Karolína Veselá; Supervisor: Voves Jan; Opponent: Kalvoda Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Rozvoj mikroeletrotechnického průmyslu vede ke zmenšování rozměrů polovodičových součástek, a proto vyvstává poptávka po materiálech z tenkých vrstev. Využití metody depozice atomárních vrstev přineslo vlnu zájmu díky jejím ...
  • Detekce a analýza zornice lidského oka 

   Author: Koshel Carin; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Dušek Jaroslav
   The bachelor's thesis introduces the problems of rapid detection and analysis of the parameters of the eye pupils. The theoretical part of the thesis provides description of selected pupil detection methods, as well as ...
  • Detekce a analýza zornice lidského oka 

   Author: Koshel Carin; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Dušek Jaroslav
   Náplní této bakalářské práce je problematika rychlé detekce a analýzy zornice oka. Teoretický úvod práce je věnován popisu vybraných metod detekce zornice, dále možných metod předzpracování obrazu a jsou také shrnuty ...
  • Detekce hudebních žánrů pro účely masteringu gramofonových desek 

   Author: Bartoš Jaroslav; Supervisor: Rund František; Opponent: Pobořil Adam
   Tato práce se zabývá automatickou detekcí hudebních žánrů. Je zde popsána základní problematika a nejčastěji aplikované principy. Práce zkoumá vliv použití různých parametrů při použití modelu k-nearest neighbours (KNN). ...
  • Detekce impulzních vad v záznamu zvuku na gramofonových deskách 

   Author: Semanský Marek; Supervisor: Rund František; Opponent: Rajmic Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato práce se zabývá problematikou detekce impulsních vad u mechanického záznamu zvuku. V práci jsou představeny tři detekční metody, které byly převzaty z diplomové práce Ing. M. Bolka (2016). Jedná se o autoregresivní ...
  • Detekce objektů na snímcích s prostorově variantní PSF 

   Author: Petrucco Daniel; Supervisor: Páta Petr; Opponent: Janout Petr
  • Diferenciální formy a elektrodynamika 

   Author: Josef Gajdůšek; Supervisor: Bohata Martin; Opponent: Jelínek Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Tato bakalářská práce se zabývá klasickou teorií elektromagnetického pole vyjádřenou v jazyce diferenciálních forem. První část obsahuje krátký úvod do teoretického pozadí, zatímco ve druhé části uvedeme elektromagnetickou ...
  • Digitalizace a rekonstrukce analogových obrazových záznamů 

   Author: Malý Jakub; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Zatloukal Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Digitalizace kinematografických filmů 

   Author: Aubrecht Jan; Supervisor: Bernas Martin; Opponent: Novák Miloslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato bakalářská práce se věnuje problematice digitalizace starých filmů. Pojednává obecně o způsobu zpracování, archivaci, výhodách i nevýhodách jak starých filmových formátů, tak io dnešní digitální podobě filmů. Popisuji ...
  • Digitalizace kinematografických filmů 

   Author: Cherepanov Alexander; Supervisor: Bernas Martin; Opponent: Hubička Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Tato bakalářská práce obsahuje informace o procesu digitalizace filmu a hodnocení výsledné kvality. Práce se zabývá především metodami hodnocení rozlišení digitálního obrazu a způsobem jejich měření. Práce obsahuje informace ...
  • Dispersní charakteristiky houbičkové struktury 

   Author: Martin Henych; Supervisor: Macháč Jan; Opponent: Hudlička Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-10)
   Práce pojednává o planárních metamateriálech pracujících jako anténa s vytékající vlnou. Cílem práce je vhodně zvoleným způsobem analýzy navrhnout, odsimulovat a vyrobit planární strukturu, která bude vykazovat vlastnosti ...