Now showing items 49-68 of 225

  • Hodnocení kvality digitalizace zvukové stopy filmu 

   Author: Dvořák Jan; Supervisor: Husník Libor; Opponent: Fikejz Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-12)
   Tato bakalářská práce se zabývá subjektivními testy kvality zvuku. Úkolem bylo vytvo-řit kolekci vzorků z dodaných zvukových přepisů a následně z nich sestavit a provést testy kvality různých metod přepisu zvukové stopy ...
  • Hodnocení kvality obrazu mluvčího znakového jazyka 

   Author: Bashkatova Daria; Supervisor: Bernas Martin; Opponent: Švachula Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
   Tato bakalářská práce se ve svém teoretickém základu věnuje rozebíraní modelu lidského zrakového systému HVS, který je brán v úvahu navrhovanou metodou hodnocení kvality obrazu znakového mluvčího. Po zkoumání celého přehledu ...
  • HW řešení systému pro navigaci uvnitř budov s využitím komunikace ve viditelném světle 

   Author: Štěpán Bosák; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Teli Shivani Rajendra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-03)
   Cílem této práce je vytvoření hardwarového řešení pro testovací systém navigace uvnitř budov, který využívá komunikace ve viditelném světle. První část práce seznamuje se základními znalostmi o tomto typu komunikace a také ...
  • Identifikace gramofonové desky podle krátké zvukové ukázky 

   Author: Král Václav; Supervisor: Rund František; Opponent: Lebr Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-25)
   Cílem práce bylo vytvořit systém k identifikaci gramofonové desky podle krátké zvukové ukázky z této desky. Z originálních nahrávek byly vypočteny parametry, které byly spolu s názvem dané desky uložené do databáze. Následně ...
  • Identifikace mluvčího na bázi hlubokých neuronových sítí 

   Author: Martin Šubert; Supervisor: Pollák Petr; Opponent: Rajnoha Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Tato práce se zabývá metodami verifikace a identifikace řečníka. Hlavní pozornost je věnována především metodám založeným na bázi GMM resp. i-vektorů. Na teoretické úrovni jsou popsány metody využívající hlubokých neuronových ...
  • Identifikace obsahu archivních zvukových záznamů 

   Author: Koshkina Ekaterina; Supervisor: Rund František; Opponent: Vencovský Václav
   Tato práce se zabývá problematikou identifikace (rozpoznávaní) obsahu archivních zvukových záznamů. Cílem je seznámení s danou problematikou a realizace vybraného algoritmu identifikace v programovém prostředí MATLAB. ...
  • Identifikace, detekce a odhad parametrů mechanických pohybů měrených multi-senzorovou sítí 

   Author: Bobuski Filip; Supervisor: Sýkora Jan; Opponent: Hekrdla Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Cílem práce je seznámení se základními pojmy zpracování signálu a sledování pohybu společně s konstrukcí a naprogramováním reálného měřícího zařízení. Konkrétněji uvádí aplikace maximálního odhadu pravděpodobnosti a popisuje ...
  • Implementace fuzzy logiky do filtrace ultrazvukových signálů 

   Author: Vítek Vítězslav; Supervisor: Kubínyi Michal; Opponent: Dočekal Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-10)
  • Implementace metody objektivního hodnocení kvality zvuku 

   Author: Novák Jan; Supervisor: Rund František; Opponent: Bureš Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá objektivní metodou hodnocení kvality zvuku PEMO Q se zahrnutým modelem sluchové cesty a ověřením jeho implementace v Matlabu. Ta je podrobena analýze a jsou odstraněny nalezené problému. ...
  • Implementace směrového efektu v reálném čase 

   Author: Stuchlík Jan; Supervisor: Rund František; Opponent: Vítek Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Implementace zvukových efektů v reálném čase 

   Author: Zalabák Martin; Supervisor: Fikejz Filip; Opponent: Vítek Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Impulsní rušení v DVB-T 

   Author: Hladík Pavel; Supervisor: Matějka Štěpán; Opponent: Ulovec Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Inteligentní systém pro kontrolu činnosti spotřebičů v domácnosti 

   Author: Vencovský Karel; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Kulha Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Interaktivní hra využívající IoT prostředky 

   Author: Jan Závorka; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Teplý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Tato bakalárská práce se zabývá vývojem a výrobou jednoduchých zarízení, která umožnují demonstrovat využití energeticky nenárocných zarízení v IoT sítích. Propojená zarízení mají podobu jednoduché hry pro více hrácu - ...
  • Interaktivní multimediální aplikace 

   Author: Suchomel Tomáš; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Ondřich David
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem interaktivní multimediální aplikace, která umožňuje uživateli ovlivnit podobu živého video přenosu. Aplikace spojuje možnosti přehrávacího programu CasparCG a sociální sítě Twitter. ...
  • Interaktivní platforma HbbTV 

   Author: Stupka Jan; Supervisor: Švachula Zdeněk; Opponent: Ulovec Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Internetové rozhraní využívající FPGA 

   Author: Kouřil Vojtěch; Supervisor: Hazdra Pavel; Opponent: Rozehnal Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-14)
   Cílem této práce je využití pole FPGA k přenosu dat po síti. První část práce pojednává o hradlových polích FPGA, jejich stavbě a využití. Věnuje se také návrhu v poli FPGA a pojednává o návrhovém jazyce VHDL. Práce obsahuje ...
  • Jazykové modely pro rozpoznávání řeči v různých tematických oblastech 

   Author: Valíček Jiří; Supervisor: Pollák Petr; Opponent: Mareš Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Kalibrace digitálního fotoaparátu pro speciální aplikace 

   Author: Nedvěd Jan; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Páta Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Kartový přístupový systém 

   Author: Viktor Bohuněk; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Teplý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-03)
   Cílem této práce je připravit základ pro budování vlastních elektronických systémů kontroly vstupu. Požadavky byly čerpány z technické normy ČSN EN 60839-11-1. V úvodu práce jsou krátce představena již existující komerční ...