Now showing items 205-224 of 225

  • Určování směru pomocí akustické antény 

   Author: Kudláček Jan; Supervisor: Husník Libor; Opponent: Rund František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Úprava akustiky malé místnosti 

   Author: Berdan Eugeniu; Supervisor: Husník Libor; Opponent: Žikovský Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
   Tato bakalářská práce se zabývá akustikou uzavřeného prostoru. Popisuje přístupy prostorové akustiky, faktory, které ovlivňují šíření zvuku v místnosti a shrnuje druhy akustických obkladů, jejich vlastnosti, princip fungování ...
  • Úprava akustiky učebny 

   Author: Nováček Filip; Supervisor: Husník Libor; Opponent: Honzík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   Tato bakalářská práce se zabývá prostorovou akustikou přednáškových síní menších rozměrů a jejím cílem bylo navrhnout úpravy akustických vlastností zadaných místností. Práce popisuje základní přístupy k šíření zvuku v ...
  • Vliv mechanického poškození filmu na vyšší kompresní algoritmy 

   Author: Kačerovský Martin; Supervisor: Bernas Martin; Opponent: Fliegel Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Všesměrový ultrazvukový zdroj 

   Author: Krejčů Lukáš; Supervisor: Husník Libor; Opponent: Bednařík Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Využití licencované sítě NB-IoT pro bezpečnostně citlivé aplikace 

   Author: Lukáš Jarrah; Supervisor: Vojtěch Lukáš; Opponent: Lokaj Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Prostředkem pro zajištění vhodné konektivity pro zařízení internetu věcí by mohly být licencované sítě mobilních operátorů. Tyto sítě jsou definovány určitými standardy umožňujícími usnadnění a sjednocení vývoje v celém ...
  • Využití multimediální techniky v inteligentních bytech 

   Author: Hoško Jaromír; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Jindra Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Výukové úlohy na číslicovém signálovém procesoru 

   Author: Šmíd Dominik; Supervisor: Zahradník Pavel; Opponent: Vlček Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-23)
   Bakalářská práce se zabývá vývojem algoritmu rozpoznání tónu hudebního nástroje, jeho implementací na vývojovém přípravku s číslicovým signálovým procesorem a odladěním aplikace pro práci v reálném čase. Zjištěné tóny jsou ...
  • Vývoj mobilních aplikací pro OS Android 

   Author: Tesař Radek; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Švachula Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-06)
  • Webová aplikace pro vizualizaci znečištění vzduchu ve velkých městech 

   Author: Kseniia Chumachenko; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Vojtěch Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Tato prace se zamerila na implementaci klientske stranky webove aplikace pro platformu Air2Day. Hlavni myslenkou je studium zivotniho cyklu vyvoje softwaru, ktery umoznuje provadet rozdeleni ukolu a modelovat reseni a ...
  • WPNC Coding in Simple Radio Networks 

   Author: Lukáč Jozef; Supervisor: Sýkora Jan; Opponent: Hekrdla Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-14)
   Tenhle dokument stručně vysvětluje hlavní myšlenky WPNC (Kódování na fyzické vrstvě sítí), koncept obousměr-ného kanálu s jedným přeposílacím uz-lem (2WRC) a "motýlí topologie" sítě. Cílem této práce je přezkoumat závis-lost ...
  • WPNC kódování a zpracování v jednoduchých bezdratových sítích 

   Author: Šimek Michal; Supervisor: Sýkora Jan; Opponent: Hekrdla Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Tato bakalářská práce se zabývá kódováním na fyzické vrstvě sítí. Cílem je seznámení se s touto problematikou, která bere v potaz chování elektromagnetických vln ve stejném fyzikálním prostoru a pracuje s tím. Výsledkem ...
  • Změny v EEG člověka při působení různých zvukových podnětů 

   Author: Zeman Zdeněk; Supervisor: Fikejz Filip; Opponent: Doležal Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Zobrazovač s vysokým dynamickým rozsahem 

   Author: Tačík Jan; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Krasula Lukáš
   Práce "Zobrazovač s vysokým dynamickým rozsahem" podává přehled metod zpracování a následné zobrazení obrazu s vysokým dynamickým rozsahem (HDR). Nastiňuje možnosti realizace pokusného HDR displeje. Dále jeho realizaci s ...
  • Zobrazovač s vysokým dynamickým rozsahem 

   Author: Tačík Jan; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Krasula Lukáš
   Práce "Zobrazovač s vysokým dynamickým rozsahem" podává přehled metod zpracování a následné zobrazení obrazu s vysokým dynamickým rozsahem (HDR). Nastiňuje možnosti realizace pokusného HDR displeje. Dále jeho realizaci s ...
  • Zpracování obrazu pro digitální holografii 

   Author: Petr Škába; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Kufa Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-08)
   Digitální holografie je jednou ze tří nových, slibných 3-D zobrazovacích metod, které výbor JPEG zvažuje pro budoucí standardizaci jako JPEG Pleno. Už nyní se digitální holografie používá v odvětvích jako je věda, inženýrství, ...
  • Zpracování signálu ADS-B pro účely multilaterace 

   Author: Jakub Pilař; Supervisor: Puričer Pavel; Opponent: Špaček Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-03)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou příjmu a zpracování ADS-B zpráv pro účely multilaterace. Řeší vliv počtu přijímacích stanic a jejich rozložení na přesnost určení polohy v dvourozměrném prostoru. Odhad polohy se ...
  • Zpracování signálů FMCW radaru 24/120GHz 

   Author: Emil Jiří Tywoniak; Supervisor: Hudec Přemysl; Opponent: Adler Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Tato práce dokumentuje návrh, realizaci a funkcionalitu zařízení vzorkující základní pásmo radaru, jeho firmware k akvizici dat a přenos přes USB a programové vybavení pro osobní počítač. Systém byl navrženo pro testovací ...
  • Zpracování surových obrazových dat z digitálního fotoaparátu 

   Author: Švihálek Jan; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Boleček Libor
   Tato bakalářská práce se zabývá zpracováním surových obrazových dat získaných z digitálního fotoaparátu se zaměřením na problematiku algoritmů vyvážení bílé barvy a hodnocením jejich kvality. Teoretická část uvádí možnosti ...
  • Zpracování výrazů obličeje českého znakového jazyka 

   Author: Bakovský Pavel; Supervisor: Bernas Martin; Opponent: Habarta Marcel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)